#onhanauan Lá sương sâm là một một số loại lá để làm nên món thạch sương sâm giải nhiệt cho một ngày nắng nóng.Sương sâm vừa ngon,bổ dưỡng,thanh mát và còn giảm cân nặng hiệu quả nữa nhé.Trong sương sâm tất cả hơn mười một số loại dinh dưỡng, trong đó, đáng chăm chú là hóa học xơ, can xi, sắt, phốt pho, vi-ta-min A, C...Mua ở chợ người ta làm sẵn thì sợ không hợp vệ sinh cần nhà mình trồng 1 cây chỉ việc hái vào để làm thôi.


partial-update#update" data-turbo="true" class="button_to" method="post" action="/vn/recipes/13540068-s%C6%B0%C6%A1ng-sam-lam-t%E1%BB%AB-la-t%C6%B0%C6%A1i/bookmark"> Đã lưu giữ
popover#show mouseleave->popover#hide" class="block"> partial-update#update" data-turbo="true" class="button_to" method="post" action="/vn/recipes/13540068-s%C6%B0%C6%A1ng-sam-lam-t%E1%BB%AB-la-t%C6%B0%C6%A1i/bookmark"> lưu lại Món
reactions#handleReaction" data-reactions-target="reaction" data-emoji="