Câu hỏi :

Ống dây 1 bao gồm cùng ngày tiết diện với ống dây 2 nhưng mà chiều dài ống và số vòng dây đều nhiều hơn nữa gấp đôi. Tỉ sộ thông số tự cảm của ống 1 cùng với ống 2 là


*