Để cộng, trừ số thập phân ta cộng, trừ những phần tương ứng của các số đó. Để nhân, chia số thập phân ta đổi số thập phân sang phân số.

Bạn đang xem: Tổng hợp quy tắc nhân và chia số thập phân

Đó là phương pháp cộng, trừ, nhân, chia số thập phân mà những em học sinh lớp 5 cần làm.

Cụ thể các em có tác dụng như sau:

Cộng, trừ số thập phân

Muốn cộng, trừ số thập phân ta tiến hành cộng hoặc trừ những phần tương ứng của các số đó. Chăm chú cộng phần thập phân trước, theo thứ tự từ phải qua trái.

Ví dụ 1: Tính 2,7 + 2,1

Cách tính:

Ta cộng phần mười trước: 7 + 1 = 8; tiếp phần nguyên 2 + 2 = 4. Vậy 2,7 + 2,1 = 4,8.

Ví dụ 2: Tính 7,7 – 3,2

Cách tính:

Ta trừ phần mười trước: 7 – 2 = 5; 7 – 3 = 4. Vậy 7,7 – 3,2 = 4,5.

Ví dụ 3: Tính 2,37 + 2,75

Cách tính:

Ta cộng phần trăm trước: 7 + 5 = 12 viết 2 nhớ 1 ; cộng phần mười: 3 + 7 = 10 nhớ một là 11 viết 1 nhớ 1, cộng phần nguyên: 2 + 2 = 4 nhớ một là 5 viết 5. Vậy 2,37 + 2,75 = 5,12

Ví dụ 4: Tính 10,67 – 3,58

Cách tính:

Ta trừ phần trăm trước: 7 – 8 ko trừ được ta lấy 17 – 8 = 9, tiếp tục trừ phần mười: 6 – 5 trừ thêm một nữa tức là 6 – 6 = 0. Phần nguyên làm cho tương tự: 10 – 3 = 7. Vậy 10,67 – 3,58 = 7,09

Nhân, phân chia số thập phân

Cách 1:

Muốn nhân, chia các số thập phân với nhau ta viết chúng dưới dạng phân số rồi tiến hành như biện pháp nhân chia phân số đã học.

Ví dụ 5: Tính 2,1 x 3,5

Cách tính:

*

Ví dụ 6:

Tính 4,5 : 3,5

Cách tính:

*

*Chú ý: khi nhân chia số thập phân với một số tự nhiên khác 0 thì ta coi số tự nhiên bao gồm mẫu bằng 1.

Cách 2:Cách nhân số thập phân:

– Nhân như nhân nhị số tự nhiên với nhau.

– Đếm coi phần thập phân của nhì thừa số có mấy số lấy phần thập phân của kết quả gồm bấy nhiêu số.

Xem thêm: 3 Cách Nạp Tiền Vinaphone Online Bằng Thẻ Cào, Hướng Dẫn 6 Cách Nạp Thẻ Vinaphone

Ví dụ 7: Tính

*

Cách tính:

– Bước 1: Nhân như nhân nhị số tự nhiên với nhau.

– Bước 2: hai thừa số bao gồm tất cảhai chữ sốở phần thập phân, ta cần sử dụng dấu phẩy tách ở tích rahai chữ số kể từ phải lịch sự trái.

Vậy:

*

*

Ví dụ 8: Tính

*

Cách tính:

– Bước 1: Nhân như nhân hai số tự nhiên với nhau.

– Bước 2: nhì thừa số có tất cảba chữ sốở phần thập phân, ta cần sử dụng dấu phẩy bóc tách ở tích raba chữ số kể từ phải quý phái trái.

Vậy:

*

*

Cách phân chia số thập phân:

– Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị phân chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số.

– Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép phân tách như chia số tự nhiên.

Ví dụ 9:Tính

*

Cách tính:

– Bước 1: Phần thập phân của hai số

*
cùng
*
cùng bao gồm hai chữ số, chuyển dấu phẩy của cả nhì số sang mặt phải hai chữ số ta được phép phân tách hai số tự nhiên: và .

– Bước 2: Thực hiện phép phân tách cho ta được kết quả là:

*
.

*

*Chú ý: Nếu phép phân chia số thập phân mang lại số thập phân mà tất cả dư thì những em cần đọc bài viết dưới đây: