Ý NGHĨA TÊN HẠO THIÊN

*

Bạn đang xem: Ý nghĩa tên hạo thiên

Bộ 72 日 nhật <4, 8> 昊昊 hạohào(Danh) Trời rộng bát ngát không cùng.(Danh) Họ Hạo.(Tính) Rộng lớn. ◎Như: hạo thiên võng cực 昊天罔極 trời rộng lớn vô cùng.
昊 có 8 nét, cỗ nhật: ngày, mặt trời(72)浩 tất cả 10 nét, cỗ thuỷ: nước(85)皓 bao gồm 12 nét, bộ bạch: màu trắng(106)鄗 gồm 13 nét, bộ ấp: vùng đất, khu đất phong mang lại quan(163)暤 bao gồm 14 nét, cỗ nhật: ngày, phương diện trời(72)暭 gồm 15 nét, bộ nhật: ngày, mặt trời(72)皞 có 15 nét, bộ bạch: màu sắc trắng(106)皜 gồm 15 nét, bộ bạch: color trắng(106)镐 bao gồm 15 nét, bộ kim: kim loại (nói chung); vàng(167)皡 có 16 nét, cỗ bạch: màu sắc trắng(106)鎬 gồm 18 nét, cỗ kim: sắt kẽm kim loại (nói chung); vàng(167)颢 bao gồm 18 nét, bộ hiệt: đầu, trang giấy(181)顥 gồm 21 nét, cỗ hiệt: đầu, trang giấy(181)譹 có 21 nét, bộ ngôn: nói(149)灏 bao gồm 21 nét, bộ thuỷ: nước(85)灝 gồm 24 nét, bộ thuỷ: nước(85)

Xem thêm: "Ông Vua Xe Hơi" Henry Ford Vua Xe Hơi Henry Ford, Ông Vua Xe Hơi Henry Ford

Bộ 24 十 thập <1, 3> 千千 thiênqiān(Danh) Nghìn, mười trăm là một nghìn.(Danh) Họ Thiên.(Tính) Rất mực, nhiều. ◎Như: thiên nan 千難 khó rất mực. ◇Đạo Đức tởm 道德經: Thiên lí đưa ra hành, thủy ư túc hạ 千里之行, 始於足下 (Chương 64) Đi ngàn dặm, bắt đầu từ một bước chân.1. <一刻千金> nhất khắc thiên kim 2. <一笑千金> tốt nhất tiếu thiên kim 3. <一字千金> nhất tự thiên kim 4. <三千世界> tam thiên thế giới 5. <三千大千世界> tam thiên đại thiên quả đât 6. <千古> thiên cổ 7. <千戶> thiên hộ 8. <千金> thiên kim 9. <千里> lì xì 10. <千山萬水> thiên tô vạn thủy 11. <千載> thiên thiết lập 12. <千載一時> thiên mua nhất thì 13. <千秋> thiên thu 14. <千歲> thiên tuế 15. <百折千回> bách phân tách thiên hồi
千 gồm 3 nét, cỗ thập: số mười(24)天 tất cả 4 nét, bộ đại: khổng lồ lớn(37)仟 có 5 nét, bộ nhân: người(9)扦 gồm 6 nét, bộ thủ: tay(64)阡 gồm 6 nét, bộ phụ: đụn đất, gò đất(170)芊 bao gồm 7 nét, bộ thảo: cỏ(140)迁 bao gồm 7 nét, cỗ sước: chợt bước đi chợt ngừng lại(162)扁 tất cả 9 nét, cỗ hộ: cửa một cánh(63)扇 tất cả 10 nét, bộ hộ: cửa một cánh(63)埏 gồm 10 nét, cỗ thổ: đất(32)偏 tất cả 11 nét, bộ nhân: người(9)搧 gồm 13 nét, bộ thủ: tay(64)篇 tất cả 15 nét, cỗ trúc: tre trúc(118)遷 gồm 16 nét, cỗ sước: chợt bước tiến chợt ngừng lại(162)膻 bao gồm 17 nét, cỗ nhục: thịt(130)靝 có 18 nét, cỗ thanh: màu xanh(174)羶 tất cả 19 nét, bộ dương: bé dê(123)韆 tất cả 24 nét, bộ cách: domain authority thú; núm đổi, cải cách(177)