CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG LỚP 3 MÔN TOÁN

Bạn đã xem đôi mươi trang mẫu của tài liệu "Chuẩn loài kiến thức, kĩ năng môn Toán lớp 3", để download tài liệu nơi bắt đầu về máy chúng ta click vào nút DOWNLOAD sống trên

Tài liệu thêm kèm:

*
chuan_kien_thuc_ki_nang_mon_toan_lop_3.doc

Nội dung text: chuẩn chỉnh kiến thức, kĩ năng môn Toán lớp 3

CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG MÔN TOÁN LỚP 3 (Tuần 1 - 35) TUẦN: 1 Ghi chú, bài LỚP tiết Tên bài bác dạy yêu cầu bắt buộc đạt tập yêu cầu làm Đọc, viết, so sánh các số biết phương pháp đọc, viết, so sánh các số bài bác 1, bài 2, bài bố 1 có tía chữ số có ba chữ số.

Bạn đang xem: Chuẩn kiến thức kĩ năng lớp 3 môn toán

3, bài xích 4 (tr3) Cộng, trừ những số bao gồm ba biết phương pháp tính cộng, trừ các số có bài bác 1 (cột a, c), 2 chữ số tía chữ số (không nhớ) và giải toán bài bác 2, bài xích 3, bài xích (không nhớ) gồm lời văn về những hơn, ít hơn. 4 (tr4) - Biết cộng, trừ những số có cha chữ số rèn luyện (không nhớ). Bài xích 1, bài 2, bài 3 (tr4) - Biết giải câu hỏi về "Tìm x", giải 3 toán gồm lời văn (có một phép trừ). - Biết cách thực hiện phép cộng những Cộng các số số có tía chữ số (có nhớ một lần bài xích 1 (cột 1, 2, có ba chữ số sang hàng chục hoặc sang mặt hàng 3), bài bác 2 (cột 1, 4 (có nhớ một trăm). 2, 3), bài xích 3 (a), lần) (tr5) - Tính được độ dài mặt đường gấp bài 4 khúc. Biết tiến hành phép cộng những số có rèn luyện Bài 1, bài xích 2, bài bác 5 bố chữ số (có nhớ một lần sang (tr6) 3, bài bác 4 hàng chục hoặc sang sản phẩm trăm). TUẦN: 2 Ghi chú, bài LỚP máu Tên bài bác dạy yêu thương cầu bắt buộc đạt tập yêu cầu làm - Biết cách thực hiện phép trừ những Trừ các số số có bố chữ số (có nhớ một lần bài bác 1 (cột 1, 2, có bố chữ số ba 6 sang hàng chục hoặc ở mặt hàng trăm).- 3), bài xích 2 (cột 1, (có nhớ một vận dụng được vào giải toán có lời 2, 3), bài 3 lần) (tr7) văn (có một phép trừ). - Biết thực hiện phép cộng, phép trừ những số có tía chữ số (không nhớ bài 1, bài 2 (a), luyện tập hoặc bao gồm nhớ một lần). 7 bài bác 3 (cột 1, 2, (tr8) - vận dụng được vào giải toán tất cả 3), bài 4 lời văn (có một phép cộng hoặc một phép trừ). - Thuộc những bảng nhân 2, 3, 4, 5. Ôn tập các - Biết nhân nhẩm với số tròn trăm bài 1, bài bác 2 (a, 8 bảng nhân với tính quý giá biểu thức. C), bài 3, bài xích 4 (tr9) - vận dụng được vào bài toán tính chu 1vi hình tam giác cùng giải toán tất cả lời văn (có một phép nhân). - Thuộc những bảng chia (chia đến 2, Ôn tập những 3, 4, 5). Bài xích 1, bài xích 2, bài 9 bảng phân chia - Biết tính nhẩm thương của các số 3 (tr10) tròn trăm khi phân chia cho 2, 3, 4 (phép chia hết). - Biết tính cực hiếm của biểu thức có rèn luyện phép nhân, phép chia. Bài 1, bài xích 2, bài bác 10 (tr10) - áp dụng được vào giải toán bao gồm 3 lời văn (có một phép nhân). TUẦN: 3 Ghi chú, bài xích LỚP máu Tên bài bác dạy yêu thương cầu nên đạt tập cần làm Ôn tập về tính được độ dài mặt đường gấp khúc, bài 1, bài xích 2, bài tía 11 hình học tập chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ 3 (tr11) giác. - Biết giải câu hỏi về nhiều hơn, ít Ôn tập về hơn. Bài bác 1, bài 2, bài bác 12 giải toán - Biết giải bài toán về hơn hèn 3 (tr12) nhau một vài đơn vị. Xem đồng Biết xem đồng lúc kim phút chỉ bài bác 1, bài bác 2, bài bác 13 hồ (tr13) vào các số từ là một đến 12. 3, bài 4 Biết xem đồng khi kim phút chỉ xem đồng vào những số từ là một đến 12 với đọc được bài 1, bài bác 2, bài bác 14 hồ (tiếp theo nhị cách. Chẳng hạn, 8 tiếng 35 4 theo) (tr14) phút hoặc 9 giờ kém 25 phút. - Biết kiểm tra ngày giờ (chính xác mang lại 5 rèn luyện phút). Bài bác 1, bài xích 2, bài bác 15 (tr17) - Biết xác minh 1/2, 1/3 của một 3 nhóm đồ gia dụng vật. TUẦN: 4 Ghi chú, bài xích LỚP huyết Tên bài dạy yêu cầu đề nghị đạt tập phải làm - Biết có tác dụng tính cộng, trừ những số có cha chữ số, tính nhân, chia trong luyện tập Bài 1, bài bác 2, bài bố 16 bảng đang học.- Biết giải toán bao gồm lời (tr18) 3, bài xích 4 văn (liên quan lại đến đối chiếu hai số hơn, yếu nhau một số trong những đơn vị). Tập trung vào tiến công giá: - khả năng thực hiện nay phép cộng, 17 soát sổ Không. Phép trừ các số có cha chữ số (có ghi nhớ một lần). 2- tài năng nhận biết số phần bằng nhau của đơn vị chức năng (dạng 1/2; 1/3; 1/4; 1/5). - Giải được bài toán có một phép tính. - Biết tính độ dài đường gấp khúc (trong phạm vi những số sẽ học). - bước đầu tiên thuộc bảng nhân 6. Bảng nhân 6 bài bác 1, bài 2, bài xích 18 - vận dụng trong giải bài toán có (tr19) 3 phép nhân. Trực thuộc bảng nhân 6 và áp dụng Luyện tập bài xích 1, bài xích 2, bài 19 được trong tính cực hiếm biểu thức, (tr20) 3, bài bác 4 trong giải toán. Nhân số bao gồm - Biết làm cho tính nhân số tất cả hai chữ nhì chữ số số cùng với số tất cả một chữ số (không với số có bài xích 1, bài bác 2 (a), đôi mươi nhớ). Một chữ số bài xích 3 - áp dụng giải vấn đề có một (không nhớ) phép nhân. (tr21) TUẦN: 5 Ghi chú, bài LỚP tiết Tên bài xích dạy yêu thương cầu cần đạt tập phải làm Nhân số tất cả hai chữ số - Biết làm tính nhân số tất cả hai chữ cùng với số tất cả số cùng với số có một chữ số (có nhớ).- bài bác 1 (cột 1, 2, cha 21 một chữ số vận dụng giải vấn đề có một 4), bài 2, bài bác 3 (có nhớ) phép nhân. (tr22) - Biết nhân số có hai chữ số với số rèn luyện có một chữ số (có nhớ). Bài 1, bài bác 2 (a, 22 (tr23) - Biết coi đồng hồ đúng đắn đến 5 b), bài xích 3, bài xích 4 phút. - những bước đầu thuộc bảng chia 6. Bảng chia 6 bài 1, bài xích 2, bài xích 23 - vận dụng trong giải toán có lời (tr24) 3 văn (có một phép phân chia 6). - Biết nhân, phân chia trong phạm vi bảng nhân 6, bảng phân chia 6. Rèn luyện - vận dụng trong giải toán gồm lời bài bác 1, bài bác 2, bài xích 24 (tr25) văn (có một phép phân chia 6). 3, bài bác 4 - Biết xác minh 1/6 của một hình solo giản. Kiếm tìm một - biết cách tìm một trong những phần trong các bằng nhau của một số. 25 bài bác 1, bài 2 phần bởi - áp dụng được để giải bài toán nhau của bao gồm lời văn. 3một số (tr26) TUẦN: 6 Ghi chú, bài bác LỚP huyết Tên bài xích dạy yêu cầu đề xuất đạt tập đề nghị làm Biết tìm một trong những phần bằng rèn luyện Bài 1, bài 2, bài bố 26 nhau của một số và vận dụng được (tr26) 4 để giải những bài toán gồm lời văn. Phân chia số gồm - Biết có tác dụng tính phân chia số có hai chữ hai chữ số số đến số có một chữ số (trường bài bác 1, bài 2 (a), 27 cùng với số tất cả hợp phân chia hết ở tất cả các lượt chia). Bài 3 một chữ số - Biết tìm kiếm một trong những phần bằng (tr27) nhau của một số. - Biết làm cho tính phân tách số có hai chữ số cho số có một chữ số (chia không còn ở Luyện tập toàn bộ các lượt chia). Bài 1, bài 2, bài bác 28 (tr28) - Biết kiếm tìm một trong số phần bằng 3 nhau của một số và vận dụng trong giải toán. Phép chia - nhận thấy phép chia hết cùng phép hết cùng phép bài bác 1, bài 2, bài bác 29 chia có dư. Chia có dư 3 - Biết số dư nhỏ nhiều hơn số chia. (tr29) - xác minh được phép phân tách hết và bài bác 1, bài xích 2 luyện tập phép chia gồm dư. 30 (cột 1, 2, 4), bài xích (tr30) - vận dụng phép chia hết trong giải 3, bài 4 toán. TUẦN: 7 Ghi chú, bài LỚP máu Tên bài dạy yêu cầu bắt buộc đạt tập buộc phải làm - những bước đầu tiên thuộc bảng nhân 7.- Bảng nhân 7 bài bác 1, bài 2, bài cha 31 áp dụng phép nhân 7 vào giải (tr31) 3 toán. - ở trong bảng nhân 7 và áp dụng trong tính quý giá biểu thức, trong rèn luyện giải toán. Bài 1, bài bác 2, bài 32 (tr32) - dìm xét được về tính chất giao 3, bài 4 hoán của phép nhân qua ví dụ thế thể. Gấp một số trong những Biết tiến hành gấp một trong những lên nhiều bài 1, bài xích 2, bài xích 33 lên các lần (bằng biện pháp nhân số đó với số 3 (dòng 2) lần (tr33) lần). Rèn luyện - Biết thực hiện gấp một số trong những lên bài 1 (cột 1, 2), 34 (tr34) nhiều lần và áp dụng vào giải bài bác 2 (cột 1, 2, 4toán. 3), bài 3, bài xích 4 - Biết có tác dụng tính nhân số gồm hai chữ (a, b) số với số gồm một chữ số. - những bước đầu thuộc bảng phân chia 7. Bảng phân chia 7 - vận dụng được phép phân chia 7 trong bài bác 1, bài bác 2, bài 35 (tr35) giải toán bao gồm lời văn (có một phép 3, bài 4 phân chia 7). TUẦN: 8 Ghi chú, bài xích LỚP máu Tên bài xích dạy yêu cầu bắt buộc đạt tập đề xuất làm - trực thuộc bảng phân tách 7 và vận dụng Bài 1, bài bác 2 rèn luyện được phép phân chia 7 vào giải toán.- tía 36 (cột 1, 2, 3), bài bác (tr36) Biết xác minh 1/7 của một hình đối chọi 3, bài 4 giản. - Biết tiến hành giảm một vài đi một giảm đi một vài lần và vận dụng vào giải toán. Bài xích 1, bài bác 2, bài 37 mốc giới hạn (tr37) - Biết minh bạch giảm đi một số đơn 3 vị với giảm đi một số trong những lần. Biết tiến hành gấp một vài lên nhiều rèn luyện Bài 1 (dòng 2), 38 lần với giảm một số trong những đi một trong những lần và (tr38) bài bác 2 áp dụng vào giải toán. - Biết tên thường gọi của những thành phần kiếm tìm số chia 39 vào phép chia. Bài 1, bài xích 2 (tr39) - Biết tìm số chia chưa biết. - Biết tra cứu một thành phần chưa chắc chắn của phép tính. Rèn luyện Bài 1, bài bác 2 40 - Biết làm cho tính nhân (chia) số có (tr40) (cột 1, 2), bài bác 3 nhị chữ số cùng với (cho) số bao gồm một chữ số. TUẦN: 9 Ghi chú, bài LỚP tiết Tên bài xích dạy yêu cầu đề nghị đạt tập yêu cầu làm - bước đầu tiên có biểu tượng về góc, Góc vuông, góc vuông, góc không vuông.- Biết bài bác 1, bài 2 (3 ba 41 góc không sử dụng ê ke để nhận biết góc hình dòng 1), vuông (tr41) vuông, góc không vuông và vẽ bài 3, bài 4 được góc vuông (theo mẫu). Thực hành Biết áp dụng ê ke để kiểm tra, nhận nhận ra và biết góc vuông, góc ko vuông bài xích 1, bài xích 2, bài xích 42 vẽ góc và vẽ được góc vuông vào trường 3 vuông bởi hợp đối kháng giản. ê ke (tr43) Đề-ca-mét. - Biết tên gọi, kí hiệu của đề-ca- bài xích 1 (dòng 1, 43 Héc-tô-mét mét, héc-tô-mét. 2, 3), bài bác 2 (tr44) - Biết tình dục giữa héc-tô-mét cùng (dòng 1, 2), bài bác 5đề-ca-mét. 3 (dòng 1, 2) - Biết đổi từ đề-ca-mét, héc-tô-mét ra mét. - bước đầu tiên thuộc bảng đơn vị chức năng đo độ lâu năm theo sản phẩm công nghệ tự từ nhỏ đến lớn bài xích 1 (dòng 1, và ngược lại. Bảng đơn vị chức năng 2, 3), bài 2 - Biết quan hệ giữa các đơn vị 44 đo độ lâu năm (dòng 1, 2, 3), đo thông dụng (km và m; m cùng (tr45) bài 3 (dòng 1, mm). 2) - Biết làm những phép tính với những số đo độ dài. - những bước đầu biết đọc, viết số đo độ dài gồm hai tên đơn vị chức năng đo. Bài bác 1b (dòng 1, luyện tập - biết phương pháp đổi số đo độ dài tất cả hai 45 2, 3), bài bác 2, bài xích (tr46) tên đơn vị chức năng thành số đo độ dài bao gồm 3 (cột 1) một tên đơn vị chức năng (nhỏ hơn đơn vị đo kia). TUẦN: 10 Ghi chú, bài LỚP tiết Tên bài dạy yêu thương cầu nên đạt tập cần làm - cách dùng thước và cây viết để vẽ các đoạn thẳng gồm độ dài mang đến trước.- biết cách đo với đọc kết quả đo độ thực hành dài mọi vật gần cận với học sinh Bài 1, bài bác 2, bài ba 46 đo độ lâu năm như độ dài loại bút, chiều lâu năm mép 3 (a, b) (tr47) bàn, độ cao bàn học.- Biết sử dụng mắt ước lượng độ dài (tương đối chính xác). Thực hành thực tế - biết phương pháp đo, biện pháp ghi với đọc đo độ nhiều năm 47 được công dụng đo độ dài. Bài xích 1, bài xích 2 (tiếp theo) - Biết so sánh những độ dài. (tr48) - Biết nhân, chia trong bảng tính đã bài xích 1, bài 2 học. Rèn luyện (cột 1, 2, 4), bài 48 - Biết đổi số đo độ dài có hai tên tầm thường (tr49) 3 (dòng 1), bài đơn vị đo thành số đo độ dài có 4, bài bác 5 một tên đơn vị đo. Tập trung vào câu hỏi đánh giá: - kĩ năng nhân, chia nhẩm trong đánh giá phạm vi những bảng nhân 6, 7; bảng định kì phân chia 6,. 7. 49 Không. (giữa học kì - khả năng thực hiện nhân số có hai I) chữ số với số gồm một chữ số, phân chia số gồm hai chữ số cho số bao gồm một chữ số (chia không còn ở toàn bộ các lượt chia). 6- Biết so sánh hai số đo độ dài có hai tên đơn vị chức năng đo (với một vài đơn vị đo thông dụng). - Đo độ dài đoạn thẳng, vẽ đoạn thẳng bao gồm độ dài mang lại trước. - kỹ năng giải toán gấp một số lên các lần, search một trong số phần đều nhau của một số. Vấn đề gảii bằng hai bước đầu biết giải và trình diễn bài 50 bài 1, bài xích 3 phép tính giải câu hỏi bằng nhì phép tính. (tr50) TUẦN: 11 Ghi chú, bài xích LỚP ngày tiết Tên bài bác dạy yêu cầu đề nghị đạt tập nên làm câu hỏi gảii bằng hai những bước đầu biết giải và trình diễn bài bài xích 1, bài 2, bài cha 51 phép tính giải câu hỏi bằng nhị phép tính. 3 (dòng 2) (tiếp theo) (tr51) luyện tập Biết giải việc bằng nhị phép bài bác 1, bài 3, bài bác 52 (tr52) tính. 4 (a, b) bước đầu tiên thuộc bảng nhân 8 cùng Bảng nhân 8 bài xích 1, bài bác 2, bài xích 53 áp dụng được phép nhân 8 trong (tr53) 3 giải toán. - thuộc bảng nhân 8 và vận dụng được vào tính quý hiếm biểu thức, bài 1, bài 2 luyện tập 54 vào giải toán. (cột a), bài xích 3, (tr54) - nhận thấy tính chất giao hoán của bài xích 4 phép nhân cùng với ví dụ cố gắng thể. Nhân số bao gồm - Biết đặt tính cùng tính nhân số có cha ba chữ số bài xích 1, bài 2 chữ số với số tất cả một chữ số. 55 với số có (cột a), bài xích 3, - áp dụng trong giải việc có một chữ số bài bác 4 phép nhân. (tr55) TUẦN: 12 Ghi chú, bài bác LỚP máu Tên bài xích dạy yêu cầu yêu cầu đạt tập đề xuất làm - Biết để tính và tính nhân số có bố chữ số cùng với số có một chữ số.- Biết bài bác 1 (cột 1, 3, rèn luyện giải việc có phép nhân số có bố BA 56 4), bài xích 2, bài bác 3, (tr56) chữ số với số gồm một chữ số cùng biết bài bác 4, bài xích 5 tiến hành gấp lên, giảm đi một số trong những lần. 7So sánh số lớn gấp mấy Biết so sánh số mập gấp mấy lần số bài xích 1, bài bác 2, bài 57 lần số bé bé. 3 (tr57) Biết triển khai gấp một số lên nhiều rèn luyện Bài 1, bài xích 2, bài xích 58 lần và vận dụng giải vấn đề có lời (tr58) 3, bài bác 4 văn. Bài 1 (cột 1, 2, bước đầu thuộc bảng phân chia 8 với vận Bảng chia 8 3), bài 2 (cột 1, 59 dụng được trong giải toán (có một (tr59) 2, 3), bài bác 3, bài bác phép phân tách 8). 4 bài bác 1 (cột 1, 2, thuộc bảng phân chia 8 và vận dụng Luyện tập 3), bài 2 (cột 1, 60 được trong giải toán (có một phép (tr60) 2, 3), bài xích 3, bài chia 8). 4 TUẦN: 13 Ghi chú, bài LỚP ngày tiết Tên bài dạy yêu thương cầu phải đạt tập nên làm đối chiếu số nhỏ nhắn bằng một Biết đối chiếu số nhỏ xíu bằng một phần Bài 1, bài xích 2, bài bố 61 phần mấy số mấy số lớn. 3 (cột a, b) bự (tr61) - Biết đối chiếu số bé nhỏ bằng một trong những phần Luyện tập mấy số lớn. Bài xích 1, bài xích 2, bài 62 (tr62) - Biết giải câu hỏi có lời văn (hai 3, bài 4 cách tính). Bước đầu tiên thuộc bảng nhân 9 cùng Bảng nhân 9 bài bác 1, bài 2, bài 63 áp dụng được phép nhân vào (tr63) 3, bài xích 4 giải toán, biết đếm thêm 9. - ở trong bảng nhân 9 và vận dụng được trong giải toán (có một phép bài 1, bài bác 2, bài rèn luyện 64 nhân 9). 3, bài xích 4 (dòng (tr64) - nhận thấy tính hóa học giao hoán của 3, 4) phép nhân qua những ví dụ gắng thể. - Biết gam là 1 trong những đơn vị đo trọng lượng và sự contact giữa gam với ki- lô-gam. Bài bác 1, bài xích 2, bài xích 65 Gam (tr65) - Biết đọc hiệu quả khi cân nặng một thứ 3, bài bác 4 bằng cân 2 đĩa và cân đồng hồ. - Biết tính cộng, trừ, nhân, phân chia với số đo cân nặng là gam. TUẦN: 14 Ghi chú, bài bác LỚP ngày tiết Tên bài xích dạy yêu thương cầu nên đạt tập nên làm 8- Biết so sánh những khối lượng.- Biết làm các phép tính với số đo khối luyện tập Bài 1, bài 2, bài bố 66 lượng và áp dụng được vào giải (tr67) 3, bài 4 toán.- Biết thực hiện cân đồng hố để cân nặng một vài đồ dùng học tập. Bài xích 1 (cột 1, 2, bước đầu thuộc bảng chia 9 cùng vận Bảng chia 9 3), bài bác 2 (cột 1, 67 dụng vào giải toán (có một phép (tr68) 2, 3), bài xích 3, bài bác chia 9). 4 nằm trong bảng chia 9 và vận dụng Luyện tập bài bác 1, bài bác 2, bài 68 trong tính toán, giải toán (có một (tr69) 3, bài bác 4 phép phân tách 9). - Biết đặt tính cùng tính phân chia số gồm hai phân chia số có chữ số mang lại số tất cả một chữ số (chia nhị chữ số hết và chia tất cả dư). Bài xích 1 (cột 1, 2, 69 đến số gồm - Biết tra cứu một trong những phần bởi 3), bài 2, bài bác 3 một chữ số nhau của một trong những và giải việc có (tr70) tương quan đến phép chia. Chia số tất cả - Biết để tính cùng tính phân tách số gồm hai nhị chữ số chữ số đến số gồm một chữ số (có dư đến số có bài 1, bài xích 2, bài xích 70 ở các lượt chia). Một chữ số 4 - Biết giải toán gồm phép phân chia và biết (tiếp theo) xếp hình tạo thành hình vuông. (tr71) TUẦN: 15 Ghi chú, bài bác LỚP máu Tên bài xích dạy yêu thương cầu đề nghị đạt tập đề nghị làm phân tách số có bố chữ số Biết đặt tính và tính phân tách số có bố Bài 1 (cột 1, 3, ba 71 đến số tất cả chữ số mang lại số có một chữ số (chia 4), bài bác 2, bài xích 3 một chữ số hết cùng chia bao gồm dư). (tr72) phân chia số có tía chữ số Biết đặt tính cùng tính phân chia số có ba cho số có chữ số đến số gồm một chữ số với bài bác 1 (cột 1, 2, 72 một chữ số trường đúng theo thương gồm chữ số 0 nghỉ ngơi 4), bài 2, bài 3 (tiếp theo) hàng 1-1 vị. (tr73) trình làng Bài 1, bài xích 2, bài xích 73 bảng nhân biết phương pháp sử dụng bảng nhân. 3 (tr74) reviews Bài 1, bài 2, bài 74 bảng chia biết cách sử dụng bảng chia. 3 (tr75) 9Biết có tác dụng tính nhân, tính phân chia (bước bài bác 1 (a, c), bài rèn luyện 75 đầu có tác dụng quen với biện pháp viết gọn) với 2 (a, b, c), bài bác (tr76) giải toán có hai phép tính. 3, bài 4 TUẦN: 16 Ghi chú, bài xích LỚP huyết Tên bài xích dạy yêu thương cầu yêu cầu đạt tập đề xuất làm bài xích 1, bài 2, bài rèn luyện Biết làm tính cùng giải toán tất cả hai tía 76 3, bài 4 (cột 1, tầm thường (tr77) phép tính. 2, 4) - có tác dụng quen với biểu thức và giá trị làm quen của biểu thức. 77 với biểu bài bác 1, bài 2 - Biết tính giá trị của biểu thức đơn thức (tr78) giản. - Biết tính giá trị của biểu thức dạng chỉ tất cả phép cộng, phép trừ Tính giá trị hoặc chỉ bao gồm phép nhân, phép chia. Bài 1, bài xích 2, bài bác 78 của biểu - Áp dụng được việc tính quý giá của 3 thức (tr79) biểu thức vào dạng bài tập điền vệt "=", " ". - biết cách tính cực hiếm của biểu Tính giá trị thức có các phép tính cộng, trừ , của biểu nhân, chia. Bài xích 1, bài bác 2, bài 79 thức (tiếp - Áp dụng được phương pháp tính giá trị 3 theo) (tr80) của biểu thức để khẳng định giá trị đúng, sai của biểu thức. Biết tính quý giá của biểu thức các Luyện tập dạng: chỉ gồm phép cộng, phép trừ; bài bác 1, bài 2, bài 80 (tr81) chỉ tất cả phép nhân, phép chia; có những 3 phép cộng, trừ, nhân, chia. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG MÔN TOÁN LỚP 3 (Tuần 17 - 35) TUẦN: 17 Ghi chú, bài bác LỚP tiết Tên bài bác dạy yêu cầu nên đạt tập phải làm Tính quý hiếm Biết tính cực hiếm của biểu thức gồm của biểu bài bác 1, bài 2, ba 81 dấu ngoặc () với ghi lưu giữ qui tắc thức (tiếp bài bác 3 tính giá trị của biểu thức dạng này. Theo) (tr81) - Biết tính quý hiếm của biểu thức bao gồm dấu ngoặc (). Bài xích 1, bài bác 2, rèn luyện 82 - Áp dụng được vấn đề tính giá bán trị bài bác 3 (dòng 1), (tr82) của biểu thức vào dạng bài tập điền bài xích 4 lốt "=", " ". 10Bài 1, bài xích 2 rèn luyện Biết tính quý hiếm của biểu thức ngơi nghỉ cả (dòng 1), bài bác 3 83 phổ biến (tr83) 3 dạng. (dòng 1),bài 4, bài xích 5 - bước đầu tiên nhận biết một trong những yếu tố (đỉnh, cạnh, góc) của hình chữ Hình chữ bài bác 1, bài 2, 84 nhật. Nhật (tr84) bài bác 3, bài xích 4 - biết phương pháp nhận ngoài mặt chữ nhật (theo yếu tố cạnh, góc). - dấn biết một số yếu tố (đỉnh, hình vuông vắn cạnh, góc) của hình vuông. Bài bác 1, bài bác 2, 85 (tr85) - Vẽ được hình vuông đơn giản và dễ dàng bài 3, bài 4 (trên giấy kẻ ô vuông). TUẦN: 18 Ghi chú, bài xích LỚP tiết Tên bài bác dạy yêu cầu yêu cầu đạt tập bắt buộc làm - lưu giữ qui tắc tính chu vi hình chữ nhật và vận dụng để tính được chu Chu vi hình vi hình chữ nhật (biết chiều dài, bài bác 1, bài xích 2, cha 86 chữ nhật chiều rộng).- Giải toán bao gồm nội dung bài 3 (tr87) liên quan đến tính chu vi hình chữ nhật. - nhớ qui tắc tính chu vi hình vuông vắn (độ nhiều năm cạnh x 4). Chu vi hình - áp dụng qui tắc nhằm tính được bài bác 1, bài xích 2, 87 vuông (tr88) chu vi hình vuông vắn và giải bài toán bài 3, bài xích 4 gồm nội dung liên quan đến chu vi hình vuông. Biết tính chu vi hình chữ nhật, chu rèn luyện Bài 1 (a), bài xích 2, 88 vi hình vuông qua việc giải toán có (tr89) bài bác 3, bài xích 4 nội dung hình học. - bước làm tính nhân, chia trong bảng; nhân (chia) số có hai, cha chữ bài xích 1, bài bác 2 luyện tập số với (cho) số bao gồm một chữ số. 89 (cột 1, 2, 3), thông thường (tr90) - Biết tính chu vi hình chữ nhật, bài bác 3, bài xích 4 chu vi hình vuông, giải toán về tìm một trong những phần mấy của một số. Tập trung vào việc đánh giá: - Biết nhân, chia nhẩm trong phạm bình chọn vi các bảng tính vẫn học; bảng phân tách định kì 6,. 7. 90 Không. (cuối học kì - Biết nhân số tất cả hai, cha chữ số cùng với I) số bao gồm một chữ số (có lưu giữ 1 lần), chia số gồm hai, cha chữ số cho số tất cả một chữ số (chia hết cùng chia bao gồm 11dư). - Biết tính quý giá biểu thức số tất cả đến hai dấu phép tính. - Tính chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông. - coi đồng hồ, đúng chuẩn đến 5 phút. - Giải việc có hai phép tính. TUẦN: 19 Ghi chú, bài LỚP ngày tiết Tên bài dạy yêu thương cầu buộc phải đạt tập yêu cầu làm - nhận thấy các số tất cả bốn chữ số (trường hợp những chữ số phần đông khác 0).- những bước đầu biết đọc, viết các số những số có có tứ chữ số và nhận thấy giá trị của bài bác 1, bài 2, ba 91 tứ chữ số những chữ số theo vị trí của chính nó ở bài bác 3 (a, b) (tr91) từng hàng.- cách đầu phân biệt thứ tự của các số trong nhóm những số gồm bốn chữ số (trường hợp đối kháng giản). - Biết đọc, viết những số có bốn chữ số (trường hợp những chữ số phần đa khác 0). Bài xích 1, bài 2, luyện tập 92 - Biết thứ tự của các số bao gồm bốn chữ bài xích 3 (a, b), bài xích (tr94) số trong hàng số. 4 - bước đầu làm thân quen với các số tròn nghìn (từ 1000 đến 9000). - Biết đọc, viết các số gồm bốn chữ số (trường phù hợp chữ số hàng đơn vị, các số bao gồm hàng chục, hàng trăm ngàn là 0) với nhận bốn chữ số ra chữ số 0 còn dùng để chỉ không bài xích 1, bài bác 2, 93 (tiếp theo) có đơn vị chức năng nào ở hàng nào đó của số bài 3 (tr95) có bốn chữ số.

Xem thêm: Bạn Thân Và Người Yêu ? Sự Khác Nhau Giữa Bạn Thân Và Người Yêu 2021

- thường xuyên nhận biết đồ vật tự của các số có bốn chữ số trong dãy số. - Biết cấu tạo thập phân của số có các số có bốn chữ số. Bài 1, bài xích 2 bốn chữ số 94 - Biết viết số bao gồm bốn chữ số thành (cột 1 câu a, b), (tiếp theo) tổng của các nghìn, trăm, chục, bài xích 3 (tr96) đơn vị và ngược lại. - Biết số 10000 (mười ngàn hoặc Số 10000 - một vạn). Bài bác 1, bài 2, 95 luyện tập - Biết về các số tròn nghìn, tròn bài xích 3, bài xích 4, bài xích (tr97) trăm, tròn chục với thứ tự những số gồm 5 tứ chữ số. TUẦN: đôi mươi 12Ghi chú, bài LỚP máu Tên bài bác dạy yêu thương cầu buộc phải đạt tập đề nghị làm Điểm trung tâm - Trung Biết điểm trọng điểm hai điểm cho ba 96 điểm của trước; trung điểm của một đoạn bài xích 1, bài bác 2 một đoạn thẳng. Thẳng (tr98) Biết định nghĩa và xác định được rèn luyện 97 trung điểm của một đoạn thẳng cho bài xích 1, bài bác 2 (tr99) trước. So sánh các - Biết các dấu hiệu với cách đối chiếu số trong những số vào phạm vi 10000. 98 phạm vi bài 1 (a), bài xích 2 - Biết so sánh những đại lượng cùng 10000 loại. (tr100) - Biết so sánh những số trong phạm vi 10000; viết tứ số theo thiết bị tự từ bỏ Luyện tập nhỏ bé đến khủng và ngược lại. Bài 1, bài xích 2, 99 (tr101) - nhận thấy được sản phẩm công nghệ tự các số tròn bài bác 3, bài bác 4 (a) trăm (nghìn) bên trên tia số cùng cách xác định trung điểm của đoạn thẳng. Phép cộng - Biết cộng những số vào phạm vi những số trong 10000 (bao có đặt tính và tính bài 1, bài xích 2 100 phạm vi đúng). (b), bài xích 3, bài 4 10000 - Biết giải toán bao gồm lời văn (có phép (tr102) cộng những số trong phạm vi 10000). TUẦN: 21 Ghi chú, bài bác LỚP máu Tên bài dạy yêu thương cầu buộc phải đạt tập buộc phải làm Biết cùng nhẩm những số tròn trăm, luyện tập Bài 1, bài 2, tía 101 tròn nghìn tất cả đến tứ chữ số với (tr103) bài xích 3, bài bác 4 giải câu hỏi bằng hai phép tính. Phép trừ những - Biết trừ những số vào phạm vi số vào 10000 (bao bao gồm đặt tính với tính bài bác 1, bài bác 2 102 phạm vi đúng). (b), bài 3, bài xích 4 10000 - Biết giải toán có lời văn (có phép (tr104) trừ những số trong phạm vi 10000). - Biết trừ nhẩm các số tròn trăm, bài bác 1, bài 2, rèn luyện tròn nghìn bao gồm đến tứ chữ số. Bài bác 3, bài 4 103 (tr105) - Biết trừ những số gồm đến tứ chữ số (giải được một với giải câu hỏi bằng hai phép tính. Cách) - Biết cộng, trừ (nhẩm cùng viết) những Luyện tập bài bác 1 (cột 1, số trong phạm vi 10000. 104 bình thường 2), bài xích 2, bài 3, - Giải vấn đề bằng hai phép tính (tr106) bài 4 cùng tìm thành phần chưa chắc chắn của 13phép cộng, phép trừ. - Biết các đơn vị đo thời gian: Dạng bài bác 1, bài bác tháng, năm. Tháng - 2 (sử dụng tờ 105 - Biết 1 năm có 12 tháng; biết Năm (tr107) lịch thuộc với tên thường gọi các tháng trong năm; biết năm học) số ngày trong tháng; biết coi lịch. TUẦN: 22 Ghi chú, bài xích LỚP ngày tiết Tên bài xích dạy yêu thương cầu đề nghị đạt tập buộc phải làm Dạng bài xích 1, bài 2. Không nêu - Biết tên thường gọi các mon trong năm; rèn luyện tháng một là BA 106 số ngày trong từng tháng.- Biết (tr109) tháng giêng, xem định kỳ (tờ định kỳ tháng, năm, ). Tháng 12 là mon chạp. - Có biểu tượng về hình tròn. Biết Hình tròn, được tâm, cung cấp kính, đường kính tâm, mặt đường của hình tròn. Bài 1, bài 2, 107 kính, buôn bán - bước đầu tiên biết sử dụng com pa để vẽ bài xích 3 kính (tr110) được hình tròn trụ có trọng tâm và bán kính cho trước. Vẽ trang trí Biết cần sử dụng com pa nhằm vẽ (theo mẫu) bài xích 1 (bước 1, 108 hình tròn các hình trang trí hình tròn trụ đơn bước 2), bài 2 (tr112) giản. Nhân số gồm - Biết nhân số tất cả bốn chữ số với số tứ chữ số bài bác 1, bài 2 có một chữ số (có ghi nhớ một lần). 109 cùng với số có (cột a), bài 3, - Giải được việc gắn với phép một chữ số bài bác 4 (cột a) nhân. (tr113) bài bác 1, bài xích 2 luyện tập Biết nhân số gồm bốn chữ số cùng với số (cột 1, 2, 3), 110 (tr114) có một chữ số (có lưu giữ một lần). Bài bác 3, bài xích 4 (cột 1, 2) TUẦN: 23 Ghi chú, bài bác LỚP huyết Tên bài bác dạy yêu cầu đề xuất đạt tập yêu cầu làm Nhân số gồm bốn chữ số - Biết nhân số gồm bốn chữ số với số cùng với số có có một chữ số (có nhớ hai lần bài bác 1, bài bác 2, cha 111 một chữ số ko liền nhau).- áp dụng trong bài bác 3, bài 4 (tiếp theo) giải toán bao gồm lời văn. (tr115) 14- Biết nhân số tất cả bốn chữ số với số gồm một chữ số (có nhớ hai lần bài xích 1, bài bác 2, rèn luyện 112 không liền nhau). Bài bác 3, bài 4 (cột (tr116) - Biết tra cứu số bị chia, giải vấn đề a) có hai phép tính. Chia số có - Biết phân chia số tất cả bốn chữ số mang đến số tứ chữ số bao gồm một chữ số (chia hết, yêu thương có bài xích 1, bài xích 2, 113 mang lại số tất cả 4 chữ số hoặc 3 chữ số). Bài xích 3 một chữ số - áp dụng phép chia để triển khai tính (tr117) và giải toán. Chia số tất cả - Biết phân chia số gồm bốn chữ số đến số tứ chữ số có một chữ số (trưòng hợp có dư cho số tất cả với thương gồm 4 chữ số với 3 chữ bài 1, bài 2, 114 một chữ số số). Bài xích 3 (tiếp theo) - vận dụng phép chia để triển khai tính (tr118) và giải toán. Phân chia số có - Biết phân tách số bao gồm bốn chữ số mang đến số tư chữ số gồm một chữ số (trưòng hợp tất cả chữ đến số có bài 1, bài 2, 115 số 0 nghỉ ngơi thương). Một chữ số bài bác 3 - vận dụng phép chia để triển khai tính (tiếp theo) và giải toán. (tr119) TUẦN: 24 Ghi chú, bài xích LỚP tiết Tên bài xích dạy yêu thương cầu đề nghị đạt tập nên làm - Có khả năng thực hiện nay phép chia số gồm bốn chữ số đến số bao gồm một chữ rèn luyện Bài 1, bài bác 2 (a, tía 116 số (trưòng hợp có chữ số 0 ở (tr120) b), bài bác 3, bài bác 4 thương).- vận dụng phép chia để gia công tính với giải toán. - Biết nhân, chia số tất cả bốn chữ số luyện tập cho số có một chữ số. Bài xích 1, bài xích 2, 117 thông thường - áp dụng giải việc có hai bài 4 (tr120) phép tính. - bước đầu làm thân quen với chữ số La làm quen Mã. Cùng với chữ số - phân biệt các số từ I mang lại XII (để bài bác 1, bài 2, 118 La Mã coi được đồng hồ); số XX, XXI bài 3 (a), bài xích 4 (tr121) (đọc và viết "thế kỉ XX, cầm kỉ XXI"). Bài bác 1, bài xích 2, luyện tập Biết đọc, viết và nhận thấy giá trị 119 bài 3, bài bác 4 (a, (tr122) của những số La Mã sẽ học. B) 15Thực hành nhận biết được về thời gian (chủ bài 1, bài 2, 120 coi đồng yếu hèn là về thời điểm). Biết xem bài xích 3 hồ (tr123) đồng hồ, chính xác đến từng phút. TUẦN: 25 Ghi chú, bài LỚP ngày tiết Tên bài bác dạy yêu thương cầu phải đạt tập nên làm - nhận ra được về thời gian (thời thực hành thực tế điểm, khoảng tầm thời gian).- Biết xem xem đồng đồng hồ, đúng đắn đến từng phút bài xích 1, bài bác 2, tía 121 hồ (tiếp (cả trường hợp mặt đồng hồ có ghi bài xích 3 theo) số La Mã).- Biết thời điểm làm (tr125) quá trình hằng ngày của học tập sinh. Bài toán liên quan Biết giải pháp giải bài bác toán tương quan 122 cho rút về bài bác 1, bài bác 2 mang lại rút về đối kháng vị. đơn vị (tr128) Biết giải bài bác toán liên quan đến rút luyện tập Bài 2, bài bác 3, 123 về đơn vị, tính chu vi hình chữ (tr129) bài xích 4 nhật. - Biết giải bài xích toán liên quan đến bài bác 1, bài 2, rèn luyện rút về đơn vị. 124 bài xích 3, bài bác 4 (a, (tr129) - Viết và tính giá tốt trị của biểu b) thức. - nhận biết tiền vn loại: 2000 đồng, 5000 đồng, 10000 bài bác 1 (a, b), bài Tiền Việt đồng. 125 2 (a, b, c), bài xích Nam (tr130) - những bước đầu tiên biết thay đổi tiền. 3 - Biết cộng, trừ trên các số với đơn vị là đồng. TUẦN: 26 Ghi chú, bài xích LỚP máu Tên bài bác dạy yêu cầu đề nghị đạt tập nên làm bài 1, bài bác 2 (a, - biết phương pháp sử dụng tiền nước ta b), bài bác 3, bài 4 với những mệnh giá đã học.- Biết luyện tập (có thể biến hóa BA 126 cộng, trừ trên các số với đơn vị là (tr132) giá tiền cho đồng.- Biết giải câu hỏi có liên cân xứng với quan mang đến tiền tệ. Thực tế) làm cho quen - những bước đầu tiên làm quen thuộc với dãy số với thống kê liệu. 127 bài xích 1, bài 3 số liệu - Biết up date số liệu với lập được hàng (tr134) số liệu (ở nút độ đơn giản). 16- Biết hồ hết khái niệm cơ bạn dạng của làm quen bảng số liệu thống kê: hàng, cột. Với thống kê lại - biết phương pháp đọc các số liệu của một 128 số liệu (tiếp bài xích 1, bài bác 2 bảng. Theo) - biết phương pháp phân tích những số liệu (tr136) của một bảng. Biết đọc, so sánh và cập nhật số liệu luyện tập Bài 1, bài 2, 129 của một dãy và bảng số liệu đối chọi (tr138) bài bác 3 giản. Triệu tập vào việc đánh giá: - khẳng định số tức thời trước hoặc ngay thức thì sau của số bao gồm bốn chữ số; xác định số lớn nhất hoặc bé nhỏ nhất trong một nhóm có bốn số, mỗi số bao gồm đến bốn chữ số. - Đặt tính và tiến hành các phép tính: cộng, trừ những số bao gồm bốn chữ số Kiểm tra bao gồm nhớ nhì lần ko liên tiếp; định kì 130 nhân (chia) số gồm bốn chữ số với Không. (giữa học kì (cho) số tất cả một chữ số. II) - Đổi số đo độ dài mang tên hai đơn vị chức năng đo thành số đo tất cả một tên đơn vị đo; xác định một ngày nào đó trong một tháng là ngày lắp thêm mấy vào tuần lễ. - Biết số góc vuông vào một hình. - Giải bài toán bằng nhì phép tính. TUẦN: 27 Ghi chú, bài bác LỚP huyết Tên bài bác dạy yêu cầu phải đạt tập nên làm - Biết những hàng: hàng chục nghìn, mặt hàng nghìn, hàng trăm, sản phẩm chục, các số có hàng đối chọi vị.- Biết viết cùng đọc những Bài 1, bài xích 2, tía 131 năm chữ số số có năm chữ số trong trường hợp bài 3 (tr140) dễ dàng (không tất cả chữ số 0 nghỉ ngơi giữa). - biết phương pháp đọc, viết các số bao gồm năm chữ số. - Biết đồ vật tự của các số gồm năm chữ rèn luyện Bài 1, bài bác 2, 132 số. (tr142) bài xích 3, bài bác 4 - Biết viết những số tròn ngàn (từ 10000 mang đến 19000) vào dưới mỗi vun của tia số. 17- Biết viết và đọc các số với trường hòa hợp chữ số hàng nghìn, sản phẩm trăm, các số có hàng chục, hàng đơn vị là 0 với hiểu bài 1, bài bác 2 (a, năm chữ số được chữ số 0 còn dùng làm chỉ 133 b), bài bác 3 (a, b), (tiếp theo) không tồn tại đơn vị nào ở hàng kia của bài 4 (tr143) số gồm năm chữ số. - Biết thứ tự của những số có năm chữ số và ghép hình. - biết phương pháp đọc, viết các số tất cả năm chữ số (trong năm chữ số đó bao gồm chữ số 0). Luyện tập Bài 1, bài xích 2, 134 - Biết lắp thêm tự của những số có năm chữ (tr145) bài bác 3, bài 4 số. - có tác dụng tính cùng với số tròn nghìn, tròn trăm. - Biết số 100000. Số 100000 - - biết phương pháp đọc, viết và thứ tự các Bài 1, bài 2, 135 luyện tập số gồm năm chữ số. Bài bác 3 (dòng 1, (tr147) - Biết số tức thời sau của số 99999 là 2, 3), bài 4 số 100000. TUẦN: 28 Ghi chú, bài bác LỚP ngày tiết Tên bài dạy yêu thương cầu buộc phải đạt tập buộc phải làm So sánh các - Biết so sánh các số vào phạm vi số vào 100000.- Biết tìm kiếm số khủng nhất, số bài 1, bài bác 2, tía 136 phạm vi nhỏ xíu nhất trong một tổ 4 số mà bài xích 3, bài xích 4 (a) 100000 những số là số có năm chữ số. (tr147) - Đọc cùng biết máy tự những số tròn nghìn, tròn trăm gồm năm chữ số. Bài xích 1, bài bác 2 rèn luyện - Biết so sánh những số. 137 (b), bài 3, bài bác (tr148) - Biết có tác dụng tính với các số trong 4, bài 5 phạm vi 100000 (tính viết cùng tính nhẩm). - Đọc, viết số trong phạm vi 100000. - Biết thứ tự những số trong phạm vi rèn luyện Bài 1, bài xích 2, 138 100000. (tr149) bài xích 3 - Giải toán kiếm tìm thành phần chưa chắc chắn của phép tính và giải việc có lời văn. 18- làm quen với khái niệm diện tích s và những bước đầu có hình tượng về diện tích qua vận động so sánh diện tích các hình. Diện tích s - Biết: Hình này ở trọn trong bài xích 1, bài bác 2, 139 của một hình cơ thì diện tích hình này bé bỏng bài 3 hình (tr150) hơn diện tích hình kia; một hình được bóc thành hai hình thì diện tích hình đó bởi tổng diện tích của hai hình đã tách. Đơn vị đo - Biết đơn vị đo diện tích: Xăng-ti- diện tích. Mét vuông là diện tích hình vuông Bài 1, bài bác 2, 140 Xăng-ti-mét gồm cạnh lâu năm 1 cm. Bài xích 3 vuông - Biết đọc, viết số đo diện tích theo (tr151) xăng-ti-mét vuông. TUẦN: 29 Ghi chú, bài bác LỚP máu Tên bài xích dạy yêu thương cầu bắt buộc đạt tập phải làm - Biết qui tắc tính diện tích s hình diện tích s chữ nhật lúc biết hai cạnh của nó.- bài xích 1, bài xích 2, bố 141 hình chữ áp dụng tính diện tích một vài bài 3 nhật (tr152) hình chữ nhật dễ dàng và đơn giản theo đơn vị chức năng đo là xăng-ti-mét vuông. Rèn luyện Bài 1, bài xích 2, 142 Biết tính diện tích hình chữ nhật. (tr153) bài 3 - Biết qui tắc tính diện tích hình diện tích vuông theo số đo cạnh của chính nó và bài bác 1, bài 2, 143 hình vuông bước đầu áp dụng tính diện tích s bài 3 (tr153) một số hình vuông vắn theo đơn vị chức năng đo là xăng-ti-mét vuông. Luyện tập Bài 1, bài 2, 144 Biết tính diện tích s hình vuông. (tr154) bài xích 3 (a) Phép cộng - Biết cộng các số vào phạm vi các số trong 100000 (đặt tính và tính đúng). Bài xích 1, bài xích 2 (a), 145 phạm vi - Giải việc có lời văn bởi hai bài 4 100000 phép tính. (tr155) TUẦN: 30 Ghi chú, bài LỚP huyết Tên bài dạy yêu cầu phải đạt tập bắt buộc làm - Biết cộng những số có đến năm chữ luyện tập Bài 1 (cột 2, bố 146 số (có nhớ).- Giải việc bằng hai (tr156) 3), bài xích 2, bài 3 phép tính và tính chu vi, diện tích s 19hình chữ nhật. Phép trừ các - Biết trừ những số trong phạm vi số trong 100000 (đặt tính cùng tính đúng). Bài 1, bài 2, 147 phạm vi - Giải bài toán có phép trừ đính thêm với bài xích 3 100000 quan hệ giữa km với m. (tr157) - phân biệt được những tờ giấy bạc: 20000 đồng, 50000 đồng, 100000 bài bác 1, bài xích 2, tiền Việt đồng. 148 bài 3, bài 4 nam (tr157) - bước đầu biết thay đổi tiền. (dòng 1, 2) - Biết làm cho tính trên những số với đơn vị chức năng là đồng. - Biết trừ nhẩm các số tròn chục nghìn. Luyện tập Bài 1, bài bác 2, 149 - Biết trừ các số bao gồm đến năm chữ số (tr159) bài xích 3, bài xích 4 (a) (có nhớ) với giải vấn đề có phép trừ. - Biết cộng, trừ các số trong phạm rèn luyện vi 100000. Bài xích 1, bài 2, 150 phổ biến - Giải việc bằng nhì phép tính bài bác 3, bài 4 (tr160) và việc rút về 1-1 vị. TUẦN: 31 Ghi chú, bài xích LỚP huyết Tên bài xích dạy yêu thương cầu phải đạt tập đề xuất làm Nhân số có biết cách nhân số có năm chữ số thời gian chữ số cùng với số có một chữ số (có nhớ bài 1, bài xích 2, ba 151 với số có không thật hai lần với nhớ không bài xích 3 một chữ số liên tiếp). (tr161) - Biết nhân số tất cả năm chữ số với rèn luyện số có một chữ số. Bài xích 1, bài bác 2, 152 (tr162) - Biết tính nhẩm, tính cực hiếm của bài bác 3 (b), bài bác 4 biểu thức. Phân chia số bao gồm Biết chia số tất cả năm chữ số đến số năm chữ số gồm một chữ số với trường hợp có bài bác 1, bài xích 2, 153 cho số có một lượt chia gồm dư và là phép chia bài bác 3 một chữ số hết. (tr163) chia số gồm Biết phân tách số gồm năm chữ số cho số bài xích 1, bài 2, 154 năm chữ số bao gồm một chữ số cùng với trường vừa lòng chia bài bác 3 (dòng 1, mang lại số bao gồm có dư. 2) 20một chữ số (tiếp theo) (tr164) - Biết chia số bao gồm năm chữ số mang lại số rèn luyện có một chữ số với trường hợp bài xích 1, bài 2, 155 (tr165) thương gồm chữ số 0. Bài xích 3, bài bác 4 - Giải việc bằng hai phép tính. TUẦN: 32 Ghi chú, bài xích LỚP tiết Tên bài dạy yêu thương cầu cần đạt tập đề xuất làm - Biết đặt tính cùng nhân (chia) số có rèn luyện năm chữ số cùng với (cho) số có một bài bác 1, bài 2, ba 156 thông thường chữ số.- Biết giải toán có phép bài xích 3 (tr165) nhân (chia). Baài toán liên quan đến rút về Biết giải bài bác toán liên quan đến rút bài bác 1, bài xích 2, 157 đơn vị (tiếp về đơn vị. Bài bác 3 theo) (tr166) - Biết giải bài xích toán liên quan đến luyện tập Bài 1, bài bác 2, 158 rút về 1-1 vị. (tr167) bài xích 3 - Biết tính giá trị của biểu thức số. - Biết giải bài xích toán liên quan đến rèn luyện rút về 1-1 vị. Bài bác 1, bài xích 2, 159 (tr167) - Biết lập bảng những thống kê (theo bài bác 3 (a), bài 4 mẫu). Rèn luyện - Biết tính giá trị của biểu thức số. Bài bác 1, bài xích 3, 160 tầm thường - Biết giải bài toán liên quan đến bài 4 (tr168) rút về đối kháng vị. TUẦN: 33 Ghi chú, bài bác LỚP máu Tên bài dạy yêu thương cầu phải đạt tập phải làm triệu tập vào bài toán đánh giá:- con kiến thức, năng lực đọc, viết số gồm năm chữ số.- kiếm tìm số ngay thức thì sau của số có năm chữ số; sắp xếp 4 số có năm chữ số theo vật dụng tự từ nhỏ xíu đến lớn; cha 161 Kiểm tra thực hiện phép cộng, phép trừ các Không. Số gồm năm chữ số; nhân số gồm năm chữ số cùng với số có một chữ số (có nhớ không liên tiếp); phân tách số bao gồm năm chữ số mang đến số bao gồm một chữ số.- Xem đồng hồ và nêu hiệu quả bằng 21hai bí quyết khác nhau.- Biết giải toán gồm đến hai phép tính. - Đọc, viết được số trong phạm vi 100000. Ôn tập các - Viết được số thành tổng những Bài 1, bài xích 2, số mang đến 162 nghìn, trăm, chục, đơn vị và ngược bài 3 (a, cột 1 100000 lại. Câu b), bài bác 4 (tr169) - Biết kiếm tìm số còn thiếu trong một dãy số đến trước. Ôn tập những - Biết so sánh các số trong phạm vi số mang đến 100000. Bài xích 1, bài bác 2, 163 100000 - Biết sắp xếp một dãy số theo thứ bài bác 3, bài xích 5 (tiếp theo) tự độc nhất định. (tr170) Ôn tập tư phép tính - Biết cộng, trừ, nhân, phân tách trong bài bác 1, bài bác 2, 164 vào phạm phạm vi 100000. Bài bác 3 vi 100000 - Biết giải toán bởi hai cách. (tr170) - Biết làm tính cộng, trừ, nhân, Ôn tập tứ chia (nhẩm, viết). Phép tính - Biết giải bài bác toán tương quan đến vào phạm bài 1, bài bác 2, 165 rút về đối chọi vị. Vi 100000 bài 3, bài 4 - Biết tìm kiếm số hạng chưa biết trong (tiếp theo) phép cùng và tra cứu thừa số trong (tr171) phép nhân. TUẦN: 34 Ghi chú, bài xích LỚP máu Tên bài xích dạy yêu thương cầu phải đạt tập bắt buộc làm Ôn tập tứ phép tính - Biết có tác dụng tính cộng, trừ, nhân, bài xích 1, bài 2, vào phạm phân chia (nhẩm, viết) những số trong cha 166 bài 3, bài xích 4 (cột vi 100000 phạm vi 100000.- Giải được bài xích 1, 2) (tiếp theo) toán bởi hai phép tính. (tr172) - Biết làm cho tính với các số đo theo Ôn tập về những đơn vị đo đại lượng đã học (độ bài 1, bài 2, 167 đại lượng dài, khối lượng, thời gian, tiền Việt bài 3, bài xích 4 (tr172) Nam). - Biết giải những bài toán tương quan 22đến đầy đủ đại lượng đã học. - xác định được góc vuông, trung Ôn tập về điểm của đoạn thẳng. Bài bác 1, bài xích 2, 168 hình học - Tính được chu vi hình tam giác, bài xích 3, bài bác 4 (tr174) hình chữ nhật, hình vuông. Ôn tập về Biết tính diện tích các hình chữ hình học bài 1, bài bác 2, 169 nhật, hình vuông và hình đơn giản (tiếp theo) bài 3 tạo vì chưng hình chữ nhật, hình vuông. (tr174) Ôn tập về Biết giải vấn đề bằng hai phép bài xích 1, bài bác 2, 170 giải toán tính. Bài 3 (tr176) TUẦN: 35 Ghi chú, bài bác LỚP tiết Tên bài xích dạy yêu cầu buộc phải đạt tập phải làm Ôn tập về - Biết giải vấn đề bằng nhị phép giải toán tính và bài xích toán liên quan đến rút bài bác 1, bài bác 2, ba 171 (tiếp theo) về đối chọi vị.- Biết tính cực hiếm của bài bác 3, bài bác 4 (a) (tr176) biểu thức. - Biết đọc, viết những số gồm đến năm chữ số. - Biết tiến hành các phép tính luyện tập cộng, trừ, nhân, chia; tính giá bán trị bài xích 1 (a, b, c), 172 thông thường của biểu thức. Bài xích 2, bài bác 3, bài (tr177) - Biết giải bài xích toán tương quan đến 4, bài 5 rút về đối kháng vị. - Biết xem đồng hồ thời trang (chính xác mang đến từng phút). - Biết search số liền trước của một số; số lớn số 1 (số bé nhất) trong một đội nhóm 4 số. Luyện tập Bài 1, bài 2, - Biết tiến hành các phép tính 173 chung bài xích 3, bài 4 (a, cộng, trừ, nhân, chia và giải bài xích (tr178) b, c) toán bởi hai phép tính. - Đọc cùng biết so sánh số liệu của bảng thống kê 1-1 giản. - Biết tra cứu số ngay tức khắc sau của một số; biết so sánh các số; biết bố trí Bài 1, bài xích 2, Luyện tập một tổ 4 số; biết cộng, trừ, bài 3, bài xích 4 (a), 174 chung nhân, phân chia với những số bao gồm đến năm bài bác 5 (tính một (tr179) chữ số. Cách) - Biết những tháng nào có 31 ngày. Biết giải bài toán có câu chữ hình 23học bằng hai phép tính. Tập trung vào việc đánh giá: - tìm kiếm số lập tức sau của một trong những có tư hoặc năm chữ số. - So sánh những số bao gồm bốn hoặc năm chữ số. - triển khai các phép tính cộng, trừ các số tất cả bốn, năm chữ số (có nhớ ko liên tiếp); nhân (chia) số gồm Kiểm tra tứ chữ số cùng với (cho) số bao gồm một chữ định kì 175 số (nhân tất cả nhớ không liên tiếp; Không. (cuối học kì phân tách hết và chia bao gồm dư trong số II) cách chia). - Xem đồng hồ thời trang (chính xác cho từng phút), quan hệ giữa một số đơn vị đo thông dụng. - Tính chu vi, diện tích s hình chữ nhật. - Giải bài xích toán tương quan đến rút về 1-1 vị. 24