Người Xoay Rubik Nhanh Nhất Việt Nam

Tổng hòa hợp danh sách các kỷ lục cỗ môn luân chuyển rubik sớm nhất thế giới, những thông số này được tính đến hết tháng 3/2021 nha các bạn

Chia sẻ lên: Facebook
*

Giải Rubik 3x3x3 thông thường

- Theo một lượt quay

Người xác lập: Yusheng Du (杜宇生).

Bạn đang xem: Người xoay rubik nhanh nhất việt nam

Fan Trung Quốc

Kỷ lục: 3.47s

Tại sự kiện: Wuhu mở cửa 2018

- Theo trung bình những lần quay

Người xác lập: Feliks Zemdegs. Bạn Úc

Kỷ lục: 5.53s

Thời gian những lần quay: 7.16s ; 5.04s ; 4.67s ; 6.55s ; 4.99s

Tại sự kiện: Odd Day in Sydney 2019

*

Giải Rubik 3x3x3 - Bịt mắt

- Theo một lượt quay

Người xác lập: Max Hilliard. Tín đồ Mỹ

Kỷ lục: 15.50s

Tại sự kiện: CubingUSA Nationals 2019

- Theo trung bình các lần quay

Người xác lập: Jeff Park. Tín đồ Mỹ

Kỷ lục: 18.18s

Thời gian những lần quay: 16.77s ; 18.32s ; 19.44s

Tại sự kiện: OU Winter 2019

*

Giải Rubik 3x3x3 - về tối ưu

- Theo một lần quay

Người xác lập: Sebastiano Tronto.

Xem thêm: Kiểm Tra Số Điện Thoại Viettel, Xem Số Thuê Bao Viettel Đang Sử Dụng Nhanh Nhất

Người Italy

Kỷ lục: 16

Tại sự kiện: FMC 2019

- Theo trung bình những lần quay

Người xác lập: Cale Schoon người Mỹ

Kỷ lục: 21.00

Thời gian các lần quay: 23 ; 18 ; 22

Tại sự kiện: North Star Cubing Challenge 2020

*

Giải Rubik 3x3x3 - Một tay

- Theo một lượt quay

Người xác lập: Max Park. Người Mỹ

Kỷ lục: 6.82s

Tại sự kiện: bay Area Speedcubin" đôi mươi 2019

- Theo trung bình những lần quay

Người xác lập: Max Park. Bạn Mỹ

Kỷ lục: 9.42s

Thời gian những lần quay: 9.43s ; 11.32s ; 8.80s ; 8.69s ; 10.02s

Tại sự kiện: Berkeley Summer 2018

*

Giải Rubik 3x3x3 - bằng chân

- Theo một đợt quay

Người xác lập: Mohammed Aiman Koli. Tín đồ Ấn Độ

Kỷ lục: 15.56s

Tại sự kiện: VJTI Mumbai Cube xuất hiện 2019

- Theo trung bình các lần quay

Người xác lập: Lim Hung. Bạn Malaysia

Kỷ lục: 19.90s

Thời gian những lần quay: 17.88s ; 36.12s ; 18.98; 21.01s ; 19.72s

Tại sự kiện: Medan 10th Anniversary 2019

*

Giải Rubik 3x3x3 - các Rubik - Bịt mắt

Người xác lập: Graham Siggins. Người Mỹ