Khi học tập ngoại ngữ, bài toán phát âm là hết sức quan trọng. Với phát âm ra làm sao cho chuẩn lại càng đặc biệt quan trọng hơn. Mỗi ngữ điệu lại có những quy tắc phát âm riêng, để có thể đọc đúng, nói chuẩn, bạn phải ghi nhớ với luyên tập theo các nguyên tắc phân phát âm của ngôn từ đó.Nguyên tắc phạt âm tiếng Hàn như người bạn dạng xứ ko khó nếu bạn nắm được và thực hành thực tế chuẩn9 nguyêntắc phân phát âm giờ đồng hồ Hànthông dụng tuyệt nhất màtrung trung ương du học hàn quốc congthuong.netsẽ hướng dẫn chúng ta dưới đây.

Bạn đang xem: Cách đọc phiên âm tiếng hàn


*

Chỉ cần hiểu và áp dụng 9 phép tắc phát âm này, giờ đồng hồ Hàn của các bạn sẽ trở nên thoải mái và tự nhiên hơn, gọt giũa hơn với giống cùng với người bản xứ. Điều này cung cấp bạn trong giao tiếp với người Hàn cũng giống như việc nghe cũng biến thành trở nên dễ dàng hơn.

Cách vạc âm phụ âm cuối (patchim)

Đây là một trong những phần rất quan trọng đặc biệt mà nhiều người dân khi mới bắt đầu học thường vứt qua. Trong tiếng Hàn có không ít phụ âm cuối (hay có cách gọi khác là patchim – 받침), tuy nhiên chỉ bao gồm 7 phương pháp để đọc những phụ âm cuối đó.Ví dụ:– 학 <학> đọc là hak– 핰 <학> cũng đọc là hak


*
Lưu ý về phương pháp phát âm phụ âm cuối

Nguyên tắc 1: Nối âm (연음화)

1. Từ bỏ phía trước dứt bằng phụ âm (patchim), trường đoản cú phía sau bước đầu bằng nguyên âm thì vẫn đọc nối phụ âm của từ phía đằng trước vào nguyên âm của từ bỏ phía sau.

Ví dụ :

발음<바름> /ba-reum/ 책을<채글> /chae- geul/이름이<이르미> /i-reu-mi/ 봄이<보미> /bo-mi/

2. Tự phía trước chấm dứt bằng phụ âm đôi, tự phía sau bước đầu bằng nguyên âm thì sẽ đọc nối phụ âm thứ hai của từ phía trước vào nguyên âm của từ bỏ phía sau.

Xem thêm: Anmum Materna Đậm Đặc 4X - Thùng Sữa Nước Anmum Materna Đậm Đặc Socola

Ví dụ :

읽은<일근> /il-geun/ 없어<업서> /eop-seo/삶이<살미> /sal-mi/ 앉으<안즈> /an-jeu/

Nguyên tắc 2: Trọng âm hóa(경음화)

1. ㄱ,ㄷ,ㅂ+ ㄱ, ㄷ, ㅂ,ㅅ,ㅈ> ㄲ,ㄸ,ㅃ,ㅆ,ㅉ

Từ phía trước hoàn thành bằng những phụ âm ㄱ,ㄷ,ㅂ, từ sản phẩm công nghệ 2 ban đầu bằng những phụ âm ㄱ, ㄷ, ㅂ,ㅅ,ㅈ thì những phụ âm này đang bị đổi khác thành ㄲ,ㄸ,ㅃ,ㅆ,ㅉ.

Ví dụ :

식당<식땅> /shik- ttang/ 듣고<듣꼬> /deut- kko/꽃집<꼳찝> /kkot-jjip/ 밥솥<밥쏟> /bap-ssot/

2. ㄹ+ ㄱ > ㄲ

Từ phía trước chấm dứt bằng những phụ âm ㄹ, từ sản phẩm công nghệ 2 bắt đầu bằng phụ âm ㄱ thì phụ âm ㄱ sẽ bị chuyển đổi thành ㄲ.

Ví dụ :

갈곳<갈꼳> /gal-kkot/ 할게<할께> /hal-kke/살거예요<살꺼예요> /sal-kkeo-ye-yo/

3. ㄴ,ㅁ+ ㄱ, ㄷ,ㅈ > ㄲ,ㄸ,ㅉ

Từ phía trước dứt bằng các phụ âm ㄴ,ㅁtừ thiết bị 2 bắt đầu bằng những phụ âm ㄱ, ㄷ, ㅈ thìcác phụ âm này vẫn bị chuyển đổi thành ㄲ,ㄸ,ㅉ

Ví dụ :

참고<참꼬> /cham-kko/ 신다<신따> /sin-tta/산적<산쩍> /san-jjeok/ 찜닭<찜> /jjim-ttak/

4. ㄹ+ ㄷ,ㅅ,ㅈ> ㅉ,ㅆ,ㅉ

Từ phía trước kết thúc bằng phụ âm ㄹ,từ máy 2 ban đầu bằng các phụ âm ㄷ,ㅅ,ㅈthìㅈcác phụ âm này sẽ bị biến hóa thành ㄸ,ㅆ,ㅉ

Ví dụ :

실시<실씨> /sil-ssi/ 갈증<갈쯩> /gal-jjeung/

Nguyên tắc 3: thay đổi âm (비음비화)

1. ㅂ+ ㅁ,ㄴ> ㅁ+ ㅁ,ㄴ

Từ phía trước kết thúc bằng phụ âm ㅂ, từ thiết bị 2bắt đầu bằng những phụ âm ㅁ,ㄴ thì phụ âm ㅂ đang bịbiến thay đổi ㅁ

Ví dụ :

업무<엄무> /eom-mu/ 십만<심만> /sim-man/집년<짐년> /jim-nyeon/ 밥내<밤내> /bam-nae/

2.ㄷ+ ㅁ,ㄴ> ㄴ+ ㅁ,ㄴ

Từ phía trước hoàn thành bằng phụ âm ㄷ, từ thứ 2 bước đầu bằng những phụ âm ㅁ,ㄴ thì phụ âm ㄷ vẫn bị biến hóa thành ㄴ

Ví dụ :

걷는<건는> /geon-neun/ 콧물<콘물> /khon-mul/빛나다<빈나다> /bin-na-da/

3. ㄱ+ ㅁ,ㄴ> ㅇ+ ㅁ,ㄴ

Từ phía trước xong bằng phụ âm ㄱ, từ đồ vật 2 bước đầu bằng những phụ âm ㅁ,ㄴ thì phụ âm ㄱ sẽ bị chuyển đổi thành ㅇ

Ví dụ :

학년<항년> /hang-nyeon/ 작년<심만> /jang-nyeon/한국말<한궁말> /han-gung-mal/ 백만<뱅만> /baeng-man/

4. ㅁ,ㅇ+ ㄹ> ㅁ,ㅇ+ ㄴ

Từ phía trước kết thúc bằng phụ âm ㅁ,ㅇ, từ lắp thêm 2 ban đầu bằng phụ âm ㄹthì phụ âm ㄹ sẽ bị biến đổi thành ㄴ

Ví dụ :

음료수<음뇨수> /eum-nyo-su/방류<방뉴> /bang-nyu/ 심리<심니> /sim-ni/

5. ㅂ+ ㄹ> ㅁ+ ㄴ

Từ phía trước hoàn thành bằng phụ âm ㅂ, từ thiết bị 2 bước đầu bằng phụ âm ㄹ thì phụ âm ㅂ vẫn bị biến đổi thành ㅁ, và phụ âm ㄹ đang bị biến đổi thành ㄴ

Ví dụ :

납량<남냥> /nam-nyang/컵라면<컴나면> /khyeom-na-myeon/

6. ㄱ+ ㄹ> ㅇ+ ㄴ

Từ phía trước ngừng bằng phụ âm ㄱ, từ trang bị 2 bắt đầu bằng những phụ âm ㄹ thì phụ âm ㄱ đã bị biến đổi thành ㅇ, cùng phụ âm ㄹ sẽ bị thay đổi thành ㄴ

Ví dụ :

Nguyên tắc 4: Nhũ âm hóa (유음비화)

1. ㄹ+ ㄴ> ㄹ+ ㄹ

Từ phía trước kết thúc bằng phụ âm ㄹ, từ thiết bị 2 ban đầu bằng phụ âm ㄴ thì phụ âm ㄴ đã bị thay đổi thành ㄹ

Ví dụ :

일년<일련> /il-lyeon/ 설날<설랄> /seol-lal/스물네<스물레> /seu-mul-le/

2. ㄴ+ ㄹ> ㄹ+ ㄹ

Từ phía trước xong xuôi bằng phụ âm ㄴ, từ trang bị 2 bắt đầu bằng phụ âm ㄹ thì phụ âm ㄴ đang bị biến đổi thành ㄹ.

Ví dụ :

연락<열락> /yeol-lak/ 민력<밀력> /mil-lyeok/진리<질리> /jil-li/

Nguyên tắc 5: Vòm âm hóa (구개음화)

ㄷ,ㅌ+ 이> 지,치

Từ phía trước kết thúc bằng phụ âm ㄷ,ㅌ, từ thứ hai là 이thì 이sẽ hiểu thành 지,치

Ví dụ :

같이<가치> /ga-chi/해돋이<해도지> /hae-do-ji/

Nguyên tắc 6: Giản lượcㅎ(‘ㅎ‘탈락)

+ nguyên âm >trở thành âm câm

Từ phía trước dứt bằng phụ âm ㅎ, trường đoản cú phía sau bước đầu bằng nguyên âm thì ㅎ biến đổi âm câm

Ví dụ :

좋아요<조아요> /jo-a-yo/놓아요<노아요> /no-a-yo/

Nguyên tắc 7: bật hơi hóa (격음화)

1.,+>,

Từ phía trước dứt bằng phụ âm ㄱ,ㄷ từ trang bị 2 ban đầu bằng phụ âm ㅎ thì phụ âm ㅎ phát âm thành ㅋ,ㅌ

Ví dụ :

축하하다<추카하다> /chu-kha-ha-da/못해요<모태요> /mot-thae-yo/

2. ㅎ+ ㄱ,ㄷ > ㅋ,ㅌ

Từ phía trước kết thúc bằng phụ âm ㅎ từ trang bị 2 ban đầu bằng những phụ âm ㄱ,ㄷthì phụ âm ㅎ đọc thành ㅋ,ㅌ

Ví dụ :

까맣다<까마타> /kka-ma- tha/

Nguyên tắc 8: giải pháp đọc의

1. 의đọc là

Khi 의 đứng ở đoạn đầu câu đọc là 이

Ví dụ :

의사<의사> /eui-sa/ 의자<의자> /eui-ja/

2.의đọc là 이

Khi 의 đứng ở trong phần thứ 2 trở đi phát âm là 이

Ví dụ :

주의<주이> /ju-i/ 동의<동이> /dong-i/

3. 의đọc là 에

Khi 의 lúc mang chân thành và ý nghĩa là “của” sở hữu đọc là에

Ví dụ :

아빠의안경<아빠에안경> /appa-e-an-kyeong/

✌️ bài viết được soạn bởi :Du học nước hàn congthuong.net