500 câu trắc nghiệm từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh giúp các em luyện trả lời thắc mắc trắc nghiệm để sản xuất phản xạ, tư duy xuất sắc khi làm bài bác thi THPT đất nước 2019 sắp đến tới.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm từ vựng tiếng anh

Toàn bộ thắc mắc được soạn cẩn thận, tất cả đáp án kèm theo cho các em ôn luyện thật giỏi môn giờ đồng hồ Anh.

Đây cũng là tài liệu rất kỳ quan trọng cho ngẫu nhiên bạn làm sao muốn nâng cấp trình độ giờ đồng hồ Anh của mình. Thông qua đó các các bạn sẽ nắm chắc từ vựng, ngữ pháp giờ đồng hồ Anh để sẵn sàng tốt cho những kỳ thi đặc biệt quan trọng như thpt Quốc gia, IOE giỏi Violympic. Mời những em cùng theo dõi chi tiết nội dung trong bài viết dưới đây:

500 câu trắc nghiệm từ bỏ vựng giờ Anh bao gồm đáp án

1. The house was burgled while the family was _______ in a card game.


A. Buried B. Busy C. Absorbed D. Helping

2. I am sorry that I can"t _______ your invitation.

A. Take B. Except C. Agree D. Accept

3. ______ what he says, he wasn"t even there when the crime was committed.

A. Following B. According khổng lồ C. Hearing D. Meaning

4. he has impressed his employers considerably & ______ he is soon to be promoted.

A. Nevertheless B. Accordingly C. Yet D. Eventually

5. He gave his listeners a vivid ______ of his journey through Peru.

A. Tài khoản B. Tale C. Communication D. Plot

6. Will you be taking my precious experience into _______ when you fix my salary?

A. Possession B. Account C. Mind D. Scale


7. The policeman stopped him when he was driving trang chủ and _______ him of speeding.

A. Charged B. Accused C. Blamed D. Arrested

8. His stomach began khổng lồ _______ because of the bad food he had eaten.

A. Pain B. Harm C. Be hurt D. Ache

9. If you _____ money to lớn mine, we shall have enough.

A. địa chỉ cửa hàng B. Combine C. Unite D. Bank

10. he was full of _______ for her bravery.

Xem thêm: Đánh Giá Camera Giám Sát Ip 1080P Xiaomi Mijia, Xịn, Camera Giám Sát Xiaomi Mijia Smart 1080P

A. Energy B. Admiration C. Surprise D. Pride

11. This ticket _____ one person lớn the show.

A. Permits B. Enters C. Delivers D. Admits

12. The cow had lost its own calf. But the farmer persuaded it to _______ one whose mother had died.

A. Choose B. Adopt C. Undertake D. Collect

13. If we _______ the plan you suggest, we are more likely khổng lồ be successful.

A. Elect B. Command C. Vote D. Adopt

14. Science has made great _____ during the past 30 years.

A. Motions B. Advances C. Advantages D. Opportunities


15. He was a much older tennis player but he had the great ______ of experience.

A. Advantage B. Giảm giá C. Value D. Profit

16. I had quite ______ on my way lớn work this morning.

A. An experiment B. An adventure C. A happening D. An affair

17. He always studies the ______ in the paper as he wants to find a good second-hand car.

A. Advertisements B. Publicity C. Announcements D. Publication

18. On my present salary, I just can"t ________ a oto which costs over $3.000.

A. Pretend B. Elect C. Afford D. Adopt

19. The girl"s father _____ khổng lồ buy her a oto if she passed her examination.

A. Admitted B. Accepted C. Agreed D. Approved20. They are twins và look very _______.

A. Alike B. Same C. Likely D. Identical

...........................................

Tải file để xem thêm nội dung chi tiết!


Chia sẻ bởi:
*
Tuyết Mai
congthuong.net
Mời chúng ta đánh giá!
Lượt tải: 6.801 Lượt xem: 15.778 Dung lượng: 190,1 KB
Liên kết cài đặt về

Link tải về chính thức:

500 câu trắc nghiệm tự vựng giờ đồng hồ Anh congthuong.net Xem

Các phiên bản khác cùng liên quan:


Sắp xếp theo mang địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi
Tài liệu tìm hiểu thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới tốt nhất trong tuần
Tài khoản ra mắt Điều khoản Bảo mật tương tác Facebook Twitter DMCA