*
Ảnh minh họa

14 Luật gồm: 1-Luật điều ước quốc tế; 2-Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá bán trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt với Luật Quản lý thuế; 3-Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; 4-Luật tố tụng hành chính;5-Luật trưng cầu ý dân; 6-Bộ luật tố tụng dân sự; 7-Luật khí tượng thủy văn; 8-Luật thống kê; 9-Luật hoạt động đo lường và tính toán của Quốc hội với Hội đồng nhân dân; 10-Luật bình yên thông tin mạng; 11-Luật tài nguyên, môi trường biển với hải đảo; 12-Luật an toàn, vệ sinh lao động; 13-Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 14-Luật thú y.

Bạn đang xem: Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2016

Làm rõ quy trình, thủ tục thực hiện thẩm quyền về điều ước quốc tế

Luật điều ước quốc tế gồm 10 chương, 84 điều. Luật làm rõ quy trình, thủ tục thực hiện thẩm quyền của Quốc hội, Chủ tịch nước, bao gồm phủ, Thủ tướng thiết yếu phủ về lĩnh vực điều ước quốc tế...

Dịch vụ chăm sóc người cao tuổi không chịu thuế giá chỉ trị gia tăng

Theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt cùng Luật Quản lý thuế, đối tượng ko chịu thuế giá bán trị gia tăng bổ sung quy định doanh nghiệp, hợp tác xã mua sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành những sản phẩm không giống hoặc chỉ qua sơ chế thông thường thì không phải kê khai, tính nộp thuế giá chỉ trị gia tăng nhưng ko được khấu trừ thuế đầu vào. Bổ sung quy định dịch vụ chăm sóc người cao tuổi thuộc đối tượng ko chịu thuế giá chỉ trị gia tăng.

Quy định hạn tuổi cao nhất phục vụ tại ngũ theo cấp bậc hàm

Luật quân nhân chuyên nghiệp (QNCN), người công nhân và viên chức quốc phòng quy định rõ về hạn tuổi phục vụ của QNCN, công nhân và viên chức quốc phòng. Luật đã quy định hạn tuổi cao nhất phục vụ tại ngũ theo cấp bậc hàm là: Cấp úy QNCN: phái mạnh 52 tuổi, nữ 52 tuổi; Thiếu tá QNCN, Trung tá QNCN: nam 54 tuổi, nữ 54 tuổi; Thượng tá QNCN: nam 56 tuổi, nữ 55 tuổi.

Riêng chức danh chiến đấu viên để đảm bảo đủ sức khỏe dứt nhiệm vụ, Luật quy định hạn tuổi cao nhất phục vụ tại ngũ là đủ 40 tuổi, lúc hết hạn tuổi phục vụ thì được ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng với được bố trí đảm nhiệm chức danh không giống phù hợp với yêu cầu của quân đội hoặc được chuyển ngành. Trường hợp quân đội không thể tiếp tục bố trí sử dụng cùng không thể chuyển ngành được nếu gồm đủ đôi mươi năm đóng bảo hiểm xã hội, trong đó có đủ 15 năm là chiến đấu viên thì được nghỉ hưu.

Luật Tố tụng hành chính

Luật tố tụng hành thiết yếu gồm 23 chương, 372 điều quy định những nguyên tắc cơ bản vào tố tụng hành chính; nhiệm vụ, quyền hạn cùng trách nhiệm của cơ quan tiền tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền với nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; trình tự, thủ tục khởi kiện, giải quyết vụ án hành chính, thi hành án hành chủ yếu và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành chính.

Trưng cầu ý dân: Đủ 18 tuổi trở lên gồm quyền bỏ phiếu biểu quyết

Luật trưng cầu ý dân gồm 8 chương, 52 điều là một phương thức để người dân trực tiếp thể hiện ý chí cùng quyền lực của bản thân đối với các vấn đề quan liêu trọng của đất nước trong từng thời điểm cụ thể. Luật quy định cử tri trong trưng cầu ý dân cơ bản thống nhất như cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội cùng đại biểu HĐND những cấp. Cụ thể là: “Công dân nước CHXHCN Việt nam giới đủ 18 tuổi trở lên tính đến ngày trưng cầu ý dân có quyền bỏ phiếu để biểu quyết khi công ty nước tổ chức trưng cầu ý dân, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 với khoản 2 Điều 25 của Luật này”.

ko được từ chối giải quyết vụ việc dân sự vì nguyên nhân chưa bao gồm điều luật áp dụng

Điều 4, Khoản 2 Bộ luật tố tụng dân sự quy định: tand không được từ chối giải quyết vụ việc dân sự vì vì sao chưa gồm điều luật để áp dụng. Vụ việc dân sự chưa tất cả điều luật để áp dụng là vụ việc dân sự thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật dân sự, nhưng tại thời điểm vụ việc dân sự đó vạc sinh cùng cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu tandtc giải quyết chưa gồm điều luật để áp dụng. Việc giải quyết vụ việc dân sự quy định tại khoản này được thực hiện theo những nguyên tắc vày Bộ luật Dân sự và Bộ luật này quy định.

Tạo hành lang pháp lý cho hoạt động khí tượng thủy văn

Lần đầu tiên trong lịch sử hơn 100 năm xây dựng cùng phát triển, toàn bộ hoạt động khí tượng thủy văn trên lãnh thổ Việt nam đã được điều chỉnh bằng Luật khí tượng thủy văn. Luật sẽ tạo ra bước cố đổi quan lại trọng cho công tác quản lý đơn vị nước về khí tượng thủy văn; bảo đảm điều kiện mang đến hoạt động khí tượng thủy văn phạt triển, cung cấp cùng sử dụng tin tức khí tượng thủy văn trong những lĩnh vực khiếp tế-xã hội bao gồm hiệu quả. Đặc biệt, Luật tạo hành lang pháp lý cho hoạt động khí tượng thủy văn bảo đảm công tác phục vụ phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu…

Quy định rõ các hệ thống tin tức thống kê

Luật thống kê quy định rõ những hệ thống thông tin thống kê ở nước ta, bao gồm: Hệ thống tin tức thống kê quốc gia; hệ thống tin tức thống kê bộ, ngành; hệ thống tin tức thống kê cấp tỉnh; hệ thống tin tức thống kê cấp huyện; nắm rõ mối quan tiền hệ giữa những hệ thống thông tin thống kê cùng trách nhiệm của những cơ quan đơn vị nước vào việc xây dựng những hệ thống thông tin thống kê.

Người bị chất vấn không được ủy quyền mang lại người khác trả lời thay

Luật hoạt động giám sát và đo lường của Quốc hội cùng Hội đồng quần chúng. # quy định về hoạt động tính toán của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, những Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội; Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Trong đó, Luật quy định về chất vấn, theo đó, người bị chất vấn phải trả lời trực tiếp, đầy đủ vấn đề cơ mà đại biểu Quốc hội đã chất vấn, ko được ủy quyền mang đến người khác trả lời thay; xác định rõ trách nhiệm, biện pháp với thời hạn khắc phục hạn chế, bất cập (nếu có).

Xem thêm: Kqbd Hôm Nay, Kết Quả Bóng Đá Chiều Nay 20/12, Kết Quả Bóng Đá Hôm Nay

Bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng

Luật an toàn thông tin mạng gồm 8 chương, 54 điều quy định về hoạt động an ninh thông tin mạng, quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá thể trong việc bảo đảm bình yên thông tin mạng… Tại Chương II cũng quy định rất rõ việc bảo vệ tin tức cá nhân. Đó là quy định về nguyên tắc bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng; thu thập với sử dụng tin tức cá nhân; cập nhật, sửa đổi với hủy bỏ tin tức cá nhân; bảo đảm an toàn thông tin cá thể trên mạng; trách nhiệm của cơ quan liêu quản lý bên nước trong bảo vệ thông tin cá thể trên mạng.

Bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển

Theo phạm vi điều chỉnh, nội dung cơ bản của Luật tài nguyên, môi trường biển cùng hải đảo tập trung quy định về các công cụ, cơ chế, chính sách điều phối, phối hợp liên ngành, liên vùng, nguyên tắc, nội dung phối hợp vào quản lý tổng hợp khoáng sản biển với hải đảo..., vào đó bao gồm nhiều nguyên tắc, chế định quan liêu trọng lần đầu tiên được ghi nhận, quy định trong pháp luật Việt nam giới như nguyên tắc: quản lý tổng hợp khoáng sản biển và hải đảo phải dựa bên trên tiếp cận hệ sinh thái, bảo đảm tài nguyên biển cùng hải đảo được khai thác, sử dụng phù hợp với chức năng của từng khu vực vực biển và trong giới hạn chịu tải của môi trường, hệ sinh thái xanh biển, hải đảo; bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển;...

Luật an toàn, vệ sinh lao động

So với nội dung an toàn, vệ sinh lao động của Bộ luật lao động năm 2012, Luật an toàn, vệ sinh lao động quy định bao gồm và cụ thể hơn những hoạt động về ATVSLĐ; ngoài những quy định về các biện pháp bảo đảm ATVSLĐ, còn quy định về tổ chức công tác làm việc ATVSLĐ vào cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế độ bồi thường, trợ cấp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp...

Tạo điều kiện thuận lợi mang lại nhân dân thâm nhập xây dựng văn bản pháp luật

Luật phát hành văn bản quy phạm pháp luật (gồm 17 chương, 173 điều) được xây dựng trên cơ sở hợp nhất 2 Luật hiện hành (Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 với Luật phát hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân chúng năm 2004).

Luật bổ sung nhiều quy định mới về việc tổ chức lấy ý kiến nhằm mở rộng dân chủ, tăng cường công khai, minh bạch trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tạo điều kiện thuận lợi mang đến nhân dân gia nhập vào quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Bổ sung khâu chế biến sản phẩm động vật vào tiến trình kiểm soát

Luật Thú y gồm 7 chương, 116 điều. Tại Điều 64 của Luật đã đưa ra những yêu cầu đối với giết mổ động vật để kinh doanh như: Động vật phải khỏe mạnh; tất cả trong Danh mục động vật thuộc diện phải kiểm rà soát giết mổ và được cơ quan lại quản lý chuyên ngành thú y kiểm soát theo quy trình; việc giết mổ động vật phải được thực hiện tại cơ sở giết mổ động vật tập trung; trường hợp tại những vùng nông thôn, miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số cùng vùng có điều kiện khiếp tế - xã hội cạnh tranh khăn chưa có cơ sở giết mổ động vật tập trung thì việc giết mổ động vật được thực hiện tại cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ và phải đáp ứng yêu thương cầu về vệ sinh thú y.