Bạn vẫn đọc truyện Tam Quốc diễn nghĩa bên trên trang congthuong.net, nơi bạn có thể tìm thấy tương đối nhiều truyện kiếm hiệp hay, bắt đầu nhất!!!

Tam Quốc diễn nghĩa là một trong những tác phẩm của La cửa hàng Trung.

Bạn đang xem: Tam quốc diễn nghĩa

Tam Quốc diễn nghĩa lấy bối cảnh vào trong thời hạn cuối triều đại bên Hán, sự suy yếu của của triều đình làm cho xã hội china rơi vào cảnh náo loạn. Vua tin dung hoạn quan khinh rẻ nhân từ tài, đắm say tửu sắc bỏ quên chính sự nên triều đình càng ngày càng đổ nát, cuộc sống người dân ngày càng lần than, rất khổ, giặc chiếm nổi lên mọi nơi. Và nổi lên trong số đó là loàn đảng khăn vàng của bạn bè nhà Trương Giác với mấy vạn đệ tử theo hầu. Loạn thế xuất anh hùng, các hào kiệt bắt đầu lộ diện giúp nước nhà như ba bằng hữu Lưu Bị, quan lại Vũ, trường Phi, quan tiền Thừa sống Hạ Phi tên Tôn Kiên, quan lại Kỵ đô úy Tào Tháo... Được sự giúp sức, sau cùng triều đình cũng khuấy tan được loàn đảng. Tuy nhiên, nhà vua vẫn con ngữa quen đường cũ, lũ hoạn quan liêu vẫn lộng hành.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Đăng Ký Airpay Vietcombank Và Khắc Phục Lỗi, Cách Liên Kết Ví Airpay Với Ngân Hàng Vietcombank

Thiết bị sử Tây Lương là Đổng Trác nhân cơ hội này đang phế truất vua cũ, lập vua bắt đầu rồi từ bỏ phong cho mình làm tướng mạo quốc rứa hết quyền hành. Hành vi tàn bạo, lộng quyền của Đổng Trác khiến các quan hết sức phẫn nổ. Sản phẩm sử những châu, quận dẫn đầu là Kỳ hương thơm Hầu Viên Thiệu hội quân tiến đánh nhưng vày nội bộ bất hòa bắt buộc quân team cũng chảy rã.

Kể từ thời đặc điểm đó các cuộc chiến tranh giành khu đất đai, quyền lực xảy ra miên man không kết thúc giữa các lãnh chúa ở những châu quận, sau này dần dần hình thành yêu cầu thế Tam Quốc với giữ Bị ở khu đất Thục, Tào toá nhà Ngụy và Tôn Quyền công ty Ngô. Trận chiến giữa 3 ráng lực kéo dài gần một nuốm kỉ gây nên bao nhiêu tổn thất cho bách tính đương thời nhưng này cũng là đa số bản nhân vật ca về sự việc dũng cảm, mưu lược, tấm lòng nhân ái trung nghĩa của hero Tam Quốc. Đó là đông đảo con người mà hậu thế chúng ta khi chú ý lại vẫn phải thấy cảm kích. Một truyện quân sự đầy sức hút, đọc và thu nhận thêm những bài học giá trị cho chủ yếu mình.

Trang: 1  2

Trang: 1  2

Truyện những tác mang khác
Thẩm Thăng Y truyền kỳ hệ liệt

Hoàng Ưng

Ngân tìm hận - Thập tam trinh sát - Bạch Tri Thù - Tương bốn phu nhân - Họa mày điểu - Vô tuy nhiên phổ - phụng hoàng kiếp - Thiên Đao - Thất dạ câu hồn (Nữ lang ngay cạnh thủ) - Vô ngôi trường công tử - Ngân lang - Tử Vong Điểu - Ngọc Thanh Đình - Đồ long - Quỷ tiêu - Quỷ tiết u linh - Huyết biển bức - truy lạp chén bát bách lý - Phong lôi dẫn - Ma đao - Lôi đình thiên lý - khô lâu trinh sát - Tiêu hồn lệnh - game phong thần thất giới
Minh tướng quân hệ liệt

Thời Vị Hàn

Thâu Thiên cung - Hoán Nhật tiễn - tuyệt đỉnh - đánh hà
Ngoại truyện: Phá Lãng trùy - Thiết Hồn hình ảnh - Toái không Đao
Kính hệ liệt

Thương Nguyệt

Tiền truyện: Thần đưa ra hữu thủ
Thiết định thư - tuy vậy thành - Phá quân - Long chiến - Tích thiên - Quy khư - Thần tịch
Ngoại truyện: Lục thích hợp thư - Chức mộng giả
Thính Tuyết Lâu hệ liệt

Thương Nguyệt

Huyết Vi - Phong Vũ - Thần Binh những - bệnh - Hỏa Diễm Diên Vĩ - Chỉ Gian Sa - Bái Nguyệt Giáo bỏ ra chiến - Hoang Nguyên Tuyết - Chú kiếm sư
Tán Thiên hệ liệt

Thương Nguyệt

Hoa Kính (Bạch Loa hệ liệt) - Dạ thuyền xuy địch vũ tiêu tiêu - Loạn cố kỉnh - Tịch nhan - Mạn thanh - thương Hải - Tinh trụy - Phi Thiên - nhất Chỉ năng khiếu Mỹ Địch Á Đích Miêu - Tuyết mãn Thiên sơn - Tinh không - Phong Hoa Tuyết Nguyệt
Đỉnh kiếm Các hệ liệt

Thương Nguyệt

Đại mạc hoang nhan - Đế Đô lấp - Mạn Châu Sa hoa - Bỉ Ngạn hoa - tìm ca - Thất dạ tuyết - Bích Thành - Ảo thế
Hạc Thiết ngũ bộ hệ liệt

Vương Độ Lư

Bài viết liên quan