❌ lưu lại ý: tất cả tranh được phân phối là bộ kit tranh handmade download về từ bỏ làm, chưa hẳn tranh thành phẩm: ➡️ chỉ dẫn thêu tranh chữ thập➡️ hướng dẫn làm tranh gắn thêm đá