×Close bạn đang xem trang giờ đồng hồ Việt không dấu! Click vào link sau giúp thấy trang tiếng Việt bao gồm dấu: Tình phụ vương

Bạn đang xem: Tình cha

Tinh thân phụ am ap nhu vang thai Duong Ngot ngao nhu giong nuoc tuon dau nguon Suot doi vi con gian nan, An tinh dam sau bao nhieu, phụ thân hoi phụ thân gia dau yeu Va nhỏ nho mai nhung ngay thang qua Ky niem nam giới nao kho phai vào long Nho hoai tuoi tho ben Cha, gian kho ngay dem cham lo mong muon bé duoc lon khon bé nho nhung tức thì ay, nhung dem truong gia lanh Va phụ vương nam om bé suoi am nhung canh dai Nhe nhe hon bé va thân phụ khe noi: Nay con yeu oi... Con hay nho.. Tuyệt nho... Loi cha song cho nen nguoi va bé hay cho bao gio doi gian Ngheo thi mang lại sach rach làm thế nào cho thom! Nhung loi cua phụ vương nam xua nhỏ nguyen ghi sau vào tim phụ vương hoi phụ vương gia dau yeu...

Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Cách Nhật Biết Phi Điệp Ám Mắt Trâu Phú Thọ, Phi Điệp Ám Mắt Trâu Phú Thọ

Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.