Các các loại đầu nối cấp tốc khí nén thông dụng tuyệt nhất được hỗ trợ bởi congthuong.net như sau:

1.

Bạn đang xem: Đầu nối ống hơi khí nén

Đầu nối cấp tốc khí nén thẳng(đầu nối nhanh khí nén thẳng): Là dạng đầu nối nhanhdùng để kết nối 2 đường ống ở cả hai đầu có đường kính ống bởi nhau.

*

Tham khảo kích cỡ và giá thành phầm tại đường link:https://congthuong.net/dau-noi-nhanh-khi-nen-thang

2.Đầu nối cấp tốc khí nén thẳng- giảm: Là dạng đầunối nhanhdùng để kết nối 2 mặt đường ống ở 2 đầu có đường kính ngoài của ống khácnhau ( một con đường ống nhỏ dại và một con đường ống to hơn kết nối nhanh lại cùng với nhau theo phía thẳng thông qua một đầunối nhanh).

Xem thêm: Cách Làm Ô Mai Sấu Mặn Ngọt Ăn Vặt Ngày Hè, Cách Làm Ô Mai Sấu Hà Nội Cực Ngon

*
*

Tham khảo size và giá thành phầm tại mặt đường link:https://congthuong.net/dau-noi-nhanh-khi-nen-thang-giam

3. Đầu nối nhanh khí nén thẳng ren trong: Là dạng đầu nối khí nén dùng để làm kết nối 2 mặt đường ống theo phía thẳng, trong đó có một đầu là kết nối nhanh, đầu còn lại là kết nối bằng ren.

*
*

Tham khảo form size và giá thành phầm tại đường link:https://congthuong.net/dau-noi-nhanh-khi-nen-thang-ren-trong

4. Đầu nối cấp tốc khí nén thẳng ren ngoài: Là dạng đầu nối khí nén dùng để kết nối 2 mặt đường ống theo hướng thẳng, vào đó có 1 đầu là kết nối nhanh, đầu còn lại là kết nối với nhau bằng ren ngoài.

*
*

Tham khảo size và giá sản phẩm tại con đường link:https://congthuong.net/dau-noi-khi-nen-thang-ren-ngoai

5. Co nối nhanh khí nén: nối cấp tốc 2 đầu ống bởi nhau, xem chi tiết tại mặt đường dẫn:https://congthuong.net/co-noi-nhanh-khi-nen

*

6. Co nối cấp tốc khí nén ren trong: 1 đầu nối cấp tốc và 1 đầu ren vào , xem chi tiết tại con đường dẫn:https://congthuong.net/co-noi-nhanh-khi-nen-ren-trong

*

7.Co nối nhanh khí nén- Ren ngoài: 1 đầu nối cấp tốc và 1 đầu ren xung quanh , xem cụ thể tại đường dẫn:https://congthuong.net/co-noi-nhanh-khi-nen-ren-ngoai

*

8. Đầu nối cấp tốc khí nén chữ Y: nối cấp tốc có làm ra chữ Y, xem cụ thể tại đường dẫn:https://congthuong.net/dau-noi-khi-nen-chu-y

*

9. Đầu nối cấp tốc chữ T:xem chi tiết tại con đường dẫn:https://congthuong.net/dau-noi-chu-t

*

10. Đầu nối nhanh chữ T giảm:xem cụ thể tại mặt đường dẫn:https://congthuong.net/dau-noi-chu-t-giam

*

11. Đầu nối nhanh khí nén chữ thập:xem chi tiết tại con đường dẫn:https://congthuong.net/dau-noi-chu-thap-khi-nen

*

12. Ngã 5 nối cấp tốc ống khí nén:xem cụ thể tại đường dẫn:https://congthuong.net/nga-nam-noi-ong-khi-nen

*

13. Cút nối chữ T - Ren xung quanh bên hông:xem chi tiết tại con đường dẫn:https://congthuong.net/cut-noi-chu-t-ren-ngoai-ben-hong

*

14. Đầu nối chữ T - Ren ngoại trừ bên giữa:xem chi tiết tại mặt đường dẫn:https://congthuong.net/dau-noi-chu-t-ren-ngoai-ben-giua

*

15. Đầu nối khí nén chữ Y - Ren ngoài :xem chi tiết tại mặt đường dẫn:https://congthuong.net/dau-noi-khi-nen-chu-y-ren-ngoai

*

16. Nối ống khí nén 2 đầu PM :xem cụ thể tại mặt đường dẫn:https://congthuong.net/noi-ong-khi-nen-2-dau-pm

*

congthuong.netcongthuong.netcongthuong.netcongthuong.netcongthuong.netcongthuong.netcongthuong.netcongthuong.net