Hạch toán chênh lệch kiểm kê sản phẩm tồn kho – Định kỳ hoặc phi lý doanh nghiệp triển khai kiểm kê nguyên thứ liệu/công cụ chính sách để phát hiện nay chênh lệch thân số liệu sổ sách với số liệu thực tế. Khi triển khai kiểm kê doanh nghiệp phải thành lập ban kiểm kê, ban này sẽ thực hiện kiểm kê thực tế và bội phản ánh kết quả kiểm kê vào biên phiên bản kiểm kê đồ vật tư sản phẩm hàng hóa.

Bạn đang xem: Biên bản xử lý chênh lệch hàng tồn kho

*
Hướng dẫn hạch toán chênh lệch kiểm kê hàng tồn kho

Biên bản này dùng làm xác định số lượng, chất lượng và giá trị của nguyên liệu có sinh hoạt kho tại thời gian kiểm kê, làm căn cứ khẳng định trách nhiệm trong câu hỏi bảo quản, cách xử lý nguyên đồ gia dụng liệu/công cụ giải pháp thừa tốt thiếu cùng ghi sổ kế toán.


NỘI DUNG CHÍNH


Hạch toán sau thời điểm kiểm kê mặt hàng tồn kho

Tất cả những trường hợp nguyên thiết bị liệu/công cụ luật pháp thừa thiếu hụt doanh nghiệp đề nghị truy tìm vì sao và tín đồ phạm lỗi để có biện pháp xử lý kịp thời.

Xem thêm: Bây H Là Mấy H Ênh Lệch Múi Giờ Việt Nam Và Giờ Mỹ Hiện Tại, Danh Sách Tiểu Bang Hoa Kỳ Theo Múi Giờ

1. Trường vừa lòng hạch toán chênh lệch kiểm kê sản phẩm tồn kho bị thiếu

Là số lượng hàng có trong kho ở thời điểm kiểm kê nhỏ dại hơn số lượng hàng được theo dõi trên sổ sách kế toán. Số chênh lệch, kế toán phải điều chỉnh số liệu hàng hóa trên sổ sách để khớp đúng với số liệu thực tiễn khi kiểm kê.

a. Lúc chưa xác định được lý do chênh lệch kiểm kê sản phẩm tồn kho:

Nợ TK 1381: tài sản thiếu ngóng xử lý

Có TK 152, 153: Nguyên liệu, vật liệu hoặc Công cụ, dụng cụ

Có TK 155: Thành phẩm

Có TK 156: hàng hóa

b. Khi thiếu trong định mức đến phép:

Nợ TK 632 – giá chỉ vốn mặt hàng bán

Có TK 152 – Nguyên đồ vật liệu

c. Khi thiếu kế bên định nấc chưa khẳng định được nguyên nhân:

Nợ TK 1381 – gia sản thiếu ngóng xử lý

Có TK 152

d. Căn cứ vào biên bạn dạng xử lý về sản phẩm tồn kho hao hụt, mất mát, kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 111, 334,… (Phần tổ chức, cá thể phải bồi thường)

Nợ TK 632 – giá bán vốn sản phẩm bán (Các khoản hao hụt, mất mát của sản phẩm tồn kho, sau thời điểm trừ (-) phần bồi hoàn của tổ chức, cá nhân gây ra được phản chiếu vào giá chỉ vốn mặt hàng bán)

Có TK 1381 – gia sản thiếu đợi xử lý.

e. Mặt hàng thiếu bởi bên chào bán giao thiếu thốn hàng, yêu ước bên cung cấp giao thêm số mặt hàng còn thiếu, lúc nhập hàng, phụ thuộc vào chứng từ mặt bán phục vụ thêm, kế toán ghi:

Nợ TK 152, TK 153, TK 155, TK 156 

Có TK 1381


f. Nếu như thiếu sản phẩm tồn kho vày lỗi của cá thể quản lý hàng, quy trách nhiệm cá nhân bồi thường xuyên thiệt hại (trừ lương hoặc bồi thường bởi tiền) kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 1388, TK 1111 (Nếu thu bởi tiền mặt), TK 334 (Nếu trừ lương)

Có TK 1381

g. Khi có biên bản xử lý của cấp tất cả thẩm quyền:

Nợ TK 111,1388,334,632,811

Có TK 1381: tài sản thiếu hóng xử lý

q. Lúc xác định được vì sao & người chịu trách nhiệm kế toán ghi:

Nợ TK 138,334.632

Có TK 621, 627

Có những TK 152, 153, 155, 156

Có những TK 111, 112

h. Không tìm kiếm được vì sao dẫn cho thiếu mặt hàng trong kho, kế toán dựa vào quyết định xử lý của Ban người đứng đầu để hạch toán vào giá thành khác:

Nợ TK 811

Có TK 1381


2. Trường hợp hạch toán chênh lệch kiểm kê mặt hàng tồn kho bị thừa

Là con số hàng tất cả trong kho tại thời gian kiểm kê lớn hơn số lượng hàng đang được theo dõi bên trên sổ sách kế toán ở thời điểm đó. Số chênh lệch đó, kế toán tài chính phải kiểm soát và điều chỉnh giảm số liệu hàng hóa trên sổ sách để bằng với số liệu thực tế khi kiểm kê. Học tập khai báo thuế

a. Lúc chưa khẳng định được vì sao chênh lệch kiểm kê mặt hàng tồn kho:

Nợ TK 152: nếu thừa nguyên liệu, vật dụng liệu

Nợ TK 155: giả dụ thừa thành phẩm

Nợ TK 156: nếu như thừa mặt hàng hóa

Có TK 3381: tài sản thừa chờ xử lý chưa rõ nguyên nhân

b. Kiểm kê phát hiện tại thừa trong định mức:

Nợ TK 152 – Nguyên đồ dùng liệu

Có TK 632 – giá bán vốn mặt hàng bán

c. Giả dụ phát hiện thừa trên định nấc chưa xác định được nguyên nhân:

Nợ TK 152 – Nguyên vật dụng liệu

Có TK 3381 – tài sản thừa hóng xử lý

d. Khi có biên phiên bản xử lý của cấp tất cả thẩm quyền:

Nợ TK 3381 – gia tài thừa đợi xử lý

Có TK 411, 632, 3388, 642,711

e. Nếu xác định nguyên vật liệu không phải của bạn ghi vào thông tin tài khoản 002 – thứ tư hàng hóa nhận duy trì hộ, nhấn gia công.

Ghi Nợ TK 002

NHẤN ĐĂNG KÝ: tham gia khoá học tập kế toán miễn phí


Trên đó là Hướng dẫn hạch toán chênh lệch kiểm kê sản phẩm tồn kho mà lại Kế toán Vệt Hưng muốn chia sẻ bạn đọc xem hy vọng rằng sẽ hữu dụng trong quá trình làm nghiệp vụ của chúng ta – tham gia ngay khoá học tập kế toán Online dạy dỗ kèm riêng 1 mình bạn các Giáo viê trực tiếp dạy cầm tay chỉ vấn đề qua Zalo điện thoại tư vấn + Ultraview bên trên hệ giáo trình độc quyền của chúng tôi!