Trung học phổ thông tiếng anh là gì

Học sinh trung học ít nhiều tiếng Anh là high schooler, phiên âm là haɪ ˈskuː.lər. Học sinh trung học rộng lớn là học viên có giới hạn tuổi từ 16 mang lại 18, học tập lên sau khi xong cấp một và cung cấp hai.

Bạn đang xem: Trung học phổ thông tiếng anh là gì

Bạn sẽ xem: ngôi trường trung học càng nhiều tiếng anh là gì

Học sinh trung học càng nhiều tiếng Anh là high schooler, phiên âm là /haɪ ˈskuː.lər/.Học sinh trung học rộng lớn là học sinh có giới hạn tuổi từ 16 cho 18, theo học tập cấp tía sau khi xong cấp một và trung học phổ thông và vẫn là số đông người chuẩn chỉnh bị bước đi vào Đại học, đi làm việc hoặc có dự tính khác sau khi giỏi nghiệp.


*

Một số trường đoản cú vựng giờ Anh liên quan đến học viên trung học phổ thông.


*

High school /ˈhaɪ ˌskuːl/: trường trung học tập phổ thông.

Private school /ˌpraɪ.vət ˈskuːl/: Trường tứ thục.

State school /ˈsteɪt ˌskuːl/: trường công lập.

Boarding school /ˈbɔː.dɪŋ ˌskuːl/: ngôi trường nội trú.

Day school /ˈdeɪ ˌskuːl/: Trường phân phối trú.

Teacher /tiːtʃər/: Giáo viên.

Monitor /’mɒnɪtə/: Lớp trưởng.

Classmate /ˈklɑːs.meɪt/: các bạn học.

Friend /frend/: các bạn bè.

Exam /ɪɡˈzæm/: Kỳ thi.

Xem thêm: Tác Dụng Cao Hổ Cốt Không Có Tác Dụng Chữa Bệnh Như Đồn Đoán

Mẫu hội thoại giờ Anh về học sinh trung học tập phổ thông.

Excuse me, are you a high schooler?

Xin lỗi, các bạn là học viên trung học tập phổ tất cả phải không?

Yes.

Đúng vậy.

Do you mind letting me interview you a few questions?

Bạn gồm phiền lúc để tôi vấn đáp bạn vài câu không?

Of course, you can ask.

Tất nhiên là được, các bạn cứ hỏi đi.

You are a high school student, vì you feel the pressure when coming will face the most important university exam of student life?

Bạn vẫn là một học sinh trung học tập phổ thông, các bạn có cảm thấy áp lực khi sắp tới đây sẽ đương đầu với kỳ thi đại học quan trọng đặc biệt nhất của cuộc đời người học viên không?

Of course, but I believe I can bởi it.

Chắc chắn là có, mà lại tôi tin tôi sẽ làm cho được.

Wish you success, thanks for the interview.

Chúc bạn thành công, cảm ơn do buổi rộp vấn.

You're welcome.

Không tất cả gì.

Bài viết học sinh trung học phổ thông tiếng Anh là gì được tổng hợp do giáo viên trung chổ chính giữa tiếng Anh congthuong.net.