*

Bạn đang xem: Bộ chu kỳ đặc biệt

Xổ Số miền bắc bộ Xổ Số miền trung bộ Xổ Số khu vực miền nam * NGỪNG D.VỤ SMS *
function Dynamic_Content(id,m,A,n,v,k,direction)this.c=id;this.d=m;this.g=A;this.Delay=n;this.FrameDelay=v;this.Amount=k;this.Direction=direction;this.j=-1;this.Pause=false;;Dynamic_Content.prototype.e=function(parent,nodeName)for(i=0;i=l.width)this.Stop();var insertBefore=tr.cells<0>;tr.removeChild(r);tr.insertBefore(r,insertBefore);A.style.left=(l.width-z.width)+"px";this.j=setTimeout(this.c+".DoScroll()",this.FrameDelay);return;elseA.style.left=(z.x-l.x+this.Amount)+"px";}elsevar r=current<0>;var t=this.f(r);var y=t.y-l.y;if(this.Direction==2)if((y+t.height)=l.height)this.Stop();var insertBefore=current<0>;B.removeChild(r);B.insertBefore(r,insertBefore);A.style.top=(l.height-z.height)+"px";this.j=setTimeout(this.c+".DoScroll()",this.FrameDelay);return;elseA.style.top=(z.y-l.y+this.Amount)+"px";this.j=setTimeout(this.c+".DoScroll()",this.Delay);};Dynamic_Content.prototype.f=function(o)var result=new Object();result.x=0;result.y=0;result.width=0;result.height=0;if(o.offsetParent)result.x=o.offsetLeft;result.y=o.offsetTop;var parent=o.offsetParent;while(parent)result.x+=parent.offsetLeft;result.y+=parent.offsetTop;var w=parent.tagName.toLowerCase();if(w!="table"&&w!="body"&&w!="html"&&w!="div"&&parent.clientTop&&parent.clientLeft)result.x+=parent.clientLeft;result.y+=parent.clientTop;parent=parent.offsetParent;else if(o.left&&o.top)result.x=o.left;result.y=o.top;elseif(o.x)result.x=o.x;if(o.y)result.y=o.y;if(o.offsetWidth&&o.offsetHeight)result.width=o.offsetWidth;result.height=o.offsetHeight;else if(o.style&&o.style.pixelWidth&&o.style.pixelHeight)result.width=o.style.pixelWidth;result.height=o.style.pixelHeight;return result; những thống kê VIP

- Lô bạch thủ khung 5 ngày - Dàn loto trong tuần - Thống kê ước ngày rất đẹp - T.kê HOT XSMB
Soi cầu lotto cặp Soi cầu lotto bạch thủ Soi mong độc đắc

Xem thêm: Set 1 Bịch Giấy Lót Phân Xu Dùng Thế Nào An Toàn Cho Bé? ? Giấy Lót Phân Su Cho Bé Loại Nào Tốt

Thống kê gia tốc Thống kê tần số nhịp những thống kê loto gan những thống kê loto theo giải Thống kê ngành ngọn loto
thống kê chạm đặc trưng Bảng đặc trưng tuần Bảng đặc trưng theo tổng Bảng quan trọng đặc biệt theo bộ số Bảng đặc biệt theo chẵn lẻ T.hợp chu kỳ quan trọng đặc biệt
*
*

function divLoad(div,url)$(div).load(url);$(document).ready(function () divLoad("#chukydau_board","index.php?page=chukydau"););$(document).ready(function () divLoad("#chukyduoi_board","index.php?page=chukyduoi"););$(document).ready(function () divLoad("#chukytong_board","index.php?page=chukytong"););$(document).ready(function () divLoad("#chukyboso_board","index.php?page=chukyboso"););function capnhatchuky(ngay)divLoad("#chukydau_board","index.php?page=chukydau&ngay="+ ngay);divLoad("#chukyduoi_board","index.php?page=chukyduoi&ngay="+ ngay);divLoad("#chukytong_board","index.php?page=chukytong&ngay="+ ngay);divLoad("#chukyboso_board","index.php?page=chukyboso&ngay="+ ngay);

Bài viết liên quan