Giải bài bác tập trang 100 bài 2 Hình hộp chữ nhật (tiếp theo) sgk toán lớp 8 - tập 2. Câu 5: fan ta tô đậm rất nhiều cạnh tuy vậy song và đều nhau của một hình vỏ hộp chữ nhật như nghỉ ngơi hình 29a. Hãy thực hiện điều đó đối với hình 29b cùng 29c...

Bạn đang xem: Giải toán lớp 8 tập 2


Bài 5 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

Người ta đánh đậm hầu hết cạnh tuy vậy song và đều bằng nhau của một hình hộp chữ nhật như sinh hoạt hình 29a. Hãy thực hiện điều ấy đối với hình 29b và 29c.

*

Hướng dẫn :

Những cạnh tuy nhiên song và cân nhau của một hình vỏ hộp chữ nhật bên trên hình 29b, 29c là BC ; B’C’ ; AD ; A’D’ ; AB ; CD ; A’B’ ; C’D’

Bài 6 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

ABCD. A 1B1C1D1 là một trong những hình lập phương (h30). Quan cạnh bên hình và mang lại biết :

a) đa số cạnh nào song song với cạnh C1C?

b) đầy đủ cạnh nào tuy vậy song cùng với canh A1D1

*

Hướng dẫn:

Những cạnh tuy nhiên song với cạnh CC1 là : AA1; BB1; DD1

Những cạnh song song với cạnh A1D1 là B1C1; BC; AD

Bài 7 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

Một căn hộ dài 4,5m, rộng lớn 3,7m với cao 3,0m. Fan ta ao ước quét vôi xà nhà và tư bức tường. Biết rằng tổng diện tích những cửa là 5,8m2. Hãy tính diện tích cần quét vôi

Hướng dẫn:

Diện tích xà nhà : 4,5x 3,7 = 16,65 (m2)

Diện tích xung quanh: 2(4,5 + 3,7). 3= 49,2(m2)

Diện tích rất cần phải quét vôi là: 16,65 + 49,2 – 5,8 = 60,05 (m2)

Chú ý: Để tính diện tích của 4 bức tường (diện tích xung quanh) ta sử dụng công thức

2(a + b). C với a là chiều dài, b là chiều rộng, c là chiều cao.

Xem thêm: Tiết Lộ 7 Sự Thật Trong Lịch Sử Hoàng Gia Anh Lại Có Nữ Hoàng Đến Nay Không?

Bài 8 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

Hình 31 vẽ một chống ở. Quan sát hình và phân tích và lý giải vì sao:

a) Đường thẳng b song song cùng với mp (P)?

b) Đường thẳng p song song với sàn nhà?

*

Hướng dẫn:

a) Ta bao gồm a ⊂ (P) ;

b // (P)

mặt khác b ko thuộc mp (P)

=> b// (P)

Ta có p. Không thuộc sàn đơn vị và mặt đường thẳng p tuy nhiên song với mặt đường thẳng q trong sàn nhà buộc phải p tuy vậy song cùng với sàn nhà.

Bài 9 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

Hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.EFGH (h32) tất cả cạnh AB tuy nhiên song với khía cạnh phẳng (EFGH).

Hãy kể tên các cạnh khác song song với phương diện phẳng (EFGH)

Cạnh CD song song với phần đông mặt phẳng nào?

Đường thẳng AH không song song với mặt phẳng (EFGH), hãy chỉ ra rằng mặt phẳng tuy vậy song với đường thẳng đó.