Excel cho congthuong.net 365 Excel cho congthuong.net 365 dành cho máy Mac Excel cho web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Xem thêm...Ít hơn

Đôi khi tỷ lệ phần trăm có thể gây chán nản vì không phải lúc nào cũng có thể dễ dàng nhớ được những gì chúng ta đã học ở trường. Hãy để Excel làm việc đó cho bạn – những công thức đơn giản có thể giúp bạn tìm tỷ lệ phần trăm của một tổng hoặc tỷ lệ chênh lệch giữa hai số.

Bạn đang xem: Cách tính phần trăm (%) giá tiền, lợi nhuận, thuế và chiết khấu

Tìm tỷ lệ phần trăm của một tổng

Giả sử bạn đã trả lời 42 câu hỏi trong số 50 câu hỏi đúng trong một bài kiểm tra. Tỷ lệ phần trăm số câu trả lời đúng là bao nhiêu?

Bấm vào ô trống bất kỳ.

Nhập =42/50, rồi nhấn RETURN .

Kết quả là 0,84.

Chọn ô có chứa kết quả từ bước 2.

Trên tab Trang đầu, bấm vào .

Kết quả là 84,00%, là tỷ lệ phần trăm số câu trả lời đúng trên bài kiểm tra.


Lưu ý: Để thay đổi số vị trí thập phân xuất hiện trong kết quả, hãy bấm Tăng số thập phân hoặc Giảm số .


Tìm tỷ lệ phần trăm của sự thay đổi giữa hai số

Giả sử doanh thu của bạn đạt 2.342 Đô-la trong Tháng 11 và 2.500 Đô-la trong Tháng 12. Tỷ lệ phần trăm thay đổi thu nhập của bạn giữa hai tháng này là bao nhiêu phần trăm? Sau đó, nếu doanh thu của bạn đạt 2.425 Đô la trong Tháng Một thì tỷ lệ phần trăm doanh thu của bạn tính từ tháng 12 đến tháng 1 là bao nhiêu phần trăm? Bạn có thể tính toán chênh lệch bằng cách trừ đi thu nhập mới từ thu nhập ban đầu của mình, rồi chia kết quả cho doanh thu ban đầu của bạn.

Tính toán tỷ lệ phần trăm tăng

Bấm vào ô trống bất kỳ.

Nhập =(2500-2342)/2342,rồi nhấn RETURN .

Kết quả là 0,06746.

Chọn ô có chứa kết quả từ bước 2.

Trên tab Trang đầu, bấm vào .

Kết quả là 6,75%, là tỷ lệ phần trăm tăng thu nhập.


Lưu ý: Để thay đổi số vị trí thập phân xuất hiện trong kết quả, hãy bấm Tăng số thập phân hoặc Giảm số .


Tính toán tỷ lệ phần trăm giảm

Bấm vào ô trống bất kỳ.

Nhập =(2425-2500)/2500, rồi nhấn RETURN .

Kết quả là -0,03000.

Chọn ô có chứa kết quả từ bước 2.

Trên tab Trang đầu, bấm vào .

Kết quả là -3,00%, là tỷ lệ phần trăm giảm thu nhập.


Lưu ý: Để thay đổi số vị trí thập phân xuất hiện trong kết quả, hãy bấm Tăng số thập phân hoặc Giảm số .


Tìm tổng khi bạn biết số tiền và tỷ lệ phần trăm

Giả sử giá bán của một chiếc áo là $15, nghĩa là giảm 25% so với giá gốc. Giá gốc là bao nhiêu? Trong ví dụ này, bạn muốn tìm số mà 75% của nó là 15.

Bấm vào ô trống bất kỳ.

Nhập =15/0,75, rồi nhấn RETURN .

Kết quả là 20.

Xem thêm: Sách Giải Vật Lý 11, Vật Lý Lớp 11, Giải Bài Tập Vật Lý 11

Chọn ô có chứa kết quả từ bước 2.

Trong các phiên bản mới hơn:

Trên tab Trang đầu, bấm vào .

Kết quả là $20,00, giá gốc của áo.

Trong Excel cho Mac 2011:

Trên tab Nhà, dưới Số, hãy bấm Tiền tệ

Kết quả là $20,00, giá gốc của áo.


Lưu ý: Để thay đổi số vị trí thập phân xuất hiện trong kết quả, hãy bấm Tăng số thập phân hoặc Giảm số .


Tìm số tiền khi bạn biết tổng và tỷ lệ phần trăm

Giả sử muốn mua một chiếc máy tính với giá $800 và phải trả thêm 8,9% thuế bán hàng. Bạn phải trả bao nhiêu tiền thuế bán hàng? Trong ví dụ này, bạn muốn tìm 8,9% của 800.

Bấm vào ô trống bất kỳ.

Nhập =800*0,089, rồi nhấn RETURN.

Kết quả là 71,2.

Chọn ô có chứa kết quả từ bước 2.

Trong các phiên bản mới hơn:

Trên tab Trang đầu, bấm vào .

Trong Excel cho Mac 2011:

Trên tab Nhà, dưới Số, hãy bấm Tiền tệ

Kết quả là $71,20, là số tiền thuế bán hàng cho máy tính.


Lưu ý: Để thay đổi số vị trí thập phân xuất hiện trong kết quả, hãy bấm Tăng số thập phân hoặc Giảm số .


Tăng hoặc giảm số theo tỷ lệ phần trăm

Giả sử bạn chi tiêu trung bình 113 Đô la để mua thực phẩm mỗi tuần và bạn muốn tăng chi phí thực phẩm hàng tuần lên 25%. Bạn có thể chi tiêu bao nhiêu? Hoặc nếu bạn muốn giảm định mức chi tiêu cho thực phẩm hàng tuần hiện đang là $113 thêm 25%, thì định mức chi tiêu hàng tuần mới là bao giờ?

Tăng số theo tỷ lệ phần trăm

Bấm vào ô trống bất kỳ.

Nhập =113*(1+0,25),rồi nhấn RETURN .

Kết quả là 141,25.

Chọn ô có chứa kết quả từ bước 2.

Trong các phiên bản mới hơn:

Trên tab Trang đầu, bấm vào .

Trong Excel cho Mac 2011:

Trên tab Nhà, dưới Số, hãy bấm Tiền tệ

Kết quả là $141,25, tăng 25% chi phí thực phẩm hàng tuần.


Lưu ý: Để thay đổi số vị trí thập phân xuất hiện trong kết quả, hãy bấm Tăng số thập phân hoặc Giảm số .


Giảm số theo tỷ lệ phần trăm

Bấm vào ô trống bất kỳ.

Nhập =113*(1-0,25), rồi nhấn RETURN .

Kết quả là 84,75.

Chọn ô có chứa kết quả từ bước 2.

Trong các phiên bản mới hơn:

Trên tab Trang đầu, bấm vào .

Trong Excel cho Mac 2011:

Trên tab Nhà, dưới Số, hãy bấm Tiền tệ

Kết quả là $84,75, nghĩa là giảm 25% chi phí thực phẩm hàng tuần.


Lưu ý: Để thay đổi số vị trí thập phân xuất hiện trong kết quả, hãy bấm Tăng số thập phân hoặc Giảm số .


Hàm PERCENTRANK

Tính tổng hiện có

Tính trung bình


*
*
*

Bạn cần thêm trợ giúp?


Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia congthuong.net Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?


CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi phản hồi

Cảm ơn phản hồi của bạn!


×
Nội dung mới
congthuong.net Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Developer & IT
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © congthuong.net 2022