Nó có đôi mắt cong với để lộ răng. Biểu cảm khía cạnh cười mô tả sự hạnh phúc và cũng rất được sử dụng để biểu thị sự gật đầu hoặc hài lòng. Đôi khi được thực hiện để thay mặt cho sự tinh quái. Hình tượng cảm xúc này có thể đổi khác tùy ở trong vào nền tảng gốc rễ bạn sẽ sử dụng. Biểu tượng cảm xúc liên quan: