Chu vi hình chữ nhật bằng chiều dài cộng chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.

Bạn đang xem: Toán lớp 3 trang 89

Lời giải bỏ ra tiết:

Chu vi hình chữ nhật là :

a) ((30 + trăng tròn ) imes 2 = 100 ;(m))

b) ((15 + 8) imes 2 = 46 ;(cm))


Bài 2

Khung của một bức tranh hình vuông có cạnh (50cm). Hỏi chu vi của khung bức ảnh đó bằng bao nhiêu mét ?

*

Phương pháp giải:

 - Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân cùng với 4.

- Đổi đơn vị độ dài từ xăng-ti-mét sang mét.

Lời giải đưa ra tiết:

Chu vi size của bức tranh hình vuông vắn là :

(50 imes 4 = 200 ;(cm) )

Đổi: (200cm= 2 m)

Đáp số: ( 2m ). 


Bài 3

Tính cạnh hình vuông, biết chu vi hình vuông vắn đó là (24 cm).

Phương pháp giải:

 Muốn search độ lâu năm cạnh hình vuông ta đem chu vi hình vuông đó chia cho 4.

Xem thêm: Ưu Đãi Sốc: Mua 6 Hộp Cốt Thoái Vương Tặng 1 Hộp Trị Giá 165

Lời giải bỏ ra tiết:

Cạnh của hình vuông vắn dài là :

(24 : 4 = 6 ;(cm))

Đáp số: (6cm).


Bài 4

 Tính chiều nhiều năm hình chữ nhật, biết nửa chu vi hình chữ nhật là (60m) cùng chiều rộng lớn là (20m).

*

Phương pháp giải:

 Chiều nhiều năm hình chữ nhật bằng nửa chu vi hình chữ nhật kia trừ đi chiều rộng.

Lời giải bỏ ra tiết:

Chiều nhiều năm của hình chữ nhật là :

(60 – 20 = 40 ;(m))

Đáp số: (40m).

 congthuong.net com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
>> (Hot) Đã bao gồm SGK lớp 3 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp sau
*

*
*
*

*
*

vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp congthuong.net


Cảm ơn chúng ta đã áp dụng congthuong.net. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | chế độ

Đăng ký để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép congthuong.net gửi các thông báo đến các bạn để nhận được các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.