Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu,Nghe dịu nỗi đau của mẹBa lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ,Các anh không về mình mẹ lặng im..Đất nước tôi, đất nước tôi, đất nước tôi !Từ thuở còn nằm nôi,Sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửaLao xao trưa hè một giọng ca dao,Lao xao trưa hè một giọng ca dao.Xin hát về người đất nước ơi !Xin hát về mẹ Tổ Quốc ơi, suốt đời lam lũ..Thương lũy tre làng bãi dâu bến nước,Yêu trọn tình đời muối mặn gừng cay..Xin hát về người đất nước ơi !Xin hát về mẹ Tổ quốc ơi, mấy mùa không ngủNgăn bước quân thù phía Nam phía BắcVai mẹ lại gầy gánh gạo nuôi con.Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu,Nghe dịu nỗi đau của mẹBa lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ,Các anh không về mình mẹ lặng im..Đất nước tôi, đất nước tôi, đất nước tôiTừ thuở còn nằm nôi,Sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửaLao xao trưa hè một giọng ca dao,Lao xao trưa hè một giọng ca dao...Xin hát về người đất nước ơiXin hát về mẹ Tổ Quốc ơi, tảo tần chung thủyNhư những câu hò lắng trong tiếng sáoĐêm lại dặt dìu tiếng mẹ ru conXin hát về người đất nước ơiXin hát về mẹ Tổ Quốc ơi.. vẫn còn gian khổHạt thóc chia đều dẫu no dẫu đóiTa vẫn vẹn tình đắng ngọt cùng vui..Đất nước tôi, đất nước tôi, đất nước tôi !Sáng ngời muôn thuở khi trăng đã vào cửa sổ đòi thơ...


Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu,Nghe dịu nỗi đau của mẹ Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ,Các anh không về mình mẹ lặng imĐất nước tôi, đất nước tôi, đất nước tôi!Từ thuở còn nằm nôi, sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửaLao xao trưa hè một giọng ca dao, lao xao trưa hè một giọng ca daoXin hát về người đất nước ơi !Xin hát về mẹ Tổ Quốc ơi, suốt đời lam lũThương lũy tre làng bãi dâu bến nướcYêu trọn tình đời muối mặn gừng cayXin hát về người đất nước ơi !Xin hát về mẹ Tổ quốc ơi, mấy mùa không ngủNgăn bước quân thù phía Nam phía BắcVai mẹ lại gầy gánh gạo nuôi conĐất nước tôi thon thả giọt đàn bầuNghe dịu nỗi đau của mẹ Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽCác anh không về mình mẹ lặng imĐất nước tôi, đất nước tôi, đất nước tôi!Từ thuở còn nằm nôi, sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửaLao xao trưa hè một giọng ca dao, lao xao trưa hè một giọng ca daoXin hát về người đất nước ơiXin hát về mẹ Tổ Quốc ơi tảo tần chung thủyNhư những câu hò lắng trong tiếng sáoĐêm lại dặt dìu tiếng mẹ ru conXin hát về người đất nước ơiXin hát về mẹ Tổ Quốc ơi vẫn còn gian khổHạt thóc chia đều dẫu no dẫu đóiTa vẫn vẹn tình đắng ngọt cùng vuiĐất nước tôi, đất nước tôi, đất nước tôiSáng ngời muôn thuở khi trăng đã vào cửa sổ đòi thơ