CHẦU VĂN ÔNG HOÀNG BẢY

Ông Hoàng Bảy tuyệt Ông Bảy Bảo Hà là Ông Hoàng xuất xắc ngự về đồng nhất, vị trong mặt hàng Tứ lấp Ông Hoàng, ông rất hay chấm quân nhân bắt đồng.

Bạn đang xem: Chầu văn ông hoàng bảy

Dưới đây là bản văn ông hoàng Bảy được đọc trong chầu văn ông.

Bản văn vua Bảy số 1

Gió phái mạnh thoảng đưa hương cất cánh ngào ngạt

Bóng ác tà đã gác non tây

Trăng in mặt nước vơi đầy

Bảo Hà có tích xưa nay còn truyền

Quan Hoàng Bảy trần miền Băc địa

Hợp binh hùng lục thuỷ Thao Giang

Quân cơ mưu lược luận bàn

Doang trung thường gồm hai hoàng vào ra

Quan Hoàng Bẩy Bảo Hà bao gồm vị

Cùng tướng công đệ nhị Hoàng Hai

Can qua dâu bể biến dời

Anh hùng xưa đã ra người cung tiên

Nhớ công đức lập đền phụng sự

Thổ, Mán, Nùng tiên nữ dưng hoa

Thú vui điếu khách hàng bàn trà

Phong lưu thuốc cống Bảo Hà dưng ông

Hoàng hoa tửu khăn hồng gối xếp

Ngự cá tính phong nguyệt hoạ ca

Nhắn ai lên đất Bảo Hà

Nếm hương thơm phong nguyệt ấy là thần tiên

Cõi Bắc địa còn truyền cổ tích

Quan Bảo Hà thực đích trung quân

Sinh thời làm tướng trung thần

Tấc lòng yêu nước thương dân hãy còn

Dẫu bể cạn non mòn cũng quyết

Thử ra tài đến biết oách danh

Bao phen lẫm liệt tung hoành

Định an xã tắc đề binh cõi ngoài

Đất lào cai là nơi dụng võ

Quyết ra tay đội ngũ tiến công

Biên cương súng nổ đùng đùng

Sa trường sương núi tiết sông chẳng nề

Đem quân về Thất Khê phòng thủ

Đền Bảo Hà lạc thú huê viên

Mãn tuần chiếu hạc hồi thiên

Tấm thân bay lánh nghiệp duyên cõi trần

Bỗng một trận sầu vân ám kết

Hiện chân hình dạo Bắc hết Nam

Vui thuộc nước biếc trăng ngàn

Tốt tươi quả lạ trăng rubi đìu hiu

Độ dân buôn bản ngày Nghiêu tháng Thuấn

Cõi Việt phái nam Bắc trấn oách danh

Từ bi cải dữ làm lành

Chọn ngươi nữ tú nam giới thanh chấm đồng

Kẻ xuôi ngược dưới sông trên bộ

Ai khẩn cầu tế độ thì qua

Hoàng về trắc giáng điện toà

Hộ trì đệ tử vinh quang thọ trường.

Bản văn ông vua Bảy số 2

Ai lên Trái Hút Bảo Hà

Đền thờ ông Bảy ấy là cảnh tiên

Trước cửa đền thiên nhiên tạo dựng

Núi xếp tưng vách đứng cheo leo

Suối vào uốn lượn qua đèo

Sông sâu nước chảy thác reo quanh đồi

Đất Lao Cai bình thường linh dục tú

Huyện Bảo yên mọi thú mọi xinh

Quan Bảy Hoàng tối tú anh linh

Sử xanh biên chép lưu danh muôn đời

Khắp muôn nơi ơn nhờ đức cả

Vâng mệnh trời giáng hạ trần gian

Quan Hoàng vâng lệnh thiên nhan

Bách tiên chư tướng tiễn Hoàng xuất cung

Năm Cảnh Hưng hậu Lê lưu tích

Giặc Bắc phương đạo nghịch bất dung

Quan Bảy Hoàng đội lệnh tiên phong

Khởi binh dẹp loạn lên công mặt hàng đầu

Vùng Quy Hóa ai hầu dễ biết

Châu Văn Bàn lập địa thành sơn

Gió mưa trăm trận chẳng sờn

Mưu cao kế hiểm biết hơn liệu đường

Gương trung chủ yếu cương thường hiếu nghĩa

Định thiên cơ trận địa chẳng sai

Thất nguyệt,chính nhật,nhật lai

Điện minh phụng bệ long ngai hiển thần

Nổi một trận phong vân gió thét

Mới hiển thần khắp hết đâu đâu

Bốn phương nam giới bắc khẩn cầu

Bảo Hà thắng tích nhiệm mầu còn ghi

Quan Hoàng Bảy độ trì ban phước

Thượng đẳng thần đã được sắc phong

Quyền cai tam phủ công đồng

Quyền Hoàng cai quản thanh đồng bốn phương

Khi nhàn hạ hạ bàn đèn điếu thuốc

Chén rượu quỳnh càng chuốc càng say

Trà sen trà cúc thơm bay

Ô Long tiên tửu vơi đầy đầy vơi

Nay đệ tử văn mời giáng hạ

Thỉnh đức Hoàng xa giá ngự lên

Hoàng về trắc giáng bản đền

Khuông phù đệ tử thiên niên thọ trường.

Bản 3

Thơ(ngâm trước lúc chuốc trà ngự thuốc…)

Khi vui hiến tửu nhậm trà

Ô long nha phiến im hà rất sang

Diên tẩu thiết nhĩ đồng đen

Khay tầm hổ phách lạng nguyên rubi mười

Đầu xe bịt ngọc tam khôi

Tiêm xoàn móc bạc tất cả chuôi bằng ngà

Khay tầm giát những đá quý hoa

Chụp đèn ngọc thạch in hoa tứ bình

Hộp trầu ông khảm tứ linh

Bên trong long phượng đua tranh đôi đầu

Thuốc răm bao gồm cống bên tàu

Mười nhị tiên nữ tiêm hầu Hoàng xơi

Khói cất cánh ngát bốn phương trời

Hút dăm tía điếu ngự vui thanh nhàn

Cô dâng nghiên mực bằng vàng

Cô dâng cây viết ngọc quan tiền Hoàng đề thơ

Thơ phú vào văn ông Bảy

phú:

Trần ai tri kỷ

Khách tài tình hồ dễ mấy ai hay

Cõi nhân sinh tía vạn sáu nghìn ngày

Say cũng luỵ ko say thời cũng tục

Khoảng trời đất dọc ngang ngang dọc

Nợ tang bồng vay trả trả vay

Trái càn khôn hun đúc vững bền tay

Kho vô tận không xoay cơ mà vẫn đủ

Giáo trăm trận xông pha xung quanh huyệt hổ

Khách tài tình còn nợ thú phong lưu

Bóng hoa đăng soi tỏ mặt anh hào

Dẫu khanh tướng cũng hết sức siêu hương thơm thế vị

Ai đã biết trần ai tri kỉ

Có giỏi lòng tráng sĩ lúc đêm xuân

Sáo vi vu gió đục mây vần

Cho bõ dịp tang bồng non với nước

Gió xuân thổi hương cất cánh ngào ngạt

Vẳng cung đàn khúc hát gợi hồn xuân

Tài tình hỡi khách thi nhân

Vậy gồm thơ rằng:

Trù hoạch quân cơ tạm đắc nhàn

Nung gan thành sắt luyện tiên đan

Vi vu sáo trúc trời mây khói

Kỳ cục thâu canh đất nổi hoàng

Tuệ nhật sáng soi lòng dũng kiệt

Cương thường nặng gánh dạ sắt son

Ấy hương thơm phong nguyệt là thế thế

Giục ả phú vinh Cuốc gọi hồn

Nẩy kiều:

Đượm mùi phong nguyệt nước non non

Đê mê quốc tuý quốc hồn xưa nay

Phù dung hồn hiện đau đây

Dường như ngọn cỏ cành lá la đà

Hay còn đắm nguyệt say hoa

Mau ra tiêm thuốc pha trà quan tiền Hoàng Bảy xơi

Ông bảy là:

Con Vua Thượng Đế Đức Vua cha

Giáng tại sơn lâm trấn Bảo Hà

Diện mạo hồng hào tươi vẻ ngọc

Dung nghi tươi tốt không giống nào hoa

Khi vui cung kiếm lúc đàn hát

Nhã thú nhã yên dịp ẩm trà

Say thơ say phú say câu hát

Say nợ tang bồng tỉnh lại say

Say tình non nước câu kim cổ

Say với non sông chuyện tháng ngày

Khách trần hồ dễ ai hay

Tang bồng hồ thỉ hẹn ngày vinh hoa

Tuyết trắng trăng vào ,hoa thơm gió mát

Mượn cung đàn câu hát,diễn hồn thơ

Man mác không gian ,hương đưa khói toả

Chí tang bồng muôn ngả khắp mọi nơi

Trong vũ trụ rộng không thế giới

Giấc mơ màng cõi ấy bồng lai

Cảnh u từ từ tùng cúc trúc mai

Nơi tĩnh mịch thú riêng biệt người biết thú

Nâng chén bát rượu dìm câu thơ cổ

Phải chăng hồn Lý, Đỗ còn đây

Rượu bồ đào,nhấp cạn chưa say

Trà long tỉnh ,hương bay thoang thoảng

Hát nhịp một:

Nhắn ai lên đất Bảo Hà

Nếm hương thơm phong nguyệt đó là cảnh tiên

Hỏi rằng mói gặp đào nguyên

Yên hà mới gặp cảnh tiên nơi phàm trần

Cỏ cây hoa lá tần ngần

Hoa đào năm ngoái mười phần hèn xa

Phàm trần phút gặp người tiên

Lạ cầm cố Lưu,Nguyễn cũng duyên tình cờ

Cung trăng ai hẹn bao giờ

Vì đường đi hái thuốc tình cờ gặp tiên

Lâng lâng rũ sạch bố nghìn

Một ngày đệ tử cũng duyên nợ nhiều

Giang tay mở khoá động đào

Rẽ mây đến tỏ lối vào Bảo Hà Sơn

Non xanh ai đúc đề xuất bầu

Trần gian ai dễ được hầu mà lại theo

Xanh xanh toà đá phủ rêu

Ai người gồm phúc được theo Ông Bảy Bảo Hà

Thập nhị tiên người vợ văn

Lệnh không nên thập nhị tiên nàng

Cô làm sao việc ấy sửa quý phái ra hầu

Cô Cả trộn nước trà tàu

Sơn lâm vừa ý gật đầu ban khen

Cô Đôi dưng bộ khay đèn

Xe ngà tẩu sứ móc tiêm nạm vàng

Cô ba dâng hộp thuốc ngang

Thế là vừa ý vua sơn lâm

Cô Tư đốt đỉnh nhang trầm

Ngọn đèn khêu tỏ tay cầm móc tiêm

Cô Năm dâng hộp bánh nguyên

Kẹo lạc thuốc cống, cảnh tiên ai bì

Cô Sáu tính nết nhu mì

Dâng con tuấn mã, Hoàng đi chấm đồng

Cô Bảy nảy khúc đàn thông

Miệng ca tay múa năm cung nõn nà

Cô Tám dâng chiếc lược ngà

Hai tay chải chuốt thật là khéo thay

Cô Chín yểu điệu ai tày

Ngày ngày dâng một đôi giầy hầu ông

Cô Mười thắt đáy lưng ong

Canh ba giờ tí lồng đèn bước ra

Cô Mười Một quạt nước pha trà

Ấm tiên bình ngọc,tay ngà dưng lên

Cô Mười hai múa lượn sênh tiền

Mười nhị tố nữ đôi bên rõ ràng về trắc giáng bản đền

Khuông phù đệ tử thiên niên thọ trường

Văn đánh bài bác tổ tôm

Cảnh nhàn hạ Ông về giá chỉ ngự

Ngự về Đồng ông dự hội Tổ tôm

Màn loan chắn gió Đông nồm

Tiên Rồng láng quế chiều hôm đánh bài.

Bóng vua khoan thai cách điệu,

Sập Công đồng trải chiếu Long vân.

Hương xông tỏa ngạt ngào xa gần

Giang tay châu báu kim ngân xoay bài.

Tiên Tứ cố Tam khôi Nhất Kính.

Tứ Thập Hồng, Bạch định, chi chi.

Tôm, lèo bạch thủ con kê ly

Bí Tứ xuyên lục, nước gò Hoàng cũng chơi

Thất Văn đen xạm đen xì

Cùng cây tam sách bỏ vào đĩa tô

Hồi đầu bạch thủ ù chi

Hai lèo, tám đỏ lại thêm cửa trì.

Các cô mừng rỡ hò reo .

Hồi sau thông Bạch định, cả Chì cả tôm.

Xem thêm: Kinh Nghiệm Lựa Chọn Kích Thước Kệ Treo Tường Phù Hợp Với Không Gian

Nhắn ai lên tới chợ Cầu Nôm.

Hỏi phái mạnh Cửu vạn chiều hôm đợi chờ.

Sông sâu nước chẩy lững lờ.

Cửu Vạn, bát Sách còn chờ bỏ ra Chi

Lúc thanh nhàn còn điều gì khác thú vị

Chơi ván bài bác so trí thấp cao

Ông Hoàng còn thú thanh tao

Bộ bài bác một trăm nhị mươi nước những cô trao đến Hoàng

Tay tiên bắt các tiên nàng

Tam vạn tam sách gồm chàng thất văn

Ông đến hưởng lộc làm ăn

Buôn may chào bán tốt xung quanh năm lộc tài

Hồi sau chéo cánh cánh luân chuyển bài.

Xuống nhị dịch một ai làm sao dám chơi

Trước Điện Tiên sở hữu vui vào hội.

Dâng đào tiên đỏ ối điểm tâm.

Xoay bài chuyển nhạc chén âm.

Đàn thông nhạc vũ hòa cùng phụng minh

Lên Thiên đình vui cùng Tiên nữ.

Về Trần gian phụng sự uy linh.

Thần thông biến hóa hiện hình.

Độ cho Đệ tử hiển vinh đời đời.