Giải Bài tập trong sách bài tập Vật Lý 10 - SBT Lý 10 chương Động học chất điểm, cân bằng - chuyển động chất rắn, các định luật bảo toàn, chất khí, chất rắn, chất lỏng...đầy đủ, chi tiết nhất trên congthuong.net
Chương 1: Động học chất điểmChương 2: Động học lực chất điểmChương 3: Cân bằng và chuyển động chất rắn
Chương 4: Các định luật bảo toànChương 5: Chất khíChương 6: Cơ sở của nhiệt động lực họcChương 7:Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể
Một vòng nhôm mỏng khối lượng 5,7 g được treo vào một lực kế lò xo và mặt đáy của vòng nhôm đặt tiếp xúc với mặt nước đựng trong cốc thủy tinh. Đường kính ngoài của vòng nhôm bằng
Bài VII.8 trang 94 Sách bài tập Lý 10 Xác định lượng nhiệt cần cung cấp để biến đổi 6,0 kg nước đá ở...

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 10 sách bài tập


Xác định lượng nhiệt cần cung cấp để biến đổi 6,0 kg nước đá ở – 200C thành hơi nước ở 1000C. Cho biết nước đá có nhiệt dung riêng là 2090 J/kg.K và nh
Một đám mây thể tích 2,0.1010 m3 chứa hơi nước bão hòa trong khí quyển ở nhiệt độ 200C. Khi nhiệt độ của đám mây giảm xuống tới 100C, h
Một sợi dây thép AB và một sợi dây đồng CD có độ dài và tiết diện giống nhau. Đầu trên của mỗi dây được treo cố định vào giá đỡ tại hai điểm A và C, đầu dưới của chúng được buộc v
Bài VII.4 trang 93 Sách bài tập Lý 10 Một thanh xà ngang bằng thép có tiết diện là 30 cm2. Hai đầu của
Một thanh xà ngang bằng thép có tiết diện là 30 cm2. Hai đầu của thanh xà được chôn sâu vào hai bức tường đối diện. Xác định lực do thanh xà này tác dụng lên bức tường
Xác định độ dài của thanh đồng và độ dài của thanh thép ở 0°C sao cho ở bất kì nhiệt độ nàọ, thanh thép luôn dài hơn thanh đồng 25 mm. Cho biết hệ số nở dài của đồng là 18.10
Bài VII.6 trang 93 Sách bài tập (SBT) Lý 10 Một khối sắt hình lập phương bị nung nóng và hấp thụ lượng nhiệt...
Một khối sắt hình lập phương bị nung nóng và hấp thụ lượng nhiệt 297 kJ. Xác định độ tăng thể tích của khối sắt. Cho biết sắt (ở 20°C) có khối lượng riêng là 7800 kg/m3
Bài 20: Ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất chế phẩm bảo vệ thực vật - Câu 1 trang 62 SGK Công nghệ...
Bài 22 trang 135 Sách Bài Tập (SBT) Sinh học 10: Điều kiện để xảy ra cơ chế vận chuyển thụ động và vận...

Xem thêm: Điện Thoại Samsung A9S 2020 Giá Bao Nhiều, Samsung Galaxy A9S Giá Tốt Tháng 2, 2022


Writing – Unit 7 trang 78 SGK Tiếng Anh 10, Task 1: Read about the advantages and disadvantages of television below. (Đọc những lợi...
Unit 7: The mass media - Phương tiện truyền thông đại chúng - Writing - Unit 7 trang 78 SGK Tiếng Anh 10. Task...
Câu 4.101 trang 119 SBT Đại số 10 Nâng cao. c. (x in left< {3;4} right) cup left( {4; + infty } right)). Bài...
Câu 3 trang 63 SGK Hình học 10: Ôn tập Chương II - Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng. Cho α...