*

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Mẫu phiếu nhập kho theo Thông tư 200 và 133 - Mẫu 01-VT.Nhằm xác nhận số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hànghóanhập kho làm căn cứ ghi Thẻ kho, thanh toán tiền hàng, xác định trách nhiệm với người có liên quan và ghi sổ kế toán.

Bạn đang xem: Biểu mẫu phiếu nhập kho

1. Mẫu phiếu nhập kho theo Thông tư 200

Đơn vị: Kế toán Thiên ƯngBộ phận:................

PHIẾU NHẬP KHO

Ngày....tháng....năm .......

Nợ .........................

Số: .................................

Có .........................

- Họ và tên người giao: ................................................................

- Theo .................. số ........... ngày ..... tháng ..... năm ..... của ..........................

Nhập tại kho: ...........................................địa điểm.............................................

Xem thêm: Các Câu Chúc Tết Ý Nghĩa Năm Mới 2022, Những Câu Chúc Tết Hay Và Ý Nghĩa Năm 2022

S

T

T

Tên, nhãn hiệu, quy cách,

phẩm chất vật tư, dụng cụ

sản phẩm, hàng hoá

số

Đơn

vị

tính

Số lượng

Đơn

giá

Thành

tiền

Theo

chứng từ

Thực

nhập

A

B

C

D

1

2

3

4

Cộng

x

x

x

x

x

- Tổng số tiền (viết bằng chữ):.......................................................................................

- Số chứng từ gốc kèm theo:..........................................................................................

Ngày ... tháng... năm...

Người lập phiếu

Người giao hàng

Thủ kho

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Hoặc bộ phậncó nhu cầu nhập)

(Ký, họ tên)

PHIẾU NHẬP KHO

Ngày.... tháng.... năm…..Số: ……………………….

- Họ và tên người giao:.................................................................- Theo…… số…… ngày…… tháng…… năm…… của.......................................Nhập tại kho: …………………… địa điểm......................................

STTTên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóaMã sốĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiền
Theo chứng từThực nhập
ABCD1234
Cộngxxxxx

- Tổng số tiền (viết bằng chữ): ……………………………………….………………………- Số chứng từ gốc kèm theo:...………………………………………………………………..

Người lập phiếu(Ký, họ tên)Người giao hàng(Ký, họ tên)Thủ kho(Ký, họ tên)Ngày ... tháng... năm….Kế toán trưởng(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)(Ký, họ tên)

Tải mẫu Phiếu nhập kho theo Thông tư 133:

TẢI VỀ

Trường hợp các bạn không tải về được thì có thể làm theo cách sau:Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dướiBước 2: Gửi yêu cầu vào mail:congthuong.net
gmail.com(Tiêu đề ghi rõ Mẫu chứng từ muốn tải)3. Cách lập phiếu nhập kho:Góc trên bên trái của Phiếu nhập kho phải ghi rõ tên của đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận nhập kho. Phiếu nhập kho áp dụng trong các trường hợp nhập kho vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa mua ngoài, tự sản xuất, thuê ngoài gia công chế biến, nhận góp vốn, hoặc thừa phát hiện trong kiểm kê.Khi lập phiếu nhập kho phải ghi rõ số phiếu nhập và ngày, tháng, năm lập phiếu, họ tên người giao vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa, số hóa đơn hoặc lệnh nhập kho, tên kho, địa điểm kho nhập.Cột A, B, C, D: Ghi số thứ tự, tên, nhãn hiệu, qui cách, phẩm chất, mã số và đơn vị tính của vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa.Cột 1: Ghi số lượng theo chứng từ (hóa đơn hoặc lệnh nhập).Cột 2: Thủ kho ghi số lượng thực nhập vào kho.Cột 3, 4: Do kế toán ghi đơn giá (giá hạch toán hoặc giá hóa đơn,... tùy theo quy định của từng đơn vị) và tính ra số tiền của từng thứ vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa thực nhập.Dòng cộng: Ghi tổng số tiền của các loại vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa nhập cùng một phiếu nhập kho.Dòng số tiền viết bằng chữ: Ghi tổng số tiền trên Phiếu nhập kho bằng chữ.Phiếu nhập kho do bộ phận mua hàng hoặc bộ phận sản xuất lập thành 2 liên (đối với vật tư, hàng hóa mua ngoài) hoặc 3 liên (đối với vật tư tự sản xuất) (đặt giấy than viết 1 lần), và người lập phiếu ký (ghi rõ họ tên), người giao hàng mang phiếu đến kho để nhập vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa.Nhập kho xong thủ kho ghi ngày, tháng, năm nhập kho và cùng người giao hàng ký vào phiếu, thủ kho giữ liên 2 để ghi vào thẻ kho và sau đó chuyển cho phòng kế toán để ghi sổ kế toán và liên 1 lưu ở nơi lập phiếu, liên 3 (nếu có) người giao hàng giữ.

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế

Cùng chủ đề: Phiếu nhập kho, phiếu nhập kho theo thông tư 200, phiếu nhập kho theo thông tư 133

Bài viết liên quan