Các tài liệu hướng dẫn C/C++ trên website o7planning chúng tôi sử dụng Eclipse IDE. Bạn cần thiết lập và cấu hình Eclipse và môi trường C/C++ trước lúc bắt đầu. Chúng ta có thể xem chỉ dẫn tại:C là ngôn ngữ thành lập trước, và là ngữ điệu hướng thủ tục, nó thuận lợi được thực thi và chạy trên các hệ điều hành. C++ ra đời sau không ngừng mở rộng từ C nó sẽ mang vào có mang lập trình hướng đối tượng, C là nền tảng gốc rễ của C++, với C++ không thành lập để sửa chữa C, các thư viện của chính nó được không ngừng mở rộng lên vô cùng nhiều.Bạn đã xem: Cách áp dụng c không lấy phí 5Lập trình hướng giấy tờ thủ tục ở đây bao gồm nghĩa là: các file mối cung cấp (Chứa code của bạn) đang chứa các hàm. Trong lúc đó hướng đối tượng người dùng file nguồn cất một class (lớp) và trong class tất cả chứa các phương thức. Để điện thoại tư vấn một phương thức trong một class bạn cần tạo nên một đối tượng người sử dụng của class và tiếp đến gọi hàm thông qua đối tượng người dùng này, trong khi đó với hướng thủ tục chúng ta có thể gọi trực tiếp.Trong tài liệu lý giải này tôi đang hương dẫn bạn thao tác làm việc trên C. Còn C++ sẽ được đề cập cho tới trong một tài liệu khác.Nếu bạn thao tác làm việc với: Windows 64bit + Eclipse 64bit + Java64bit, bạn phải mở Eclipse với quyền Administrator, tất cả một vấn đề là Eclipse ko in các message ra màn hình hiển thị Console vào trường hợp chạy ở chính sách thông thường.

Bạn đang xem: Cách sử dụng c free 5


*

Trong tư liệu này tôi sẽ hướng dẫn bạn lập trình C (C++ sẽ gợi ý trong tài liệu khác). Mặc dù project mà họ tạo ra tại đó là C++, nhưng chúng ta chỉ thực hiện những tủ sách của C.

Xem thêm: Blade & Soul: Tìm Hiểu Rùa Thần - Cấp 6 Có Bao Nhiêu Sinh Lực? ?


*

*

*

*

Chú ý: Hãy thay tên hàm main của tệp tin nguồn CBasicTutorial.cpp thành mainCBasicTutorial vày một project của C chỉ chất nhận được một hàm main trên toàn cục Project.

// Khai báo sử dụng thư viện vào ra chuẩn chỉnh stdio.h// (Standard IO / Standard input đầu vào Output)#includeint main() // printf là một trong hàm của tủ sách stdio.h// Đây là 1 hàm nhằm in ra màn hình Console một loại chữ.// là ký kết tự xuống dòngprintf("Hello!, This is your first C example. ");// In ra dòng thông tin ứng dụng đang kết thúc.printf("Exit!");// Hàm này trả về 0.return 0;Có một vài chú ý: Có một trong những hàm trong tủ sách conio.h của C đang không được cung cấp trong C++. Chẳng hạn như getch() - Vốn là một trong những hàm tạm ngưng chương trình chờ cho tới khi người dùng gõ một ký kết tự ngẫu nhiên mới tiếp tục chạy tiếp. Vì chưng vậy trong giải đáp này tôi cố gắng không sử dụng những hàm như vậy trong số ví dụ.