... Trong việc dạy học dù phương pháp truyền thống, cải cách hay đổi việc sử dụng đồ dùng dạy học vấn đề cần thiết dù môn khoa học tự nhiên hay môn khoa học xã hội, có sử dụng đồ dùng dạy học mang ... dạy học hoá học coi tích cực Tuy nhiên tích cực phương tiện dạy học tạo nguồn kiến thức để học sinh tìm kiếm, phát hiện, xây dựng kiến thức hoá học Sử dụng hình vẽ, sơ đồ có thể dùng để: - Minh ... yêu cầu học sinh phát kiến thức kiểm tra kiến thức hóa học học sinh III BÀI HỌC KINH NGHIỆM Qua việc tự làm sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học lớp rút học kinh nghiệm sau: a) Giáo viên giảng dạy môn...

Bạn đang xem: Bảng thuyết trình đồ dùng dạy học

*

*

BẢNG THUYẾT MINH ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Mô hình sơ đồ vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhỏ. Sử dụng cho phần hoạt động 2 của bài 7 Hoạt động tuần hoàn Môn : Tự nhiên và xã hội Lớp 3


Xem thêm: Sập Thờ Gỗ Mít Đồng Kỵ Và Những Điều Cần Biết, Bàn Thờ Gỗ Hương Đồng Kỵ Và Những Điều Cần Biết

... động học phần củng cố số học khác Phần thuyết trình sử dụng đồ dùng dạy học hoạt động tuần hoàn đến hết, xin cảm ơn ban giám khảo lắng nghe 4 BẢNG THUYẾT MINH ĐỒ DÙNG DẠY HỌC I.Tên đồ dùng Tranh ... 2 BẢNG THUYẾT TRÌNH ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Kính thưa: Ban giám khảo Tôi tên : Hà Văn Tùng Chức vụ: Giáo viên tiểu học Đơn vị công tác: Trường TH Trà Khê Kính thưa ban giám khảo Ở bậc tiểu học, việc ... thiết bị dạy học lớp làm cho HS có hứng thú học tập, kích thích tò mò sáng tạo, khám phá phát huy tính tích cực HS để từ HS dẫn GV mà tự tìm kiến thức học Việc tự làm đồ dùng để dạy học không...
*

*

*