CÔNG AN TRA VINH
*


*

Bộ chế độ Tố tụng dân sự năm ngoái đã được Quốc hội nước cộng hòa buôn bản hội chủ nghĩa nước ta khóa XIII, kỳ họp máy 10 trải qua ngày 25 tháng 11 năm 2015, qui định số: 92/2015/QH13.Bộ luật này còn có hiệu lực thi hành từ ngày 01 mon 7 năm 2016, trừ các quy định dưới đây của bộ luật này có liên quan đến quy định của bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 thì có hiệu lực hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017:a) Quy định liên quan đến việc tòa án không được trường đoản cú chối giải quyết và xử lý vụ việc dân sự bởi lý do chưa tồn tại điều phép tắc để áp dụng quy định trên khoản 2 Điều 4, các Điều 43, 44 cùng 45 của bộ luật này;b) Quy định liên quan đến fan có khó khăn trong dìm thức, thống trị hành vi;c) Quy định tương quan đến vận dụng thời hiệu tại khoản 2 Điều 184 cùng điểm e khoản 1 Điều 217 của bộ luật này;d) Quy định tương quan đến pháp nhân là tín đồ đại diện, bạn giám hộ. Bộ pháp luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11 đã có được sửa đổi, bổ sung theo pháp luật số 65/2011/QH12 không còn hiệu lực kể từ ngày cỗ luật này có hiệu lực thi hành, trừ những quy định tại Điều 159 với điểm h khoản 1 Điều 192 liên tiếp có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành cho đến khi hết ngày 31 tháng 12 năm 2016.
Chương XV:TÍNH CHẤT CỦA XÉT XỬ PHÚC THẨM VÀ KHÁNG CÁO, KHÁNG NGHỊ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN CẤP SƠ THẨM
Điều 270. đặc điểm của xét xử phúc thẩmXét xử phúc án là việc tandtc cấp phúc thẩm trực tiếp xét xử lại vụ án mà bạn dạng án, đưa ra quyết định của toàn án nhân dân tối cao cấp sơ thẩm chưa xuất hiện hiệu lực pháp luật bị phòng cáo, phòng nghị.

Bạn đang xem: Boộ luật tố tụng dân sự

Điều 271. Người dân có quyền phòng cáoĐương sự, người đại diện hợp pháp của đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện bao gồm quyền chống cáo bạn dạng án sơ thẩm, đưa ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, quyết định đình chỉ giải quyết vụ dân sự của tòa án nhân dân cấp xét xử sơ thẩm để yêu thương cầu tand cấp phúc thẩm giải quyết và xử lý lại theo giấy tờ thủ tục phúc thẩm.Điều 272. Đơn phòng cáo1. Khi triển khai quyền phòng cáo, người kháng nghị phải làm 1-1 kháng cáo.Đơn kháng cáo phải có những nội dung thiết yếu sau đây:a) Ngày, tháng, năm làm đối kháng kháng cáo;b) Tên, địa chỉ; số điện thoại, fax, địa chỉ thư năng lượng điện tử (nếu có) của bạn kháng cáo;c) phòng cáo cục bộ hoặc phần của phiên bản án, ra quyết định của toàn án nhân dân tối cao cấp sơ thẩm chưa xuất hiện hiệu lực pháp luật;d) lý do của việc kháng nghị và yêu cầu của người kháng cáo;đ) Chữ ký hoặc điểm chỉ của fan kháng cáo.2. Người kháng cáo là cá nhân có đầy đủ năng lực hành động tố tụng dân sự rất có thể tự mình làm 1-1 kháng cáo. Tại mục tên, địa chỉ cửa hàng của người kháng cáo trong đơn phải ghi họ, tên, địa chỉ; số điện thoại, fax, showroom thư điện tử (nếu có) của người kháng cáo. Ở phần cuối 1-1 kháng cáo, người kháng cáo phải ký kết tên hoặc điểm chỉ.3. Người kháng nghị quy định tại khoản 2 Điều này còn nếu không tự mình kháng cáo thì rất có thể ủy quyền cho người khác đại diện cho mình kháng cáo. Tại mục tên, showroom của người kháng nghị trong solo phải ghi họ, tên, địa chỉ của người thay mặt đại diện theo ủy quyền của người kháng cáo, của người kháng nghị ủy quyền chống cáo; số năng lượng điện thoại, fax, showroom thư điện tử (nếu có) của người kháng cáo ủy quyền kháng nghị và văn phiên bản ủy quyền. Ở phần cuối solo kháng cáo, người thay mặt theo ủy quyền nên ký tên hoặc điểm chỉ.4. Người thay mặt theo lao lý của đương sự là cơ quan, tổ chức rất có thể tự bản thân làm 1-1 kháng cáo. Tại mục tên, add của người kháng nghị trong đối kháng phải ghi tên, địa chỉ; số điện thoại, fax, showroom thư điện tử (nếu có) của đương sự là cơ quan, tổ chức; họ, tên, công tác của người thay mặt đại diện theo quy định của đương sự là cơ quan, tổ chức. Ở phần cuối đối chọi kháng cáo, người thay mặt theo điều khoản phải ký tên và đóng vết của cơ quan, tổ chức triển khai đó, trường phù hợp doanh nghiệp kháng cáo thì việc sử dụng con vết theo pháp luật của pháp luật doanh nghiệp.Trường thích hợp người đại diện thay mặt theo lao lý của cơ quan, tổ chức triển khai ủy quyền cho người khác kháng cáo thì trên mục tên, add của người kháng nghị trong đối chọi phải ghi họ, tên, add của người thay mặt đại diện theo ủy quyền, của đương sự là cơ quan, tổ chức triển khai ủy quyền; số điện thoại, fax, địa chỉ cửa hàng thư điện tử (nếu có) của đương sự là cơ quan, tổ chức triển khai ủy quyền; họ, tên, chuyên dụng cho của người đại diện thay mặt theo lao lý của đương sự là cơ quan, tổ chức đó và văn bạn dạng ủy quyền. Ở phần cuối 1-1 kháng cáo, người đại diện thay mặt theo ủy quyền buộc phải ký thương hiệu hoặc điểm chỉ.5. Người đại diện thay mặt theo pháp luật của đương sự là bạn chưa thành niên, người mất năng lượng hành vi dân sự rất có thể tự mình làm đối chọi kháng cáo. Tại mục tên, địa chỉ của người kháng nghị trong đơn phải ghi họ, tên, địa chỉ của người đại diện thay mặt theo pháp luật; họ, tên, showroom của đương sự là fan chưa thành niên, người mất năng lượng hành vi dân sự. Ở phần cuối solo kháng cáo, người đại diện thay mặt theo điều khoản phải ký tên hoặc điểm chỉ.Trường hòa hợp người thay mặt đại diện theo pháp luật của đương sự ủy quyền cho người khác thay mặt đại diện cho mình kháng cáo thì tại mục tên, showroom của người kháng cáo trong đối chọi phải ghi họ, tên, showroom của người thay mặt theo ủy quyền cùng văn bản ủy quyền; họ, tên, địa chỉ của người thay mặt đại diện theo quy định của đương sự ủy quyền; họ, tên, địa chỉ cửa hàng của đương sự là fan chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự. Ở phần cuối 1-1 kháng cáo, người thay mặt đại diện theo ủy quyền phải ký thương hiệu hoặc điểm chỉ.6. Việc ủy quyền hình thức tại các khoản 3, 4 cùng 5 Điều này phải được thiết kế thành văn phiên bản có công chứng, xác thực hợp pháp, trừ trường vừa lòng văn bạn dạng ủy quyền này được lập tại toàn án nhân dân tối cao có sự chứng kiến của quan toà hoặc fan được Chánh án tandtc phân công. Vào văn bản ủy quyền phải gồm nội dung đương sự ủy quyền cho tất cả những người đại diện theo ủy quyền kháng cáo phiên bản án, ra quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án của tand cấp sơ thẩm.7. Đơn kháng nghị phải được gởi cho toàn án nhân dân tối cao cấp sơ thẩm đã ra bản án, quyết định sơ thẩm bị phòng cáo. Trường thích hợp đơn kháng cáo được nhờ cất hộ cho tòa án nhân dân cấp phúc thẩm thì tand đó đề nghị chuyển cho tand cấp sơ thẩm để thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của bộ luật này.8. Kèm theo đối chọi kháng cáo, người kháng cáo phải giữ hộ tài liệu, triệu chứng cứ bổ sung (nếu có) để minh chứng cho chống cáo của bản thân là có địa thế căn cứ và hợp pháp.Điều 273. Thời hạn chống cáo1. Thời hạn kháng cáo đối với bản án của tòa án cấp xét xử sơ thẩm là 15 ngày, tính từ lúc ngày tuyên án; đối với đương sự, đại diện thay mặt cơ quan, tổ chức triển khai hoặc cá nhân khởi kiện không xuất hiện tại phiên tòa xét xử hoặc không có mặt khi tuyên án mà gồm lý do đường đường chính chính thì thời hạn kháng cáo được tính từ thời điểm ngày họ dấn được phiên bản án hoặc bạn dạng án được niêm yết.Đối cùng với trường hợp đương sự, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi kiện vẫn tham gia phiên tòa nhưng vắng phương diện khi tand tuyên án mà không có lý do quang minh chính đại thì thời hạn kháng cáo được tính từ thời điểm ngày tuyên án.2. Thời hạn phòng cáo so với quyết định tạm thời đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án của toàn án nhân dân tối cao cấp xét xử sơ thẩm là 07 ngày, kể từ ngày đương sự, cơ quan, tổ chức, cá thể khởi kiện dấn được đưa ra quyết định hoặc tính từ lúc ngày ra quyết định được niêm yết theo quy định của bộ luật này.3. Trường hòa hợp đơn kháng cáo được gởi qua thương mại & dịch vụ bưu thiết yếu thì ngày kháng nghị được khẳng định căn cứ vào ngày tổ chức thương mại & dịch vụ bưu chủ yếu nơi gửi đóng vệt ở phong bì. Trường hòa hợp người kháng nghị đang bị tạm giam thì ngày kháng cáo là ngày đơn kháng cáo được giám thị trại giam xác nhận.Điều 274. Kiểm tra đối chọi kháng cáo1. Sau khoản thời gian nhận được 1-1 kháng cáo, tòa án nhân dân cấp xét xử sơ thẩm phải soát sổ tính hợp lệ của đơn kháng nghị theo phép tắc tại Điều 272 của bộ luật này.2. Trường đúng theo đơn kháng nghị quá hạn thì toàn án nhân dân tối cao cấp sơ thẩm yêu cầu fan kháng cáo trình bày rõ tại sao và xuất trình tài liệu, hội chứng cứ (nếu có) để chứng minh lý vị nộp đơn kháng nghị quá hạn là thiết yếu đáng.3. Trường hòa hợp đơn kháng cáo chưa đúng giải pháp tại Điều 272 của cục luật này thì tòa án cấp xét xử sơ thẩm yêu cầu người kháng cáo làm lại hoặc sửa đổi, bổ sung đơn chống cáo.4. Tòa án nhân dân trả lại 1-1 kháng cáo trong các trường thích hợp sau đây:a) fan kháng cáo không có quyền chống cáo;b) Người kháng nghị không có tác dụng lại đơn kháng cáo hoặc không sửa đổi, bổ sung cập nhật đơn kháng nghị theo yêu mong của toàn án nhân dân tối cao quy định trên khoản 3 Điều này.c) ngôi trường hợp phương pháp tại khoản 2 Điều 276 của cục luật này.Điều 275. Kháng cáo quá hạn và xem xét kháng cáo quá hạn1. Kháng cáo quá thời hạn phép tắc tại Điều 273 của bộ luật này là kháng nghị quá hạn. Sau thời điểm nhận được đơn kháng cáo quá hạn, tòa án cấp xét xử sơ thẩm phải kiến nghị và gửi đơn kháng cáo, bản tường trình của người kháng cáo về tại sao kháng cáo thừa hạn với tài liệu, triệu chứng cứ (nếu có) cho toàn án nhân dân tối cao cấp phúc thẩm.2. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày cảm nhận đơn kháng cáo quá hạn cùng tài liệu, bệnh cứ kèm theo, tòa án nhân dân cấp phúc thẩm ra đời Hội đồng gồm tía Thẩm phán giúp thấy xét kháng nghị quá hạn. Phiên họp xem xét kháng nghị quá hạn phải bao gồm sự tham gia của đại diện thay mặt Viện kiểm liền kề cùng cấp cho và người kháng nghị quá hạn. Trường hợp bạn kháng cáo, Kiểm ngay cạnh viên vắng khía cạnh thì tòa án nhân dân vẫn triển khai phiên họp.3. địa thế căn cứ vào tài liệu, bệnh cứ có liên quan đến việc kháng cáo quá hạn, chủ ý của người kháng nghị quá hạn, đại diện thay mặt Viện kiểm giáp tại phiên họp, Hội đồng xét kháng cáo quá hạn quyết định theo đa số về việc gật đầu đồng ý hoặc không gật đầu đồng ý việc kháng cáo quá hạn và đề nghị ghi rõ nguyên nhân của việc đồng ý hoặc không đồng ý trong quyết định. Tand cấp phúc thẩm phải gửi quyết định cho người kháng cáo quá hạn, tòa án nhân dân cấp sơ thẩm và Viện kiểm gần kề cùng cấp; nếu tand cấp phúc thẩm gật đầu đồng ý việc kháng nghị quá hạn thì tand cấp sơ thẩm phải triển khai các thủ tục do Bộ cơ chế này quy định.Điều 276. Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí tổn phúc thẩm1. Sau khi gật đầu đơn kháng nghị hợp lệ, toàn án nhân dân tối cao cấp sơ thẩm phải thông báo cho những người kháng cáo biết để họ nộp tiền trợ thời ứng án tổn phí phúc thẩm theo vẻ ngoài của pháp luật, nếu như họ ko thuộc trường hòa hợp được miễn hoặc chưa phải nộp tiền lâm thời ứng án phí tổn phúc thẩm.2. Vào thời hạn 10 ngày, kể từ ngày thừa nhận được thông tin của tòa án về việc nộp tiền trợ thì ứng án giá thành phúc thẩm, người kháng nghị phải nộp tiền tạm bợ ứng án giá thành phúc thẩm và nộp cho tòa án nhân dân cấp sơ thẩm biên lai thu tiền trợ thời ứng án mức giá phúc thẩm. Hết thời hạn này mà lại người kháng nghị không nộp tiền tạm bợ ứng án tổn phí phúc thẩm thì được xem là từ bỏ vấn đề kháng cáo, trừ trường phù hợp có tại sao chính đáng.Trường hợp sau khi hết thời hạn 10 ngày, kể từ ngày dìm được thông báo của toàn án nhân dân tối cao về việc nộp tiền tạm bợ ứng án phí tổn phúc thẩm, người kháng cáo mới nộp cho tand biên lai thu tiền tạm thời ứng án phí phúc thẩm cơ mà không nêu rõ vì sao thì toàn án nhân dân tối cao cấp xét xử sơ thẩm yêu mong người kháng cáo trong thời hạn 03 ngày làm cho việc, kể từ ngày cảm nhận yêu cầu của tòa án phải bao gồm văn bản trình bày lý do chậm nộp biên lai thu tiền tạm bợ ứng án chi phí phúc thẩm nộp cho tandtc cấp sơ thẩm để đưa vào hồ sơ vụ án. Trường hòa hợp này được xử trí theo giấy tờ thủ tục xem xét kháng cáo quá hạn.Điều 277. Thông báo về việc kháng cáo1. Sau khi gật đầu đơn kháng nghị hợp lệ, tandtc cấp sơ thẩm phải thông báo ngay bằng văn bạn dạng cho Viện kiểm gần cạnh cùng cấp cho và đương sự có tương quan đến kháng cáo biết về việc kháng nghị kèm theo bản sao 1-1 kháng cáo, tài liệu, chứng cứ bổ sung cập nhật mà người kháng nghị gửi kèm solo kháng cáo.2. Đương sự có tương quan đến kháng cáo được thông tin về việc kháng nghị có quyền gửi văn phiên bản nêu ý kiến của chính mình về nội dung kháng cáo cho tandtc cấp phúc thẩm. Văn bản nêu chủ kiến của họ được chuyển vào làm hồ sơ vụ án.

Xem thêm: Văn Hóa Hàn Quốc Trong Kinh Doanh, 13 Đặc Tính Văn Hóa Của Doanh Nghiệp Hàn Quốc

Điều 278. Chống nghị của Viện kiểm sátViện trưởng Viện kiểm sát cùng cung cấp và cấp cho trên trực tiếp bao gồm quyền phòng nghị phiên bản án sơ thẩm, ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết và xử lý vụ án dân sự, đưa ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ dân sự của tòa án nhân dân cấp sơ thẩm để yêu cầu toàn án nhân dân tối cao cấp phúc thẩm xử lý lại theo thủ tục phúc thẩm.Điều 279. Quyết định kháng nghị của Viện kiểm sát1. Ra quyết định kháng nghị của Viện kiểm giáp phải bằng văn bạn dạng và có các nội dung bao gồm sau đây:a) Ngày, tháng, năm ra đưa ra quyết định kháng nghị cùng số của ra quyết định kháng nghị;b) thương hiệu của Viện kiểm giáp ra đưa ra quyết định kháng nghị;c) phòng nghị toàn thể hoặc phần của bạn dạng án, đưa ra quyết định của tòa án nhân dân cấp sơ thẩm chưa tồn tại hiệu lực pháp luật;d) nguyên nhân của vấn đề kháng nghị với yêu mong của Viện kiểm sát;đ) Họ, tên của tín đồ ký đưa ra quyết định kháng nghị và đóng lốt của Viện kiểm tiếp giáp ra quyết định kháng nghị.2. Ra quyết định kháng nghị yêu cầu được gởi ngay cho toàn án nhân dân tối cao cấp xét xử sơ thẩm đã ra bạn dạng án, ra quyết định sơ thẩm bị phòng nghị để tand cấp sơ thẩm triển khai các giấy tờ thủ tục do Bộ mức sử dụng này phép tắc và nhờ cất hộ hồ sơ vụ án cho tòa án nhân dân cấp phúc thẩm theo qui định tại Điều 283 của cục luật này.3. Kèm theo đưa ra quyết định kháng nghị là tài liệu, chứng cứ bổ sung cập nhật (nếu có) để chứng minh cho chống nghị của Viện kiểm sát là có căn cứ và vừa lòng pháp.Điều 280. Thời hạn chống nghị1. Thời hạn phòng nghị đối với bản án của tand cấp xét xử sơ thẩm của Viện kiểm tiếp giáp cùng cung cấp là 15 ngày, của Viện kiểm liền kề cấp bên trên trực tiếp là 01 tháng, tính từ lúc ngày tuyên án. Trường phù hợp Kiểm sát viên không tham gia phiên tòa thì thời hạn phòng nghị tính từ ngày Viện kiểm gần cạnh cùng cung cấp nhận được bạn dạng án.2. Thời hạn kháng nghị của Viện kiểm gần kề cùng cấp đối với quyết định tạm bợ đình chỉ, quyết định đình chỉ giải quyết và xử lý vụ án của tand cấp sơ thẩm là 07 ngày, của Viện kiểm giáp cấp trên trực tiếp là 10 ngày, kể từ ngày Viện kiểm tiếp giáp cùng cấp nhận ra quyết định.3. Khi tand nhận được đưa ra quyết định kháng nghị của Viện kiểm giáp mà ra quyết định kháng nghị này đã quá thời hạn nguyên tắc tại khoản 1 với khoản 2 Điều này thì tòa án nhân dân cấp xét xử sơ thẩm yêu mong Viện kiểm sát phân tích và lý giải bằng văn bạn dạng và nêu rõ lý do.Điều 281. Thông báo về việc kháng nghị1. Viện kiểm liền kề ra ra quyết định kháng nghị bắt buộc gửi ngay quyết định kháng nghị đến đương sự có tương quan đến kháng nghị.2. Fan được thông tin về việc kháng nghị có quyền gửi văn phiên bản nêu ý kiến của mình về văn bản kháng nghị cho tòa án cấp phúc thẩm. Văn phiên bản nêu ý kiến của bọn họ được gửi vào làm hồ sơ vụ án.Điều 282. Kết quả của vấn đề kháng cáo, phòng nghị1. Bạn dạng án sơ thẩm, đưa ra quyết định của tand cấp sơ thẩm hoặc đông đảo phần phiên bản án sơ thẩm, quyết định của toàn án nhân dân tối cao cấp xét xử sơ thẩm bị phòng cáo, phòng nghị thì chưa được đưa ra thi hành, trừ trường hợp điều khoản quy định đến thi hành ngay.2. Bản án sơ thẩm, ra quyết định của toàn án nhân dân tối cao cấp xét xử sơ thẩm hoặc hầu hết phần phiên bản án sơ thẩm, quyết định của tandtc cấp sơ thẩm không trở nên kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm thì bao gồm hiệu lực luật pháp kể từ ngày hết thời hạn phòng cáo, phòng nghị.Điều 283. Giữ hộ hồ sơ vụ án và chống cáo, chống nghịTòa án cấp xét xử sơ thẩm phải gởi hồ sơ vụ án, đối chọi kháng cáo, quyết định kháng nghị cùng tài liệu, triệu chứng cứ bổ sung cập nhật kèm theo cho tòa án nhân dân cấp phúc thẩm vào thời hạn 05 ngày làm cho việc, kể từ ngày:1. Hết thời hạn chống nghị.2. Hết thời hạn chống cáo, người kháng nghị đã nộp cho toàn án nhân dân tối cao cấp sơ thẩm biên lai thu tiền trợ thời ứng án chi phí phúc thẩm.Điều 284. Chũm đổi, bửa sung, rút chống cáo, phòng nghị1. Trường hợp chưa hết thời hạn kháng cáo theo mức sử dụng tại Điều 273 của bộ luật này thì tín đồ đã kháng cáo có quyền cầm đổi, bổ sung cập nhật kháng cáo mà không xẩy ra giới hạn bởi vì phạm vi kháng nghị ban đầu.Trường hợp chưa hết thời hạn phòng nghị theo mức sử dụng tại Điều 280 của bộ luật này thì Viện kiểm gần cạnh đã kháng nghị có quyền ráng đổi, bổ sung cập nhật kháng nghị mà không trở nên giới hạn do phạm vi chống nghị ban đầu.2. Trước khi bắt đầu phiên tòa hoặc tại phiên tòa phúc thẩm, người kháng cáo có quyền gắng đổi, bổ sung kháng cáo, Viện kiểm ngay cạnh đã chống nghị tất cả quyền nắm đổi, bổ sung kháng nghị, nhưng lại không được vượt thừa phạm vi kháng cáo, chống nghị ban đầu, ví như thời hạn phòng cáo, chống nghị vẫn hết.3. Trước khi ban đầu phiên tòa hoặc tại phiên tòa phúc thẩm, người kháng cáo có quyền rút chống cáo, Viện kiểm liền kề đã phòng nghị hoặc Viện kiểm sát cấp bên trên trực tiếp tất cả quyền rút phòng nghị.Tòa án cấp phúc thẩm đình chỉ xét xử phúc thẩm so với những phần của vụ án nhưng người kháng nghị đã rút kháng cáo hoặc Viện kiểm tiếp giáp đã rút chống nghị.Việc đình chỉ xét xử phúc thẩm trước lúc mở phiên tòa xét xử do Thẩm phán công ty tọa phiên tòa xét xử quyết định, tại phiên tòa do Hội đồng xét xử tử định.4. Việc thay đổi, xẻ sung, rút chống cáo, kháng nghị trước lúc mở phiên tòa xét xử phải được lập thành văn bạn dạng và nhờ cất hộ cho tòa án cấp phúc thẩm. Tòa án nhân dân cấp phúc án phải thông tin cho những đương sự về việc thay đổi, bửa sung, rút kháng cáo, phòng nghị, thông tin cho Viện kiểm gần kề cùng cấp cho về việc thay đổi, bổ sung, rút chống cáo.Việc ráng đổi, bổ sung, rút chống cáo, phòng nghị tại phiên tòa xét xử phải được ghi vào biên phiên bản phiên tòa.