... Nhiệt hóa học: sức nóng hóa học ngành hóa học nghiên cứu hiệu ứng nhiệt trình như: trình hòa tan, trình sonvat hóa … Cơ sở phân tích nhiệt rượu cồn học áp dụng nguyên nhiệt đụng học vào hóa học tập ... Biểu thức làm rõ thêm ý nghóa hóa thế, nghóa là: hóa học chuyển từ tinh thần bao gồm tổng hóa cao cho trạng thái gồm tổng hoá tốt BÀI TẬP CHƯƠNG 2.1: Tính Q, A, ∆U, ∆S, ∆H, ∆F ∆G trình bay mol nước P=0,15atm, ... Toàn vào 80 5.5 hỗn hợp hai hóa học lỏng không hoà tung vào 84 bài bác tập Chương 6.1 90 ĐIỆN HOÁ HỌC 94 bội nghịch ứng oxy hóa khử hình thức biến hóa thành điện 94 pin sạc hóa học tập PHỤ LỤC Để dễ dãi việc giải...

Bạn đang xem: Bài tập hóa lý 1 có lời giải


*

... 1.4 bài bác tập mẫu Ví dụ 1: Tính đổi mới thiên nội làm bay 10g nước 20 0C gật đầu đồng ý nước khí tưởng bỏ lỡ thể tích nước lỏng sức nóng hóa nước đôi mươi 0C 2451,824 J/g Giải nhiệt độ lượng cần cung cấp để có tác dụng hóa ... = - 15,3031 (Kcal) Chương CÂN BẰNG trộn 4.1 một số trong những khái niệm Pha: tập thích hợp phần đồng thể hệ, thành phần hóa học đặc thù hóa điểm Số pha ký kết hiệu f Số cấu tử: số buổi tối thiểu hòa hợp phần đủ để ... Sôi nước cloroform 1000C 600C, nhiêêt hóa tương xứng 12,0 7,0 kcal/mol Tính nhiêêt đôê mà chất lỏng tất cả áp suất? Giải gọi T nhiệt độ mà hóa học lỏng áp suất: Ta có: Với:  1  1 λ1  −  = λ  −...
*

... LÝ I NHIỆT ĐỘNG HỌC 1.1 bài bác tập gồm lời giải bỏ ra tiết: Câu 1: Tính biến chuyển thiên nội làm cất cánh 10g nước 200C đồng ý nước khí tưởng bỏ lỡ thể tích nước lỏng nhiệt độ hóa nước 200C 2451,824 J/g Giải: ... NGUYÊN LÝ II NHIỆT ĐỘNG HỌC 2.1 bài tập tất cả lời giải bỏ ra tiết: Câu 1: Tính vươn lên là thiên entropy làm cho nóng thuận nghịch 16kg O2 từ bỏ 273K mang lại 373K đk sau: a Đẳng áp b Đẳng tích coi O2 khí tưởng ... CHƯƠNG 5: DUNG DỊCH VÀ CÂN BẰNG DUNG DỊCH - HƠI 5.1 bài xích tập bao gồm lời giải đưa ra tiết: Câu 1: Tính áp suất dung dịch mặt đường (C12H22O11) 5% 1000C độ đậm đặc % hỗn hợp glycerin nước nhằm gồm áp suất áp suất...
*

*

... LÝ I NHIỆT ĐỘNG HỌC 1.1 B i tập gồm l i gi i bỏ ra tiết: Câu 1: Tính trở thành thiên n i làm bay 10g nước 200C đồng ý nước khí tưởng bỏ qua mất thể tích nước lỏng sức nóng hóa nước 200C 2451,824 J/g Gi i: ... NGUYÊN LÝ II NHIỆT ĐỘNG HỌC 2.1 B i tập l i gi i chi tiết: Câu 1: Tính biến chuyển thiên entropy nấu nóng thuận nghịch 16kg O2 tự 273K mang đến 373K i u kiện sau: a Đẳng áp b Đẳng tích xem O2 khí tưởng ... B i tập trường đoản cú gi i: Câu 1: xác minh biến thiên n i làm hóa 20g etanol ánh sáng s i, biết nhiệt độ hóa riêng biệt etanol 857,7 J/g thể tích ánh sáng s i 607 cm3/g (bỏ qua thể tích trộn lỏng) ĐS: 2,54 kJ Câu...

Xem thêm: Cách Sử Dụng Hiren Boot (Rất Dễ Hiểu), Hướng Dẫn Sử Dụng Hiren'S Bootcd Toàn Tập


*

... 48 PHẦN B: BÀI TẬP 49 Chương I: CẤU TẠO CHẤT ……………… …………………… ………… 49 I/ bài xích tập phân tử nhân nguyên tử 49 tuyển chọn tập tập hóa tất cả lời giải chọn lọc bài bác tập gồm lời giải ………………………………………… ... A1) bài bác tập lời giải ……………………………………… …… 157 a2) bài tập từ giải ……………………………………… ………… 158 tuyển tập tập hóa tất cả lời giải lựa chọn thanh lọc b Hoạt độ thông số hoạt độ hóa học điện phân……………… ……… 158 b1) bài xích ... Thế……………………………………… ………… 174 bài xích tập lời giải ………………………………… ………………… 174 bài bác tập tự giải ……………………………… …………………………176 tuyển tập tập hóa lời giải chọn lọc CƠ SỞ LÝ THUYẾT TÓM TẮT Phần A: Chương...
... Rét chảy Giải: a, ta = = =23,4.106 N.m2=239 atm/ Tức tăng áp thêm 239 atm, ánh nắng mặt trời nóng chảy A tăng b, ta =()= =-138 atm/ gồm nghĩa tăng áp suất thêm 138 atm ánh nắng mặt trời đông đặc sút bài bác 10: ... Cùng với kết câu Giải: a, ta tất cả hệ: lg100= +B lg400=+B giải ra: A =-1662 B=7,9193 aceton sôi áp suất bão hòa áp suất khí quyểnlg760=:+7,9193 -> T=329,86=56,7 b, xác minh nhiệt hóa hơi: Ta tất cả phương ... Tăng GIẢI a,Ta gồm : =Cp+=(6,5-6,2)cal/mol.+=5,08 cal/mol b, tự câu a ta có: ƛ(T)=+ ƛ(230=2600-41.5,08=2391,72cal/mol ƛ(300=2600+29.5,08=2747,32cal/mol c, ta có: ===10,24 T=271+20,24=281,24 Bài1 1:...
... LÝ I NHIỆT ĐỘNG HỌC 1.1 bài bác tập gồm lời giải chi tiết: Câu 1: Tính đổi mới thiên nội làm bay 10g nước 200C chấp nhận nước khí tưởng bỏ lỡ thể tích nước lỏng nhiệt hóa nước 200C 2451,824 J/g Giải ... NGUYÊN LÝ II NHIỆT ĐỘNG HỌC 1.1 bài bác tập gồm lời giải đưa ra tiết: Câu 1: Tính đổi thay thiên entropy đun nóng thuận nghịch 16 kg O2 trường đoản cú 273K mang đến 373K điều kiện sau: a Đẳng áp b Đẳng tích xem O2 khí tưởng ... 1.2 .Bài tập tự giải: Câu 1: xác minh biến thiên nội làm hóa 20g etanol nhiệt độ sôi, biết sức nóng hóa riêng biệt etanol 857,7 J/g thể tích ánh sáng sôi 607 cm3/g (bỏ qua thể tích pha lỏng) ĐS: 2,54 kJ Câu...
... LƯỢNG GIÁC NGƯỢC CHƯƠNG : PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC I PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN BÀI TẬP TỰ LUYỆN 13 II CÁC DẠNG PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC ĐƯA VỀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ ... Ta có: √ d ) { Ta có: { ( ) bài 2: Giải phương trình sau (