I. Mục tiêu:-Trẻ biết gọi tên và đặc điểm của một số con vật sống dưới nước: cá, tôm , cua

- Phát triển kỹ năng so sánh, phân biệt, các con vật sống dưới nước theo đặc điểm, dấu hiệu riêng .

Bạn đang xem: Giáo án điện tử mầm non một số con vật sống ở dưới nước

- Luyện tập kĩ năng trả lời câu hỏi rõ ràng, đầy đủ cho trẻ.

Xem thêm: Có Nên Mua Moto X Style : Chống Nước Sơ, Cấu Hình Cao, Đánh Giá Điện Thoại Moto X Style

Giáo dục các trẻ biết lợi ích của các các vật sống dưới nước

II. Chuẩn bị:

1. Đồ dùng của cô:

- Máy tính, giáo án điện tử

- Hình ảnh các con vật sống dưới nước

- Bài hát cá vàng bơi

2. Đồ dùng của trẻ:

- Trang phục gọn gàng

III. Tổ chức hoạt động

Ho¹t ®éng cña c«

Ho¹t ®éng cña trÎ

1. Gây hứng thú:

- Cô và trẻ hát bài Cá vàng bơi

- Con cá sống ở đâu

- Ngoài con còn có con vật nào sống dưới nước nữa?

- Hướng trẻ vào bài học: Tìm hiểu một số con vật sống dưới nước.

2. Nội dung:

* Hoạt đông1 : Tìm hiểu một số con vật sống dưới nước

- Cho trẻ quan sát hình ảnh trên máy

* Con cá chép

- Đây là con gì?

- Con cá có những bộ phận nào?

- Đầu cá có gì?(mắt, mồm, mang)

- Mình cá có gì?(vây, vảy)

- Đuôi cá có chức năng gì?

- Môi trường sống của cá là gì?Nếu vớt cá lên cạn cá có bơi được không?

(Lồng ghép giáo dục trẻ bảo vệ nguồn nước- môi trường sống của cá)

- Cá thích ăn gì?

- Nhà bạn nào có ao cá? Con nhìn thấy cá ăn chưa?

- Ngoài cá chép con còn biết cá gì khác?

- Nuôi cá để làm gì?Thịt cá cung cấp chất gì?

- Giáo dục trẻ biết ăn thức ăn có nguồn gốc từ cá

* Quan sát- Tìm hiểu con tôm

- Cô hát đã lµ t«i cã hai c¸i r©u lµ r©u rÊt dµi , mµ b¬i lïi lµ lïi nhanh ghª. §è c¸c b¹n biÕt t«i lµ ai?

- Con tôm sống ở đâu?

- Con cá có những bộ phận nào?

- Đầu tôm có gì?(mắt, râu, cang)

- Mình tôm như thế nào?(cong, có vỏ cứng, có nhiều chân)

- Đuôi Tôm có chức năng gì?

- Vận động của tôm có gì đặc biêt?( bơi lùi)

- Con biết có những loại tôm nào?(tôm đồng, tôm sông, tôm hùm...)

- Nuôi tôm để làm gì?Thịt tôm cung cấp chất gì?

- Giáo dục trẻ biết ăn thức ăn có nguồn gốc từ cá

+ Quan sát- Tìm hiểu con cua

- Cô đọc câu đố con cua

- Con cua có đặc điểm gì?

- Mình cua có gì?(Mai cứng, 2 mắt)

- Cua có mấy càng, mấy chân?

- Càng cua có đặc điểm gì?

- Cua bò thế nào?

- Cô và trẻ làm động tác bò ngang

- Cua sống ở đâu?( Dưới hang bên bờ ao)

- Ngoài con cua đồng còn có loại cua nào khác?

- Ai đã được ăn món ăn từ thịt cua?Con thấy thế nào?

+ Quan sát- Tìm hiểu con ốc

- Ốc có hình dáng thế nào?(tròn)

- Ốc di chuyển bằng cách nào?(bò bằng miệng)

- Trên miệng ốc có gì?(nắp)

- Có những món ăn gì từ ốc? Ăn như thế nào?

* So s¸nh:

+ Cho trÎ so sánh ®iÓm gièng vµ kh¸c nhau cña cá và tôm

C« kh¸i qu¸t:

- Giống nhau: cùng là con vật sống dưới nước, là thực phẩm giàu chất dinh dưỡng

- Khác nhau: Cá có vảy có vây, bơi tiến về trước

Tôm: có càng, có chân , bơi lùi

+ Cho trÎ so sánh ®iÓm gièng vµ kh¸c nhau cña cua và ốc

C« kh¸i qu¸t:

- Giống nhau: cùng là con vật sống dưới nước,thân có vỏ cứng là thực phẩm giàu chất dinh dưỡng

- Khác nhau: cua có càng có chân, bò ngang

Ốc có thân trón, bò bằng miệng.

* Mở rộng: Ngoài các con vật này con còn biết có con vật nào sống dưới nước nữa?

Mở rộng cho trẻ biết các con vật sống vùng nước biển, nước lợ

- Các con vật này có ích lợi gì với chúng ta?

* Giáo dục :

- Muốn các con vật này lớn nhanh và không bị huỷ hoại thì các con phải làm gì ?

=> Muốn cã nhiÒu thùc phÈm tõ ®éng vËt sèng d­íi n­íc th× ph¶i nu«i c¸ , cho c¸ ¨n vµ ®Æc biÖt phải bảo vệ nguồn nước sạch, không vứt rác xuống nước làm ô nhiễm nguồn nước

* Hoạt động2: Trò chơi củng cố

+ Trò chơi 1: Thi xem ai nhanh

- Cô cho trẻ giơ lô tô

- Cô nói tên con vật nào trẻ giơ thật nhanh con vật đó và phát âm

- Cô nói đặc điểm con vật nào trẻ giơ thật nhanh con vật đó

+ Trò chơi 2: Khoanh tròn các con vật sống dưới nước

- Cách chơi: Cô chia cả lớp thành 4 đội, khi tiếng nhạc cất lên thì bạn đầu tiên chạy lên theo đường zich zắc khoanh tròn con vật sống dưới nước, sau đó chạy thật nhanh về cuối hàng đứng, bạn thứ 2 lại tiếp tục lên khoanh tròn, cứ như vậy cho đến bạn cuối hàng, và trò chơi được tính trong vòng 1 bản nhạc

Bài viết liên quan