Kiến thức toán lớp 7

Tổng hợp kiến thức cơ bản Toán thù lớp 7 gồm 2 phần Đại số với Hình học. Tài liệu nêu bỏ ra tiết lý thuyết Toán thù 7 theo từng bài học.

Hệ thống trọng trung khu kiến thức Tân oán 7 được chia thành nhì phần Đại số 7 và Hình học 7 vào đó:

– Kiến thức Đại số 7: số hữu tỉ, tỉ lệ thức, có tác dụng tròn số, đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch, khái niệm hàm số và đồ thị, thống kê, đơn thức, đa thức.

– Kiến thức Hình học 7: góc đối đỉnh, đường thẳng vuông góc, đường trung trực, đường thẳng tuy nhiên song, góc vào tam giác, các trường hợp bằng nhau của tam giác, tam giác cân nặng, tam giác vuông cân nặng, tam giác đều, quan hệ giữa cạnh cùng góc, 3 đường trung tuyến, 3 đường cao, 3 đường phân giác, 3 đường trung trực trong tam giác.

Tóm tắt kiến thức Toán thù 7 đầy đủ

*
*
*
*

*
*
*

*

* Download (cliông chồng vào để tải về): tệp tin tổng hợp kiến thức Toán 7 file pdf dưới đây: