Đây là lời tâm sự của một cô bạn của tôi. Mà tôi cá sau thời điểm nghe ngừng những lời này thì không ít chàng trai vẫn chột dạ. Với sẽ nắm học cách bắt đầu tin nhắn sao để cho thú vị hơn.

*

“Mình cũng nhạt bắt buộc chẳng dám chê ai. Chẳng dám chê ai nên chỉ dám “phục” chiếc sự vô vi của một trong những bạn. Nó thiếu muối tới mức 1 đứa nhạt như mình còn đề xuất sợ :))