Dưới đó là những mẫu câu có chứa từ "nông nỗi", trong bộ từ điển từ điển tiếng congthuong.netệt. Chúng ta cũng có thể tham khảo số đông mẫu câu này để tại vị câu trong tình huống cần để câu với tự nông nỗi, hoặc xem thêm ngữ cảnh sử dụng từ nông nỗi trong bộ từ điển tự điển giờ đồng hồ congthuong.netệt

1. Đến nông nỗi này sao?

2. Khiến cho Naoki ra nông nỗi này...

Bạn đang xem: Nông nổi hay nông nỗi

3. Sự congthuong.netệc ra mang lại nông nỗi này,

4. Hắn khiến cậu...... Ra nông nỗi này

5. Ai làm con cháu ra nông nỗi này?

6. Sao bé lại ra nông nỗi này?

7. Sao bọn họ lại cho nông nỗi này?

8. Bọn chúng làm cậu ra nông nỗi này à?

9. Tôi băn khoăn vì sao ra nông nỗi.

10. Cô ta khiến anh ra nông nỗi này.

11. Đáng lẽ không ra nông nỗi này new phải.

12. Mình cực kỳ tiếc lúc lại ra nông nỗi này.

13. Ai đó đã khiến các người ra nông nỗi này?

14. Cần và giờ ra nông nỗi chũm này đây.

15. Lý do mọi chuyện lại ra nông nỗi này?

16. Sao đơn vị ta lại ra nông nỗi như vầy?

17. Vậy nên giờ anh new ra nông nỗi này.

18. Sao lại ra nông nỗi này, quý ngài Wigea?

19. Chiếc xã hội này ra nông nỗi này sao?

20. Sao Ngài lại làm cho con mang lại nông nỗi này?’

21. Tôi đâu vẫn muốn mọi bài toán ra nông nỗi này.

Xem thêm: Áo Khoác Vải Dù 1 Lớp Giá Tốt, Với Nhiều Ưu Đãi, Áo Khoác Dù Nam 1 Lớp Giá Tốt, Với Nhiều Ưu Đãi

22. Nói đi, tại sao chúng ta lại đến nông nỗi này

23. Vậy ngươi nghĩ ai đã làm hắn ra nông nỗi này?

24. Chính vì sự thiếu an toàn đã khiến cho tôi ra nông nỗi này.

25. Không nghĩ rằng chiếc xe lại bị đốt ra nông nỗi này.

26. Người mẹ à, những bí mật đã làm bà bầu ra nông nỗi này.

27. Họ không tính trước được bắt buộc tỷ mới ra nông nỗi này.

28. Trước hết, hãy cố gắng hiểu nguyên nhân con ra nông nỗi ấy.

29. Vậy đông công ty đó đã chạm mặt chuyện gì... để vì thế nông nỗi này?

30. Ông ấy sẽ lo mang đến Theresa kể từ thời điểm nó ra nông nỗi này.

31. "Vì sao một con người có nhân thân xuất sắc như vậy lại ra nông nỗi vậy?"...

32. Những thiếu nữ khác, bọn họ chỉ nông nỗi nhất thời, nỗ lực giúp một người các bạn lầm lạc

33. Chuyện đã chẳng ra nông nỗi giả dụ anh không muốn một mình chống lại cả một đạo quân!

34. Với thằng chó chính sách sư phong lưu đã khiến cho tôi ra nông nỗi này, nó sống tức thì đằng cơ kìa.

35. Mặc dù vấn đề dường như nan giải đến đâu, các bạn vẫn có tại sao để từ hỏi: ‘Tại sao bọn họ ra nông nỗi này?’