Luật tổ chức triển khai cơ quan điều tra hình sự năm năm ngoái gồm 10 Chương, 73 Điều (thay do Pháp lệnh Tổ chức khảo sát hình sự năm 2004 tất cả 7 Chương, 38 Điều). Giải pháp 99/2015/QH13 được tổ chức theo các Chương sau:

- Những qui định chung

- tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của Cơ quan khảo sát của Công an nhân dân

- tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền lợi của Cơ quan khảo sát của quân team nhân dân

- tổ chức triển khai bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan khảo sát của Viện kiểm giáp nhân dân tối

- Nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của cơ quan được giao nhiệm vụ triển khai một số chuyển động điều tra

- quan hệ tình dục phân công và phối kết hợp trong hoạt động điều tra hình sự tại Chương VI phép tắc cơ quan khảo sát hình sự 2015

- Thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra, khảo sát viên cùng cán cỗ điều tra

- Đảm bảo điều kiện vận động điều tra hình sự

- trách nhiệm của thiết yếu phủ, những bộ, ngành với Ủy ban quần chúng. # tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong công tác khảo sát hình sự

- Điều khoản thi hành

Theo đó, lý lẽ cơ quan điều tra hình sự năm 2015 có các điểm sau đáng chú ý:

- chính sách rõ nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của từng cơ quan điều tra:

+ Cơ quan an toàn điều tra bộ Công an; Cơ quan an ninh điều tra Công an cấp tỉnh

+ cơ quan Cảnh sát khảo sát Bộ Công an; cơ sở Cảnh sát khảo sát Công an cấp tỉnh, cấp huyện

+ Cơ quan bình yên điều tra bộ Quốc phòng; Cơ quan bình an điều tra quân khu với tương đương

+ Cơ quan khảo sát hình sự cỗ Quốc phòng; Cơ quan khảo sát hình sự quân khu và tương đương; Cơ quan khảo sát hình sự khu vực

+ Cơ quan khảo sát Viện kiểm liền kề nhân dân buổi tối cao; Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự trung ương

- bổ sung cập nhật quy định nhiệm vụ, quyền hạn khảo sát của Kiểm ngư

Cơ quan liêu Kiểm ngư khi thực hiện nhiệm vụ mà phát hiện tại tội phạm tại những Điều 111, 242, 244, 245, 246, 305 cùng 311 BLHS xẩy ra trên vùng biển và thềm châu lục của nước ta do Kiểm ngư cai quản thì cục trưởng viên Kiểm ngư, đưa ra cục trưởng chi cục Kiểm ngư vùng thì cách xử lý theo Điều 36 lý lẽ 99/2015/QH13.

Bạn đang xem: Luật tổ chức cơ quan điều tra

- Điều 44 Luật tổ chức triển khai cơ quan khảo sát hình sự năm 2015 bổ sung trách nhiệm của Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an

+ Công an xã tất cả trách nhiệm chào đón tố giác, tin báo về tội phạm, lập biên bạn dạng tiếp nhận, rước lời khai ban sơ và đưa ngay tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo các tài liệu, đồ vật có liên quan cho Cơ quan khảo sát có thẩm quyền.

+ Công an phường, thị trấn, Đồn Công an bao gồm trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, lập biên bạn dạng tiếp nhận, triển khai kiểm tra, xác minh sơ bộ và đưa ngay tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo những tài liệu, vật dụng vật, có tương quan cho Cơ quan khảo sát có thẩm quyền.

- luật rõ tiêu chuẩn bổ nhiệm Điều tra viên cao cấp tại Điều 49 hiện tượng tổ chức điều tra hình sự 2015

Người có đủ tiêu chuẩn chỉnh tại Điều 46 Luật tổ chức cơ quan điều tra HS 2015và bao gồm đủ những điều kiện tiếp sau đây thì rất có thể được chỉ định làm Điều tra viên cao cấp:

+ Đã là Điều tra viên trung cấp tối thiểu 05 năm;

+ gồm năng lực điều tra các vụ án thuộc một số loại tội phạm vô cùng nghiêm trọng, đặc trưng nghiêm trọng, phức tạp;

+ có tác dụng nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất biện pháp phòng, phòng tội phạm;

+ có công dụng hướng dẫn các hoạt động điều tra của Điều tra viên sơ cấp, Điều tra viên trung cấp;

+ Đã trúng tuyển kỳ thi vào ngạch Điều tra viên cao cấp.

- đảm bảo cơ sở vật hóa học phục vụ chuyển động điều tra hình sự theo lao lý 99/2015/QH13

Căn cứ yêu ước công tác khảo sát hình sự, địa bàn chuyển động và điều kiện kinh tế tài chính - làng hội, bên nước đảm bảo cơ sở vật hóa học của Cơ quan khảo sát gồm gồm đất đai, trụ sở, công trình; trang thiết bị, cơ chế hỗ trợ, phương tiện đi lại giao thông, tin tức liên lạc, kỹ thuật nghiệp vụ và những điều kiện trang bị chất, kỹ thuật khác.

 


MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

QUỐC HỘI --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do thoải mái – hạnh phúc ---------------

Luật số: 99/2015/QH13

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2015

LUẬT

TỔ CHỨC CƠ quan tiền ĐIỀU TRA HÌNH SỰ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộnghòa thôn hội nhà nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật tổ chứccơ quan lại Điều tra hình sự.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh

Luật này pháp luật về nguyên tắc tổ chức Điều trahình sự; tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Điều tra; nhiệm vụ,quyền hạn của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt độngđiều tra; Điều tra viên và các chức danh không giống trong Điều tra hình sự; quan lại hệphân công, phối kết hợp và điều hành và kiểm soát trong hoạt động Điều tra hình sự; bảo đảm an toàn Điềukiện cho hoạt động Điều tra hình sự và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cánhân gồm liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Phòng ban Điều tra, phòng ban được giao nhiệm vụtiến hành một số hoạt động Điều tra.

2. Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng, Điều tra viên,Cán bộ điều tra của ban ngành Điều tra; Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng với cán bộĐiều tra của cơ sở được giao nhiệm vụ thực hiện một số chuyển động Điều tra.

3. Cơ quan, tổ chức, cá thể có liên quan.

Điều 3. Lý lẽ tổ chứcĐiều tra hình sự

1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.

2. Bảo đảm an toàn sự chỉ đạo, chỉ huy tập trung thốngnhất, hiệu lực, hiệu quả; phân công, phân cung cấp rành mạch, siêng sâu, tránhchồng chéo và được kiểm soát điều hành chặt chẽ; Điều tra kịp thời, nhanh chóng,chính xác, khách quan, toàn diện, đầy đủ, không nhằm lọt tội phạm với không làmoan tín đồ vô tội.

3. Cơ quan Điều tra cấp dưới chịu đựng sự phía dẫn,chỉ đạo nghiệp vụ của cơ quan Điều tra cấp trên; cá nhân chịu trọng trách trướccấp trên và trước luật pháp về hành vi, đưa ra quyết định của mình.

4. Chỉ cơ quan, người có thẩm quyền quy địnhtrong luật pháp này mới được tiến hành vận động điều tra hình sự.

Điều 4. Hệ thống Cơquan Điều tra

1. Cơ sở Điều tra của Công an nhân dân.

2. Cơ quan Điều tra trong Quân đội nhân dân.

3. Cơ quan Điều tra của Viện kiểm tiếp giáp nhân dân tốicao.

Điều 5. Cơ quan Điều tra củaCông an nhân dân

1. Cơ quan bình an điều tra Bộ Công an; Cơquan bình yên điều tra Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sauđây gọi thông thường là Cơ quan bình yên điều tra Công an cấp tỉnh).

2. Phòng ban Cảnh sát điều tra Bộ Công an; Cơquan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương(sau trên đây gọi bình thường là cơ sở Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh); Cơquan Cảnh sát điều tra Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộctỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc tw (sau phía trên gọi chung làCơ quan liêu Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện).

Điều 6. Ban ngành Điều tratrong Quân nhóm nhân dân

1. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Quốc phòng;Cơ quan bình an điều tra quân khu và tương đương.

2. Phòng ban điều tra hình sự Bộ Quốc phòng;Cơ quan tiền điều tra hình sự quân quần thể và tương đương; ban ngành điều tra hìnhsự khu vực vực.

Điều 7. Phòng ban Điều tra củaViện kiểm gần kề nhân dân tối cao

1. Cơ sở điều tra Viện kiểm sát nhân dântối cao.

2. Ban ngành điều tra Viện kiểm sát quân sựtrung ương.

Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạncủa phòng ban Điều tra

1. Tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tộiphạm và ý kiến đề nghị khởi tố.

2. đón nhận hồ sơ vụ án bởi vì cơ quan lại được giaonhiệm vụ triển khai một số hoạt động Điều tra chuyển giao.

3. Tiến hành Điều tra các tội phạm, áp dụng mọibiện pháp doluật định nhằm phát hiện, khẳng định tội phạm và tín đồ thực hiệnhành vi phạm tội; lập hồ sơ, ý kiến đề xuất truy tố.

4. Tìm ra nguyên nhân, Điều khiếu nại phạm tội với yêucầu những cơ quan, tổ chức hữu quan lại áp dụng các biện pháp khắc phục và hạn chế và phòng ngừa.

Điều 9. Các cơ quanđược giao nhiệm vụ tiến hành một số vận động Điều tra

1. Các cơ quan của cục đội biên chống được giaonhiệm vụ tiến hành một số hoạt động Điều tra gồm có Cục thám thính biên phòng; Cụcphòng, chống ma túy và tội phạm; Đoàn đặc nhiệm phòng, kháng ma túy và tộiphạm; Bộ chỉ đạo Bộ team biên phòng cung cấp tỉnh; Ban chỉ huy Biên phòng Cửakhẩu cảng; Đồn biên phòng.

2. Các cơ quan lại của hải quan được giao nhiệm vụtiến hành một số vận động Điều tra gồm gồm Cục Điều tra kháng buôn lậu; cục Kiểmtra sau thông quan; cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, tp trực ở trong trungương; chi cục Hải quan cửa ngõ khẩu.

3. Các cơ quan lại của Kiểm lâm được giao nhiệm vụtiến hành một số hoạt động Điều tra gồm bao gồm Cục Kiểm lâm; đưa ra cục Kiểm lâm vùng;Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh; phân tử Kiểm lâm.

4. Những cơ quan lại của lực lượng công an biển đượcgiao nhiệm vụ thực hiện một số chuyển động Điều tra gồm gồm Bộ bốn lệnh cảnh sát biển;Bộ bốn lệnh vùng công an biển; Cục nhiệm vụ và pháp luật; Đoàn quánh nhiệmphòng, chống tội phạm ma túy; Hải đoàn; Hải đội; Đội nghiệp vụ.

5. Các ban ngành củaKiểm ngư được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra gồmcó viên Kiểm ngư, đưa ra cục Kiểm ngư vùng.

6. Những cơ quan tiền của Công an nhân dânđượcgiao nhiệm vụ tiến hành một số chuyển động Điều tra gồm có Cục Quảnlý xuất nhập cảnh; những cục nghiệp vụ bình yên ở cỗ Công an; Phòng thống trị xuấtnhập cảnh; những phòng nghiệp vụ bình yên thuộc Công an tỉnh, tp trực thuộctrung ương (sau trên đây gọi bình thường là Công an cấp tỉnh) cùng Đội an toàn ở Công an huyện,quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tp thuộc thành phố trực thuộctrung ương (sau phía trên gọi thông thường là Công an cấp huyện); Cục công an giao thông; Cục cảnh sát phòng cháy, chữa trị cháy với cứu nạn, cứuhộ; Cục công an phòng, kháng tội phạm về môi trường; Cục cảnh sát phòng, chốngtội phạm sử dụng technology cao; Phòng công an giao thông; Phòng công an phòngcháy, chữa cháy cùng cứu nạn, cứu hộ; Phòng cảnh sát phòng, chống tội phạm về môitrường; Phòng công an phòng, kháng tội phạm sử dụng công nghệ cao; Cảnh sátphòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Trạigiam.

7. Các cơ quan liêu khác vào Quân độinhân dân được giao nhiệm vụ triển khai một số chuyển động Điều tra gồm có Trạigiam, solo vị độc lập cấp trung đoàn cùng tương đương.

Điều 10. Nhiệm vụ,quyền hạn của phòng ban được giao nhiệm vụ thực hiện một số chuyển động Điều tra

Cơ quan lại được giao nhiệm vụ tiến hành một số trong những hoạtđộng Điều tra khi thực hiện nhiệm vụ vào lĩnh vực cai quản của mình nhưng tiếp nhậntố giác, tin báo về tù hãm hoặc phát hiện tại hành vi phạm tội tới mức phải truycứu trách nhiệm hình sự thì tiến hành các hoạt động kiểm tra, xác minh và Điềutra theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự với Luật này.

Điều 11. Kiểm sát vấn đề tuântheo quy định trong hoạt đụng Điều tra

1. Viện kiểm giáp kiểm sát vấn đề tuân theo pháp luậttrong hoạt động Điều tra nhằm đảm bảo cho vận động Điều tra của phòng ban Điềutra, phòng ban được giao nhiệm vụ triển khai một số chuyển động Điều tra tuân thủcác quy định của bộ luật tố tụng hình sự và công cụ này; phải phát hiện tại kịp thờivà yêu cầu, đề nghị Cơ quan Điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành mộtsố vận động Điều tra hạn chế và khắc phục vi phạm pháp luật trong chuyển động Điều tra.

2. Ban ngành Điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụtiến hành một số chuyển động Điều tra thực hiện yêu cầu, quyết định của Viện kiểmsát theo quy định của cục luật tố tụng hình sự; coi xét, giải quyết, trả lời kiếnnghị của Viện kiểm gần cạnh theo mức sử dụng của pháp luật.

Điều 12. Trọng trách của cơquan, tổ chức và cá nhân trong chuyển động Điều tra hình sự

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tất cả quyền và nghĩavụ phát hiện, tố giác, cung cấp tin về tội phạm, vụ câu hỏi phạm tội, ý kiến đề xuất khởi tố;có trách nhiệm triển khai yêu cầu, quyết định và tạo thành Điều kiện để cơ quan Điềutra, cơ quan được giao nhiệm vụ thực hiện một số vận động Điều tra, bạn cóthẩm quyền Điều tra hình sự tiến hành nhiệm vụ, quyền hạn trong hoạt động Điềutra hình sự.

2. Ban ngành nhà nước có trách nhiệm thông báongay mang lại Cơ quan tiền Điều tra đông đảo hành vi phạm luật tội xảy ra trong cơ sở và tronglĩnh vực quản lý của mình; có quyền đề nghị và giữ hộ tài liệu có tương quan choCơ quan tiền Điều tra để lưu ý khởi tố đối với người tất cả hành phạm luật tội; thực hiệnyêu ước và tạo ra Điều kiện để cơ quan Điều tra, ban ngành được giao trách nhiệm tiếnhành một số vận động Điều tra, người có thẩm quyền Điều tra hình sự thực hiệnnhiệm vụ Điều tra.

3. Cơ sở Điều tra, cơ sở được giao nhiệm vụtiến hành một số chuyển động Điều tra có trách nhiệm tiếp nhận, xem xét, giảiquyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; thông báo kết quả giảiquyết mang đến cơ quan, tổ chức, cá nhân đã kiến nghị, tố giác, cung cấp tin về tội phạmvà đề nghị áp dụng những biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn người sẽ tố giác tội phạm.

Điều 13. Giám liền kề củacơ quan, tổ chức, đại biểu dân cử đối với vận động Điều tra hình sự

Quốc hội, các cơ quan lại của Quốc hội, Đoàn đại biểuQuốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân, Uỷban mặt trận Tổ quốc nước ta và các tổ chức member của mặt trận giám sáthoạt đụng Điều tra của phòng ban Điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ thực hiện mộtsố vận động Điều tra, người có thẩm quyền Điều tra hình sự theo vẻ ngoài củapháp luật.

Trong phạm vi trọng trách của mình, phòng ban Điềutra, phòng ban được giao nhiệm vụ triển khai một số chuyển động Điều tra yêu cầu xemxét, giải quyết và xử lý và thông báo hiệu quả giải quyết đến cơ quan, tổ chức, cá thể đãyêu cầu, đề xuất theo dụng cụ của pháp luật.

Điều 14. Những hànhvi bị nghiêm cấm

1. Làm xô lệch hồ sơ vụ án; truy cứu trách nhiệmhình sự người không tồn tại hành vi phạm tội; không truy cứu trách nhiệm hình sự ngườicó hành phạm luật tội tới mức phải tróc nã cứu nhiệm vụ hình sự; ra quyết địnhtrái pháp luật; xay buộc bạn khác làm cho trái pháp luật; làm cho lộ kín Điều tra vụán; can thiệp trái điều khoản vào việc Điều tra vụ án hình sự.

2. Bức cung, sử dụng nhục hình cùng các hình thức tratấn hoặc đối xử, trừng vạc tàn bạo, vô nhân đạo, hạ nhục bé ngườihaybất kỳ hình thức nào khác xâm phạm quyền và công dụng hợp pháp của cơ quan,tổ chức, cá nhân.

3. Cản trở tín đồ bị bắt, tín đồ bị trợ thời giữ, bịcan triển khai quyền từ bỏ bào chữa, nhờ chế độ sư hoặc người khác bào chữa, trợgiúp pháp lý; quyền năng khiếu nại, tố cáo; quyền được bồi hoàn thiệt sợ hãi vềvật chất, lòng tin và hồi sinh danh dự.

4. Cản trở fan bào chữa, người thực hiện trợgiúp pháp lý thực hiện việc bào chữa, trợ giúp pháp lý theo pháp luật của phápluật.

5. Chống đối, ngăn trở hoặc tổ chức, lôi kéo, xúigiục, kích động, cưỡng bức fan khác phòng đối, cản trở vận động Điều trahình sự; xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của ngườithi hành công vụ trong Điều tra hình sự.

Chương II

TỔ CHỨC BỘ MÁY, NHIỆM VỤ,QUYỀN HẠN CỦA CƠ quan liêu ĐIỀU TRA CỦA CÔNG AN NHÂN DÂN

Mục 1. TỔ CHỨC BỘ MÁY, NHIỆMVỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN an toàn ĐIỀU TRA

Điều 15. Tổ chức bộ máycủa Cơ quan bình an Điều tra

1. Tổ chức bộ máy của Cơ quan an toàn Điều traBộ Công an có có những phòng Điều tra, phòng nghiệp vụ và Văn phòng cơ sở Anninh Điều tra.

2. Tổ chức bộ máy của Cơ quan bình an Điều traCông an cấp tỉnh có có các đội Điều tra, đội nhiệm vụ và bộ máy giúp câu hỏi Cơquan bình an Điều tra.

Điều 16. Nhiệmvụ, nghĩa vụ và quyền lợi của Cơ quan bình an Điều tra cỗ Công an

1. Tổ chức công tác trực ban hìnhsự, đón nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; phân các loại và trựctiếp xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố thuộc thẩm quyềngiải quyết của mình hoặc đưa ngay đến cơ quan tất cả thẩm quyền để giải quyết.

2. Tiến hành Điều tra vụ án hìnhsự về những tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng, phức tạp, liên quan đến những tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương hoặc có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyềnĐiều tra của Cơ quan an ninh Điều tra Công an cấp tỉnh chính sách tại Khoản 2 Điều17 của cơ chế này trường hợp xét thấy buộc phải trực tiếp Điều tra; vụ án đặc biệt nghiêmtrọng thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan bình an điều tra của Côngan nhân dân vì Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hủy để điềutra lại.

3. Phía dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ Điềutra cùng kiểm tra câu hỏi chấp hành pháp luật, nghiệp vụ trong vận động Điều tra,xử lý tội phạm của Cơ quan bình yên Điều tra Công an cấp tỉnh; hướng dẫn các cơquan của lực lượng bình yên nhân dân thuộc Công an nhân dân được giao nhiệm vụtiến hành một số chuyển động Điều tra thực hiện hoạt động Điều tra.

4. đề xuất với cơ quan, tổ chứchữu quan vận dụng biện pháp khắc chế nguyên nhân, Điều kiện làm cho phát sinh tộiphạm.

5. Tổ chức triển khai sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, giải quyết và xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề nghị khởi tố vàcông tác Điều tra, giải pháp xử lý tội phạm vào phạm vi nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của Cơ quanAn ninh Điều tra của Công an nhân dân.

6. Giải quyết và xử lý khiếu nại, tố cáotheo quy định của cục luật tố tụng hình sự.

Điều 17. Nhiệmvụ, nghĩa vụ và quyền lợi của Cơ quan an ninh Điều tra Công an cấp tỉnh

1. Tổ chức công tác trựcban hình sự, mừng đón tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề xuất khởi tố; phân loạivà trực tiếp giải quyết và xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề xuất khởi tố thuộcthẩm quyền giải quyết của chính bản thân mình hoặc gửi ngay đến cơ quan có thẩm quyền nhằm giảiquyết.

2. Tiến hành Điều tra vụ án hình sựvề những tội phạm chế độ tại Chương XIII, Chương XXVI và những tội phạm quy địnhtại những Điều 207, 208, 282, 283, 284, 299,300, 303, 304, 305, 309, 337, 338, 347,348, 349 cùng 350 của cục luật hình sự khi những tội phạm kia thuộc thẩm quyềnxét xử của tand nhân dân; tiến hành Điều tra vụ án hình sự về tù đọng khácliên quan liêu đến an ninh quốc gia hoặc để đảm bảo khách quan lại theo sự phân công củaBộ trưởng cỗ Công an.

3. Hướng dẫn các cơ quan của lựclượng bình an nhân dân ở trong Công an cấp thức giấc được giao nhiệm vụ triển khai mộtsố vận động Điều tra thực hiện vận động Điều tra.

4. đề nghị với cơ quan, tổ chứchữu quan vận dụng biện pháp khắc phục và hạn chế nguyên nhân, Điều kiện làm cho phát sinh tộiphạm.

5. Tổ chức sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, đề nghị khởi tố vàcông tác Điều tra, xử lý tội phạm của lực lượng bình an nhân dân thuộc Công ancấp tỉnh report Thủ trưởng Cơ quan an toàn Điều tra bộ Công an.

6. Giải quyết và xử lý khiếu nại, tố cáotheo luật Bộ qui định tố tụng hình sự.

Mục 2. TỔ CHỨCBỘ MÁY, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ quan tiền CẢNH SÁT ĐIỀU TRA

Điều 18. Tổ chức bộ máycủa Cơ quan công an Điều tra

1. Tổ chức máy bộ của ban ngành Cảnhsát Điều tra cỗ Công an gồm có:

a) Văn phòng phòng ban Cảnh sátđiều tra;

b) Cục công an Điều tra tội phạmvề độc thân tự làng hội (gọi tắt là Cục công an hình sự);

c) Cục công an Điều tra tội phạmvề tham nhũng, kinh tế tài chính và chức vụ;

d) Cục cảnh sát Điều tra tội phạmvề ma túy;

đ) Cục Cảnh sát điều tra tộiphạm về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, sảnxuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, xâm phạm thiết lập trí tuệ (gọi tắt làCục Cảnh sát điều tra tội phạm về buôn lậu).

2. Tổ chức máy bộ của phòng ban Cảnhsát Điều tra Công an cấp tỉnh gồm có:

a) Văn phòng phòng ban Cảnh sátđiều tra;

b) Phòng cảnh sát Điều tra tội phạmvề đơn chiếc tự xóm hội (gọi tắt là Phòng cảnh sát hình sự);

c) Phòng cảnh sát Điều tra tội phạmvề tham nhũng, kinh tế tài chính và chức vụ;

d) Phòng cảnh sát Điều tra tội phạmvề ma túy;

đ) Phòng Cảnh sát điều tratội phạm về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới,sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, xâm phạm sở hữu trí tuệ (gọitắt là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về buôn lậu).

3. Tổ chức cỗ máy của phòng ban Cảnhsát Điều tra Công an cấp huyện bao gồm có:

a) Đội Điều tra tổng hợp;

b) Đội công an Điều tra tội phạmvề hiếm hoi tự xóm hội (gọi tắt là Đội cảnh sát hình sự);

c) Đội cảnh sát Điều tra phạm nhân vềkinh tế với chức vụ;

d) Đội cảnh sát Điều tra tội phạmvề ma túy.

Căn cứ thực trạng tội phạm cùng yêu cầuthực tiễn, bộ trưởng liên nghành Bộ Công an quyết định thành lập từ 1 đến tư đội trongCơ quan cảnh sát Điều tra Công an cấp huyện nguyên tắc tại Khoản này; quyết địnhgiải thể, sáp nhập, thu gọn gàng đầu mối những đội trong Cơ quan công an Điều traCông an cấp huyện.

Điều 19. Nhiệmvụ, quyền lợi và nghĩa vụ của Cơ quan công an Điều tra bộ Công an

1. Tổ chức triển khai công tác trực ban hìnhsự, đón nhận tố giác, tin báo về tội phạm, đề nghị khởi tố; phân một số loại và giảiquyết tố giác, tin báo về tội phạm, đề xuất khởi tố nằm trong thẩm quyền giải quyếtcủa bản thân hoặc gửi ngay mang lại cơ quan có thẩm quyền nhằm giải quyết.

2. Thực hiện Điều tra vụ án hình sựthuộc thẩm quyền Điều tra của Cơ quan cảnh sát Điều tra Công an cấp thức giấc về nhữngtội phạm quan trọng nghiêm trọng, phức tạp, xẩy ra trên địa phận nhiều tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương hoặc tù túng có tổ chức xuyên quốc gia nếuxét thấy nên trực tiếp Điều tra; các vụ án đặc biệt nghiêm trọng thuộc thẩm quyền điều tra của cơ quan Cảnh sát điềutra vày Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hủy để điềutra lại.

3. Hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ Điềutra cùng kiểm tra việc chấp hành pháp luật, nghiệp vụ trong công tác làm việc tiếp nhận,giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, đề xuất khởi tố và công tác làm việc Điềutra, xử lý tội phạm so với các cơ quan công an Điều tra Công an cấp cho tỉnh,Công an cung cấp huyện; hướng dẫn những cơ quan tiền của lực lượng công an nhân dân đượcgiao nhiệm vụ triển khai một số hoạt động Điều tra thực hiện hoạt động Điều tra.

4. ý kiến đề nghị với cơ quan, tổ chứchữu quan vận dụng biện pháp khắc chế nguyên nhân, Điều kiện làm cho phát sinh tộiphạm.

5. Tổ chức triển khai sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, đề nghị khởi tố vàcông tác Điều tra, xử lý tội phạm thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của phòng ban Cảnhsát Điều tra của Công an nhân dân.

6. Giải quyết và xử lý khiếu nại, tố cáotheo quy định của bộ luật tố tụng hình sự.

Điều 20. Nhiệmvụ, nghĩa vụ và quyền lợi của Cơ quan cảnh sát Điều tra Công an cấp tỉnh

1. Tổ chức công tác trực ban hìnhsự, đón nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; phân các loại và giảiquyết tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề nghị khởi tố nằm trong thẩm quyền giải quyếtcủa bản thân hoặc chuyển ngay cho cơ quan tất cả thẩm quyền nhằm giải quyết.

Xem thêm: Báo Giá Lắp Đặt Camera Giám Sát Giá Rẻ, Chất Lượng Cao, Lắp Đặt Camera Giám Sát An Ninh Gia Đình Từ 490K

2. Tiến hành Điều tra vụ án hìnhsự về các tội phạm luật tại Khoản 2 Điều 21 của Luật này khi các tội phạmđó trực thuộc thẩm quyền xét xử của tand nhân dân tỉnh, thành phố trực nằm trong trungương hoặc những tội phạm thuộc thẩm quyền Điều tra của Cơ quan cảnh sát Điều traCông an cấp huyện xảy ra trên địa bàn nhiều huyện, quận, thị xã, tp thuộctỉnh, thành phố thuộc thành phố trực nằm trong trung ương, tội vạ có tổ chức hoặccó yếu hèn tố nước ngoài nếu xét thấy đề nghị trực tiếp Điều tra.

3. Phía dẫn, chỉ huy nghiệp vụ Điềutra cùng kiểm tra vấn đề chấp hành pháp luật, nghiệp vụ trong công tác làm việc tiếpnhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề nghị khởi tố và công tác Điềutra, xử lý tội phạm so với Cơ quan công an Điều tra Công an cấp huyện; hướngdẫn những cơ quan liêu của lực lượng công an nhân dân nằm trong Công an cấp tỉnh giấc đượcgiao nhiệm vụ tiến hành một số chuyển động Điều tra thực hiện chuyển động Điều tra.

4. ý kiến đề xuất với cơ quan, tổ chứchữu quan áp dụng những biện pháp khắc phục và hạn chế nguyên nhân, Điều kiện làm cho phát sinh tộiphạm.

5. Tổ chức triển khai sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, giải quyết và xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, đề nghị khởi tố vàcông tác Điều tra, xử trí tội phạm vào phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạncủa Cơ quan cảnh sát Điều tra Công an cấp tỉnh, Cơ quan cảnh sát Điều tra Côngan cấp huyện.

6. Giải quyết khiếu nại, tố cáotheo quy định của cục luật tố tụng hình sự.

Điều 21. Nhiệmvụ, quyền lợi của Cơ quan công an Điều tra Công an cấp cho huyện

1. Tổ chức triển khai công tác trực ban hìnhsự, tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, đề xuất khởi tố; phân các loại và giảiquyết tố giác, tin báo về tội phạm, đề xuất khởi tố thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa bản thân hoặc chuyển ngay cho cơ quan tất cả thẩm quyền nhằm giải quyết.

2. Thực hiện Điều tra vụ án hình sựvề những tội phạm quy định tại những chương trường đoản cú Chương XIV mang lại Chương XXIV của cục luậthình sự khi những tội phạm kia thuộc thẩm quyền xét xử của tandtc nhân dân cấphuyện, trừ những tội phạm thuộc thẩm quyền Điều tra của cơ quan Điều tra Viện kiểmsát nhân dân về tối cao với Cơ quan bình an Điều tra của Công an nhân dân.

3. ý kiến đề nghị với cơ quan, tổ chứchữu quan áp dụng biện pháp khắc chế nguyên nhân, Điều kiện có tác dụng phát sinh tộiphạm.

4. Kiểm tra, chỉ dẫn Công an xã,phường, thị trấn, Đồn Công an triển khai nhiệm vụ tiếp nhận, kiểm tra, xác minhsơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm.

5. Tổ chức sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề xuất khởi tố vàcông tác Điều tra, cách xử lý tội phạm của Cơ quan công an Điều tra Công an cấphuyện.

6. Giải quyết khiếu nại, tố cáotheo quy định của cục luật tố tụng hình sự.

Chương III

TỔ CHỨC BỘ MÁY,NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ quan ĐIỀU TRA vào QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Mục 1. TỔ CHỨCBỘ MÁY, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN an toàn ĐIỀU TRA trong QUÂN ĐỘI NHÂNDÂN

Điều 22. Tổchức máy bộ của Cơ quan an ninh Điều tra trong Quân đội nhân dân

1. Tổ chức bộ máy của phòng ban An ninhĐiều tra cỗ Quốc phòng có có những phòng Điều tra, phòng nghiệp vụ và bộ máygiúp việc.

2. Tổ chức cỗ máy của phòng ban Anninh Điều tra quân khu vực và tương đương gồm bao gồm Ban Điều tra và máy bộ giúp việc.

Căn cứ vào nhiệm vụ và tổ chức triển khai củaQuân đội quần chúng. # trong từng thời kỳ, chính phủ nước nhà trình Uỷ ban thường vụ Quốc hộiquyết định việc ra đời hoặc giải thể Cơ quan an ninh Điều tra quân quần thể vàtương đương.

Điều 23. Nhiệmvụ, quyền hạn của Cơ quan bình yên Điều tra bộ Quốc phòng

1. Tổ chức công tác trực ban hìnhsự, tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, đề xuất khởi tố; phân nhiều loại và giảiquyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố trực thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa bản thân hoặc gửi ngay đến cơ quan gồm thẩm quyền để giải quyết.

2. Triển khai Điều tra vụ án hình sựthuộc thẩm quyền Điều tra của Cơ quan an toàn Điều tra quân khu cùng tương đươngvề những tội phạm quan trọng đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, xảy ra trên địa phận nhiềuquân khu và tương tự hoặc có yếu tố nước ngoài nếu xét thấy cần trựctiếp Điều tra; vụ án đặc biệt nghiêm trọng thuộc thẩm quyền điều tracủa Cơ quan an ninh điều tra của Quân đội nhân dân vày Hội đồng Thẩmphán Tòa án quần chúng. # tối cao hủy để điều tra lại.

3. Phía dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ Điềutra cùng kiểm tra việc chấp hành pháp luật, nghiệp vụ trong chuyển động Điều tra,xử lý tù hãm của Cơ quan bình an Điều tra quân khu cùng tương đương; phía dẫnBộ đội biên phòng, lực lượng cảnh sát biển, các cơ quan khác của Quân đội nhândân được giao nhiệm vụ tiến hành một số chuyển động Điều tra thực hiện hoạt độngĐiều tra theo thẩm quyền.

4. đề xuất với cơ quan, tổ chứchữu quan vận dụng biện pháp hạn chế nguyên nhân, Điều kiện làm cho phát sinh tộiphạm.

5. Tổ chức triển khai sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, giải quyết và xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố vàcông tác Điều tra, giải pháp xử lý tội phạm trong phạm vi nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của Cơ quanAn ninh Điều tra trong Quân đội nhân dân.

6. Giải quyết và xử lý khiếu nại, tố cáotheo quy định của cục luật tố tụng hình sự.

Điều 24. Nhiệmvụ, quyền lợi của Cơ quan bình yên Điều tra quân khu và tương đương

1. Tổ chức triển khai công tác trựcban hình sự, chào đón tố giác, tin báo về tội phạm, đề xuất khởi tố; phân loạivà xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố ở trong thẩm quyềngiải quyết của mình hoặc gửi ngay cho cơ quan tất cả thẩm quyền nhằm giải quyết.

2. Cơ quan an ninh Điều tra quânkhu và tương tự Điều tra vụ án hình sự về các tội phạm quy định tại ChươngXIII, Chương XXVI và những tội phạm lao lý tại những Điều 207,208, 282, 283, 284, 299, 300, 303, 304, 305, 309, 337, 338, 347, 348, 349 với 350 của bộ luậthình sự khi các tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự.

3. ý kiến đề nghị với cơ quan, tổ chứchữu quan áp dụng biện pháp hạn chế nguyên nhân, Điều kiện làm cho phát sinh tộiphạm.

4. Tổ chức triển khai sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, giải quyết và xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố vàcông tác Điều tra, xử lý tội phạm của Cơ quan an toàn Điều tra quân khu vàtương đương report Thủ trưởng Cơ quan an toàn Điều tra cỗ Quốc phòng.

5. Giải quyết và xử lý khiếu nại, tố cáotheo quy định của bộ luật tố tụng hình sự.

Mục 2. TỔ CHỨC BỘ MÁY, NHIỆMVỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ quan ĐIỀU TRA HÌNH SỰ vào QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Điều 25. Tổ chức triển khai bộ máycủa cơ sở Điều tra hình sự vào Quân nhóm nhân dân

1. Tổ chức cỗ máy của ban ngành Điềutra hình sự bộ Quốc phòng tất cả có những phòng Điều tra, phòng nhiệm vụ và bộ máygiúp việc.

2. Tổ chức bộ máy của cơ sở Điềutra hình sự quân quần thể và tương đương gồm có Ban Điều tra và cỗ máy giúp việc.

3. Tổ chức máy bộ của phòng ban Điềutra hình sự quanh vùng gồm có phần tử Điều tra và bộ máy giúp việc.

4. địa thế căn cứ vào trách nhiệm và tổ chứccủa Quân đội nhân dân trong từng thời kỳ, cơ quan chỉ đạo của chính phủ trình Uỷ ban hay vụ Quốchội ra quyết định việc thành lập, sáp nhập, giải thể cơ sở Điều tra hình sự quânkhu với tương đương, phòng ban Điều tra hình sự khu vực vực.

Điều 26. Nhiệmvụ, quyền hạn của ban ngành Điều tra hình sự bộ Quốc phòng

1. Tổ chức công tác trực ban hình sự,tiếp dấn tố giác, tin báo về tội phạm, đề xuất khởi tố; phân một số loại và giảiquyết tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề xuất khởi tố trực thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa mình hoặc đưa ngay mang đến cơ quan bao gồm thẩm quyền để giải quyết.

2. Thực hiện Điều tra vụ án hình sựthuộc thẩm quyền Điều tra của phòng ban Điều tra hình sự quân khu và tươngđương về các tội phạm đặc trưng nghiêm trọng, phức tạp, xảy ra trên địa bànnhiều quân quần thể và tương đương, phạm nhân có tổ chức xuyên quốc gia nếu xét thấycần thẳng Điều tra; vụ án đặc biệt nghiêm trọng thuộc thẩm quyềnđiều tra của phòng ban điều tra hình sự vào Quân đội nhân dân bởi Hộiđồng Thẩm phán Tòa án dân chúng tối cao hủy để điều tra lại.

3. Thực hiện kiểm tra, phía dẫn,chỉ đạo nhiệm vụ Điều tra cùng kiểm tra vấn đề chấp hành pháp luật trong công táctiếp nhận, giải quyết và xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, đề nghị khởi tố và côngtác Điều tra, xử lý tội phạm so với các phòng ban Điều tra hình sự quân khu vực vàtương đương, cơ sở Điều tra hình sự quần thể vực; phía dẫn lính biên phòng, lựclượng công an biển, các cơ quan khác của Quân đội dân chúng được giao nhiệm vụtiến hành một số vận động Điều tra thực hiện hoạt động Điều tra theo thẩm quyền.

4. ý kiến đề nghị với cơ quan, tổ chứchữu quan vận dụng biện pháp hạn chế và khắc phục nguyên nhân, Điều kiện làm phát sinh tộiphạm.

5. Tổ chức triển khai sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, giải quyết và xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề nghị khởi tố vàcông tác Điều tra, cách xử lý tội phạm trực thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Điềutra hình sự vào Quân nhóm nhân dân.

6. Xử lý khiếu nại, tố cáotheo quy định của bộ luật tố tụng hình sự.

Điều 27. Nhiệmvụ, quyền hạn của cơ quan Điều tra hình sự quân khu với tương đương

1. Tổ chức triển khai công tác trực ban hình sự,tiếp dìm tố giác, tin báo về tội phạm, đề nghị khởi tố; phân loại và giảiquyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố trực thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa mình hoặc chuyển ngay mang lại cơ quan có thẩm quyền nhằm giải quyết.

2. Tiến hành Điều tra vụ án hình sựvề các tội phạm quy định tại khoản 2 Điều 28 của Luật này khi các tộiphạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự quân khu vàtương đương hoặc các tội phạm thuộc thẩm quyền Điều tra của phòng ban Điềutra hình sự khu vực nếu xét thấy bắt buộc trực tiếp Điều tra.

3. Phía dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ Điềutra cùng kiểm tra bài toán chấp hành pháp luật, nghiệp vụ trong công tác tiếp nhận,giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, đề nghị khởi tố và công tác Điềutra, cách xử lý tội phạm đối với Cơ quan tiền Điều tra hình sự quần thể vực; phía dẫn những cơquan khác của Quân đội nhân dân được giao trọng trách tiến hành một số hoạt độngĐiều tra thực hiện vận động Điều tra theo thẩm quyền.

4. đề nghị với cơ quan, tổ chứchữu quan vận dụng biện pháp hạn chế và khắc phục nguyên nhân, Điều kiện làm phát sinh tộiphạm.

5. Tổ chức triển khai sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề xuất khởi tố vàcông tác Điều tra, cách xử lý tội phạm ở trong nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của ban ngành Điềutra hình sự quân khu cùng tương đương.

6. Giải quyết và xử lý khiếu nại, tố cáotheo quy định của cục luật tố tụng hình sự.

Điều 28. Nhiệmvụ, quyền lợi và nghĩa vụ của cơ quan Điều tra hình sự quần thể vực

1. Tổ chức công tác trực ban hìnhsự, chào đón tố giác, tin báo về tội phạm, đề xuất khởi tố; phân các loại và giảiquyết tố giác, tin báo về tội phạm, đề xuất khởi tố trực thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa mình hoặc gửi ngay đến cơ quan gồm thẩm quyền để giải quyết.

2. Tiến hành Điều tra vụ án hình sựvề tội phạm phương pháp tại những chương tự Chương XIV mang đến Chương XXV của cục luậthình sự khi các tội phạm kia thuộc thẩm quyền xét xử của toàn án nhân dân tối cao quân sự cùng cấp,trừ các tội phạm nằm trong thẩm quyền Điều tra của ban ngành Điều tra Viện kiểm sátquân sự tw và Cơ quan an toàn Điều tra vào Quân đội nhân dân.

3. đề nghị với cơ quan, tổ chứchữu quan áp dụng biện pháp khắc phục nguyên nhân, Điều kiện làm phát sinh tộiphạm.

4. Tổ chức sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, đề xuất khởi tố vàcông tác Điều tra, cách xử trí tội phạm thuộc nhiệm vụ, quyền lợi của phòng ban Điềutra hình sự khu vực.

5. Xử lý khiếu nại, tố cáotheo quy định của cục luật tố tụng hình sự.

Chương IV

TỔ CHỨC BỘ MÁY,NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ quan tiền ĐIỀU TRA CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Điều 29. Tổchức cỗ máy Cơ quan Điều tra của Viện kiểm giáp nhân dân tối cao

1. Cơ sở Điềutra Viện kiểm gần kề nhân dân tối cao gồm có các phòng Điều tra và cỗ máy giúp việc.

2. Ban ngành Điềutra Viện kiểm cạnh bên quân sự tw gồm gồm Ban Điều tra và bộ phận giúp việc.

Điều 30. Nhiệmvụ, quyền lợi và nghĩa vụ của cơ sở Điều tra Viện kiểm sát nhân dân buổi tối cao

1. Tổ chức triển khai công tác trực ban hìnhsự, chào đón tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; phân một số loại và giảiquyết tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề xuất khởi tố nằm trong thẩm quyền giải quyếtcủa bản thân hoặc gửi ngay mang lại cơ quan có thẩm quyền nhằm giải quyết.

2. Tiếnhành Điều tra tầy xâm phạm vận động tư pháp, tù về tham nhũng, chứcvụ phép tắc tại Chương XXIII với Chương XXIV của bộ luật hình sự xảy ra trong hoạtđộng tư pháp mà bạn phạm tội là cán bộ, công chức thuộc cơ quan Điều tra, Tòaán nhân dân, Viện kiểm gần cạnh nhân dân, ban ngành thi hành án, người có thẩm quyềntiến hành vận động tư pháp khi những tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của Tòaán nhân dân.

3. đề xuất với cơ quan, tổ chứchữu quan áp dụng biện pháp khắc phục và hạn chế nguyên nhân, Điều kiện làm cho phát sinh tộiphạm.

4. Tổ chức triển khai sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề xuất khởi tố vàcông tác Điều tra, giải pháp xử lý tội phạm nằm trong nhiệm vụ, quyền lợi của cơ sở Điềutra của Viện kiểm liền kề nhân dân về tối cao.

5. Giải quyết và xử lý khiếu nại, tố cáotheo quy định của bộ luật tố tụng hình sự.

Điều 31. Nhiệmvụ, quyền hạn của cơ sở Điều tra Viện kiểm sát quân sự trung ương

1. Tổ chức triển khai công tác trực ban hìnhsự, chào đón tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề xuất khởi tố; phân loại và giảiquyết tố giác, tin báo về tội phạm, đề nghị khởi tố nằm trong thẩm quyền giải quyếtcủa mình hoặc chuyển ngay cho cơ quan tất cả thẩm quyền nhằm giải quyết.

2. Tiến hành Điều tra vụ án hình sựvề những tội phạm hình thức tại Khoản 2 Điều 30 của nguyên lý này khi những tội phạm đóthuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự.

3. ý kiến đề xuất với cơ quan, tổ chức ápdụng các biện pháp khắc phục nguyên nhân, Điều kiện làm cho phát sinh tội phạm.

4. Tổ chức triển khai sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề xuất khởi tố vàcông tác Điều tra, cách xử lý tội phạm nằm trong nhiệm vụ, quyền lợi của cơ quan Điềutra Viện kiểm sát quân sự trung ương.

5. Giải quyết khiếu nại, tố cáotheo quy định của bộ luật tố tụng hình sự.

Chương V

NHIỆM VỤ, QUYỀNHẠN CỦA CƠ quan tiền ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ TIẾN HÀNH MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA

Điều 32. Nhiệmvụ, quyền lợi Điều tra của bộ đội biên phòng

1. Bộ đội biên phòng khi thực hiệnnhiệm vụ vào lĩnh vực thống trị của mình cơ mà phát hiện nay tội phạm biện pháp tạiChương XIII và những Điều 150, 151, 152, 153, 188,189, 192, 193, 195, 207, 227, 235, 236, 242,247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 303, 304, 305, 306, 309, 330, 337, 338,346, 347, 348, 349 cùng 350 của cục luật hình sự xảyra trong khu vực biên giới trên khu đất liền, bờ biển, hải đảo và các vùng đại dương doBộ nhóm biên phòng làm chủ thì những người quy định tại Khoản 2 Điều này có nhiệmvụ, quyền lợi sau đây:

a) Đối cùng với tội phạm ít nghiêm trọngtrong trường đúng theo phạm tội quả tang, hội chứng cứ cùng lai lịch fan phạm tội rõ ràngthì đưa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, bình chọn hiện trường, thăm khám xét, lấylời khai, thu giữ, tạm duy trì và bảo vệ vật chứng, tài liệu liên quan trực tiếpđến vụ án, trưng mong giám định khi nên thiết, khởi tố bị can, tiến hành các biệnpháp Điều tra không giống theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự, ngừng Điều travà đưa hồ sơ vụ án mang đến Viện kiểm sát gồm thẩm quyền trong thời hạn 01 tháng,kể từ thời điểm ngày ra quyết định khởi tố vụ án;

b) Đối với tù đọng nghiêm trọng,rất nghiêm trọng, quan trọng nghiêm trọng hoặc tội phạm không nhiều nghiêm trọng nhưng lại phứctạp thì quyết định khởi tố vụ án hình sự, chất vấn hiện trường, đi khám xét,thu giữ, tạm duy trì và bảo quản vật chứng, tài liệu liên quan trực tiếp nối việcgiải quyết, rước lời khai, trưng cầu giám định khi cần thiết và đưa hồ sơ vụán cho Cơ quan lại Điều tra tất cả thẩm quyền trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày ra quyếtđịnh khởi tố vụ án;

c) Áp dụng biện pháp ngănchặn, chống chế theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

2. Viên trưởng Cục trinh thám biênphòng có nghĩa vụ và quyền lợi quy định tại Khoản 1 Điều này so với tội phạm lý lẽ tạiChương XIII của cục luật hình sự.

Cục trưởng viên phòng, kháng ma túyvà tội phạm, Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tộiphạm có quyền lợi quy định trên Khoản 1 Điều này so với tội phạm qui định tạicác Điều 150, 151, 152, 153, 188, 189, 193,207, 227, 242, 247, 248, 249, 250, 251,252, 253, 254, 304, 305, 309, 337, 338,346, 347, 348, 349 cùng 350 của cục luật hình sự.

Chỉ huy trưởng quân nhân biên phòng tỉnh,thành phố trực nằm trong trung ương, Chỉ huy trưởng Biên phòng Cửa khẩu cảng,Đồn trưởng Đồn biên chống có quyền hạn quy định trên Khoản 1 Điều này so với tộiphạm nguyên lý tại Chương XIII và những Điều 150, 151, 152, 153,188, 189, 193, 207, 227, 242, 247, 248,249, 250, 251, 252, 253, 254, 304, 305,309, 337, 338, 346, 347, 348, 349 cùng 350 của cục luật hình sự.

Đồn trưởng Đồn biên phòngđóng ở vùng sâu, vùng xa có quyền hạn quy định tại khoản 1 Điềunày. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định về Đồn biên phòng trực thuộc vùng sâu, vùng xa.

3. Viên trưởng Cục trinh sát biênphòng, cục trưởng viên phòng, kháng ma túy và tội phạm, Đoàn trưởng Đoànđặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm, chỉ huy trưởng bộ đội biên phòngtỉnh, thành phố trực nằm trong trung ương, Chỉ huy trưởng Biên phòng Cửa khẩucảng, Đồn trưởng Đồn biên chống trực tiếp tổ chức và chỉ huy các vận động Điềutra theo thẩm quyền, ra quyết định phân công hoặc đổi khác cấp phó trong câu hỏi Điềutra vụ án hình sự, chất vấn các hoạt động Điều tra, quyết định biến hóa hoặc huỷbỏ các quyết định không tồn tại căn cứ với trái quy định của cấp phó, giải quyết và xử lý khiếunại, tố cáo theo quy định của cục luật tố tụng hình sự.

Khi viên trưởng Cục do thám biênphòng, cục trưởng cục phòng, kháng ma túy và tội phạm, Đoàn trưởng Đoànđặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm, chỉ huy trưởng quân nhân biên phòngtỉnh, thành phố trực trực thuộc trung ương, Chỉ huy trưởng Biên phòng Cửa khẩucảng, Đồn trưởng Đồn biên phòng vắng khía cạnh thì một cung cấp phó được uỷ nhiệm thựchiện các quyền hạn của cung cấp trưởng luật pháp tại Khoản 2 Điều này và nên chịutrách nhiệm trước cung cấp trưởng cùng trước luật pháp về trọng trách được giao.

4. Khi được phân công Điều tra vụán hình sự, Phó viên trưởng Cục trinh thám biên phòng, Phó cục trưởng viên phòng,chống ma túy và tội phạm, Phó Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng, phòng matúy và tội phạm, Phó chỉ đạo trưởng lính biên chống tỉnh, tp trực thuộctrung ương, Phó Chỉ huy trưởng Biên phòng Cửa khẩu cảng, Phó Đồn trưởngĐồn biên phòng bao gồm quyền áp dụng những biện pháp Điều tra hiện tượng tại khoản 1Điều này.

5. Cục trưởng, Phó cục trưởng Cụctrinh gần cạnh biên phòng; cục trưởng, Phó viên trưởng viên phòng, kháng ma túy và tộiphạm; Đoàn trưởng, Phó Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng, kháng ma túyvà tội phạm; lãnh đạo trưởng, Phó chỉ huy trưởng lính biên phòng tỉnh, thànhphố trực nằm trong trung ương; Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Biên phòngCửa khẩu cảng; Đồn trưởng, Phó Đồn trưởng Đồn biên phòng phải chịu tráchnhiệm trước quy định về hành vi và quyết định của mình.

Điều 33. Nhiệmvụ, quyền lợi Điều tra của Hải quan

1. Cơ quan Hải quan lúc thực hiệnnhiệm vụ trong lĩnh vực quản lý của mình mà lại phát hiện nay tội phạm lý lẽ tại cácĐiều 188, 189 với 190 của cục luật hình sự thì viên trưởng CụcĐiều tra kháng buôn lậu, cục trưởng Cục kiểm soát sau thông quan, cục trưởng CụcHải quan tiền tỉnh, liên tỉnh, tp trực thuộc trung ương, bỏ ra cục trưởng bỏ ra cụcHải quan cửa ngõ khẩu tất cả nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ sau đây:

a) Đối cùng với tội phạm ít nghiêm trọngtrong trường hợp phạm tội quả tang, chứng cứ và lai lịch người phạm tội rõ ràngthì ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, rước lời khai, thu giữ, trợ thời giữ cùng bảoquản vật dụng chứng, tài liệu tương quan trực kế tiếp vụ án, khám người, khám khu vực cấtgiữ sản phẩm & hàng hóa trong quần thể vực kiểm soát của Hải quan, trưng cầu giám định lúc cầnthiết, khởi tố bị can, tiến hành các phương án Điều tra khác theo phép tắc củaBộ qui định tố tụng hình sự, chấm dứt Điều tra và đưa hồ sơ vụ án mang đến Viện kiểmsát gồm thẩm quyền trong thời hạn 01 tháng, tính từ lúc ngày ra quyết định khởi tố vụán;

b) Đối với phạm nhân nghiêm trọng,rất nghiêm trọng, quan trọng đặc biệt nghiêm trọng hoặc tội phạm ít nghiêm trọng nhưng phứctạp thì ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, lấy lời khai, thu giữ, lâm thời giữ và bảoquản đồ vật chứng, tài liệu liên quan trực tiếp nối vụ án, xét nghiệm người, khám chỗ cấtgiữ sản phẩm & hàng hóa trong khu vực kiểm soát điều hành của Hải quan, đưa hồ sơ vụ án mang lại Cơquan Điều tra gồm thẩm quyền trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày ra quyết định khởitố vụ án.

2. Viên trưởng cục Điều tra chốngbuôn lậu, viên trưởng Cục kiểm soát sau thông quan, viên trưởng viên Hải quan liêu tỉnh,liên tỉnh, tp trực nằm trong trung ương, chi cục trưởng chi cục hải quan cửakhẩu trực tiếp tổ chức triển khai và chỉ đạo các hoạt động Điều tra, ra quyết định phân cônghoặc biến đổi cấp phó trong bài toán Điều tra vụ án hình sự, kiểm tra các hoạt độngĐiều tra, quyết định biến hóa hoặc huỷ bỏ các quyết định không có căn cứ vàtrái luật pháp của cấp phó, giải quyết khiếu nại, cáo giác theo chính sách của Bộluật tố tụng hình sự.

Khi cục trưởng viên Điều tra chốngbuôn lậu, cục trưởng Cục bình chọn sau thông quan, viên trưởng viên Hải quan lại tỉnh,liên tỉnh, tp trực nằm trong trung ương, bỏ ra cục trưởng bỏ ra cục thương chính cửakhẩu vắng mặt thì một cấp cho phó được uỷ nhiệm tiến hành các quyền lợi và nghĩa vụ của cung cấp trưởngquy định tại Khoản này cùng phải phụ trách trước cấp trưởng cùng trước phápluật về trọng trách được giao.

3. Lúc được cắt cử Điều tra vụán hình sự, Phó viên trưởng viên Điều tra chống buôn lậu, Phó cục trưởng viên kiểmtra sau thông quan, Phó viên trưởng viên Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương, Phó đưa ra cục trưởng chi cục Hải quan cửa khẩu tất cả quyền áp dụngcác biện pháp Điều tra luật pháp tại Khoản 1 Điều này.

4. Cục trưởng, Phó viên trưởng CụcĐiều tra kháng buôn lậu; cục trưởng, Phó viên trưởng Cục đánh giá sau thôngquan; viên trưởng, Phó cục trưởng cục Hải quan tiền tỉnh, liên tỉnh, tp trựcthuộc trung ương; đưa ra cục trưởng, Phó đưa ra cục trưởng chi cục Hải quan cửa khẩuphải chịu trách nhiệm trước lao lý về hành động và đưa ra quyết định của mình.

Điều 34. Nhiệmvụ, quyền lợi Điều tra của Kiểm lâm

1. Phòng ban Kiểm lâm khi thực hiệnnhiệm vụ vào lĩnh vực cai quản của mình cơ mà phát hiện tại tội phạm hình thức tại cácĐiều 232, 243, 244, 245, 313 cùng 345 của Bộluật hình sự thì viên trưởng viên Kiểm lâm, bỏ ra cục trưởng bỏ ra cục Kiểm lâm vùng,Chi cục trưởng chi cục Kiểm lâm, phân tử trưởng phân tử Kiểm lâm tất cả nhiệm vụ, quyền hạnsau đây:

a) Đối cùng với tội phạm không nhiều nghiêm trọngtrong trường hợp phạm tội quả tang, triệu chứng cứ cùng lai lịch tín đồ phạm tội rõ ràngthì đưa ra quyết định khởi tố vụ án, khám nghiệm hiện trường, xét nghiệm xét, đem lời khai,thu giữ, tạm duy trì và bảo vệ vật chứng, tài liệu liên quan trực kế tiếp vụ án,trưng ước giám định khi đề xuất thiết, khởi tố bị can, triển khai các giải pháp Điềutra khác theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự, chấm dứt Điều tra cùng chuyểnhồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát có thẩm quyền vào thời hạn 01 tháng, tính từ lúc ngàyra quyết định khởi tố vụ án;

b) Đối với phạm nhân nghiêm trọng,rất nghiêm trọng, quan trọng nghiêm trọng hoặc tội phạm không nhiều nghiêm trọng dẫu vậy phứctạp thì quyết định khởi tố vụ án, bình chọn hiện trường, thăm khám xét, mang lờikhai, thu giữ, tạm giữ lại và bảo quản vật chứng, tài liệu tương quan trực tiếp đếnvụ án, chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan liêu Điều tra có thẩm quyền vào thời hạn 07ngày, tính từ lúc ngày ra quyết định khởi tố vụ án.

2. Viên trưởng viên Kiểm lâm, đưa ra cụctrưởng đưa ra cục Kiểm lâm vùng, đưa ra cục trưởng chi cục Kiểm lâm, phân tử trưởng HạtKiểm lâm trực tiếp tổ chức triển khai và lãnh đạo các vận động Điều tra, đưa ra quyết định phâncông hoặc biến hóa cấp phó trong câu hỏi Điều tra vụ án hình sự, kiểm tra những hoạtđộng Điều tra, quyết định chuyển đổi hoặc huỷ bỏ những quyết định không có căn cứvà trái luật pháp của cấp cho phó, giải quyết khiếu nại, cáo giác theo nguyên lý của Bộluật tố tụng hình sự.

Khi viên trưởng cục Kiểm lâm, bỏ ra cụctrưởng chi cục Kiểm lâm vùng, bỏ ra cục trưởng bỏ ra cục Kiểm lâm, phân tử trưởng HạtKiểm lâm vắng phương diện thì một cung cấp phó được uỷ nhiệm triển khai các quyền lợi của cấptrưởng pháp luật tại Khoản này cùng phải phụ trách trước cấp cho trưởng cùng trướcpháp chế độ về trách nhiệm được giao.

3. Khi được cắt cử Điều tra vụán hình sự, Phó viên trưởng cục Kiểm lâm, Phó đưa ra cục trưởng đưa ra cục Kiểm lâmvùng, Phó bỏ ra cục trưởng chi cục Kiểm lâm, Phó hạt trưởng phân tử Kiểm lâm gồm quyềnáp dụng những biện pháp Điều tra quy định tại Khoản 1 Điều này.

4. Viên trưởng, Phó viên trưởng CụcKiểm lâm; chi cục trưởng, Phó chi cục trưởng đưa ra cục Kiểm lâm vùng; đưa ra cục trưởng,Phó bỏ ra cục trưởng bỏ ra cục Kiểm lâm; hạt trưởng, Phó phân tử trưởng phân tử Kiểm lâm phảichịu trách nhiệm trước luật pháp về hành vi và đưa ra