Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Từ điển tiếng việt chuẩn

*
*
*

Từ điển Việt Việt.Vietnamese-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu giúp từ điển WordNet, trường đoản cú điển Collocation. Tra cứu vớt nghữ pháp

Bạn có thể thiết đặt app ứng dụng từ điển trên Windows nhằm tra từ điển tiện lợi khi phát âm văn bản trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem phía dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
tự điển a walking (living) dictionary: trường đoản cú điển sống, fan học rộng lớn biết nhiều (định ngữ) có đặc thù từ điển, có đặc thù sách vở a dictionary style: văn sách vở dictionary English: tiếng Anh sách vở và giấy tờ
folder
contents dictionary entry : điểm vào thư mục chương trình
từ bỏ điển
IRDS (information resource dictionary system) : hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
automatic dictionary : tự điển tự động hóa
composite external symbol dictionary : từ điển cam kết hiệu ngoài kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : tự điển cam kết hiệu ngoài tinh vi
computer dictionary : từ bỏ điển máy tính xách tay
descriptor dictionary : từ bỏ điển diễn đạt
dictionary code : mã từ điển
dictionary order : máy tự từ bỏ điển
electronic commerce dictionary : tự điển năng lượng điện tử
external symbol dictionary : trường đoản cú điển ký kiệu bên cạnh
frequency dictionary : trường đoản cú điển gia tốc
information resource dictionary (IRD) : tự điển nguồn thông tin
information resource dictionary schema : sơ đồ gia dụng từ điển nguồn thông tin
information resource dictionary system (IRDS) : hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
integrated data dictionary : tự điển dữ liệu tích vừa lòng
machine dictionary : từ điển sản phẩm công nghệ
main dictionary : từ điển thiết yếu
mechanical dictionary : trường đoản cú điển cơ giới
relocation dictionary : từ bỏ điển gửi vị
relocation dictionary : từ bỏ điển đưa vị trí
relocation dictionary : từ bỏ điển xác định lại
relocation dictionary : tự điển tái định vị
reverse code dictionary : từ bỏ điền mã ngược
Lĩnh vực: năng lượng điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
từ điểm nguồn thông tin

Xem thêm: Tôi Thích Em Nhỏ Lùn - Tôi Thích Em, Nhỏ Lùn

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided lớn consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how to use dictionaries | compile, write | edit | publish