Trắc nghiệm Địa Lí 9 bài xích 1 tất cả đáp án năm 2021

Với bộ Trắc nghiệm Địa Lí 9 bài bác 1 bao gồm đáp án năm 2021 sẽ giúp đỡ học sinh hệ thống lại kiến thức bài học cùng ôn luyện để đạt kết quả cao trong các bài thi môn Địa Lí lớp 9.

Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm địa 9 theo bài

*

Bài 1: xã hội các dân tộc bản địa Việt Nam

Câu 1 Trong xã hội các dân tộc bản địa Việt Nam, chiếm phần số dân đông độc nhất là dân tộc

A. Kinh.

B. Tày.

C. Thái.

D. Chăm.

Lời giải 

Trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, chỉ chiếm số dân đông độc nhất vô nhị là dân tộc Kinh (86,2%).

Đáp án đề xuất chọn là: A

Câu 2 Dân tộc gớm chiếm bao nhiêu % trong tổng số lượng dân sinh của nước ta?

A. 86%.

B. 76%.

C. 90%.

D. 85%.

Lời giải 

Trong xã hội các dân tộc bản địa Việt Nam, dân tộc Kinh tất cả số dân đông độc nhất nước ta, chiếm khoảng tầm 86% dân số cả nước.

Đáp án đề nghị chọn là: A

Câu 3 Dân tộc tởm phân bố hầu hết ở

A. Vùng miền núi và đồng bởi ven biển.

B. Vùng đồng bằng, trung du với ven biển.

C. Vùng miền núi và trung du.

D. Vùng đồng bằng.

Lời giải

Dân tộc ghê phân bố đa phần ở vùng đồng bằng, trung du và ven bờ biển (duyên hải).

Đáp án đề nghị chọn là: B

Câu 4 Đặc điểm nào dưới đây không buộc phải của bạn Kinh?

A. Là lực lượng sản xuất đông đảo trong những ngành khiếp tế.

B. Là dân tộc bản địa có số dân đông duy nhất nước ta.

C. Là dân tộc có khá nhiều kinh nghiệm trong thâm canh lúa nước.

D. Là dân tộc cư trú đa số ở quanh vùng miền núi.

Lời giải Người Việt (Kinh) phân bổ rộng khắp cả nước song triệu tập hơn ở những vùng đồng bằng, trung du cùng duyên hải. => D sai.

Đáp án buộc phải chọn là: D

Câu 5 Vùng đồng bằng, trung du và ven biển có dân tộc bản địa nào sinh sống các nhất?

A. Dân tộc Thái.

B. Dân tộc Tày.

C. Dân tộc Chăm.

D. Dân tộc Kinh.

Lời giải 

Dân tộc ghê phân bố đa phần ở vùng đồng bằng, trung du và ven biển (duyên hải).

Đáp án phải chọn là: D

Câu 6 Người Tày, Nùng, Thái, Mường phân bố ở khu vực

A. vùng núi thấp.

B. sườn núi 700 – 1000m.

C. vùng núi cao.

D. vùng đồng bằng, buôn bán bình nguyên.

Lời giải

Khu vực Trung du và miền núi phía Bắc: là địa phận cư trú của bên trên 30 dân tộc. Trong các số ấy vùng thấp là địa phận cư trú của người Tày, Nùng (tả ngạn sông Hồng) và bạn Thái, Mường (hữu ngạn sông Hồng).

Đáp án buộc phải chọn là: A

Câu 7 Khu vực Trung du với miền núi Bắc Bộ có khoảng bao nhiêu dân tộc sinh sống?

A. 35.

B. 30.

C. 40.

D. 25.

Lời giải 

Khu vực Trung du và miền núi phía Bắc: là địa bàn cư trú của trên 30 dân tộc. Trong số đó vùng thấp là địa bàn cư trú của người Tày, Nùng (tả ngạn sông Hồng) và fan Thái, Mường (hữu ngạn sông Hồng).

Đáp án buộc phải chọn là: B

Câu 8 Khu vực Duyên hải nam Trung bộ và Nam cỗ là địa phận cư trú của những dân tộc ít bạn nào sau đây?

A. Thái, Mông, Dao.

B. Cơ-ho, Ê-đê, Gia-rai.

C. Chăm, Khơ – me, Ba-na.

D. Chăm, Khơ-me, Hoa.

Lời giải

Khu vực Duyên hải phái nam Trung bộ và Nam cỗ có những dân tộc Chăm, Khơ-me cùng Hoa. Trong số ấy người Chăm, Khơ –me cư trú thành từng dải; bạn Hoa hầu hết ở các đô thị, độc nhất vô nhị là ngơi nghỉ TP. Hồ Chí Minh.

Đáp án đề nghị chọn là: D

Câu 9 Dân tộc siêng và Khơ-me cư trú chủ yếu ở khoanh vùng nào?

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ.

B. Đồng bằng sông Hồng.

C. Khu vực Trường tô – Tây Nguyên.

D. Các tỉnh cực Nam Trung cỗ và phái nam Bộ.

Lời giải 

Các tỉnh cực Nam Trung cỗ và Nam bộ có các dân tộc Chăm, Khơ-me trú ngụ thành từng dải hoặc xen kẹt với người Việt.

Đáp án yêu cầu chọn là: D

Câu 10 Bên cạnh người việt và những dân tộc không nhiều người, nước ta còn có nhóm dân cư nào cũng được xem là một thành phần của cộng đồng các dân tộc Việt Nam?

A. Định cư làm việc nước ngoài.

B. Cư trú trên các vùng núi cao.

C. Sinh sống quanh đó hải đảo.

D. Phân ba dọc biên giới.

Lời giải

Người Việt định cư ở quốc tế (kiều bào) cũng chính là một phần tử của cộng đồng các dân tộc bản địa Việt Nam.

Đáp án đề nghị chọn là: A

Câu 11 Người Việt định cư ở quốc tế có điểm sáng nào bên dưới đây?

A. Không có góp sức gì so với sự phát triển của khu đất nước.

B. Là một thành phần của xã hội các dân tộc Việt Nam.

C. Không được xem như là công dân của vn nữa.

D. Là đầy đủ nhóm tín đồ sang nước ngoài du lịch hoặc du học.

Lời giải

Người Việt định cư ở nước ngoài cũng là mộ bộ phận của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Đa số việt kiều có lòng yêu thương nước, sẽ gián tiếp hoặc trực tiếp đóng góp phần xây dựng khu đất nước.

Đáp án đề nghị chọn là: B

Câu 12 Người Ê- đê, Gia – rai phân bố hầu hết ở khu vực

A. Trung du cùng miền núi Bắc Bộ.

B. Trường tô – Tây Nguyên.

C. Các tỉnh cực Nam Trung cỗ và phái nam Bộ.

D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Lời giải 

Khu vực Trường đánh – Tây Nguyên: có trên 20 dân tộc, cư trú thành vùng tương đối rõ rệt (người Ê-đê, Gia-rai, Cơ –ho…)

Đáp án bắt buộc chọn là: B

Câu 13 Dân tộc nào dưới đây sinh sống đa số ở khu vực Trường tô – Tây Nguyên?

A. Người Tày, Nùng.

B. Người Ê-đê, Gia-rai.

C. Người Chăm, Khơ-me.

D. Người Thái, Mường.

Lời giải 

Khu vực Trường tô – Tây Nguyên bao gồm trên 20 dân tộc ít người. Các dân tộc tại chỗ này cư trú thành vùng hơi rõ rệt, bạn Ê-đê sống Đak Lak, fan Gia-rai ở Kon Tum với Gia Lai, người Cơ-ho chủ yếu ở Lâm Đồng…

Đáp án bắt buộc chọn là: B

Câu 14 Các dân tộc bản địa ít bạn ở nước ta đều phải có kinh nghiệm vào lĩnh vực

A. nuôi trồng thủy sản.

B. chế đổi thay thực phẩm.

C. làm nghề thủ công.

D. thâm canh lúa nước.

Lời giải

Mỗi dân tộc ít người đều có kinh nghiệm riêng trong số lĩnh vực: trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi, làm cho nghề thủ công.

(Nuôi trồng thủy sản, chế tao thực phẩm, rạm canh lúa nước là chuyển động kinh tế chủ yếu của dân tộc Kinh làm việc vùng đồng bằng, ven biển).

Đáp án nên chọn là: C

Câu 15 Các dân tộc ít tín đồ ở nước ta không tồn tại kinh nghiệm trong ngành, nghề nào dưới đây?

A. Làm nghề thủ công.

B. Chăn nuôi.

C. Trồng cây công nghiệp.

D. Nuôi trồng thủy sản.

Lời giải 

Mỗi dân tộc ít người đều phải sở hữu kinh nghiệm riêng trong số lĩnh vực: trồng cây công nghiệp, cây ăn uống quả, chăn nuôi, làm nghề thủ công. Nuôi trồng thủy sản là chuyển động kinh tế đa phần của dân tộc Kinh sống vùng đồng bằng, ven biển.

Đáp án buộc phải chọn là: D

Câu 16 Văn hóa việt nam phong phú, giàu bạn dạng sắc là do có

A. nhiều dân tộc.

B. nhiều lễ hội truyền thống.

C. dân số đông.

D. lịch sử phạt triển non sông lâu dài.

Lời giải

Thành phần dân tộc bản địa nước ta nhiều chủng loại với 54 dân tộc, trong những số đó có hơn 50 dân tộc bản địa ít người, mỗi dân tộc lại mang đông đảo nét văn hóa riêng, mô tả trong ngôn ngữ, trang phục, phong tục tập quán…làm mang đến nền văn hóa nước ta thêm phong phú, giàu bản sắc.

Đáp án buộc phải chọn là: A

Câu 17 Nước ta bao gồm 54 dân tộc, mỗi dân tộc bản địa có phần lớn nét văn hóa riêng có tác dụng cho

A. nền văn hóa Việt Nam đa dạng chủng loại và giàu phiên bản sắc.

B. kinh tế nước ta phát triển dũng mạnh mẽ.

C. người dân có nhiều kinh nghiệm vào sản xuất.

D. người ghê phân bố rộng rãi cả nước.

Lời giải

Nước ta gồm 54 dân tộc, các dân tộc khác nhau về ngôn ngữ, trang phục, quần cư, phong tục, tập quán,… khiến cho nền văn hóa nước ta thêm phong phú, giàu bạn dạng sắc.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 18 Địa bàn cư trú của những dân tộc ít người chưa hẳn là quần thể vực

A. thượng nguồn các con sông.

B. có tiềm năng mập về khoáng sản thiên nhiên.

Xem thêm: Gỗ Trầm Hương Giá Trầm Hương Loại 1 ", Giá Bán Trầm Hương Cập Nhật Mới Nhất 2019

C. đồng bằng châu thổ màu mỡ.

D. có vị trí đặc trưng về bình an quốc phòng.

Lời giải

- các dân tộc ít người phân bố chủ yếu ở khu vực miền núi, trung du. Đây là vùng thượng nguồn của những con sông, tài giỏi nguyên thiên nhiên giàu có (rừng, khoáng sản, sinh vật), vùng biên giới trên đất liền nước ta chủ yếu hèn thuộc khu vực miền núi nên gồm vị trí quan trọng về mặt bình yên quốc phòng.

=> dìm xét A, B, D đúng

- Đồng bằng châu thổ màu mỡ là địa bàn cư trú hầu hết của dân tộc Kinh -> đây không hẳn là địa điểm cư trú nhà yếu của các dân tộc ít bạn => Nhận xét C ko đúng.

Đáp án đề nghị chọn là: C

Câu 19 Các dân tộc ít người ở nước ta cư trú đa số ở

A. đồng bằng châu thổ.

B. vùng ven biển.

C. trung du và miền núi.

D. trên những hải đảo.

Lời giải 

Người khiếp phân bố hầu hết ở các đồngn bằng, trung du và duyên hải. Những dân tộc ít bạn phân bố đa số ở miền núi với trung du.

Đáp án buộc phải chọn là: C

Câu 20 Đâu chưa hẳn là tác động ảnh hưởng tiêu rất của tập cửa hàng du canh, du cư ở khoanh vùng miền núi nước ta là

A. Làm suy giảm diện tích s rừng.

B. Gia tăng diện tích s đất hoang hóa cùng đồi núi trọc nghỉ ngơi vùng núi.

C.Mở rộng diện tích đất cung ứng góp phần nâng cấp độ phì của đất.

D. Làm mất chỗ cư trú của tương đối nhiều loài sinh vật.

Lời giải 

Hoạt cồn du canh du cư bao hàm việc: đốt rừng làm cho nương -> tiến hành định cư với gieo trồng một trong những vụ mùa -> sau một thời gian thường xuyên di cư mang đến một vùng rừng núi mới và thường xuyên phá rừng có tác dụng nương để canh tác trên khu đất nền mới.

=> Như vậy, triển khai du canh du cư sẽ khiến:

+ Diện tích rừng bị suy giảm (do đốt rừng làm cho nương rẫy).

+ Gia tăng diện tích s đất hoang hóa cùng đồi núi trọc (do khu đất rừng sau thời điểm đốt đang giảm chất dinh dưỡng cùng với kỹ năng canh tác thấp khiến cho đất hối hả bị thoái hóa, bạc đãi màu, cây cỏ sinh trưởng kém).

+ Mất rừng cũng đồng nghĩa với việc mất chỗ cư trú của khá nhiều loài đụng vật.

=> dấn xét A, B, D đúng; nhận xét C không đúng.

Đáp án đề nghị chọn là: C

Câu 21 Nguyên nhân nào tạo nên tình trạng du canh, du cư của các dân tộc ít bạn được hạn chế?

A. Các dân tộc bản địa ít người xuống đồng bằng sinh sống.

B. Sự chuyển dịch cơ cấu tài chính của nước ta.

C. Cuộc vận đông định canh, định cư.

D. Chính sách dự định hóa gia đình.

Lời giải

Nhờ cuộc chuyển động định canh, định cư lắp với xóa đói giảm nghèo mà tình trạng du canh, du cư của một số trong những dân tộc vùng cao được hạn chế. => C đúng.

Sự gửi dịch tổ chức cơ cấu kinh tế sẽ giúp đỡ thúc đẩy sự cách tân và phát triển kinh tế, nhất là các ngành công nghiệp và dịch vụ; cơ chế kế hoạch hóa gia đình để giúp đỡ giảm tỉ lệ sinh và những dân tộc ít bạn xuống đồng bởi sinh sống chính là một biểu hiện của chứng trạng du canh du cư. => A,B cùng D sai.

Đáp án buộc phải chọn là: C

Câu 22 Giá trị văn hóa truyền thống dân gian nào dưới đây thuộc những dân tộc sinh sống ở khu vực Trường Sơn với Tây Nguyên?

A. Ca trù.

B. Lễ hội cồng chiêng.

C. Nhã nhạc cung đình Huế.

D. Hát xoan.

Lời giải

Lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên là di sản văn hóa truyền thống phi vật dụng thể đã có được USNESCO công nhận là di sản văn hóa truyền thống thế giới.

Đáp án đề nghị chọn là: B

Câu 23 Giá trị văn hóa nào dưới đây được UNESCO thừa nhận là di sản văn hóa truyền thống phi đồ thể?

A. Tín ngưỡng thờ phụng Hùng Vương.

B. Lễ hội chọi trâu sinh hoạt Hải Phòng.

C. Lễ hội chùa Hương.

D. Tục bắt vợ của những dân tộc ít người.

Lời giải 

Tín ngưỡng phụng dưỡng Hùng vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa truyền thống phi vật thể vào thời điểm năm 2012.

Đáp án phải chọn là: A

Câu 24 Trang phục truyền thống của tín đồ Kinh ở khu vực đồng bởi Nam bộ là

A. Áo dài.

B. Áo bà ba.

C. Áo tứ thân.

D. Váy xòe thổ cẩm.

Lời giải

Trang phục truyền thống của fan Kinh ở quanh vùng đồng bởi Nam bộ là áo bà cha cùng với mẫu khăn rằn.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 25 Áo tứ thân là trang phục truyền thống của dân tộc bản địa nào?

A. Thái.

B. Kinh.

C. Mông.

D. Nùng.

Lời giải 

Áo tứ thân là trang phục truyền thống lịch sử của dân tộc bản địa Kinh sống miền Bắc.

Trang phục truyền thống lịch sử của dân tộc bản địa Thái là áo cóm, váy đen và chiếc khăn piêu.

Bộ áo quần của đàn bà dân tộc Mông gồm bao gồm khăn quấn đầu, khăn len (cũng là khăn đội đầu) được dệt bởi tay, váy, yếm được thêu bằng tay.

Nam giới người Nùng hay mặc áo nhiều năm ngang hông, tứ thân, may áo gần tiếp giáp người, ống tay áo dài và rộng, cổ áo khoét tròn, áo có 7 cúc và thường sẽ có 4 túi hoặc 2 túi. Xiêm y của đàn bà Nùng nhiều chủng loại và nhiều đạng hơn. đàn bà Nùng thường mặc cả một số loại áo 5 thân và 4 thân.

Đáp án đề nghị chọn là: B

Câu 26 Đâu chưa hẳn là nét văn hóa truyền thống đặc trưng của các dân tộc ít người ở nước ta

A. Chợ phiên.

B. Tục bắt vợ.

C. Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt.

D. Hội chơi núi mùa xuân.

Lời giải 

Chợ phiên, tục bắt vợ, hội đùa núi ngày xuân là đa số nét văn hóa đặc trưng của dân tộc bản địa ít người ở vùng trung du miền núi phía Bắc (dân tộc Mông). Giờ đồng hồ Việt là ngữ điệu của dân tộc Kinh (đồng thời là ngữ điệu phổ thông của nước Việt Nam).

=> thừa nhận xét: A, B, D đúng; nhận xét C không đúng.

Đáp án đề xuất chọn là: C

Câu 27 Đâu là sản phẩm bằng tay thủ công nổi nhảy của fan Thái, Dao, Mông?

A. Đồ gốm.

B. Hàng thổ cẩm.

C. Cồng chiêng.

D. Hàng tơ lụa.

Lời giải

Sản phẩm thủ công nổi nhảy của bạn Thái, Dao, Mông là hàng thổ cẩm.

Đáp án đề xuất chọn là: B

Câu 28 Đâu chưa hẳn là mục đích của việc đẩy mạnh phát triển kinh tế tài chính - xã hội đối với các dân tộc bản địa ở vùng miền núi nước ta:

A. Nâng cao cuộc sống đồng bào các dân tộc ở miền núi.

B. Tăng cường vận động du canh, du cư của những dân tộc ít người.

C. Củng cố an toàn quốc chống vùng biên giới.

D. Bảo vệ rừng và làm giảm diện tích đất hoang đồi núi trọc.

Lời giải 

Các dân tộc ít bạn ở vùng miền núi vn có trình độ phát triển tài chính còn kém; mặt bằng dân trí thấp; cách thức sản xuất lạc hậu, hầu hết là vận động du canh du cư.

=> Việc tăng cường phát triển kinh tế tài chính - xã hội: tiến hành vận đụng định canh - định cư gắn thêm với xóa đói bớt nghèo, nhiều mẫu mã hóa hoạt động kinh tế, trở nên tân tiến các vùng siêng canh…. Sẽ góp thêm phần mang lại tác dụng kinh tế, nâng cao đời sống fan dân, từ đó nâng cao trình độ dân trí cho các đồng bào dân tộc ít người, củng cố bình yên quốc phòng; hạn chế nạn du canh du cư -> giúp sút tình trạng chặt phá rừng bừa bãi cũng giống như diện tích đất hoang đồi núi trọc.

=> thừa nhận xét: A, C, D đúng

dìm xét: B. Bức tốc hoạt hễ du canh, du cư của các dân tộc ít người là ko đúng.

Đáp án phải chọn là: B

Câu 29 Biện pháp nhằm củng cố bình an quốc phòng vùng biên cương là gì?

A. Đẩy bạo gan phát triển kinh tế - làng hội đối với các dân tộc bản địa ở vùng miền núi.

B. Phân tía lại dân cư giữa các vùng vào cả nước.

C. Bảo vệ rừng và có tác dụng giảm diện tích s đất hoang, đồi núi trọc.

D. Xây dựng cửa hàng hạ tầng, trung tâm thương mại ở vùng miền núi.

Lời giải 

Vùng biên giới ở việt nam chủ yếu ớt là quanh vùng miền núi – nơi phân bổ chủ yếu của những dân tộc không nhiều người, đời sống kinh tế tài chính - xóm hội còn khó khăn khăn. Vì chưng vậy, việc tăng cường phát triển kinh tế tài chính - làng mạc hội cho các dân tộc miền núi sẽ giúp đỡ người số lượng dân sinh sống ổn định định sẽ giúp củng cố bình yên quộc chống vùng biên giới.

Đáp án nên chọn là: A

Câu 30 Ý nào tiếp sau đây không đúng?Chính sách phân bố lại người dân và lao động của Đảng và Nhà nước đã có tác dụng cho

A. Sự khác biệt về bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc giảm dần.

B. Sự chênh lệch về chuyên môn phát triển kinh tế tài chính - làng hội giữa những dân tộc giảm dần.

C. Tiềm năng của từng vùng được khai thác kết quả hơn.

D. Địa bàn phân bố của những dân tộc sinh hoạt nước ta có nhiều thay đổi.

Lời giải

Do sự biệt lập về quy mô dân sinh - nguồn lao động, chuyên môn phát triển tài chính và sự phân bổ tài nguyên thiên thiên thân miền núi và đồng bằng:

- Miền núi triệu tập nhiều khoáng sản thiên nhiên giàu sang trong lúc đó dân cư thưa thớt, hầu hết dân tộc ít tín đồ có trình độ chuyên môn thấp -> chưa khai quật hết tiềm năng của vùng -> kinh tế chậm phạt triển.

- Đồng bằng tập trung ít tài nguyên thiên nhiên nhưng tất cả nguồn lao hễ dồi dào, hầu hết dân tộc tởm có chuyên môn cao, các đại lý hạ tầng, vật chất kĩ thuật tốt.

=> đề nghị thực hiện cơ chế phân bố dân cư và lao động nhằm: phân bố lại cư dân – lao đụng một cách phải chăng hơn giữa những vùng (ví dụ: chế độ chuyển cư dịch rời một số dân tộc bản địa ít người ở phía Bắc đến cư trú nghỉ ngơi Tây Nguyên; một bộ phận dân cư sinh hoạt đồng bởi lên miền núi sinh sống) à Từ đó sẽ khai thác cực tốt các lợi thế về mối cung cấp lao đụng và tài nguyên thiên nhiên ở từng vùng, tăng cường phát triển tài chính - làng mạc hội khu vực miền núi giúp bớt chênh lệch về trình độ kinh tế giữa các dân tộc ít người với người Kinh.

mặc dù có sự di chuyển địa bàn cư trú và nâng cấp đời sống nhưng các dân tộc ở việt nam vẫn duy trì được bản sắc văn hóa truyền thống riêng của mình.

=> nhấn xét B, C, D đúng.

Nhận xét A. Sự khác biệt về bạn dạng sắc văn hóa truyền thống của mỗi dân tộc bản địa giảm dần là ko đúng.

Đáp án đề xuất chọn là: A

Câu 31 Đâu không phải tại sao làm cho cuộc sống thường ngày của những dân tộc không nhiều người gặp gỡ nhiều khó khăn dù khu vực miền núi có nhiều tài nguyên thiên nhiên (khoáng sản, mối cung cấp thủy năng, lâm sản,…)?

A. Địa hình hiểm trở, giao thông vận tải không thuận tiện.

B. Thường xảy ra thiên tai: lũ quét, sạt lở đất.

C. Tài nguyên phân bố ở phần đông nơi khó khăn khai thác.

D. Chính sách trở nên tân tiến kinh tế ở trong phòng nước.

Lời giải 

Khu vực miền núi tập trung nhiều tài nguyên nhưng những tài nguyên này phân bổ phân tán, cá biệt hoặc ở phần đông nơi cạnh tranh khai thác. Địa hình hiểm trở gây khó khăn cho vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là giao thông vận tải khiến cho việc liên lạc, vận chuyển sản phẩm & hàng hóa hay vật tư từ các khu vực khác mang đến vùng núi hoặc ngược lại gặp gỡ nhiều cạnh tranh khăn.

Khu vực miền núi cũng liên tiếp chịu tác động của thiên tai: bè cánh quét, sạt lở đất,… tạo ra nhiều thiệt hại cho người dân. => A,B,C là nguyên nhân làm cho cuộc sống đời thường của những dân tộc không nhiều người chạm mặt nhiều cực nhọc khăn.

Nhà nước luôn luôn có những cơ chế tích rất giúp trở nên tân tiến kinh tế, nâng cao đời sống, cống hiến và làm việc cho các dân tộc bản địa ít người: những chương trình xóa đói giảm nghèo, hộ trợ cho vay vốn vốn,…