❌ lưu ý: toàn bộ tranh được bán là cỗ kit tranh handmade thiết lập về từ bỏ làm, chưa hẳn tranh thành phẩm: ➡️ lý giải thêu tranh chữ thập➡️ hướng dẫn làm tranh gắn thêm đá