Hình Học Tọa Độ Phẳng

Đây chỉ là bạn dạng mình upload để triển khai demo bên trên web, để tải vừa đủ tài liệu này, bạn vui miệng truy cập vào trang web tuituhoc.com để cài nhé. Chúc bạn học giỏi


Bạn đang xem: Hình học tọa độ phẳng

*

*

*

Xem thêm: Thương Hiệu Loa Bmb Của Nước Nào Sản Xuất? Loa Bmb Của Nước Nào

*

Feeding the Soul (Because It's My Business): Finding Our Way lớn Joy, Love, and Freedom Tabitha Brown

200 câu hỏi hình học tọa độ phẳng

1. Trằn Sĩ TùngPP toạ độ trong mặt phẳngTĐP 01: ĐƯỜNG THẲNGCâu 1.Trong phương diện phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho 2 con đường thẳng d1 : x - 7 y + 17 = 0 ,d2 : x + y - 5 = 0 . Viết phương trình đường thẳng (d) qua điểm M(0;1) chế tác với d1, d2 một tamgiác cân tại giao điểm của d1, d2 .· Phương trình con đường phân giác góc tạo vì d1, d2 là:x - 7 y + 17x+ y-5é x + 3y - 13 = 0 (D1 )=Ûêë3 x - y - 4 = 0 (D2 )12 + (-7)212 + 12Đường thẳng đề nghị tìm trải qua M(0;1) và song song cùng với D1 hoặc D2 .KL: x + 3y - 3 = 0 cùng 3x - y + 1 = 0Câu 2.Trong phương diện phẳng với hệ trục toạ độ Oxy, đến cho hai tuyến phố thẳng d1 : 2 x - y + 5 = 0 .d2 : 3 x + 6 y – 7 = 0 . Lập phương trình con đường thẳng đi qua điểm P(2; –1) thế nào cho đường thẳngđó cắt hai đường thẳng d1 cùng d2 tạo ra một tam giác cân gồm đỉnh là giao điểm của nhị đườngthẳng d1, d2.rr· d1 VTCP a1 = (2; -1) ; d2 VTCP a2 = (3;6)uu uur rTa có: a1.a2 = 2.3 - 1.6 = 0 đề xuất d1 ^ d2 với d1 giảm d2 tại một điểm I khác phường Gọi d là đườngthẳng đi qua P( 2; –1) bao gồm phương trình: d : A( x - 2) + B( y + 1) = 0 Û Ax + By - 2 A + B = 0d cắt d1, d2 tạo nên một tam giác cân tất cả đỉnh I Û khi d tạo nên với d1 ( hoặc d2) một góc 4502A - bé nhỏ A = 3BÛ= cos 450 Û 3 A2 - 8 AB - 3B 2 = 0 Û êë B = -3 AA2 + B2 22 + (-1)2* ví như A = 3B ta có đường trực tiếp d : 3 x + y - 5 = 0* nếu B = –3A ta bao gồm đường thẳng d : x - 3y - 5 = 0Vậy có hai tuyến đường thẳng ưng ý yêu cầu bài bác toán. D : 3x + y - 5 = 0 ; d : x - 3y - 5 = 0 .Câu hỏi tương tự:a) d1 : x - 7 y + 17 = 0 , d2 : x + y - 5 = 0 , P(0;1) .ĐS: x + 3y - 3 = 0 ; 3 x - y + 1 = 0 .Câu 3.Trong phương diện phẳng Oxy, cho hai tuyến đường thẳng d1 : 3x + y + 5 = 0 , d2 : 3 x + y + 1 = 0 với điểmI (1; -2) . Viết phương trình con đường thẳng D trải qua I và giảm d1, d2 thứu tự tại A cùng B sao choAB = 2 2 .uuruur· đưa sử A(a; -3a - 5) Î d1; B(b; -3b - 1) Î d2 ; IA = (a - 1; -3a - 3); IB = (b - 1; -3b + 1)uuruurìb - 1 = k (a - 1)I, A, B thẳng sản phẩm Þ IB = cơ Û íî-3b + 1 = k (-3a - 3)· trường hợp a = 1 thì b = 1 Þ AB = 4 (không thoả).b -1· nếu a ¹ 1 thì -3b + 1 =(-3a - 3) Û a = 3b - 2a -12AB = (b - a)2 + é3(a - b) + 4 ù = 2 2 Û t 2 + (3t + 4)2 = 8 (với t = a - b ).ëû25+ với t = -2 Þ a - b = -2 Þ b = 0, a = -2 Þ D : x + y + 1 = 0Û 5t 2 + 12t + 4 = 0 Û t = -2; t = -Trang 1