cách nhìn của nhiều chuyên viên kế toán đến rằng, kế toán tài chính trong nền kinh tế thị trường được phân tạo thành bốn bộ phận: kim chỉ nan hạch toán kế toán, kế toán tài chính, kế toán tài chính quản trị với kiểm toán.

Bạn đang xem: Kế toán quản trị 2

Vào đó, kế toán quản trị và kế toán tài chính được xem là phần tử hữu cơ của kế toán tài chính doanh nghiệp..


*

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 2 TRẦN BÁ TRÍ Đại học nên Thơ 1• Phân bổ giá cả cho các thành phần phục vụ• tùy chỉnh định mức bỏ ra phí• chiến lược linh hoạt và phân tích dịch chuyển chi phí• Định giá chỉ sản phẩm, dịch vụ• Hoạch định vốn đầu tư dài hạn• Lập cùng phân tích report tài chính 2 phân bổ chi tiêu cho những bộChủ đề: phận ship hàng 31. Những nguyên tắc tầm thường để phân bổ chi tiêu gián tiếp đến đối tượng chịu đưa ra phí.2. Các vấn đề liên quan lựa chọn địa thế căn cứ phân bổ.3. Phân chia các đưa ra phí bên trong tổ chức sử dụng cách thức trực tiếp, phương thức bậc thang, cách thức hỗn hợp4. Phân bổ túi tiền theo giải pháp ứng xử 4 thành phần chức năng- Thực hiện kim chỉ nam trọng tâm của tổ chức triển khai + cửa hàng của doanh nghiệp thương mại + Phân xưởng + Phòng tín dụng thanh toán + bộ phận khám dịch 5 bộ phận phục vụ- Không gắn trực tiếp với bộ phận chứcnăng- hỗ trợ cho thành phần chức năng + Phòng kế toán tài chính + chống thu sở hữu + Phòng tổ chức + Căn tin 6Phân bổ chi tiêu dùng để thu thập và báocáo ngân sách chi tiêu các mối cung cấp lực cung ứng và sửdụng cho chế tạo và các quá trình kinhdoanh. 7 cấu tạo chi mức giá cho ngẫu nhiên đối tượng ngân sách nào chi phí trực tiếp đưa vào + ngân sách gián tiếp Phân bổ(bao gồm chi tiêu sản xuất chung) = ? Tính đúng chuẩn Tổng ngân sách chi tiêu 8 Các bộ phận phân bổ chi phí•Quá trình chuyển chi phí gián tiếp đến đối tượng người tiêu dùng ch ịuchi phí để xác minh giá thành.•Trong các công ty lớn cÓ các bậc phân bổ - sự phânbổ này tương quan đến giá nội bộ hoặc giá chuyển đổi. 1. Cấp tổng công ty giá thành của văn phòng công sở tổng công ty phân chia cho những đơn vị trực thuộc. 2.

Xem thêm: Học Yêu Thánh Giá Là Chữ T Hánh Giá, Thánh Giá Là Chữ T

Bên phía trong các bộ phận chi chi phí của các thành phần được phân chia cho các phần tử khác để xác minh các mối cung cấp lực phân bổ lẫn nhau. 9 vì sao phải phân chia chi phí?Các lý do để phân bổ:1. Xác định giá cả cho sản phẩm, dịch vụ hoặc cácbộ phận.2. Giúp người thống trị hiểu các ảnh hưởng kinh tế củacác quyết định3. Nói nhở những người quản lý rằng ngân sách chi tiêu gián tiếptồn tại với thu nhập đề xuất bù đắp các chi phí đó. 10 vì sao phân bổ bỏ ra phí?4.Khuyến khích sử dụng những nguồn lực chung một cáchtiết kiệm.5. Khuyến khích một quy mô sử dụng các nguồn lựcphân bổ chi tiêu theo số giờ lao động, khuyến khíchgiảm thời hạn lao động.6. Kết phù hợp với các đòi hỏi bên ngoài như ngân sách chi tiêu sảnphẩm tồn kho. 11 Lựa chọn căn cứ phân bổ- nấc độ áp dụng của phần tử chức năng- Mức ích lợi trực tiếp mà các bộ phận phụcvụ có lại- diện tích hoặc nấc trang bị- Rõ ràng, dễ hiểu 12Bộ phận ship hàng Căn cứ phân bổPhục vụ dưới đất của người sử dụng Số lần bayhàng không con số công nhân viênCăn tinBảo vệ diện tích s chịu trách nhiệmKỹ thuật, kế hoạch Số h lao hễ trực tiếpKế toán Số h lao động, số lượng người sử dụng phục vụĐộng lực năng lượng phục vụTổ chức nhân sự con số nhân viênQuản lý nhà máy sản xuất Tổng số h lao độngBảo trì Số h sản phẩm 13 kế toán tài chính trách nhiệm..chuyển các ngân sách chi tiêu đến các thành phần như trụ sở và địa điểm mà người quản lý có trọng trách với công dụng của cỗ phận.Các loại trung trọng điểm trách nhiệmTrung tâm đưa ra phí: chi phíTrung trung khu lợi nhuận: doanh thu và bỏ ra phíTrung trung khu đầu tư: lợi tức đầu tư và tịch thu vốn đầu tư chi tiêu 14 nguyên nhân phải phân bổ giá cả gián tiếp cho những trung chổ chính giữa trách nhiệm?• góp người làm chủ hiểu được các ảnh hưởng từ những quyết địnhVD: tiền điện sẽ tăng khi sử dụng cho đèn sinh sống sân tennis• khuyến khích sử dụng các nguồn lực như hoạch địnhVD: tổng giám đốc muốn các thành phần tham vấn đội cai quản chi tổn phí mới bằng cách không phân bổ ngân sách này mang lại các thành phần ở năm đầu.• xây dựng hệ thống ngân sách chi tiêu sản phẩm. 15 quy trình phân bổ ngân sách xác định tổng chi tiêu cho các bộ phậnChi tổn phí trực tiếp của thành phần Chi mức giá trực tiếp của thành phần cung cung cấp dich vụ B cung ứng dich vụ C bộ phận cung cấp cho A - Tổng chi tiêu = chi tiêu trực tiếp của phần tử cung cấp dich vụ A + túi tiền phân bửa của các bộ phận cung cấp cho khác chi tiêu trực tiếp của phần tử cung cấp dich vụ A 16 quá trình phân bổ chi phí xác định ngân sách sản phẩm túi tiền trực tiếp của cục phậnChi chi phí trực tiếp của thành phần cung cấp dich vụ B cung cấp dich vụ A phần tử sản xuất - Tổng giá thành = Tổng chi tiêu của phần tử sản xuất + giá thành phân xẻ cho các phần tử cung cung cấp Sản phẩm/Dịch vụ 17 chọn lọc căn cứ phân bổ (bước này là tuỳ ý)Chi phí tổn trực tiếp của thành phần Chi mức giá trực tiếp của bộ phận cung cấp cho dich vụ A cung cấp dich vụ B ?? ? thành phần sản xuất - Tổng chi tiêu = Tổng ngân sách chi tiêu của bộ phận sản xuất + giá thành phân té cho các bộ phận cung cấp ? Sản phẩm/Dịch vụ 18 Lựa chọn địa thế căn cứ phân bổ•Nguyên nhân - hình ảnh hưởng:•Lợi ích nhận được – công tác quảng cáo•Công bằng•Khả năng gánh vác chi phí•Cách xử sự - địa thế căn cứ ứng xử được chọn đểthay đổi hành động 19 phương pháp phân bổ ngân sách chi phí được phân chia = phần trăm phân bổTổng mức sử dụng của tiêu thức phân bổ giá thành tính cho đối tượng người tiêu dùng chịu chi phí dựa trên mức áp dụng tiêu thức phân chia của nó 20