SJK CO.,LTD

Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, có tác dụng bóng và chế tác sinh học vệ sinh

Cập nhật: 6 năm trước


Ngành nghề khiếp doanh

STT tên ngành Mã ngành
1 Sản xuất lương thực khác không được phân vào đâu 10790
2 Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế tác sinh học vệ sinh 2023
3 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống 4620
4 Bán buôn thực phẩm 4632
5 Bán buôn đồ dùng khác đến gia đình 4649
6 Bán lẻ hoa màu trong các shop chuyên doanh 4722
7 Bán lẻ thuốc, giải pháp y tế, mỹ phẩm cùng vật phẩm vệ sinh trong các siêu thị chuyên doanh 4772
8 Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu năng lượng điện hoặc internet 47910
9 Vận thiết lập hành khách đường bộ trong nội thành, ngoài thành phố (trừ vận tải đường bộ bằng xe pháo buýt) 4931
10 Vận sở hữu hành khách đường đi bộ khác 4932
11 Vận tải sản phẩm & hàng hóa bằng con đường bộ 4933
12 Hoạt động cung cấp dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu 66190
13 Hoạt động tư vấn quản lý 70200
14 Nghiên cứu vãn và cải tiến và phát triển thực nghiệm khoa học thoải mái và tự nhiên và kỹ thuật 72100
15 Nghiên cứu giúp và cách tân và phát triển thực nghiệm công nghệ xã hội cùng nhân văn 72200
16 Quảng cáo 73100
17 Nghiên cứu thị phần và dò la dư luận 73200
18 Cho mướn xe bao gồm động cơ 7710
19 Cho thuê thứ móc, sản phẩm công nghệ và đồ dùng hữu hình khác 7730
20 Tổ chức ra mắt và xúc tiến yêu mến mại 82300
21 Hoạt cồn dịch vụ cung ứng kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu 82990

*

Cơ sở dữ liệu tin tức doanh nghiệp là website cung cấp, tra cứu vớt miễn phí thông tin doanh nghiệp.