Kiểm tra xem chúng ta đã ghi nhớ được bao nhiêu từvới lịch trình học cùng ôn tự vựng của congthuong.net ⟶


Bạn đang xem: Những từ tiếng anh chỉ nghề nghiệp

Occupations

/ˌɒkjəˈpeɪʃən/

Nghề nghiệp


doctor

/ˈdɒktər/

bác sĩ

dentist

/ˈdentɪst/

nha sĩ

cashier

/kæʃˈɪər/

thu ngân

builder

/ˈbɪldər/

thợ xây dựng

reporter

/rɪˈpɔːtər/

phóng viên

tailor

/ˈteɪlər/

thợ may

teacher

/ˈtiːtʃər/

giáo viên

cook

/kʊk/

đầu bếp

magician

/məˈdʒɪʃən/

ảo thuật gia

baker

/ˈbeɪkər/

thợ làm cho bánh


singer

/ˈsɪŋər/

ca sĩ

artist

/ˈɑːtɪst/

họa sĩ

waiter

/ˈweɪtər/

bồi bàn

carpenter

/ˈkɑːpəntər/

thợ mộc

actor

/ˈæktər/

diễn viên

nurse

/nɜːs/

y tá

secretary

/ˈsekrətəri/

thư kí

gardener

/ˈɡɑːdənər/

người có tác dụng vườn

vet

/vet/

bác sĩ thú y

businessman

/ˈbɪznɪsmæn/

doanh nhân


policeman

/pəˈliːs.mən/

cảnh sát

painter

/ˈpeɪntər/

thợ đánh nhà

hairdresser

/ˈheəˌdresər/

thợ cắt tóc

dancer

/ˈdænsər/

vũ công

farmer

/ˈfɑːmər/

nông dân


Bạn đã trả lời đúng 0 / 0 câu hỏi.

Từ vựng giờ Anh về NGHỀ NGHIỆP Phần 2

*

1.astronaut

/ˈæstrənɔːt/

phi hành gia

2.cartoonist

/kɑːrˈtuːnɪst/

họa sĩ vẽ phim hoạt hình

3.architect

/ˈɑːkɪtekt/

kiến trúc sư

4.photographer

/fəˈtɒɡrəfər/

nhiếp hình ảnh gia

5.flight attendant

tiếp viên mặt hàng không

6.interior designer

nhà kiến thiết nội thất

7.lawyer

/ˈlɔːjər/

luật sư

8.psychologist

/saɪˈkɒlədʒɪst/

nhà tâm lý học

9.model

người mẫu

10.journalist

/ˈdʒɜːnəlɪst/

nhà báo

11.disc jockey/DJ

người chỉnh nhạc

12.tour guide

hướng dẫn viên du lịch


Từ vựng giờ đồng hồ Anh về NGHỀ NGHIỆP Phần 3

*

Xem thêm: Lột Đồ Ăn Mừng U23 Việt Nam Chiến Thắng Bị Chỉ Trích Dữ Dội, Lột Đồ Ăn Mừng U23 Chiến Thắng

receptionist

/rɪˈsepʃənɪst/

nhân viên lễ tân

engineer

/ˌendʒɪˈnɪər/

kỹ sư

programmer

/ˈproʊɡræmər/

lập trình viên vật dụng tính

paramedic

/ˌpærəˈmedɪk/

nhân viên cung cấp cứu

surgeon

/ˈsɜːdʒən/

bác sĩ phẫu thuật

tattooist

/təˈtuː.ɪst/

nhân viên xăm mình

musician

/mjuːˈzɪʃən/

nhạc công

sailor

/ˈseɪlər/

thủy thủ

florist

/ˈflɒrɪst/

người phân phối hoa


Từ vựng giờ đồng hồ Anh về NGHỀ NGHIỆP Phần 4

*

chauffeur

/r/

tài xế riêng

firefighter

/ˈfaɪəfaɪtər/

lính cứu giúp hỏa

writer

/ˈraɪtər/

nhà văn

lifeguard

/ˈlaɪfɡɑːd/

nhân viên cứu hộ cứu nạn (ở bể bơi, kho bãi biển...)

plumber

/ˈplʌmər/

thợ sửa ống nước

mailman

/ˈmeɪlmæn/

người chuyển thư


Từ vựng giờ đồng hồ Anh về NGHỀ NGHIỆP Phần 5

*

barista

/bɑːrˈiːs.tə/

nhân viên pha trộn cà phê

judge

/dʒʌdʒ/

quan tòa, thẩm phán

bodyguard

/ˈbɒdiɡɑːd/

cận vệ

babysitter

/ˈbeɪbisɪt̬ɚ/

người giữ trẻ

pilot

/ˈpaɪlət/

phi công

electrician

/ɪˌlekˈtrɪʃən/

thợ điện

magician

/məˈdʒɪʃən/

ảo thuật gia

mechanic

/mɪˈkænɪk/

thợ máy, thợ cơ khí

cameraman

/ˈkæmərəmæn/

thợ con quay phim


Học giờ Anh cùng Tiếng Anh mỗi Ngày:

Cải thiện kĩ năng nghe (Listening)Nắm vững vàng ngữ pháp (Grammar)Cải thiện vốn từ bỏ vựng (Vocabulary)Học phát âm và các mẫu câu giao tiếp (Pronunciation)
*

congthuong.net works best with JavaScript enabled! to lớn use standard view, enable JavaScript by changing your browser options, then try again.