Trắc nghiệm Học tập Giải bài tập Tiếng Anh Thư viện Đề thi Giáo Án - Bài Giảng Hỏi bài Biểu mẫu Văn bản pháp luật Tài liệu Y học - Sức khỏe Sách

Bạn đang xem: Sách hướng dẫn học toán lớp 4

*
Giải bài tập Toán 4

Xem thêm: Nàng Da Ngăm Đen Nên Nhuộm Tóc Màu Tóc Cho Da Ngăm Không Tẩy

Toán lớp 4 | Giải Toán lớp 4 | Giải bài tập Toán 4 | Giải Toán 4

Giải Toán lớp 4 Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượngGiải Toán lớp 4 Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình họcĐề thi học kì 1 lớp 4Giải Toán lớp 4 Chương 3: Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3. Giới thiệu hình bình hànhGiải Toán lớp 4 Chương 4: Phân số - Các phép tính với phân số. Giới thiệu hình thoiGiải Toán lớp 4 Chương 5: Tỉ số - Một số bài toán liên quan đến tỉ số. Tỉ lệ bản đồGiải Toán lớp 4 Chương 6: Ôn tậpĐề thi học kì 2 lớp 4

Giải Toán lớp 4 Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng

Giải bài tập Toán 4 trang 3, 4, 5 SGK: Ôn tập các số đến 100000Giải bài tập Toán 4 trang 6, 7 SGK: Biểu thức có chứa một chữ - Luyện tậpGiải bài tập Toán 4 trang 9, 10 SGK: Các số có sáu chữ số - Luyện tậpGiải bài tập Toán 4 trang 11, 12 SGK: Hàng và lớp Giải bài tập Toán 4 trang 13 SGK: So sánh các số có nhiều chữ sốGiải bài tập Toán 4 trang 13, 14, 15 SGK: Triệu và lớp triệuGiải bài tập Toán 4 trang 16, 17, 18 SGK: Luyện tập triệu và lớp triệuGiải bài tập Toán 4 trang 19 SGK: Dãy số tự nhiênGiải bài tập Toán 4 trang 20 SGK: Viết số tự nhiên trong hệ thập phân Giải bài tập Toán 4 trang 22 SGK: Luyện tập so sánh và sắp xếp thứ tự các số tự nhiênGiải bài tập Toán 4 trang 23 SGK: Yến, tạ, tấnGiải bài tập Toán 4 trang 24 SGK: Bảng đơn vị đo khối lượngGiải bài tập Toán 4 trang 25, 26 SGK: Luyện tập giây, thế kỉGiải bài tập Toán 4 trang 27, 28 SGK: Tìm số trung bình cộngVideo: Video: Cách tìm trung bình cộng của dãy số cách đềuGiải bài tập Toán 4 trang 29, 31, 32 SGK: Biểu đồGiải bài tập Toán 4 trang 33, 34 SGK: Luyện tập biểu đồGiải bài tập Toán 4 trang 35, 36, 37 SGK: Luyện tập chung chương 1

Giải Toán lớp 4 Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học

Giải bài tập Toán 4 trang 39, 40 SGK: Phép cộng và phép trừGiải bài tập Toán 4 trang 40, 41 SGK: Luyện tập phép cộng và phép trừGiải bài tập Toán 4 trang 42 SGK: Biểu thức có chứa hai chữGiải bài tập Toán 4 trang 43 SGK: Tính chất giao hoán của phép cộngGiải bài tập Toán 4 trang 44 SGK: Biểu thức có chứa ba chữGiải bài tập Toán 4 trang 45, 46 SGK: Tính chất kết hợp của phép cộng - Luyện tậpGiải bài tập Toán 4 trang 47, 48 SGK: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đóGiải bài tập Toán 4 trang 49 SGK: Góc nhọn, góc tù, góc bẹtGiải bài tập Toán 4 trang 50 SGK: Hai đường thẳng vuông gócGiải bài tập Toán 4 trang 51 SGK: Hai đường thẳng song songGiải bài tập Toán 4 trang 52, 53, 54 SGK: Vẽ hai đường thẳng vuông góc - Vẽ hai đường thẳng song songGiải bài tập Toán 4 trang 55, 56 SGK: Luyện tập hình họcGiải bài tập Toán 4 trang 56 SGK: Luyện tập chungGiải bài tập Toán 4 trang 57 SGK: Nhân với số có một chữ sốVideo: Nhân với số có một chữ sốGiải bài tập Toán 4 trang 58 SGK: Tính chất giao hoán của phép nhânGiải bài tập Toán 4 trang 61 SGK: Tính chất kết hợp của phép nhân Giải bài tập Toán 4 trang 62 SGK: Nhân với số có tận cùng là chữ số 0Giải bài tập Toán 4 trang 63, 64 SGK: Đề-xi-mét vuôngGiải bài tập Toán 4 trang 65 SGK: Mét vuôngGiải bài tập Toán 4 trang 66, 67 SGK: Nhân một số với một tổngGiải bài tập Toán 4 trang 67, 68 SGK: Nhân một số với một hiệuGiải bài tập Toán 4 trang 69, 70 SGK: Nhân với số có hai chữ số - Luyện tậpGiải bài tập Toán 4 trang 71 SGK: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11Video: Hướng dẫn Nhân nhẩm số có 2 chữ số với 11Video: Hướng dẫn cách nhân nhẩm 1 số với 5, 25 và 125Giải bài tập Toán 4 trang 72, 73 SGK: Nhân với số có ba chữ sốGiải bài tập Toán 4 trang 74 SGK: Luyện tập nhân với số có ba chữ sốGiải bài tập Toán 4 trang 75 SGK: Luyện tập chungGiải bài tập Toán 4 trang 76 SGK: Phép chia - Chia một tổng cho một sốGiải bài tập Toán 4 trang 77, 78 SGK: Chia cho số có một chữ số - Luyện tậpGiải bài tập Toán 4 trang 78, 79 SGK: Chia một số cho một tíchGiải bài tập Toán 4 trang 79 SGK: Chia một tích cho một sốGiải bài tập Toán 4 trang 80 SGK: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0Giải bài tập Toán 4 trang 81 SGK: Chia cho số có hai chữ sốGiải bài tập Toán 4 trang 82, 83 SGK: Chia cho số có hai chữ số - Luyện tập (tiếp)Giải bài tập Toán 4 trang 84 SGK: Chia cho số có hai chữ số - Luyện tập (tiếp theo)Giải bài tập Toán 4 trang 85 SGK: Thương có chữ số 0Video Toán lớp 4: Thương có chữ số 0Giải bài tập Toán 4 trang 86, 87 SGK: Chia cho số có ba chữ số - Luyện tậpVideo Toán lớp 4: Chia cho số có 3 chữ số - Phép chia hếtVideo Toán lớp 4: Chia cho số có 3 chữ số - Phép chia có dưGiải bài tập Toán 4 trang 88, 89 SGK: Chia cho số có ba chữ số - Luyện tập (tiếp theo)Giải bài tập Toán 4 trang 90, 91 SGK: Luyện tập chung Chương 2Giải bài tập Toán 4 trang 91, 92, 93 SGK: Luyện tập chung Chương 2 (tiếp theo)Video Toán lớp 4: Cách tính số số hạng của dãy số cách đềuVideo Toán lớp 4: Cách tính tổng của dãy số cách đều

Đề thi học kì 1 lớp 4

Giải Toán lớp 4 Chương 3: Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3. Giới thiệu hình bình hành

Giải bài tập Toán 4 trang 95 SGK: Dấu hiệu chia hết cho 2Giải bài tập Toán 4 trang 96 SGK: Dấu hiệu chia hết cho 5Giải bài tập Toán 4 trang 96 SGK: Luyện tập dấu hiệu chia hết cho 2 và dấu hiệu chia hết cho 5Video Toán lớp 4: Dấu hiệu chia hết cho 2 và 5Giải bài tập Toán 4 trang 97 SGK: Dấu hiệu chia hết cho 9Giải bài tập Toán 4 trang 97, 98 SGK: Dấu hiệu chia hết cho 3Giải bài tập Toán 4 trang 98 SGK: Luyện tập dấu hiệu chia hết cho 9 và dấu hiệu chia hết cho 3Video Toán lớp 4: Dấu hiệu chia hết cho 3 và 9Giải bài tập Toán 4 trang 99 SGK: Luyện tập chung dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 3, 9

Giải Toán lớp 4 Chương 4: Phân số - Các phép tính với phân số. Giới thiệu hình thoi

Giải bài tập Toán 4 trang 100, 101 SGK: Ki-lô-mét vuông. Luyện tập Ki-lô-mét vuôngGiải bài tập Toán 4 trang 102, 103, 104 SGK: Hình bình hành - Diện tích hình bình hànhGiải bài tập Toán 4 trang 104, 105 SGK: Luyện tập diện tích hình bình hànhGiải bài tập Toán 4 trang 107 SGK: Phân sốGiải bài tập Toán 4 trang 108, 109, 110 SGK: Phân số và phép chia số tự nhiênGiải bài tập Toán 4 trang 110, 111 SGK: Luyện tập phân số và phép chia số tự nhiênGiải bài tập Toán 4 trang 112 SGK: Phân số bằng nhauGiải bài tập Toán 4 trang 114 SGK: Rút gọn phân sốGiải bài tập Toán 4 trang 114 SGK: Luyện tập rút gọn phân sốGiải bài tập Toán 4 trang 116, 117 SGK: Quy đồng mẫu các phân sốGiải bài tập Toán 4 trang 117, 118 SGK: Luyện tập quy đồng mẫu các phân sốGiải bài tập Toán 4 trang 118 SGK: Luyện tập chung Giải bài tập Toán 4 trang 119 SGK: So sánh hai phân số có cùng mẫu sốGiải bài tập Toán 4 trang 120 SGK: Luyện tập so sánh hai phân số có cùng mẫu sốGiải bài tập Toán 4 trang 122 SGK: So sánh hai phân số khác mẫu sốGiải bài tập Toán 4 trang 122 SGK: Luyện tập so sánh hai phân số khác mẫu sốGiải bài tập Toán 4 trang 123 SGK: Luyện tập chung phân sốGiải bài tập Toán 4 trang 123, 124 SGK: Luyện tập chung phân sốGiải bài tập Toán 4 trang 124, 125 SGK: Luyện tập chung tiếpGiải bài tập Toán 4 trang 126 SGK: Phép cộng phân sốGiải bài tập Toán 4 trang 127 SGK: Phép cộng phân số (tiếp theo)Giải bài tập Toán 4 trang 128 SGK: Luyện tập phép cộng phân sốGiải bài tập Toán 4 trang 128, 129 SGK: Luyện tập phép cộng phân số (tiếp theo)Giải bài tập Toán 4 trang 129 SGK: Phép trừ phân sốGiải bài tập Toán 4 trang 130 SGK: Phép trừ phân số (tiếp theo) Giải bài tập Toán 4 trang 131 SGK: Luyện tập phép trừ phân sốGiải bài tập Toán 4 trang 131, 132 SGK: Luyện tập chungGiải bài tập Toán 4 trang 133 SGK: Phép nhân phân sốGiải bài tập Toán 4 trang 133 SGK: Luyện tập phép nhân phân sốGiải bài tập Toán 4 trang 135 SGK: Tìm phân số của một sốGiải bài tập Toán 4 trang 136 SGK: Phép chia phân sốGiải bài tập Toán 4 trang 136 SGK: Luyện tập phép chia phân sốGiải bài tập Toán 4 trang 137 SGK: Luyện tập phép chia phân số (tiếp theo)Giải bài tập Toán 4 trang 137, 138 SGK: Luyện tập chungGiải bài tập Toán 4 trang 138 SGK: Luyện tập chung (tiếp)Giải bài tập Toán 4 trang 138, 139 SGK: Luyện tập chungGiải bài tập Toán 4 trang 139 SGK: Luyện tập chungGiải bài tập Toán 4 trang 140, 141 SGK: Hình thoiGiải bài tập Toán 4 trang 142, 143 SGK: Diện tích hình thoiGiải bài tập Toán 4 trang 143, 144 SGK: Luyện tập diện tích hình thoiGiải bài tập Toán 4 trang 144, 145 SGK: Luyện tập chung

Giải Toán lớp 4 Chương 5: Tỉ số - Một số bài toán liên quan đến tỉ số. Tỉ lệ bản đồ

Giải bài tập Toán 4 trang 147 SGK: Giới thiệu tỉ sốGiải bài tập Toán 4 trang 148 SGK: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đóGiải bài tập Toán 4 trang 148 SGK: Luyện tập tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đóGiải bài tập Toán 4 trang 149 SGK: Luyện tập chungGiải bài tập Toán 4 trang 149 SGK: Luyện tập tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó (tiếp)Giải bài tập Toán 4 trang 150, 151 SGK: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đóGiải bài tập Toán 4 trang 151 SGK: Luyện tập tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đóGiải bài tập Toán 4 trang 153 SGK: Luyện tập chungGiải bài tập Toán 4 trang 153 SGK: Luyện tập chung (tiếp theo)Giải bài tập Toán 4 trang 155 SGK: Tỉ lệ bản đồ và ứng dụngGiải bài tập Toán 4 trang 158 SGK: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)

Giải Toán lớp 4 Chương 6: Ôn tập

Giải bài tập Toán 4 trang 160, 161 SGK: Ôn tập về số tự nhiênGiải bài tập Toán 4 trang 161 SGK: Ôn tập về số tự nhiênGiải bài tập Toán 4 trang 161, 162 SGK: Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)Giải bài tập Toán 4 trang 162, 163 SGK: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiênGiải bài tập Toán 4 trang 163 SGK: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)Giải bài tập Toán 4 trang 164 SGK: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)Giải bài tập Toán 4 trang 164, 165, 166 SGK: Ôn tập về biểu đồGiải bài tập Toán 4 trang 166, 167 SGK: Ôn tập về phân sốGiải bài tập Toán 4 trang 167, 168 SGK: Ôn tập các phép tính với phân sốGiải bài tập Toán 4 trang 168, 169 SGK: Ôn tập các phép tính với phân số (tiếp)Giải bài tập Toán 4 trang 169 SGK: Ôn tập các phép tính với phân số (tiếp theo)Giải bài tập Toán 4 trang 170 SGK: Ôn tập các phép tính với phân số (tiếp theo) Giải bài tập Toán 4 trang 170, 171 SGK: Ôn tập về đại lượngGiải bài tập Toán 4 trang 171, 172 SGK: Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)Giải bài tập Toán 4 trang 172, 173 SGK: Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)Giải bài tập Toán 4 trang 173 SGK: Ôn tập về hình họcGiải bài tập Toán 4 trang 174 SGK: Ôn tập về hình học (tiếp theo)Giải bài tập Toán 4 trang 175 SGK: Ôn tập về tìm số Trung bình cộngGiải bài tập Toán 4 trang 175 SGK: Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đóGiải bài tập Toán 4 trang 176 SGK: Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đóGiải bài tập Toán 4 trang 176, 177 SGK: Luyện tập chungGiải bài tập Toán 4 trang 177 SGK: Luyện tập chung (tiếp)Giải bài tập Toán 4 trang 178 SGK: Luyện tập chung (tiếp)Giải bài tập Toán 4 trang 179, 180 SGK: Luyện tập chung (tiếp)

Đề thi học kì 2 lớp 4

congthuong.net ngoài hỗ trợ giải bài tập tiếng Việt 4 còn giúp Giải bài tập môn Toán lớp 4, giúp tôi giải toán lớp 4 để cùng em học Toán lớp 4 tốt hơn. Lời giải hay cho bài tập môn Toán trong sách giáo khoa lớp 4 giống như một cuốn sách giải hay sẽ cùng em học Toán lớp 4, giúp các em học sinh có lời giải hay cho những bài tập toán khó khi học.