*

MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ TÀI CHÍNH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 107/2017/TT-BTC

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP

Căn cứ giải pháp Kế toán số88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 174/2016/NĐ-CPngày 30 mon 12 năm năm 2016 của chính phủ nước nhà quy định cụ thể và khuyên bảo thi hànhmột số điều của quy định Kế toán;

Căn cứ Nghị định số87/2017/NĐ-CP ngày 26 mon 7 năm 2017 của cơ quan chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, nghĩa vụ và quyền lợi và cơ cấu tổ chức của bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụtrưởng Vụ chính sách Kế toán với Kiểmtoán,

Bộ trưởng bộ Tàichính phát hành Thông tư hướng dẫn chính sách kế toán hành chính, sự nghiệp.

Bạn đang xem: Thông tư 107 của bộ tài chính

ChươngI

QUI ĐỊNH CHUNG

Điều1. Phạm vi điều chỉnh

Thông bốn này hướng dẫndanh mục biểu mẫu mã và phương thức lập bệnh từ kế toán bắt buộc; danh mục hệ thốngtài khoản và cách thức hạch toán tài khoản kế toán; hạng mục mẫu sổ và phươngpháp lập sổ kế toán; hạng mục mẫu báo cáo và phương thức lập và trình diễn báocáo tài chính, report quyết toán túi tiền của các đơn vị nguyên lý tại Điều 2Thông bốn này.

Điều2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tứ này hướngdẫn kế toán áp dụng cho: cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập, trừ cácđơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi liên tục và chi đầu tư chi tiêu được vận dụngcơ chế tài thiết yếu như doanh nghiệp, áp dụng chế độ kế toán công ty lớn khi đáp ứngđủ các điều khiếu nại theo cơ chế hiện hành; tổ chức, đơn vị chức năng khác gồm hoặc không sửdụng giá cả nhà nước (sau đây gọi tắt là đơn vị chức năng hành chính, sự nghiệp).

2. Đối với những đơn vịsự nghiệp công lập tự bảo vệ chi liên tiếp và chi đầu tư được áp dụng chế độkế toán doanh nghiệp, nếu triển khai đơn đặthàng ở trong nhà nước hoặc có mừng đón viện trợ không hoàn trả của nước ngoài hoặccó nguồn tổn phí được khấu trừ, giữ lại thì đề xuất lập báo cáo quyết toán chính sách tạiPhụ lục 04 của Thông tư này.

ChươngII

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều3. Dụng cụ về triệu chứng từ kế toán

1. Những đơn vị hànhchính, sự nghiệp phần lớn phải thực hiện thống độc nhất vô nhị mẫu triệu chứng từ kế toán tài chính thuộc loại bắtbuộc phép tắc trong Thông tứ này. Trong quy trình thực hiện, những đơn vị khôngđược sửa đổi biểu mẫu hội chứng từ thuộc các loại bắt buộc.

2. Ngoài các chứng từkế toán yêu cầu được khí cụ tại Thông tứ này và những văn bản khác, đối kháng vịhành chính, sự nghiệp được tự xây dựng mẫu triệu chứng từ nhằm phản ánh các nghiệp vụkinh tế phát sinh. Mẫuchứng trường đoản cú tự kiến thiết phải đáp ứng nhu cầu tối thiểu 7 nội dung biện pháp tại Điều 16 hiện tượng Kế toán, tương xứng với việc ghi chép với yêu mong quảnlý của 1-1 vị.

3. Đối với mẫu mã chứngtừ in sẵn nên được bảo vệ cẩn thận, không được nhằm hư hỏng, mục nát. Séc,Biên lai thu chi phí và sách vở và giấy tờ có giá đề nghị được làm chủ như tiền.

4. Danh mục, chủng loại vàgiải thích cách thức lập những chứng tự kế toán bắt buộc quy định trên Phụ lục số01 hẳn nhiên Thông bốn này.

Điều4. Dụng cụ về tài khoản kế toán

1. Tài khoản kế toánphản ánh thường xuyên, liên tục, có hệ thống tình hình về tài sản, đón nhận vàsử dụng nguồn kinh phí do ngân sách chi tiêu nhà nước cấp cho và những nguồn ngân sách đầu tư khác;tình hình thu, bỏ ra hoạt động, kết quả hoạt động và các khoản không giống ở các đơn vịhành chính sự nghiệp.

2. Phân một số loại hệ thốngtài khoản kế toán:

a) những loại tài khoảntrong bảng gồm tài khoản từ các loại 1 đến một số loại 9, được hạch toán kép (hạch toánbút toán đối ứng giữa những tài khoản). Thông tin tài khoản trong bảng dùng làm kếtoán tình trạng tài chính (gọi tắt là kế toán tài chính), áp dụng cho toàn bộ cácđơn vị, bội phản ánh tình trạng tài sản, công nợ, mối cung cấp vốn, doanh thu, đưa ra phí, thặngdư (thâm hụt) của đơn vị chức năng trong kỳ kế toán.

b) loại tài khoảnngoài bảng gồm tài khoản loại 0, được hạch toán đối kháng (không hạch toán cây bút toán đốiứng giữa những tài khoản). Các tài khoản ngoại trừ bảng liên quan đến ngân sách nhànước hoặc có xuất phát ngân sách công ty nước (TK 004, 006, 008, 009, 012, 013,014, 018) đề xuất được phản ảnh theo mục lục túi tiền nhà nước, theo niên độ (nămtrước, năm nay, năm sau (nếu có)) và theo những yêu cầu làm chủ khác của ngânsách đơn vị nước.

c) Trường thích hợp mộtnghiệp vụ tài chính tài chủ yếu phát sinh liên quan đến tiếp nhận, sử dụng: nguồnngân sách đơn vị nước cấp; nguồn viện trợ, vay mượn nợ nước ngoài; nguồn giá thành được khấutrừ, để lại thì kế toán vừa cần hạch toán kế toán tài chính theo các tài khoản vào bảng,đồng thời hạch toán các tài khoản ngoài bảng, chi tiết theo mục lục ngân sáchnhà nước và niên độ phù hợp.

3. Lựa chọn áp dụng hệthống tài khoản:

a) các đơn vị hànhchính, sự nghiệp căn cứ vào khối hệ thống tài khoản kế toán phát hành tại Thông tưnày để lựa chọn thông tin tài khoản kế toán vận dụng cho đối chọi vị.

b) Đơn vị được bổsung thông tin tài khoản kế toán trong số trường hòa hợp sau:

- Được bổ sung cập nhật tài khoảnchi tiết cho những tài khoản vẫn được dụng cụ trong danh mục khối hệ thống tài khoản kếtoán (Phụ lục số 02) hẳn nhiên Thông tứ này để giao hàng yêu cầu quản lý của đơn vị.

- ngôi trường hợp xẻ sungtài khoản ngang cấp với những tài khoản vẫn được dụng cụ trong danh mục hệ thốngtài khoản kế toán (Phụ lục số 02) đương nhiên Thông tưnày thì bắt buộc được bộ Tài chính đồng ý chấp thuận bằngvăn phiên bản trước khi thực hiện.

4. Danh mục hệ thốngtài khoản kế toán, lý giải nội dung, kết cấu với phươngpháp ghi chép tài khoản kế toán nêu tại Phụ lục số 02 kèm theo Thông tư này.

Điều5. Hình thức về sổ kế toán

1. Đơn vị hành chính,sự nghiệp đề xuất mở sổ kế toán nhằm ghi chép, khối hệ thống và giữ giữtoàn bộ những nghiệp vụ gớm tế, tài thiết yếu đã tạo ra có liên quan đến đơn vị chức năng kếtoán. Việc bảo quản, tàng trữ sổ kế toán tiến hành theo công cụ của quy định vềkế toán, những văn bản có tương quan và chế độ tại Thông tư này.

2. Đơn vị hành chính,sự nghiệp tất cả tiếp nhận, sử dụng: nguồn chi phí nhà nước cấp; mối cung cấp viện trợ,vay nợ nước ngoài; nguồn tầm giá được khấu trừ, nhằm lại cần mở sổ kế toán nhằm theodõi riêng rẽ theo Mục lục NSNN cùng theo các yêu cầu khác để phục vụ cho vấn đề lậpbáo cáo quyết toán với chi phí nhà nước và những cơ quan gồm thẩm quyền.

3. Những loại sổ kếtoán

a) Mỗi đơn vị chức năng kế toánchỉ sử dụng một hệ thống sổ kế toán cho 1 kỳ kếtoán năm, bao gồm sổ kế toán tài chính tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.

Tùy theo bề ngoài kếtoán đơn vị áp dụng, đơn vị chức năng phải mở không hề thiếu các sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toánchi máu và triển khai đầy đủ, đúng nội dung, trình tự và phương thức ghi chép đốivới từng chủng loại sổ kế toán.

Sổ kế toán ngân sách,phí được khấu trừ, giữ lại phản ánh cụ thể theo mục lục giá cả nhà nước đểtheo dõi việc áp dụng nguồn chi phí nhà nước, nguồn chi phí được khấu trừ nhằm lại.

Sổ kế toán tài chính theo dõiquá trình tiếp nhận và áp dụng nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài phản ánh chitiết theo mục lục túi tiền nhà nước làm các đại lý lập report quyết toán theo quyđịnh của Thông tứ này với theo yêu thương cầu ở trong nhà tài trợ.

b) Mẫusổ kế toán tổng hợp:

- Sổ Nhật ký kết dùng đểghi chép những nghiệp vụ ghê tế, tài bao gồm phát sinhtheo trình trường đoản cú thời gian. Ngôi trường hợp quan trọng có thể kết hợp việc ghi chép theotrình tự thời gian với việc phân loại, hệ thống hóa các nghiệp vụ ghê tế, tàichính sẽ phát sinh theo văn bản kinh tế. Số liệu trên Sổ Nhật ký phản hình ảnh tổngsố các chuyển động kinh tế, tài chủ yếu phát sinh trong một kỳ kế toán.

- Sổ Cái dùng làm ghichép các nghiệp vụ tởm tế, tài chủ yếu phát sinh theo nội dung kinh tế (theo tàikhoản kế toán). Bên trên Sổ Cái có thể kết hợp việc ghi chép theo trình tự thờigian vạc sinh với nội dung tài chính của nhiệm vụ kinh tế, tài chính. Số liệu trên Sổ dòng phản ánh tổng hợp tình hình tài sản, nguồn kinh phívà tình trạng sử dụng nguồn khiếp phí.

c) Mẫusổ, thẻ kế toán chi tiết:

Sổ, thẻ kế toán chitiết dùng để làm ghi cụ thể các nhiệm vụ kinh tếtài thiết yếu phát sinh liên quan đến các đối tượng người sử dụng kế toán theo yêu mong quảnlý mà lại Sổ mẫu chưa phản bội ánh chi tiết. Số liệu bên trên sổkế toán cụ thể cung cấp các thông tin ví dụ phục vụ đến việc quản lý trong nộibộ đơn vị chức năng và việc tính, lập những chỉ tiêu trong report tài chủ yếu và report quyếttoán giá thành nhà nước.

Căn cứ vào yêu cầu quảnlý và yêu ước hạch toán của từng đối tượng người sử dụng kế toán riêng rẽ biệt, đơn vị chức năng được phépbổ sung những chỉ tiêu (cột, hàng) trên sổ, thẻ kế toán cụ thể để ship hàng lậpbáo cáo tài chính, báo cáo quyết toán theo yêu cầu quản lý.

4. Nhiệm vụ củangười giữ cùng ghi sổ kế toán

a) Sổ kế toán đề xuất đượcquản lý chặt chẽ, phân công cụ thể trách nhiệm cá nhân giữ cùng ghi sổ. Sổ kếtoán giao cho nhân viên cấp dưới nào thì nhân viên đó phải chịu trách nhiệm về nội dungghi trong sổ trong suốt thời hạn giữ cùng ghi sổ.

b) Khi có sự chũm đổinhân viên giữ cùng ghi sổ, kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán phải tổ chức bàngiao trách nhiệm làm chủ và ghi sổ kế toán tài chính giữa nhân viên cấp dưới kế toán cũ cùng với nhânviên kế toán tài chính mới. Nhân viên kế toán cũ phải phụ trách về cục bộ những nộidung ghi vào sổ trong suốt thời gian giữ và ghi sổ, nhân viên cấp dưới kế toán new chịutrách nhiệm từ ngày nhận bàn giao. Biên bạn dạng bàn giao phải được kế toán tài chính trưởnghoặc phụ trách kế toán cam kết xác nhận.

c) Sổ kếtoán buộc phải ghi kịp thời, rõ ràng, khá đầy đủ theo những nội dung của sổ. Thông tin, sốliệu ghi vào sổ kế toán phải chủ yếu xác, trung thực, đúng với triệu chứng từ kế toántương ứng dùng để làm ghi sổ.

d) câu hỏi ghi sổ kếtoán yêu cầu theo trình tự thời gian phát sinh củanghiệp vụ ghê tế, tài chính. Thông tin, số liệu ghi bên trên sổ kế toán tài chính của nămsau phải sau đó thông tin, số liệu ghi bên trên sổ kế toán của năm ngoái liền kề,đảm bảo liên tục từ khi mở sổ cho đến khi khóa sổ.

5. Mở sổ kế toán

a) cách thức mở sổ kếtoán

Sổ kế toán bắt buộc đượcmở vào đầu kỳ kế toán năm hoặc ngay sau thời điểm có quyết định ra đời và bắt đầuhoạt hễ của đơn vị kế toán. Sổ kế toán đượcmở đầu năm tài chính, giá thành mới để dịch số dư từ sổ kế toán năm cũ chuyểnsang với ghi ngay nhiệm vụ kinh tế, tài chính mới tạo ra thuộc năm mới từngày 01/01 của năm tài chính, chi tiêu mới.

Số liệu trên các sổ kếtoán theo dõi đón nhận và áp dụng nguồn giá thành nhà nước sau ngày 31/12 đượcchuyển tự tài khoản năm nay sang tài khoản năm trước để liên tục theo dõi số liệuphát sinh trong thời hạn chỉnh lý quyết toán, phục vụ lập report quyết toánngân sách bên nước theo quy định.

Đơn vị được mở thêmcác sổ kế toán chi tiết theo yêu thương cầu cai quản của đối kháng vị.

b) Trường đúng theo mở sổ kếtoán thủ công bằng tay (thủ công):

Đơn vị kếtoán phải hoàn thành xong thủ tục pháp luật của sổ kế toán tài chính như sau:

- Đối cùng với sổ kế toánđóng thành quyển:

+ quanh đó bìa (góc trênbên trái) phải ghi tên đơn vị chức năng kế toán, giữa bìa đứng tên sổ, ngày, mon năm lậpsổ, ngày, tháng, năm khóa sổ, họ tên và chữ ký của fan lập sổ, kế toán tài chính trưởnghoặc fan phụ trách kế toán với thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng góp dấu; ngày,tháng, năm ngừng ghi sổ hoặc ngày bàn giao sổ cho tất cả những người khác.

+ những trang sổ kếtoán yêu cầu đánh số trang từ trang một (01) đến khi kết thúc trang số cuối cùng, thân haitrang sổ phải đóng dấu giáp lai của đơn vị chức năng kế toán.

+ Sổ kế toán tài chính sau khilàm không thiếu thốn các giấy tờ thủ tục trên bắt đầu được xem như là hợppháp.

- Đối cùng với sổ tờ rời:

+ Đầu từng sổ tờ rờiphải ghi rõ tên đơn vị, số sản phẩm tự của từng tờ sổ, thương hiệu sổ, mon sử dụng, họ têncủa tín đồ giữ sổ với ghi sổ kế toán.

+ các sổ tờ tách trướckhi áp dụng phải được Thủ trưởng đơn vị ký xác nhận, đóng góp dấu và ghi vào sổđăng ký sử dụng thẻ tờ rời.

+ những sổ tờ tách phảisắp xếp theo vật dụng tự những tài khoản kế toán tài chính và buộc phải đảm bảo an toàn và dễ dàng tìm.

c) Trường phù hợp lập sổkế toán trên phương tiện điện tử:

Phải bảo đảm an toàn các yếutố của sổ kế toán tài chính theo lao lý của lao lý về kếtoán. Ví như lựa chọn lưu trữ sổ kế toán trên phương tiện điện tử thì vẫn đề nghị insổ kế toán tổng hợp ra giấy, đóng thành quyển và đề xuất làm không hề thiếu các thủ tụcquy định nêu trên điểm b, khoản 5 Điều này.

Các sổ kế toán còn lại,nếu không in ra giấy, mà tiến hành lưu trữ trên những phương tiện điện tử thì Thủtrưởng đơn vị kế toán phải phụ trách để bảo đảm an toàn an toàn, bảo mật thôngtin dữ liệu và phải bảo đảm tra cứu vớt được vào thời hạn lưu giữ trữ.

6. Ghi sổ kếtoán

a) việc ghi sổ kếtoán phải căn cứ vào bệnh từ kế toán, đều số liệu ghi bên trên sổ kế toán yêu cầu cóchứng trường đoản cú kế toán hội chứng minh; phải bảo đảm số cùng chữ rõ ràng, liên tiếp có hệ thống,không được viết tắt, không ghi ck đè, không được bỏ giải pháp dòng.

b) Trường hợp ghi sổkế toán thủ công, bắt buộc dùng mực ko phai, không cần sử dụng mực đỏ để ghi sổ kếtoán. Phải tiến hành theo trình tự ghi chép và những mẫu sổ kế toán khí cụ tạiPhụ lục số 03. Khi ghi hết trang sổ yêu cầu cộng số liệu của từng trang để sở hữu sốcộng trang trước lịch sự đầu trang kế tiếp, ko được ghi xen cung ứng phía trênhoặc phía dưới. Nếu như không ghi không còn trang sổphải gạch chéo phần không ghi, ko tẩy xóa, cấmdùng hóa chất để sửa chữa.

7. Khóa sổ kế toán

Khóa sổ kế toán là việccộng sổ để tính ra tổng số vạc sinh bên Nợ, bên gồm và số dư thời điểm cuối kỳ của từngtài khoản kế toán tài chính hoặc tổng cộng thu, chi, tồn quỹ, nhập, xuất, tồn kho.

a) Kỳ khóa sổ

- Sổ quỹ tiền mặt phảithực hiện tại khóa sổ vào cuối mỗi ngày. Sau thời điểm khóa sổ phải thực hiện đối chiếugiữa sổ tiền mặt của kế toán với sổ quỹ của thủ quỹ và tiền mặt có trong két đảmbảo bao gồm xác, khớp đúng. Riêng rẽ ngày cuối tháng phải khởi tạo Bảng kiểm kê quỹ tiềnmặt, sau khoản thời gian kiểm kê, Bảng kiểm kê quỹ tiền khía cạnh được lưu cùng với sổ kế toán tài chính tiềnmặt ngày cuối cùng của tháng.

- Sổ tiền nhờ cất hộ ngânhàng, kho bạc phải khóa sổ vào vào cuối tháng để đối chiếu số liệu với ngân hàng,kho bạc; Bảng so sánh số liệu cùng với ngân hàng, kho bạc đãi (có xác nhận của ngânhàng, kho bạc) được lưu thuộc Sổ tiền gởi ngân hàng, kho bội bạc hàng tháng.

- Đơn vị kế toán phảikhóa sổ kế toán tại thời điểm vào cuối kỳ kế toán năm, trước khi lập report tàichính.

- quanh đó ra, đơn vị kếtoán đề nghị khóa sổ kế toán trong các trường đúng theo kiểm kê đột xuất hoặc những trườnghợp không giống theo công cụ của pháp luật.

b) Trình từ khóa sổ kếtoán

(1) Đối với ghi sổ thủcông:

Bước 1: Kiểm tra, đốichiếu trước lúc khóa sổ kế toán

- thời điểm cuối kỳ kế toán,sau khi sẽ phản ánh hết những chứng trường đoản cú kế toán tạo ra trong kỳ vào sổkế toán, triển khai đối chiếu giữasố liệu trên chứng từ kế toán (nếu cần) với số liệu vẫn ghi sổ, thân số liệu củacác sổ kế toán có liên quan với nhau để bảo vệ sự khớp đúng thân số liệu trênchứng từ kế toán với số liệu sẽ ghi sổ cùng giữa những sổ kế toán với nhau. Tiếnhành cùng số gây ra trên SổCái và các sổ kế toán bỏ ra tiết.

- Từ các sổ, thẻ kếtoán cụ thể lập Bảng tổng hợp chi tiết cho những tài khoản phải ghi trên nhiềusổ hoặc những trang sổ.

- triển khai cộng sốphát sinh Nợ, số phát sinh gồm của toàn bộ các thông tin tài khoản trên Sổ dòng hoặc Nhật ký- Sổ Cái bảo đảm an toàn số liệu khớp đúng và bằng tổng sốphát sinh. Kế tiếp tiến hành đối chiếu giữa số liệu bên trên Sổ dòng với số liệu trênsổ kế toán cụ thể hoặc Bảng tổng hợp bỏ ra tiết, thân số liệu của kế toán với sốliệu của thủ quỹ, thủ kho. Sau khi đảm bảo sự khớpđúng sẽ tiến hành khóa sổ kế toán. Ngôi trường hợp bao gồm chênh lệch phảixác định vì sao và cách xử trí số chênh lệch cho đến khi khớp đúng.

Bước 2: Khóa sổ

- khi khóa sổ đề xuất kẻmột con đường ngang dưới dòng ghi nghiệp vụ ở đầu cuối của kỳ kế toán. Kế tiếp ghi “Cộngsố tạo nên trong tháng” phía dưới dòng đang kẻ;

- Ghi tiếp loại “Sốdư cuối kỳ” (tháng, quý, năm);

- Ghi tiếp mẫu “Cộngsố tạo ra lũy kế các tháng trước” từ đầu quý;

- Ghi tiếp loại “Tổngcộng số gây ra lũy kế từ trên đầu năm”;

Dòng “Số dư cuối kỳ” tínhnhư sau:

Số dư Nợ cuối kỳ

=

Số dư Nợ đầu kỳ

+

Số gây ra Nợ trong kỳ

-

Số phát sinh gồm trong kỳ

Số dư tất cả cuối kỳ

=

Số dư có đầu kỳ

+

Số phạt sinh tất cả trong kỳ

-

Số gây ra Nợ trong kỳ

Sau khi tính được sốdư của từng tài khoản, thông tin tài khoản nào dư Nợ thì ghi vào cột Nợ, tài khoản nào dưCó thì ghi vào cột Có.

- cuối cùng kẻ 2 đườngkẻ tức thì nhau dứt việc khóa sổ.

- Riêng một số sổ chitiết gồm kết cấu các cột phát sinh Nợ, phát sinh bao gồm và cột “Số dư” (hoặc nhập,xuất, “còn lại” xuất xắc thu, chi, “tồn quỹ”...) thì số liệu cột số dư (còn lại haytồn) ghi vào dòng “Số dư cuối kỳ” của cột “Số dư” hoặc cột “Tồn quỹ”, tuyệt cột“Còn lại”.

Sau khi khóa sổ kếtoán, fan ghi sổ đề xuất ký bên dưới 2 mặt đường kẻ, kế toán trưởng hoặc tín đồ phụ tráchkế toán kiểm tra đảm bảo an toàn sự thiết yếu xác, phẳng phiu sẽ ký kết xác nhận. Tiếp nối trình Thủtrưởng đơn vị chức năng kiểm tra và ký duyệt để xác nhận tính pháp luật của số liệu khóa sổkế toán.

Xem thêm: Chia Sẻ Cách Làm Bò Bít Tết Khoai Tây Chiên : Công Thức & Cách Làm

(2) Đối cùng với ghi sổtrên thiết bị vi tính:

Việc thiết lập cấu hình quytrình khóa sổ kế toán trên phần mềm kế toán cần đảm bảo an toàn và thể hiện những nguyêntắc khóa sổ so với trường đúng theo ghi sổ kế toán thủ công.

8. Thay thế sổ kếtoán

a) phương pháp sửa chữasổ kế toán: triển khai theo vẻ ngoài tại khoản 1, khoản 4 Điều 27Luật Kế toán.

b) Các tình huống sửachữa sổ kế toán đối với một (01) năm tài chính

Đối với những bút toánđã ghi sổ ở trong năm tài chính, giá thành năm N, ngôi trường hợp gồm sai sót hoặc cóyêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, việc kiểm soát và điều chỉnh số liệu được phương tiện nhưsau:

(1)Từ ngày 01/01 năm N mang lại ngày 31/12 năm N:

Trong thời gian từngày 01/01 năm N đến trước khi khóa sổ kế toán vào trong ngày 31/12 năm N, kế toán tài chính sửachữa sổ kế toán tài chính tài bao gồm năm bây giờ theo phương thức quy định tại tiết a khoản8 Điều này.

Đối với các bút toánliên quan mang lại quyết toán giá cả nhà nước, mặt khác điều chỉnh những thông tintrên sổ kế toán chi tiết theo dõi ngân sách cân xứng vớicác bút toán tài chính đã sửa chữa.

(2) từ thời điểm ngày 01/01 nămN + 1 đến trước khi nộp report tài thiết yếu cho ban ngành nhà nước bao gồm thẩmquyền:

Trong thời gian từngày 01/01 năm N + 1 đến trước khi nộp báo cáo tài thiết yếu cho cơ quan nhà nướccó thẩm quyền, kế toán thay thế sửa chữa sổ kế toán tài thiết yếu năm report theo phươngpháp lý lẽ tại ngày tiết a khoản 8 Điều này.

Đối với những bút toánliên quan mang lại quyết toán túi tiền nhà nước, bên cạnh đó điều chỉnh những thông tintrên sổ kế toán chi tiết theo dõi giá thành năm báo cáo phù hợp với các búttoán tài chủ yếu đã sửa chữa.

(3) sau khoản thời gian nộp báocáo tài chủ yếu cho cơ quan nhà nước bao gồm thẩm quyền:

- sau khi đã nộp báocáo tài chính, so với sổ kế toán tài chính tài chính, kế toán thay thế sửa chữa sổ kế toán tài chính tàichính năm phát hiện nay theo cách thức quy định tại tiết a khoản 8 Điều này, đồngthời thuyết minh trên report tài chính.

- Đối với các búttoán liên quan đến quyết toán túi tiền nhà nước:

+ Trường hợp báo cáoquyết toán giá thành nhà nước không được duyệt, bên cạnh đó điều chỉnh các thôngtin bên trên sổ kế toán cụ thể theo dõi giá cả năm báo cáo.

+ Trường thích hợp báo cáoquyết toán túi tiền nhà nước đã được duyệt, bên cạnh đó điều chỉnh các thông tintrên sổ kế toán chi tiết theo dõi chi phí năm phạt hiện với thuyết minh trênbáo cáo quyết toán ngân sách chi tiêu nhà nước.

9. Hạng mục sổ kếtoán, chủng loại sổ, lý giải lập sổ kế toán nêu tại Phụ lục số 03 đương nhiên Thông tưnày.

Điều6. Report quyết toán

1. Đối tượng lập báocáo quyết toán

Đơn vị hành chính, sựnghiệp tất cả sử dụng túi tiền nhà nước cần lậpbáo cáo quyết toán ngân sách chi tiêu đối với phần ngân sách đầu tư do ngân sách nhà nước cấp.

Trường hợp đơn vịhành chính, sự nghiệp bao gồm phát sinh các khoản thu, chi từ nguồn khác, nếucó quy định cần quyết toán như nguồn chi phí nhà nước cấp cho với cơ quan bao gồm thẩmquyền thì nên lập report quyết toán đối với các mối cung cấp này.

2. Mục tiêu của báocáo quyết toán

Báo cáo quyết toánngân sách công ty nước dùng để tổng hòa hợp tình hình chào đón và áp dụng nguồn kinhphí chi phí nhà nước của đơn vị chức năng hành chính, sự nghiệp, được trình diễn chi tiếttheo mục lục ngân sách nhà nước để cung ứng cho cơ quan cấp trên, ban ngành tàichính cùng cơ quan tất cả thẩm quyền khác. Thông tin trên report quyết toán ngânsách nhà nước ship hàng cho việc review tình hìnhtuân thủ, chấp hành chế độ của luật pháp về chi tiêu nhà nước và các cơ chếtài bao gồm khác mà đối chọi vị phụ trách thực hiện, là căn cứ đặc trưng giúpcơ quan đơn vị nước, đơn vị chức năng cấp trên và lãnh đạo đơn vị chức năng kiểm tra, tấn công giá, giámsát với điều hành chuyển động tài chính, chi tiêu của đơn vị.

Báo cáo quyết toánnguồn khác phản ánh tình trạng thu -chi những nguồn không giống (ngoài nguồn giá thành nhà nước) của đơn vị hành chính, sựnghiệp, theo công cụ của pháp luật phải triển khai quyết toán với ban ngành cấptrên, cơ hậu sự chính và cơ quan bao gồm thẩm quyền khác. Tin tức trên Báo cáoquyết toán nguồn khác ship hàng cho việc review tìnhhình tiến hành cơ chế tài bao gồm mà đơn vị chức năng áp dụng, là căn cứ đặc biệt quan trọng giúp cơquan cung cấp trên, cơ cỗ ván chính, cơ quan gồm thẩm quyền khác và lãnh đạo solo vịđánh giá tác dụng của các cơ chế, chính sách áp dụng cho solo vị.

3. Nguyên tắc, yêu thương cầulập và trình bày report quyết toán

a) Nguyên tắc:

- việc lập báo cáoquyết toán phải địa thế căn cứ vào số liệu sau khi khóa sổ kế toán.

- Đối với báo cáo quyếttoán giá thành nhà nước:

+ Số quyết toán ngânsách nhà nước bao gồm số ngân sách đầu tư đơn vị đã nhận và thực hiện từ mối cung cấp ngân sáchnhà nước cung cấp trong năm, bao hàm cả số liệu tạo nên trong thời gian chỉnh lýquyết toán theo công cụ của lao lý về chi phí nhà nước.

+ Số liệu quyết toánngân sách công ty nước của đơn vị chức năng phải được đối chiếu, có xác thực của Kho bạc bẽo nhànước vị trí giao dịch.

+ Số quyết toán chingân sách công ty nước là số vẫn thực chi, gồm đầy đủhồ sơ triệu chứng từ, riêng khoản đưa ra thuộc nguồn yêu cầu ghi thu ghi chi chi phí nhànước thì chỉ quyết toán khi đã có thủ tục xác nhận ghi thu - ghi bỏ ra vào ngânsách nhà nước của cơ quan bao gồm thẩm quyền.

- Đối với báo cáo quyếttoán mối cung cấp khác: Số liệu quyết toán bao gồm số thu, bỏ ra từ nguồn không giống không thuộcngân sách bên nước mà đơn vị đã tiến hành từ đầu xuân năm mới đến hết ngày 31/12 hàngnăm.

b) yêu cầu:

Việc lập report quyếttoán phải đảm bảo an toàn sự trung thực, khách quan, đầy đủ, kịp thời, phản ánh đúngtình hình thu, chi so với từng nguồn ngân sách đầu tư của đơn vị hành chính, sự nghiệp.

Báo cáo quyết toán phảiđược lập đúng nội dung, phương thức theo luật và được trình bày nhất quángiữa những kỳ báo cáo. Hệ thống chỉ tiêu của báo cáo quyết toán giá cả nhà nướcphải phù hợp và thống nhất với chỉ tiêu dự trù năm được cơ quan tất cả thẩm quyềngiao và mục lục ngân sách nhà nước, bảo đảm an toàn có thể đối chiếu được thân số thực hiệnvới số dự toán và giữa những kỳ kế toán với nhau.

Trường phù hợp báo cáoquyết toán ngân sách được lập gồm nội dung và phương thức trình bày khác với cácchỉ tiêu trong dự trù hoặc không giống với report kỳ kế toán năm trước thì đề xuất giảitrình vào phần thuyết minh báo cáo quyết toán năm.

4. Kỳ báo cáo:

Báo cáo quyết toánngân sách công ty nước, report quyết toán nguồn khác được lập report theo kỳ kếtoán năm.

Số liệu lập báo cáoquyết toán giá cả nhà nước thường niên là số liệu thu, chi thuộc năm ngân sáchcủa đơn vị hành chính, sự nghiệp, được tính đến hết thời gian chỉnh lý quyếttoán ngân sách nhà nước (ngày 31/01 năm sau) theo quy định của điều khoản vềngân sách công ty nước.

Số liệu lập báo cáoquyết toán là số thu, chi thuộc nguồn khác của đơn vị hành chính, sự nghiệp, đượctính cho ngày dứt kỳ kế toán năm (ngày 31/12).

Trường đúng theo pháp luậtcó vẻ ngoài lập thêm báo cáo quyết toán theo kỳ kế toán khác thì xung quanh báo cáoquyết toán năm đối kháng vị phải lập cả report theo kỳ kế toán tài chính đó.

5. Trọng trách củacác đơn vị chức năng trong câu hỏi lập, nộp report quyết toán

a) nhiệm vụ củađơn vị:

Đơn vị hành chính, sựnghiệp phải tạo và nộp báo cáo quyết toán ngân sách chi tiêu nhà nước, ngoài những mẫu biểubáo cáo quyết toán ngân sách nhà nước vẻ ngoài tại Thông tư này, còn đề xuất lậpcác mẫu báo cáo phục vụ công tác làm việc quyết toán túi tiền nhà nước, những yêu cầukhác về làm chủ ngân sách đơn vị nước theo biện pháp của lao lý về ngân sách nhànước.

Đơn vị hành chính, sựnghiệp gồm phát sinh thu - chi nguồn không giống không thuộc túi tiền nhà nước theoquy định nên quyết toán cùng với cơ quan cung cấp trên, cơ cỗ ván chính và phòng ban cóthẩm quyền không giống thì 1-1 vị phải tạo và nộp report quyết toán kinh phí nguồnkhác theo dụng cụ tại Thông tư này.

Đơn vị hành chính, sựnghiệp là đơn vị cấp trên phải tổng hợp báo cáo quyết toán năm của các đơn vị cấpdưới trực ở trong theo vẻ ngoài hiện hành.

b) nhiệm vụ của cơquan Tài chính, Kho bạc đãi Nhà nước:

Các cơ quan Tàichính, Kho bạc tình Nhà nước và các đơn vị khác bao gồm liên quan, có trọng trách thực hiệnvà kết hợp trong bài toán kiểm tra, đối chiếu, điều chỉnh, hỗ trợ và khai thác sốliệu về kinh phí đầu tư và thực hiện kinh phí, thống trị và sử dụng gia tài và các hoạt độngkhác có liên quan đến tình hình thu, chi chi tiêu nhà nước và các hoạt độngnghiệp vụ trình độ của đơn vị chức năng hành chính, sự nghiệp.

6. Nội dung, thời hạnnộp báo cáo quyết toán năm

a) Nội dung:

Đơn vị hành chính, sựnghiệp nộp report cho đơn vị dự toán cấp bên trên hoặc cơ cỗ áo chính thuộc cấp(trong ngôi trường hợp không có đơn vị dự trù cấp trên), gồm:

- Các báo cáo quyếttoán năm luật tại Thông tư này.

- report khác theoquy định của cơ quan gồm thẩm quyền ship hàng công tác quyết toán chi tiêu nhà nước.

b) Thời hạn nộp Báocáo quyết toán năm của đơn vị chức năng hành chính, sự nghiệp tất cả sử dụng ngân sách đầu tư ngânsách đơn vị nước triển khai theo luật của Luật ngân sách nhà nước và những văn bảnhướng dẫn pháp luật về ngân sách nhà nước.

7. Hạng mục báo cáo,mẫu báo cáo, giải thích phương pháp lập báo cáo quyết toán chi tiêu nêu tại Phụlục số 04, đương nhiên Thông tứ này.

Điều7. Báo cáo tài chính

1. Đối tượng lập báocáo tài chính

Sau khi kếtthúc kỳ kế toán tài chính năm, những đơn vị hành chính, sự nghiệp đề nghị khóa sổ và lập báocáo tài thiết yếu để gởi cơ quan gồm thẩm quyền và các đơn vị có liên quan theo quyđịnh.

2. Mục đích của báocáo tài chính

Báo cáo tài chínhdùng để tin báo về thực trạng tài chính, kết quả hoạt động tài chínhvà những luồng chi phí từ buổi giao lưu của đơn vị, cung cấp cho tất cả những người có liênquan để xem xét và đưa ra các quyết định về các vận động tài chính, ngân sáchcủa đối kháng vị. Thông tin report tài chính giúp cho việc nâng cấp trách nhiệm giảitrình của đơn vị về việc chào đón và sử dụng các nguồn lực theo biện pháp củapháp luật.

Thông tin báo cáo tàichính của đơn vị chức năng hành chính, sự nghiệp là thông tin cơ sở nhằm hợp tốt nhất báo cáotài chính của đơn vị chức năng cấp trên.

3. Nguyên tắc, yêu thương cầulập report tài chính

a) Nguyêntắc:

Việc lập report tàichính nên được địa thế căn cứ vào số liệu kế toán sau thời điểm khóa sổ kế toán. Report tàichính bắt buộc được lập đúng nguyên tắc, nội dung, cách thức theo lao lý và đượctrình bày đồng bộ giữa các kỳ kế toán, trường hợp report tài thiết yếu trình bàykhác nhau giữa các kỳ kế toán tài chính thì buộc phải thuyết minh rõ lý do.

Báo cáo tài chính phảicó chữ cam kết của tín đồ lập, kế toán trưởng với thủ trưởng của đơn vị kế toán. Ngườiký báo cáo tài thiết yếu phải phụ trách về ngôn từ của báo cáo.

b) yêu thương cầu:

Báo cáo tài thiết yếu phảiđược đề đạt một bí quyết trung thực, rõ ràng về văn bản và giá chỉ trị những chỉtiêu báo cáo; trình diễn theo một cấu trúc chặt chẽ, có khối hệ thống về tình hìnhtài chính, kết quả hoạt động và những luồng chi phí từ buổi giao lưu của đơn vị.

Báo cáo tài chủ yếu phảiđược lập kịp thời, đúng thời hạn quy định so với từng loại hình đơn vị, trìnhbày rõ ràng, dễ dàng hiểu, đúng mực thông tin, số liệu kế toán.

Thông tin, số liệubáo cáo phải được phản ánh liên tục, số liệu của kỳ này phải tiếp nối số liệu củakỳ trước.

4. Kỳ lập báo cáo

Đơn vị phải lập báocáo tài bao gồm vào cuối kỳ kế toán năm theo pháp luật của lao lý Kế toán.

5. Trách nhiệm củacác đơn vị trong việc lập báo cáo tài chính

a) những đơn vị hànhchính, sự nghiệp bắt buộc lập báo cáo tài chính năm theo mẫu biểu ban hành tạiThông bốn này; ngôi trường hợp đơn vị hành chính, sự nghiệp có chuyển động đặc thù đượctrình bày báo cáo theo chính sách kế toán do cỗ Tài chính phát hành cụ thể hoặc đồngý chấp thuận.

b) những đơn vị hànhchính, sự nghiệp lập report tài chủ yếu theo biểu chủng loại đầy đủ, trừ các đơn vị kếtoán dưới đây có thể lựa chọn để lập report tài chính đơn giản:

(1) Đối cùng với cơ quannhà nước thỏa mãn các điều kiện:

- Phòng, cơ quantương đương phòng ở trong Ủy ban nhân dân cung cấp huyện, chỉ được giao dự toán chingân sách đơn vị nước bỏ ra thường xuyên;

- ko được giao dựtoán chi giá cả nhà nước chi đầu tư phát triển, chi từ vốn không tính nước; khôngđược giao dự trù thu, ngân sách hoặc lệ phí;

- không có cơ quan,đơn vị trực thuộc.

(2) Đối với đơn vị sựnghiệp công lập thỏa mãn các điều kiện:

- Đơn vị sự nghiệpcông lập được cấp có thẩm quyền phân nhiều loại là đơn vị chức năng sự nghiệp do ngân sách chi tiêu nhànước bảo đảm toàn cỗ chi liên tiếp (theo chức năng, trách nhiệm được cấp tất cả thẩmquyền giao, không tồn tại nguồn thu, hoặc thu nhập thấp);

- không được bố trí dựtoán chi chi phí nhà nước chi đầu tư chi tiêu phát triển, bỏ ra từ vốn xung quanh nước; khôngđược giao dự toán thu, giá thành hoặc lệ phí;

- không tồn tại đơn vị trựcthuộc.

c) Đơn vị kế toán cấptrên có các đơn vị cung cấp dưới không hẳn là đơn vị chức năng kế toán đề nghị lập report tàichính tổng hợp, bao gồm số liệu của đơn vị mình và cục bộ thông tin tài chínhcủa những đơn vị cấp cho dưới, đảm bảo an toàn đã sa thải tất cả số liệu gây ra từ cácgiao dịch nội bộ giữa đơn vị cấp bên trên và đơn vị cấp dưới cùng giữa những đơn vị cấpdưới cùng nhau (các đơn vị chức năng cấp bên dưới trong quan lại hệ giao dịch thanh toán nội bộ này là cácđơn vị hạch toán phụ thuộc và chỉ lập báo cáo tài chính gửi đến cơ quan tiền cấptrên nhằm tổng đúng theo (hợp nhất) số liệu, chưa phải gửi report tài bao gồm cho cáccơ quan bên ngoài).

6. Câu chữ và thời hạnnộp report tài chính

a) Nội dung:

Đơn vị hành chính, sựnghiệp nộp report tài chính cho đơn vị kế toán cung cấp trên hoặc cơ quan nhà nướccó thẩm quyền các báo cáo tài chính năm theo vẻ ngoài tại Thông tư này.

b) Thời hạn nộp báocáo tài chính:

Báo cáo tài chủ yếu nămcủa đơn vị chức năng hành chính, sự nghiệp cần được nộp đến cơ quan đơn vị nước gồm thẩm quyềnhoặc đơn vị chức năng cấp bên trên trong thời hạn 90 ngày, tính từ lúc ngày hoàn thành kỳ kế toán nămtheo mức sử dụng của pháp luật.

7. Công khai báo cáotài chính

Báo cáo tài chính đượccông khai theo quy định của quy định về kế toán và những văn bản có liên quan.

8. Danh mục báo cáo,mẫu báo cáo, giải thích phương thức lập báo cáo tài chính đối chọi giản, báo cáo tàichính rất đầy đủ nêu tại phụ lục số 04, dĩ nhiên Thôngtư này.

ChươngIII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều8. Hiệu lực hiện hành thi hành

Điều9. Tổ chức triển khai thực hiện

1. Các Bộ, ngành, Ủyban dân chúng tỉnh, thành phố trực ở trong Trung ương phụ trách chỉ đạo,triển khai triển khai Thông tư này tới các đơn vị hành chính sự nghiệp nằm trong phạmvi phụ trách hoặc quản ngại lý.

2. Vụ trưởng Vụ Chế độkế toán và kiểm toán, Vụ trưởng Vụ Hành chính sự nghiệp, Vụ trưởng Vụ Ngân sáchNhà nước, Chánh văn phòng cỗ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc bộ Tàichính phụ trách phổ biến, phía dẫn, chất vấn và thực hành Thông bốn này./.

chỗ nhận: - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng cơ quan chính phủ (để báo cáo); - Văn phòng thiết yếu phủ; - văn phòng Quốc hội; - Văn phòng chủ tịch nước; - văn phòng công sở TW Đảng; - kiểm toán Nhà nước; - những Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ sở thuộc chính phủ; - ban ngành Trung ương của các đoàn thể; - tandtc nhân dân tối cao; - Viện kiểm liền kề nhân dân tối cao; - UBND, Sở Tài chính các tỉnh, TP trực trực thuộc TW; - Cục đánh giá văn bản (Bộ bốn pháp); - Công báo; - các đơn vị thuộc bộ Tài chính; - Vụ Pháp chế - cỗ Tài chính; - Website thiết yếu phủ, Website cỗ Tài chính; - Lưu: VT, Vụ CĐKT (300 bàn).

Bài viết liên quan