Chúng tôi xin trân trọng nhờ cất hộ tới người sử dụng hàng báo giá nhà lau chùi và vệ sinh di rượu cồn mang uy tín VINACABIN vận dụng cho năm 2022 như sau:

Bảng giá: nhà dọn dẹp vệ sinh công cộng cầm tay Vinacabin bằng vật tư composite thời thượng ( frp)

TT

Model nhà dọn dẹp vệ sinh di động

Số lượng

(cái)

Đơn giá

(VND)

1

Vinacabin V17.1

01

19.800.000

2

Vinacabin V17.2T

01

48.300.000

3

Vinacabin V17.2C

01

50.500.000

4

Vinacabin V18.1

01

31.500.000

5

Vinacabin V18.2

01

58.800.000

6

Vinacabin V18.2M

01

Báo theo nội thất

7

Vinacabin V18.3

01

86.800.000

8

Vinacabin V18.4

01

119.000.000

Thông số nghệ thuật từng model

TT

Tên SP

Hình ảnh

Thông số kĩ thuật

1

V17.1

*

Bài viết liên quan