Bài 1 trang 58 SGK Hóa 11

Bài 1 (trang 58 SGK Hóa 11): Cho những mẫu phân đạm sau đây: amoni sunfat , amoni clorua, natri nitrat. Hãy dùng các thuốc thử tương thích để khác nhau chúng. Viết phương trình hóa học của các phản ứng đã dùng?


Lời giải:

Ta hoà rã một ít những mẫu phân đạm vào nước thì được 3 hỗn hợp muối: (NH4)2SO4, NH4Cl, NaNO3. Mang đến từ từ hỗn hợp Ba(OH)2 vào từng dung dịch:

Bạn sẽ xem: hóa học lớp 11 bài 12- Phân bón hóa học


– nếu như thấy dung dịch nào tất cả khí bay ra nặng mùi khai và xuất hiện kết tủa white là (NH4)2SO4

(NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 ↓ + 2NH3 ↑+ 2H2O

– nếu thấy dung dịch nào bao gồm khí cất cánh ra nặng mùi khai là NH4Cl

2NH4Cl + Ba(OH)2 → BaCl2 + 2NH3 ↑+ 2H2O

– Dung dịch không tồn tại hiện tượng gì là NaNO3

Bài 2 trang 58 SGK Hóa 11

Bài 2 (trang 58 SGK Hóa 11): Từ ko khí, than, nước và những chất xúc tác bắt buộc thiết, hãy lập sơ đồ pha chế phân đạm NH4NO3.

Bạn đang xem: Phân hỗn hợp và phân phức hợp

Lời giải:

*

Bài 3 trang 58 SGK Hóa 11

Bài 3 (trang 58 SGK Hóa 11): Một loại quặng photphat bao gồm chứa 35% Ca3(PO4)2. Hãy tính hàm lượng xác suất P2O5 có vào quặng trên.

Lời giải:

Trong 1000g quặng có: 1000. 35% = 350g Ca3(PO4)2

Bảo toàn nguyên tố p. ⇒ trong 1 mol Ca3(PO4)2 có 1mol P2O5 nghĩa là trong 310g Ca3(PO4)2 tương ứng bao gồm 142g P2O5.

⇒350g Ca3(PO4)2 có lượng P2O5 là:

*
*

Bài 4 trang 58 SGK Hóa 11

Bài 4 (trang 58 SGK Hóa 11): Để phân phối một lượng phân bón amophot đã sử dụng hết 6,000.103 mol H3PO4.

a) Tính thể tích khí ammoniac (đktc) đề xuất dùng, hiểu được loại amophot này có tỉ lệ về số mol nNH4H2PO4 : n(NH4)2HPO4 = 1 : 1.

b) Tính cân nặng amophot thu được.

Lời giải:

Phương trình làm phản ứng:

H3PO4 + NH3 → NH4H2PO4

H3PO4 + 2NH3 → (NH4)2HPO4

⇒ Phương trình phản ứng tổng hợp:

2H3PO4 + 3NH3 → NH4H2PO4 + (NH4)2HPO4

a. Từ bỏ ptpư ta có:

∑số mol NH3 cần sử dụng = 1,5 số mol H3PO4 = 1,5.6.103 = 9000 (mol)

⇒ VNH3 (đktc) = 9000.22,4 = 201600 (lít)

b. Từ bỏ ptpư ta có:

nNH4H2PO4 = n(NH4)2HPO4 = 0,5.nH3PO4 = 0,5.6.103 = 3000 (mol)

Khối lượng amophot thu được:

mNH4H2PO4 + m(NH4)2HPO4 = 3000.(115+132) = 741000(g) =741(kg)

Lý thuyết Phân bón hóa học

I. Phân đạm

– Phân đạm là đầy đủ hợp chất cung ứng Nitơ mang đến cây trồng.

– Tác dụng: kích thích quá trình sinh trưởng của cây, tăng tỉ lệ protêin thực vật.

– Độ dinh dưỡng đánh giá bằng %N vào phân.

1. Phân đạm Amoni

– Là những muối amoni: NH4Cl, (NH4)2SO4, NH4NO3, …

– sử dụng bón cho các loại khu đất ít chua.

2. Phân đạm Nitrat

– Là các muối Nitrat: NaNO3, Ca(NO3)2, …

– Amoni có môi trường axit còn Nitrat có môi trường xung quanh trung tính.

⇒ Vùng khu đất chua bón nitrat, vùng đất kiềm bón amoni.

3. Urê

– CTPT: (NH2)2CO, 46%N.

– Điều chế: CO2 + 2NH3 → (NH2)2CO + H2O.

– nguyên nhân Urê được thực hiện rộng rãi? vày urê trung tính và hàm lượng nitơ cao.

– quá trình nào của cây cỏ đòi hỏi những phân đạm hơn? quy trình sinh trưởng của cây.

II. Phân Kali

– cung ứng nguyên tố Kali mang lại cây dưới dạng ion K+.

Tác dụng: tăng cường sức kháng bệnh, chống rét và chịu đựng hạn của cây.

– Đánh giá bởi hàm lượng % K2O.

III. Phân lân

– Phân tất cả chứa yếu tố P, có 2 loại.

Xem thêm: " Kính Mát Nữ Hàn Quốc - Kính Hàn Quốc Giá Tốt Tháng 10, 2021 Kính Mắt Nam

– cung ứng photpho mang lại cây dưới dạng ion photphat PO43-.

– cần thiết cho cây làm việc thời kỳ sinh trưởng.

– Đánh giá bởi hàm lượng %P2O5 tương ứng với lượng photpho bao gồm trong yếu tắc của nó.

– Nguyên liệu: quặng photphoric và apatit.

1. Phân lấn nung chảy

– Thành phần: tất cả hổn hợp photphat và silicat của canxi và magiê.

– cất 12-14% P2O5.

– không tan trong nước, tương thích cho lượng đất chua.

2. Phân lấn tự nhiên: Dùng trực tiếp quặng photphat có tác dụng phân bón.

– Đều là Ca(H2PO4)2.

– khác nhau về hàm lượng p. Trong phân.

3. Super photphat: Thành phần chính là Ca(H2PO4)2.

a. Superphotphat đơn

chứa 14-20% P2O5.

Điều chế: Ca3(PO4)2 + 2H2SO4 → 2CaSO4 + Ca(H2PO4)2.

b. Super photphat kép

cất 40-50% P2O5.

phân phối qua 2 giai đoạn:

Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 → 3CaSO4 + 2H3PO4

Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 → 3Ca(H2PO4)2

IV. Một trong những loại phân bón khác

1. Phân hỗn hợp và phân phức hợp

Là một số loại phân bón đựng đồng thời 2 hoặc 3 nguyên tố bổ dưỡng cơ bản.

– Phân lếu láo hợp: chứa cả 3 nguyên tố N, P, K hotline là phân NPK.

Ví dụ: nitrophotka là tất cả hổn hợp của (NH4)2HPO4 và KNO3.

– Phân phức hợp: là láo lếu hợp những chất được tạo nên đồng thời bằng liên tưởng hóa học của các chất.

Ví dụ: Amophot là lếu láo hợp của các muối NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4 thu được khi mang lại NH3 tác dụng với HNO3.

2. Phân vi lượng

Phân vi lượng hỗ trợ cho cây các nguyên tố như B, Zn, Mn, Cu, Mo, … sinh hoạt dạng đúng theo chất.