Tải trọng gió theo Tiêu chuẩn Việt phái mạnh được trình diễn trong TCVN 2737:1995 với TCXD 229:1999. Quy trình đo lường thành phần hễ của download trọng gió được trình diễn trong TCXD 229:1999, tuy vậy quy trình này tương đối rắc rối, khiến nhiều khó khăn khi thực hành. Nội dung bài viết này trình diễn tóm tắt việc đo lường và thống kê tải trọng gió theo TCVN, trong số ấy có đề cập đến quy đình đơn giản để đo lường thành phần cồn của thiết lập trọng gió. Nội dung nội dung bài viết chỉ xét cho thành phần nằm ngang, và thuộc phương cùng với phương gió thổi.

Bạn đang xem: Tải trọng gió tác dụng lên công trình


*

1. Các thông tin quan trọng về công trình

1.1. Địa điểm xây dự

Địa điểm tạo của công trường ảnh hưởng đến tính năng của thiết lập trọng gió trải qua hai yếu tố: Vùng gió cùng Dạng địa hình.

Phân vùng gió theo địa điểm hành thiết yếu được qui định trong phụ lục E của TCVN 2737:1995, bao gồm 2 thông số kỹ thuật là vùng áp lực gió và mức độ tác động của gió bão. Ví dụ huyện Kỳ sơn tỉnh hòa bình thuộc vùng gió I.A, trong các số đó I là phân vùng áp lực nặng nề gió, và A là nấc độ ảnh hưởng của gió bão.

Dạng địa hình được phân loại thành A, B, C; tiêu chuẩn phân một số loại được đề cập mang lại trong mục 6.5 của TCVN 2737:1995.

Cần chăm chú tránh nhầm lẫn giữa dạng địa hình với vùng ảnh hưởng của gió bão vì những yếu tố này được ký hiệu tương tự nhau.

Các công trình xây dựng cao tầng thường thì thuộc dạng địa hình B (tương đối trống trải).

Như vậy, thông tin tương đối đầy đủ khi nói đến địa điểm xây dựng dự án công trình phải gồm những: Vùng gió cùng dạng địa hình. Ví dụ công trình xây dựng cao tầng thi công tại huyện Kỳ đánh tỉnh độc lập thuộc vùng gió I.A, dạng địa hình B.

1.2. Các thông số hình học của công trình

Các thông số hình học của dự án công trình bao gồm:

Số tầngChiều cao những tầngBề rộng đón gió của những tầngCao độ của mặt khu đất so với khía cạnh móngHình dạng mặt phẳng (hình chữ nhật, hình tròn)

2. Phương pháp quy đổi và gán download trọng Gió lên quy mô kết cấu.

Tải trọng gió là cài đặt trọng chức năng theo mặt phẳng công trình, tùy theo từng ngôi trường hợp mà lại được quy đổi và gán lên quy mô kết cấu dưới những dạng sau: (a) chức năng lên cột biên bên dưới dạng lực phân bố; (b) tác dụng lên dầm biên của các tầng bên dưới dạng lực phân bố; với (c) công dụng lên một điểm bên trên sàn của những tầng dưới dạng lực tập trung.

Trong 3 ngôi trường hợp đề cập trên, trường thích hợp (a) thường xuyên được vận dụng cho việc đo lường và tính toán khung phẳng; trường hòa hợp (b) thường áp dụng cho nhà thấp tầng; trường hợp (c) thường áp dụng cho nhà cao tầng.

Khi quy đổi cài trọng gió thành lực tập trung để gán vào trong 1 điểm trên sàn (tâm hình học hoặc tâm khối lượng), cần chú ý các điểm sau:

3. đo lường thành phần tĩnh

Giá trị đo lường thành phần tĩnh của sở hữu trọng gió chức năng lên tầng sản phẩm công nghệ j của dự án công trình được khẳng định theo công thức (theo mục 6.3 của TCVN 2737:1995):

*

Trong đó:

γ: hệ số độ tin cẩn của cài trọng gió, γ = 1.2Wo: giá trị áp lực đè nén gió, dựa vào vùng gió tại địa điểm xây dựng công trình, tra bảng 4 của TCVN 2737:1995, chăm chú Wo được bớt đối công trình xây dựng thuộc vùng ít chịu tác động của gió bão (I-A, II-A cùng III-A; xem mục 6.4.1 của tiêu chuẩn)k: thông số tính mang đến sự biến hóa của áp lực nặng nề gió theo chiều cao (tra bảng 5 của TCVN 2737:1995); k dựa vào vào dạng địa hình và cao độ của vị trí tính toán.c: hệ số khí đụng (xem mục 2 của tài liệu này)Bj với hj: lần lượt là bề rộng đón gió và độ cao của tầng lắp thêm j

Trong bí quyết (1), download trọng gió WTj là tổng cài trọng công dụng lên 1 tầng, được giám sát dưới dạng lực tập trung, sẽ tiến hành gán lên công trình trải qua tâm hình học. Trong phần mềm Etabs, gán thiết lập trọng tại trung ương hình học bằng phương pháp nhập vào Diaphragm trong số đó tọa độ X, Y được khai báo là tọa độ của trọng điểm hình học tập (xem Hình 1). Giải pháp khai báo cài trọng thông qua Diaphragm rất có thể xem trên <5>.

*

Hình 1: Gán thiết lập trọng với vị trí công dụng thông qua Diapgragm

4. Thống kê giám sát thành phần động

Phương pháp khẳng định thành phần tĩnh và thành phần cồn của download trọng gió theo tiêu chuẩn Việt nam giới được nhắc đến trong những tiêu chuẩn chỉnh TCVN 2737:1995 (Tải trọng với tác động) cùng TCXD 229:1999 (Chỉ dẫn đo lường và tính toán thành phần hễ của tải trọng gió). Theo TCVN 2737:1995 mục 6.2, đối với các dự án công trình BTCT cao hơn 40m thì nên phải đo lường và thống kê thành phần đụng của download trọng gió.

Xem thêm: " Bộ Ngủ Lụa Thái Lan Giá Rẻ, Bán Chạy Tháng 10/2021, Bộ Pijama Thái Lan Giá Tốt Tháng 10, 2021

Qui trình đo lường và thống kê thành phần động của download trọng gió trình bày trong TCXD 229:1999 hơi rắc rối, thực chất rất có thể gói gọn lại theo 2 trường vừa lòng dưới đây dựa vào vào tương quan giữa tần số của dạng xê dịch riêng thứ nhất f1 cùng tần số số lượng giới hạn fL, trong các số đó fL phụ thuộc vào vùng áp lực đè nén gió và vật tư (xem bảng 2 của TCXD 229:1999). Ví dụ công trình xây dựng BTCT nằm trong vùng áp lực đè nén gió II thì fL = 1.3 Hz; nằm trong vùng gió III thì fL = 1.6 Hz.

Trường hợp 1: khi f1 > fL , không đề xuất xét mang đến số dạng dao động, giá bán trị thống kê giám sát thành phần rượu cồn của sở hữu trọng gió chức năng lên tầng đồ vật j của công trình xây dựng được xác định như sau:

*

Trường hợp 2: lúc f1 L , cần giám sát tải trọng mang lại n dạng xấp xỉ của công trình, số n xác minh theo đk fn L n+1 . Giá bán trị giám sát và đo lường thành phần cồn của mua trọng Gió tính năng lên tầng sản phẩm công nghệ j vào dạng xê dịch riêng đồ vật i được khẳng định như sau:

*

Trong những công thức số (2) với (3):

Mj : cân nặng của tầng lắp thêm jΦji: gửi vị tỉ đối của tầng sản phẩm j vào dạng xấp xỉ riêng sản phẩm i. Φji được giám sát và đo lường bằng ứng dụng Etabs sau khi phân tích (Analysis), rất có thể tìm thấy thông tin về chuyển vị tỉ đối trong bảng Building Modes (menu Display > Show Tables).WTj: giá chỉ trị thống kê giám sát thành phần tĩnh của thiết lập trọng gió tính năng lên tầng thiết bị jζj: hệ số áp lực đè nén động trên cao độ tầng thứ j, dựa vào cao độ và dạng địa hình (tra bảng 3 của TCXD 229:1999)ν: hệ số đối sánh tương quan không gian, phụ thuộc bề rộng đón gió và chiều cao của dự án công trình (tra bảng 4 của TCXD 229:1999). Chú ý rằng ν = 1 so với các dạng xấp xỉ bậc cao (dạng trang bị 2, 3, v.v..).ξj: thông số động lực ứng với dạng xấp xỉ thứ j, nhờ vào tần số xê dịch và áp lực nặng nề gió (xem mục 4.5 của TCXD 229:1999)

Khối lượng Mj được xem theo nguyên lý tại mục 3.2.4 của TCXD 229:1999, cân nặng phải bao hàm tĩnh download và một trong những phần khối lượng trong thời điểm tạm thời của bạn và dụng cụ (hoạt tải), thông thường sử dụng (Tĩnh tải) + 0.5*(Hoạt tải), cân nặng tham gia giao động được tùy chỉnh thiết lập trong Etabs thông qua menu Define > Mass source.

Các dự án công trình yêu cầu bắt buộc tính gió động (H > 40m) thông thường có f1 L, và phía trong trường hợp lắp thêm 2. Khi khẳng định được n dạng giao động cần tính toán, sẽ xác minh được n thiết lập trọng gió yếu tắc động. Vào Etabs, n cài đặt trọng này sẽ được gán thành n ngôi trường hợp download trọng gió động. Nội lực vị tải trọng gió đã được tổng hợp theo hình thức sau (xem mục 4.12 của TCXD 229:1999):

*

Trong đó: Xt là nội lực trong kết cấu vị tải trọng gió nhân tố tĩnh, Xid là nội lực trong kết cấu vị thành phần rượu cồn của sở hữu trọng gió vào dạng xấp xỉ thứ i.

5. Ví dụ như tính toán

Thực hiện ví dụ đo lường và tính toán với các số liệu như sau:

Công trình ở trong vùng gió II.B, dạng địa hình B (Wo=95 kG/m2)Số tầng: 32 tầng (bao bao gồm một tầng hầm với 31 tầng nổi)Chiều cao những tầng: tầng hầm 5.8m; tầng 1~4 cao 4.2m; tầng 5~31 cao 3.3mTổng chiều cao công trình: H = 111.7mCao độ của mặt đất so cùng với móng (sàn tầng hầm): 4.3mBề rộng lớn đón gió của công trình: B1~4 = 52m; B5~31 = 38.7mMặt bằng có mẫu thiết kế chữ nhật (c = 1.4)Khối lượng tham gia xê dịch (quy đổi tập trung trên những sàn): m1~4 = 167 t; m5~mái = 149 tChu kỳ và đưa vị tỉ đối trong những dạng xê dịch xem các bảng phía dưới

5.1. Thống kê giám sát thành phần tĩnh

Giá trị giám sát và đo lường thành phần tĩnh của tải trọng Gió tính năng lên các tầng được khẳng định theo công thức số (1), được trình bày trong Bảng 1

Trong bảng 1, những tầng cần phải hiểu là sàn của những tầng, Sàn tầng trệt có cao độ so với mặt đất là (5.8 – 4.3) = 1.5m.

Bảng 1: giá trị tính toán thành phần tĩnh của mua trọng gió

*

Diễn giải một số giám sát trong bảng 1 như sau:

Sàn tầng 8 gồm cao độ đối với mặt đất là 28.2m, trong bảng 5 (TCVN 2737:1995) so với vùng B bao gồm k20m = 1.13 với k30m = 1.22; bởi phép nội suy con đường tính thu được k28.2m = 1.204 . Yếu tắc tĩnh của sở hữu trọng gió tác dụng lên sàn tầng 8 là: WT8 = 1.2*95*1.204*1.4*38.7*3.3 /1000 = 24.5 (T)Sàn tầng 24 bao gồm cao độ so với mặt đất là 81m, vào bảng 5 (TCVN 2737:1995) đối với vùng B có k80m = 1.45 với k100m = 1.51; bởi phép nội suy đường tính nhận được k81m = 1.453 . Yếu tắc tĩnh của cài trọng gió tác dụng lên sàn tầng 8 là: WT8= 1.2*95*1.453*1.4*38.7*3.3 /1000 = 29.6 (T)

Trong bảng 1, những tầng được miêu tả theo vật dụng tự từ trên xuống dưới để dễ dãi cho bài toán nhập số liệu vào trong Etabs.

5.2. Giám sát và đo lường thành phần động

Giả thiết hiệu quả phân tích dao động trong phần mềm Etabs cho ra hiệu quả như bảng 2.

Bảng 2: chu kỳ và tần số của các dạng dao động

*

Theo Bảng 2 của TCXD 229:1999, dự án công trình BTCT trực thuộc vùng áp lực nặng nề gió II có fL = 1.3 Hz; như vậy địa thế căn cứ vào bảng chu kỳ và tần số các dạng xê dịch trên có thể xác định cần thống kê giám sát thành phần cồn của thiết lập trọng gió mang lại 2 dạng dao động (số 1 cùng số 2).

5.2.1. đo lường thành phần rượu cồn của download trọng gió cho dạng xê dịch thứ 1

Dạng giao động thứ 1 tất cả T = 3.58 s cùng f = 0.28 Hz, thống kê giám sát theo mục 4.5 của TCXD 229:1999 được ε = 0.129; ξ = 2.094

Bề rộng đón gió trung bình của công trình Bm = 40.8m, độ cao đón gió của dự án công trình H = 107.4m, tra bảng 4 của TCXD 229:1999 được ν = 0.608 .

Giá trị giám sát và đo lường thành phần đụng của cài đặt trọng Gió chức năng lên các tầng trong dạng xấp xỉ thứ 1 xác định theo công thức số (3), được trình diễn trong Bảng 3

Bảng 3: giá bán trị đo lường và tính toán thành phần cồn của mua trọng gió, dạng xê dịch thứ 1

*

Diễn giải một số đo lường và thống kê trong bảng 3 như sau:

Sàn tầng 8 bao gồm cao độ đối với mặt khu đất là 28.2m, trong bảng 3 (TCXD 229:1999) đối với vùng B gồm ζ20m = 0.457 với ζ40m = 0.429; bởi phép nội suy con đường tính chiếm được ζ28.2m = 0.446 . Thành phần đụng của download trọng gió tác dụng lên sàn tầng 8 là: Wp8 = (149.0*0.265*198.3/1698.0)*0.608*2.094 = 5.9 (T)

5.2.2. Giám sát và đo lường thành phần rượu cồn của download trọng gió cho dạng dao động thứ 2

Dạng xê dịch thứ 2 tất cả T = 1.23 s cùng f = 0.82 Hz, đo lường và tính toán theo mục 4.5 của TCXD 229:1999 được ε = 0.044; ξ = 1.498

Đối cùng với dạng giao động bậc cao, ν = 1

Giá trị thống kê giám sát thành phần đụng của cài trọng gió trong dạng xấp xỉ thứ 2 được trình diễn trong Bảng 4

Bảng 4: giá chỉ trị giám sát và đo lường thành phần rượu cồn của tải trọng gió, dạng giao động thứ 2

*

Diễn giải một số đo lường trong bảng 4 như sau:

Sàn tầng 8 có cao độ so với mặt khu đất là 28.2m, vào bảng 3 (TCXD 229:1999) đối với vùng B bao gồm ζ20m = 0.457 và ζ40m = 0.429; bằng phép nội suy đường tính thu được ζ28.2m = 0.446 . Thành phần đụng của tải trọng gió công dụng lên sàn tầng 8 là: Wp8 = (149.0*-0.628*-63.7/1387.4)*1*1.498 = 6.4 (T)

Thảo luận

Thảo luận chủ thể này trên forums congthuong.net

Download

Download tài liệu này: links download

Download tệp tin excel chứa những hàm nội suy để đo lường và thống kê tải trọng gió: Download

Tài liệu tham khảo

<1>. TCVN 2737:1995. Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn chỉnh thiết kế..<2>. TCXD 229:1999. Chỉ dẫn giám sát và đo lường thành phần động của cài trọng gió theo tiêu chuẩn TCVN 2737:1995.<3>. congthuong.net. Tính toán mua trọng Gió cho công trình có mặt bằng hình tròn. Http://www.thuvien.congthuong.net/pages/P13081101-tinh-toan-tai-trong-gio-cho-cong-trinh-co-mat-bang-hinh-tron.php<4>. congthuong.net. Tâm cứng, tâm khối lượng, trọng điểm hình học. Http://www.thuvien.congthuong.net/pages/P12111401-tam-cung-tam-khoi-luong-tam-hinh-hoc.php<5>. congthuong.net. Khai báo cài trọng ngang thông qua Diaphragm. Http://www.congthuong.net/pages/learning-etabs-khai-bao-tai-trong