Đại cố Chí tình nhân Tát vẫn thường xuất hiện trong câu niệm hàng ngày của chúng ta, nhưng không phải bất kỳ ai cũng hiểu hết về ngài, sự tích ra đời cũng như ý nghĩa sâu sắc cái thương hiệu của ngài là gì. Là fan tu hành, chúng ta càng hiểu sâu sắc về những vị bao nhiêu, thì năng lực thẩm thấu hầu như đức hạnh của ngài nhưng tu tập càng ví dụ bấy nhiêu.

Bạn đang xem: Bồ tát đại thế chí là ai?

Đại vậy Chí người yêu Tát là ai?

Đại cố kỉnh Chí tình nhân Tát còn có những tên thường gọi khác như là Đắc Đại Thế nhân tình tát, Đại Tinh Tấn tình nhân tát, Vô Lượng Quang nhân tình tát, Linh Cát người thương tát,…hoặc cũng có thể gọi vắn tắt là thế Chí.

*

Trong tây thiên Tam Thánh, ngài là vị ý trung nhân Tát đứng bên cần của đức Phật A Di Đà, cổ treo chuỗi anh lạc với tay thì gắng hoa sen xanh. Trong số ấy hoa sen xanh tượng trưng đến thanh tịnh. Sử dụng trí tuệ để xong khỏi đông đảo phiền óc vô minh với cứu vớt chúng sinh lên khỏi vũng bùn ác trược, tương tự như đóa sen vươn mình lên cao “gần bùn cơ mà chẳng hôi tanh mùi bùn”

Sự tích Đại rứa Chí người thương Tát

Đức Đại ráng Chí nhân tình Tát mang tên là Ni Ma, tiền thân là thái tử thứ hai của vua Vô Chánh Niệm và em của thái tử Bất Huyền. Vua Vô Chánh Niệm sau đây là Đức Phật A Di Đà, còn thái tử Bất Huyền về sau là Quan Âm người yêu Tát.

*

Nhờ thân phụ khuyên bảo, ngài ngày ngày phát trung tâm cúng dường Phật Bảo Tạng với đại chúng thường xuyên trong 3 tháng. Nhưng bao gồm vị đại thần là Bảo Hải vẫn khuyên nhũ thái tử rằng: “Thưa Điện hạ! vào sự tu phước bao gồm hai thứ: một là tu phước hữu lậu nhị là tu phước vô lậu. Song phước hữu lậu dầu có to tát cầm cố nào, thì chỗ cảm báo cũng chỉ sinh sống trong cõi Nhơn Thiên tận hưởng phần khoái lạc nhưng thôi: chớ không ra khỏi luân hồi sinh tử. Còn như phước vô lậu, thì chỗ công dụng ở ngoài ba cõi tư dòng, kiếp kiếp đời đời kiếp kiếp tiêu diêu trường đoản cú tại. Vậy xin Điện hạ phải vì tất cả chúng sanh mà mong đặng “Nhứt Thiết Trí” đem công đức ấy hồi hướng về đạo Vô Thượng tình nhân Đề, thì sự phước báu không khi nào cùng tận, và lại đặng viên mãn mẫu tâm nguyện nữa”

*

Ni na thái tử cảm thấy lời của đại thần thấu tình đạt lý phải đã lẹo tay thưa với Phật Bảo Tạng rằng: “Bạch Đức vậy Tôn! ni tôi xin lấy công đức cúng nhịn nhường Phật và bọn chúng Tăng trong tía tháng, và phần lớn hạnh tu tập của tôi đã từng có lần làm, như là:

Ba nghiệp của thân

Không gần cạnh hại bọn chúng sanh,Không trộm cắp của fan vàKhông tà dâm

Bốn nghiệp của miệng.

Không nói lếu xượcKhông nói thêu dệtKhông nói nhị lưỡiKhông nói độc dữ thô tục

Và tía nghiệp của ý

Không tham truyền nhiễm danh lợi và sắc dụcKhông hờn giận oán cừuKhông đê mê mê ám muội, cùng các món hạnh tu thanh tịnh của tôi, mà hồi nhắm tới Đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác và cầu đặng một trái đất rất trang nghiêm đẹp đẽ, như cõi Phật trở nên Xuất Nhứt Thiết Công Đức quan liêu Minh thanh lịch Vương Như Lai, mà Ngài sẽ thọ ký kết cho huynh trưởng tôi kia vậy.

Tôi xin liên tiếp tu đạo người tình Tát, làm việc Phật sự, khuyên bảo chúng sinh, mang lại tác dụng cho chúng sinh để mau chóng chấm dứt những hạnh nguyện tôi vẫn thề. Đến chừng làm sao Phật biến chuyển Xuất nhất Thiết Công Đức quang đãng Minh sang Vương Như Lai khử độ, thì tôi đang thành đạo, kế ngôi Phật truyền Chánh Pháp mà độ hóa chúng sinh”

*

Sau khi Phật Bảo Tạng nghe đa số lời của thái tử Ni mãng cầu thệ nguyện xong, ngài bèn thọ cam kết rằng: “Lòng của người mong muốn một trái đất rộng phệ trang nghiêm, tạ thế vị lai, trải qua hằng hà sa kiếp, người sẽ sở hữu được trọng tâm nguyện ấy. Người có tâm nguyện khủng như vậy, yêu cầu ta để hiệu cho người là “Đắc Đại Thế”, tức thị Đại nạm Chí người tình Tát. Sau khoản thời gian Phật vươn lên là Xuất độc nhất vô nhị Thiết Công Đức quang Minh sang Vương Như Lai nhập niết bàn, tín đồ được té làm Phật, sở hữu hiệu là Thiện Trụ Trân Bảo Như Lai, tiếp nối ra đời nhưng mà độ hóa đa số chúng sinh”.

Khi hoàng thái tử Ni Ma nghe vậy, liền thưa “Bạch Đức núm Tôn, nếu trọng điểm nguyện của tôi được thành, tôi xin kính ngài hãy tạo cho thế gian các vang đụng và trọng tâm hư không hãy lộ diện hoa thơm, và cầu cho tiên phật mười phương cũng đều thọ ký kết cho tôi do đó nữa”.

Xem thêm: Loa Vi Tính Fenda A521 - Loa Fenda A521 Giá Tốt Cập Nhật 2 Giờ Trước

*

Thái tử Ni Ma vừa nói xong xuôi và cúi lạy Phật thì vạn vật đột nhiên rung gửi và tạo thành tiếng vang rền khắp đất trời, hằng hà sa số loài hoa thơm tho xinh xắn rơi xuống như mưa giữa hư không.

Lúc đó, mười phương chư Phật tán thành thọ ký rằng “Tại cõi Tán đề lam, có người đệ tử của Phật Bảo Tạng Như Lai tên là Ni Ma, con thứ nhì của Vua Vô kị Niệm, gồm phát tâm cúng nhường Phật với đại chúng trót tía tháng, rước công đức ấy mà hồi hướng đến Đạo Vô Thượng ý trung nhân Đề và nguyện đặng sinh hoạt cõi nhân loại trang nghiêm.”

Sau lúc được thọ cam kết như vậy, hoàng thái tử Ni Ma lòng đầy vui mừng, chuyên cần tu tập hầu hết điều tôi đã thệ nguyện. Từ đó về sau, Ni Ma thái tử mạng phổ biến rồi đầu thai ra thân khác đời khác, kiếp nào cũng hằng giữ lại bổn nguyện, cố chí tu hành, học tập đạo Đại Thừa, có tác dụng hạnh bồ Tát, mở có trí huệ cho cái đó sanh và làm mọi sự nhiễu ích, đặng dìu dắt các loài ra khỏi sông mê mà bước tới đường giác.

Ý nghĩa của người tình Tát Đại cầm cố Chí

Theo một số ghi chép trong quán Vô Lượng lâu Kinh, Đại thế Chí người yêu Tát là đại diện thay mặt của trí tuệ, ngài dùng ánh sáng trí tuệ phổ chiếu hết thảy, giúp những chúng sinh rời xa cõi ác. Với khi ngài di chuyển, quả đât thập phương như trải qua cơn địa chấn cho nên được gọi là Đại cụ Chí.

*

Ngài đứng mặt tay buộc phải cùng với đức Quán cố gắng Âm đổi thay thị giả của tiên phật A Di Đà ở nhân loại Tây Phương cực Lạc. Cả tía vị tạo ra thành Tây Phương Tam Thánh mà họ vẫn kính thờ mỗi ngày. Quán nỗ lực Âm thì tượng trưng mang đến từ bi, còn Đại vắt Chí thì tượng trưng cho trí tuệ. Để trở thành Phật, nhất quyết phải có hai nhân tố này, tự bi với trí tuệ.

Còn trong tử vi thì ngài Đại cầm cố Chí người yêu Tát được xem như là phiên bản mệnh của fan tuổi Ngọ. Thờ tượng Ngài giúp bạn tuổi Ngọ gặp gỡ hung hóa cát, muôn sự bình an, cát tường như ý như ý, đẩy mạnh được đầy đủ trí tuệ của bản thân.

*

Hy vọng rằng cùng với những kiến thức mà Buddhist Art đang ghi ra trên đây có thể giúp những anh chị em em đồng tu gọi hơn về Đại vắt Chí người yêu Tát mà ngày ngày chúng ta vẫn cúng cúng, tôn kính.