giảm 30.000 cho đơn hàng trên 600.000 giảm 50.000 cho giao dịch trên 1.000.000 ( áp dụng cho đơn hàng tiếp theo )
*
gynofar 250ml 5 O6336
*
gynofar 250ml 1 D1555
*
gynofar 250ml 2 S7816
*
gynofar 250ml 3 V8005
*
gynofar 250ml 4 R7422
*
gynofar 250ml Q6881
*
gynofar 250ml 02 G2286