Ma Đạo Tổ Sư Phiên Ngoại Lư Hương

+ bản dịch phi thương mại, ĐÃ ĐƯỢC SỰ cho PHÉP của artist.+ vui vẻ không mang thoát ra khỏi congthuong.net và facebook của Trứng Ốp Đường.

Pass: Đặt pass đa phần là vì vấn đề thuần phong mỹ tục, pass siêu đơn giản, thương hiệu nguyên tác, không hoa, không dấu, không cách.