Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


Bạn đang xem: Hóa học 12 nâng cao

*

Giải bài bác tập Hóa 12 nâng cao

Xem thêm: Thư Viện Nhạc Bóng Đá Không Lời Bóng Đá, Nhạc Không Lời Bóng Đá

Hóa học lớp 12 nâng cao | Giải bài tập sgk Hóa 12 cải thiện hay tuyệt nhất | Giải Hóa lớp 12

Hóa học tập lớp 12 nâng cao | Giải bài bác tập sgk Hóa 12 nâng cấp hay duy nhất | Giải Hóa lớp 12


Để học giỏi Hóa học lớp 12 nâng cao, loạt bài giải bài bác tập chất hóa học lớp 12 nâng cao biên soạn bám quá sát nội dung sách giáo khoa hóa học 12 nâng cao.

Chương 1: Este - Lipit

Chương 2: Cacbonhiđrat

Chương 3: Amin - Amino Axit - Protein

Chương 4: Polime và vật tư Polime

Chương 5: Đại cương cứng về kim loại

Chương 6: kim loại kiềm - sắt kẽm kim loại kiềm thổ - Nhôm

Chương 7: Crom - sắt - Đồng

Chương 8: Phân biệt một vài chất vô cơ. Chuẩn chỉnh độ dung dịch

Chương 9: Hóa học cùng vấn đề phát triển kinh tế, làng hội, môi trường

31 videos những dạng bài tập chất hóa học 12 - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên congthuong.net)

41 bài xích giảng hóa học 12 - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên congthuong.net)

Tham khảo tài liệu học giỏi môn chất hóa học lớp 12 xuất xắc khác:

Giới thiệu kênh Youtube congthuong.net

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT nước nhà tại khoahoc.congthuong.net


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, congthuong.net HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng thích hợp các video clip dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K trên khoahoc.congthuong.net