Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Từ điển oxford anh việt - english vietnamese dictionary

*
*
*

Từ điển Anh Việt.English-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu giúp từ điển WordNet, từ điển Collocation. Tra cứu giúp nghữ pháp

Bạn tất cả thể setup app phần mềm từ điển trên Windows để tra từ bỏ điển thuận tiện khi hiểu văn bản trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem hướng dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
tự điển a walking (living) dictionary: tự điển sống, bạn học rộng biết những (định ngữ) có tính chất từ điển, có đặc điểm sách vở a dictionary style: văn sách vở và giấy tờ dictionary English: giờ đồng hồ Anh sách vở
thư mục
contents dictionary entry : điểm vào thư mục công tác
trường đoản cú điển
IRDS (information resource dictionary system) : hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
automatic dictionary : trường đoản cú điển auto
composite external symbol dictionary : trường đoản cú điển ký hiệu ngoài phối kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : trường đoản cú điển ký kết hiệu ngoài phức hợp
computer dictionary : từ bỏ điển máy tính
descriptor dictionary : từ bỏ điển biểu hiện
dictionary code : mã từ điển
dictionary order : thứ tự tự điển
electronic commerce dictionary : từ điển năng lượng điện tử
external symbol dictionary : tự điển cam kết kiệu ngoại trừ
frequency dictionary : từ bỏ điển tần suất
information resource dictionary (IRD) : trường đoản cú điển nguồn thông tin
information resource dictionary schema : sơ đồ dùng từ điển nguồn thông tin
information resource dictionary system (IRDS) : khối hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
integrated data dictionary : tự điển dữ liệu tích thích hợp
machine dictionary : trường đoản cú điển vật dụng
main dictionary : từ bỏ điển thiết yếu
mechanical dictionary : tự điển cơ giới
relocation dictionary : từ bỏ điển đưa vị
relocation dictionary : tự điển chuyển vị trí
relocation dictionary : từ bỏ điển định vị lại
relocation dictionary : từ bỏ điển tái xác định
reverse code dictionary : trường đoản cú điền mã ngược
Lĩnh vực: năng lượng điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
tự điểm nguồn tin tức

Xem thêm: Cấu Tạo Van Phao Thông Minh Bách Khoa, Nguyên Lý Hoạt Động Của Van Phao Cơ Thế Hệ Mới

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided lớn consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how khổng lồ use dictionaries | compile, write | edit | publish